Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

(Naámán, Zákeus,Samáriai asszony, Dávid,Tékozló fiú)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "(Naámán, Zákeus,Samáriai asszony, Dávid,Tékozló fiú)"— Előadás másolata:

1 (Naámán, Zákeus,Samáriai asszony, Dávid,Tékozló fiú)
Laikus szolgálatok A megtéréstörténetek tanulságai a megszólítást illetően Előadó: dr. Judák Endre (Naámán, Zákeus,Samáriai asszony, Dávid,Tékozló fiú)

2 Mi a közös a megtérés történetekben?
Általában mélységben szólít meg az ÚR, mélységben van a kairos, a minősített idő, amikor én vagyok soron! Tékozló fiú: zsidó létére a disznó vályúból enne, de azt sem lehet. Szíve mélyéből az atyai házra gondol. Zákeus: mindenki utálja. Hiába gazdag, de magányos. (pokol érzés) JÉZUS megkönyörül rajta „Zákeus gyere le, mert ma nálad vacsorálok” Naámán leprás(magány,pokol), nincs kiút. Mártózz meg a Jordánba 7-szer és megtisztulsz, ez a megoldás. Samáriai asszony: parázna(6.-ik férfiúval él),szégyen ez.Csak délben jár(melegben) a kútra, akkor senki sincs ott. Dávid: elveszi más feleségét, a férjet ,Úriást megöleti, nem mer ISTEN „szemébe nézni” Jön Nátán próféta” Te vagy az az ember”, akkor ébred rá elveszett állapotára

3 Mai ember miből kell, hogy megtérjen
Mai ember miből kell, hogy megtérjen? ból 80 ember, aki nincs templom közelben, milyen „istenképük” van ma, milyen istent szolgálnak? Hagyjál ezzel a vallással. Ha megdöglik egy oroszlán vagy én meghalok, mi a különbség? Semmi, (mondja egy akadémiai doktor)mindkettőnket elkaparnak.(ateista(nincs ISTEN))vallású: humanista(emberközpontú), evolució(ami etikai alapon is elitélendő) Reinkarnáció, csillagképek, horoszkóp, testékszerek.Tetoválás. 1Kor 6 19 Magyar vallás. Zsidóellenesség. Nem volt zsidó Jézus, A zsidók meghamisították a Bibliát stb. Iszlám terjedés. Közös ős . Ábrahám (Izmáel, Izsák Ki az örökös?) Közelkeleti háborúk mélyén ez van. Felszines szinkretizmus. New age. Ebből is egy kicsit, abból is egy kicsit.JÉZUS nem ISTEN fia. Csillagképek. Bak(zsidó)hal(keresztyén)Vizöntő (New age) Anyagias világ. Pénzhajsza. Nő, férfi külön. Szingli nő. Válások. Varázslás, okkult dolgok III Móz V Móz Ézs. 8 19 Közöny, kábítószer, alkoholizmus. Bővebben: Ezekről, tudni kell, honnan hozok ki valakit a világosságra?

4 Mi még közös, de egyedi is a megtérés történetekben?
1. A szeretet, a befogadás.(ISTENTŐL jön) Gonduljuk végig a megtéréstörténeteket, mi volt az a pont, amikor megfordultak az egyes emberek???? 2.A bűnvallás, ami első renden az u.n. cégéres bűnre vonatkozik (az ember válasza) A bűnök, amire ISTEN rámutat: Bálványimádás (Naámán) Hűtlenség(tékozló fiú) Paráznaság (samáriai asszony.) Harácsolás, elorozni másét (Zákeus) Gyilkosság (Dávid) Ezektől kell mély bűnbánattal, bűnvallással megszabadulni és elfogadni ISTEN bűnbocsánatát, Bűnfelejtő szeretetét.

5 Mi a missziói parancson kívül az aktualítása a 100-ból 80 ember(aki nem jár templomba) megszólításának? ERKÖLCSTAN vagy kiváltható hittannal. Ezen a nemzet halála/élete múlik(választás igéi) 1. Előtőkbe adtam, az életet és a halált (válassz!)…2.Én vagyok az út, az igazság és az élet, senkise mehet az ATYÁHOZ, hanemha énáltalam, mondja JÉZUS JÉZUS AZ EGYETLEN ÚT!!!!! Ha nem válaszoltál, azzal is választottál! És ez válasz örök életet vagy a pokol gyötrelmeit jelentheti! Ez a nemzet megmaradásának igazi tétje is, ISTENNEL vagy ISTEN nélkül nőnek-e fel a magyar gyerekek? ISTENHEZ fordulunk vagy az előbb felsorolt bálványokhoz?(Megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen….ezt éljük ma! Milyen áldott lenne, ha minden magyar iskolás két évig heti két órában csak BIBLIA ismeretet tanulna! (IMÁDKOZZON,Küzdjön ezért a PRESBITERI SZÖVETSÉG) ÉRZEL-e EBBEN FELELŐSSÉGET TESTVÉREM? LEGYÉL TE IS JÓNÁS!, ha eddig nem akartad ezt hirdetni,mától tedd! Mert véges isten türelme! „Még negyven nap és elpusztul Ninive”

6 A megtért ember kegyessége megváltozik
A megtért ember kegyessége megváltozik! ISTEN szeretetére, amit KRISZTUS által érthetünk meg, az ember válasza: Naámán az Izráelből hozott földre térdel Tékozló fiú együtt örül vigad az apjával, elfogadta az apja bocsánatát és átölelő szeretetét Samáriai asszony a faluja misszionáriusává lesz! Dávid megírja a bűnbánati zsoltárait(51 zs) Zákeus visszaadja az elrabolt pénzt. Nem érdekli, hogy netán elszegényedik Mindegyik magányos emberből közösségi, közösséget építő ember lesz, betagolódik a KRISZTUSTESTBE Nem pártokban gondolkodik, hanem a gazda, sáfár, cseléd hármasában építi fel az értékrendjét, amikor az országról, falujáról, munkahelyéről, családjáról gondolkodik, cselekszik.

7 Megtért ember kegyessége(hitélete) megváltozik ma is
Megtért ember kegyessége(hitélete) megváltozik ma is! Keresztyén kegyesség. 1. Személyes ISTEN kapcsolat Hiszik és gyakorolják: JÉZUS a megváltóm(töredelmes bűnbánat, a bűnbocsánat elfogadása, ISTENfiúság boldogságának a megélése) 51 Zsolt, János 3.16 2. Vasárnap megszentelése(Úrvacsora,Igehirdetés, (közösségi alkalmak) V. Mózes 3. Egyéni csendesség 2. Tim 4. KRISZTUSTEST közössége,Imaközösség Máté18.20 5. Bizonyságtétel szóval és élettel Róma , Márk 8.38 6. Esti Áhitat Apcsel , V Móz 7. Igeszerű látogatás a lelkipásztorral,misszió-diakónia.Jak. 1.27 Már az is eredmény, ha nem vagyok közömbös és tudom mit kellene csinálnom?

8 MEGSZÓLÍTÁS! fontos téma az emberhez, a felebaráthoz, ami a megszólításkor,látogatáskor előjön, amiben biztos ismeretemnek kell, hogy legyen!

9 Megszólítás módjai (váratlan esetek)!
Szavak nélküli könyv(fekete,piros,fehér, arany, zöld) egy-egy ige(Gyermekimák könyv) Hogyan számol a Biblia?(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,24 40,72) 1 Isten, 2 Ádám és Éva,3 Szentháromság stb. Biblia önvallomása (Zsid.4.12, 2 Pét 20-21,2 Tim.16-17,Jel ) Pályaválasztás (kérd el ISTENTŐL), párválasztás (a Hármas kötél nem szakad el) Miután megismertem az illetőt felszínesen, csatlakozom az ő jelen lelkiállapotához és onnan kezdek el vele beszélgetni(3. dia). Pl. Buszon, vonaton, orvosi rendelőben, otthon, a szomszéddal stb. ISTEN lelke ötletet ad, de azért legyek kész mindig bizonyságot tenni.(Róma )

10 KÉSZÜLJ fel a szakmád szerinti bizonyságtételre Szabadakarat mindig téma. (elektromos modell)

11 Magyarázat az előző diához
Luther monda: az ember olyan szamár, akit vagy az ISTEN vagy az ördög lovagol. A generátorból jön ez a két szellemi hatás, ami a kondenzátoron(ami az emberi lélek) kumulálódik. Ez a töltés ad ISTENI vagy ördögi létet az embernek, attól függően hogy a szíve „csapján” a két dióda közül melyik hatást engedi be az ember. Persze ezt a kapcsolót is, jó, ha ISTEN segítségével kapcsoljuk. De, a megtért embernél is tapasztaljuk az Új és az Ó ember harcát, ami gyakori kapcsolgatást eredményez, ha nem erős az ISTEN kapcsolatunk

12

13 Tanuljuk meg kívülről az életünket meghatározó IGÉKET!
Ha valakivel ISTENRŐL kezdünk beszélni, és bizonyságot teszünk ISTEN nagy tetteiről életünkben,figyeljük meg, ha jó helyen mondott igével megerősítjük mondanivalónkat, sokkal hatásosabb lesz bizonyságtételünk. Ezért tanuljuk meg oszlopigéinket kívülről. Az oszlopokra, azokat az igéket írtam, amelyek az én életemben fotosak, meghatározók mind a mai napig.

14

15 Szomszédos kisköri gyülekezetekkel való együttműködés áldásai.
15 éves kisköri együttlétünknek igen gazdag termése van. Itt minden találkozásunk alkalmával a helyi gyülekezetből egy-egy atyafi bizonyságot tesz. Olyan testvéri barátságok alakulnak, amelyeket szívből kívánok az egész református egyházunknak. 14 gyülekezet hívő népe együtt. Tudjátok milyen erő ez? Itt minden gyülekezetépítési problémát, gyakorlatot megbeszélhetünk, tanulhatunk egymástól,segíthetünk egymásnak és a bizonyságtételek révén közelebb kerülhetünk ISTENHEZ.

16 Ökumené mai értelme, ami a megszólítást illeti!
Ma a kérdés nem a felekezet választás. Nem a dogmatikai, liturgiai különbségek taglalása(ha ezt csinálod, tetszik az ördögnek, mert az erőd elveszi ezáltal az evangéliumról, és berak egy mókuskerékbe), hanem az átölelő, megértő együttműködő, néha elfedező szeretet, közös imádság, ami „kérdezővé” teszi a másikat, a ma még 80-hoz tartozót. együttműködés a diakónia minden területén, Az elesettek felkarolása, támogatása Aki ISTENKÉPET akar váltani a 80-ból, hogy a bálványvilág után az egy igaz élő ISTENT válassza, a Biblia ISTENÉT, ehhez fegyverünk csak a szeretet, megértés,a mások terheinek hordozása. Ez tehet bennünket vonzóvá. Ha a szeretetet nem tudjuk gyakorolni és nem hiszünk az élő IGE erejében, a széles vallási piacon más vallást fognak választani a 3.-ik dia széles listájáról.

17 A HÍVŐ EMBER MOSOLYA Egyszer, nagyon-nagyon régen,
amikor az Isten egy pillantásra megálmodta a világot, igen, pont abban a pillanatban Rád is gondolt. És elmosolyodott. Örült neked. Az Isten, már akkor hallotta az összes gyermekkori gügyögésedet; látta az első bizonytalan lépéseidet a fűben, és az első "a" betűt amit belerajzoltál az elemista füzet csíkjaiba. Isten tovább mosolygott, és szívesen nézett téged.

18 Ő már akkor előre látta a durcás sértődéseidet, a toporzékolós kiabálásodat, a barátaid melletti kiállásodat, az első szerelmes pillantásodat... Minden percedet előre látta, hallotta, érezte és értette. És minden perced szépségéért előre lelkesedett. Az Isten jól megfigyelt téged. Megnézte a kezed, a vállad és a lábaidat. Megnézte hátad ívét, gerinced vonalát, csigolyáid alakját és erejét. Ebben az ősrégi teremtő pillanatban, őszinte szeretetből teremtett neked egy pont a hátadhoz illő keresztet, Amilyet senki másnak nem adott. Ezt azért adta, hogy hasonló légy az Ő fiához JÉZUS KRISZTUSHOZ és így csatlakozhass a mennyei sereghez Rád nézett az Isten, és tetszettél neki a kereszteddel. Örömmel látta, hogy mindaz amit alkotott jó.

19 Búcsúzóul, amikor még egy röpke mosoly erejéig visszapillantott rád, megerősítette a lábadat, hogy könnyebben vidd a kereszted. Arra gondolt, hogy ha majd eljön az idő és világra jössz, akkor szívesen segít majd Neked, ha kéred. Mert ezalatt a teremtő pillanat alatt még jobban megszeretett a kereszteddel együtt.

20 Ha nehéz évek jönnek, felemel és a karjaiban
Rád nézett az Isten, és tetszettél neki a kereszteddel. Örömmel látta, hogy mindaz amit alkotott jó. És megígérte, ha világra jössz Kíséri az ÉLETED és segít hordozni a kereszted. Ha nehéz évek jönnek, felemel és a karjaiban visz, mint szerető ATYÁD,ha hozzá kiáltasz.

21 Köszönöm, hogy meghallgattatok. ISTEN áldását kérem mindnyájunk életére.


Letölteni ppt "(Naámán, Zákeus,Samáriai asszony, Dávid,Tékozló fiú)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések