Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A középkor. Az egyház tanítása szerint az égi hierarchia megfelel a földi hierarchiának. A földi élet siralomvölgy, előkészület a túlvilági boldogsághoz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A középkor. Az egyház tanítása szerint az égi hierarchia megfelel a földi hierarchiának. A földi élet siralomvölgy, előkészület a túlvilági boldogsághoz."— Előadás másolata:

1 A középkor

2 Az egyház tanítása szerint az égi hierarchia megfelel a földi hierarchiának. A földi élet siralomvölgy, előkészület a túlvilági boldogsághoz (szegények körében hódít). A középkori embereszmény az aszkétizmus, az alázatosság, az áhítatosság és az áldozatosság. Az írók, költők a művészi öntudat helyett névtelenségbe burkolóznak. Az emberek ismerete a világról korlátozott, a számoknak és a színeknek szimbolikus szerepet adnak. Az egyház a kultúra teremtője és terjesztője is.

3 Korai v. "sötét" középkor Ideje: V-IX. sz. X-XIII. sz. Történelmi háttér: - népvándorlások, - harcok a barbár törzsek ellen Vallási háttér: - korai kereszténység, - a szerzetesrendek kialakulása Kultúra: - kultúraterjesztő tevékenységük nyomán az európai írásbeliség kezdetei Késői középkor Virágzó középkor v. "világos" századok X-XIII. sz. keresztes hadjáratok  - polgárság kialakulása - lovageszmény megjelenése -alakuló, majd erősödő egyház, - a teológia önálló tudománnyá válik (Aquinói Szent Tamás) - görög-arab művészet és kultúra beáramlása - egyetemek alakulása (a "7 szabad művészet" oktatása) - fellendülő szellemi és művészeti élet

4 Két nagy csoportra lehet bontani a középkor irodalmát. Az egyházi irodalom a kódexekből (legenda, példa, himnusz) és a drámákból (misztérium, mirákulum, moralitás) tevődik össze, valamint az epikus (prédikáció) műfajokból. A világi irodalom drámából (commedia dell' arte -olasz vásári vígjáték; farce), történetírásból (geszta, krónika), lovagi irodalomból (líra, epika) és vágánsköltészetből áll. A világi irodalom központjai a királyi és a főúri udvaroknál voltak.

5 Irodalom (latin nyelvű, kéziratos) 1./ vallásos (kolostori): - bibliafordítások és - magyarázatok (Szent Jeromos) - zsoltárfordítások - imák, himnuszok: Ambrosius, Prudentius - prédikációk - apokrif irodalom - Szent Ágoston: Vallomások b./ világi - még nem szépirodalom! - törvények, adománylevelek - geszták, krónikák 1./ vallásos (latin nyelven): - himnuszok: Abélard, Szent Ferenc, Todi - legendák - példázatok 2./ világi: a./ lovagi irodalom (nemzeti nyelven) EPIKA: - lovageposzok: Roland-, Nibelung-, Igor-ének - lovagregények: Trisztán és Izolda, Aucassin és Nicolette LÍRA: (alba) - trubadúrköltészet: Vogelweide b./ vágánsköltészet (latinul): Carmina Burana, Villon

6 Képzőművészet és zene ÉPÍTÉSZET - román stílus (XI-XII. sz.) - gótikus stílus (XIII. sz.) Zene: - egyházi: gregorián ének - világi: trubadúrének

7 A román stílus I. A harcoló egyház építészete: ROMÁN STÍLUS (XI- XII. sz.) Az egyház szerveződése, belső egyházviszályok Vallásháborúk, barbár támadások Ha kell, megvédeni az embereket, erőt, biztonságot sugározni.

8 A román stílus II. alacsony, zömök formák karcsú, égbetörő formák tömör, vastag, teherhordozó falak keskeny, lőrésszerű ablakok kisebb, alacsonyabb belső terek kevés díszítőelem

9 Templom -keresztmetszetek Román Gótikus

10 Boltozatmegoldások dongaboltozat (3) boltíves keresztboltozat (4) csúcsíves keresztboltozat

11 Kapumegoldások Ják Notre Dame, Párizs díszes kapubéllet: - oszlopokkal -szoborfülkékkel - faragásokkal - osztott kapuk fém domborművekkel és fafaragással

12 A rózsaablak

13 Díszítőelemek: geometrikus belső fal- és oszlopfestések gazdagon faragott külső és belső kőcsipkék

14 Szobrok, domborművek, ikonok, freskók még csak épületek díszítéseként csak kőből "élettelenebb", merevebb ábrázolásmód (Nem a test, a lélek a fontosabb!) már önálló műalkotásokként is fa- és kőszobrok "élő" alakok, mozgások és érzelmek ábrázolásának kezdetei szárnyasoltárok táblaképek üvegfestészet

15

16 Királyfej Kalocsáról Lovagfej a budai várból

17 Szárnyasoltárok, táblaképek: gótikus! Hubert és Jan Van Eyck: Genti oltár Grünewald: Isenheimi oltár

18 Színes üvegablakok a chartres-i székesegyházból: /gótikus/

19 Magyarországi középkor Honfoglalás előtti időszak Kb. 100-150 éves késés! Géza, I. István idejében: a magyar nyelvű írásbeliség kezdetei Egyházi irodalom: - Halotti beszéd és könyörgés (kb. 1200) - prédikáció - Ómagyar Mária-siralom (kb. 1300) - ima - Margit-legenda (kb. 1310) - Példázat: Szent Barlaám és Jozafát élete Világi "irodalom": - a Tihanyi Apátság alapítólevele (kb.1050) - Anonymus, Kézai Simon: Gesta Hungarorum (XII-XIII. sz.)

20 Román stílus Tihanyi apátság

21 Középkor – román stílus Tihanyi apátság

22 Középkor – román stílus Tihanyi apátság

23 Középkor – román stílus Ez is!

24 Középkor – román stílus Lébény

25 Középkor – román stílus Lébény

26 Középkor – román stílus Jáki templom

27 Középkor – román stílus Zsámbék

28 Középkor – román stílus Zsámbék

29 Középkor – gótikus stílus Kolozsvár

30 Középkor – gótikus stílus Mátyás templom

31 Középkor – gótikus stílus Mátyás templom

32 Középkor – gótikus stílus

33 Szent László herma

34 Kolozsvári Tamás oltárkép

35 KÓDEX

36

37

38 Nyelvemlékeink SZÓRVÁNYEMLÉKEK Szövegemlékek Halotti beszéd és könyörgés Ómagyar Mária – siralom

39 Latin nyelvű irodalom A magyar irodalom kezdetét az Intelmek könyve Imre herceghez jelenti a 11. század elejéről A magyarok töténelméről szóló első fennmaradt krónikák az Anonymus (P. mester) által írt Gesta Hungarorum, valamint Kézai Simon hun- magyar krónikája. Az első magyar útleírást képviseli Julianus barát beszámolója, a Jelentés Magna Hungáriáról 1237- ből.

40 A magyar nyelvű irodalom első emlékei A legkorábbi magyar nyelvemlék a tihanyi apátság alapítólevele (1055), melyben olvashatóak a feheruuaru rea meneh hodu utu rea („Fehérvárra menő hadiútra”) szavak. A dokumentum többi részét latinul írták. A legrégebbi teljes szöveg magyar nyelven a Halotti beszéd és könyörgés (1192 és 1195 között), amely egy latin nyelvű prédikáció fordítása. A legkorábbi magyar vers az Ómagyar Mária-siralom, amely szintén egy latin nyelvű szöveg elég szabad fordítása, a 13. századból. A legrégebbi ismert magyar nyelvű elbeszélő mű az Assisi Szent Ferenc életét feldolgozó Szent Ferenc legendája, amely a Jókai-kódexben maradt fenn. A másik legértékesebb korai magyar nyelvemlék, a Szent Margit királylányról szóló Szent Margit legendája.

41 HALOTTI BESZÉD

42 PRAY

43 LEUVENI

44 ÓMS

45 ANONYMUS

46 ANONYMUS GESZTÁJA

47 GESTA HUNGARORUM

48


Letölteni ppt "A középkor. Az egyház tanítása szerint az égi hierarchia megfelel a földi hierarchiának. A földi élet siralomvölgy, előkészület a túlvilági boldogsághoz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések