Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkaközi vázlat. Energetikus.Sárközi György

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkaközi vázlat. Energetikus.Sárközi György"— Előadás másolata:

1 Munkaközi vázlat. Energetikus.Sárközi György
Létesítményi energetikus szóbeli vizsgát segítő összefoglaló, a villamos alapismeretek szaktantárgy anyagából. Követelménymodul megnevezése: Energiaellátó rendszer üzemeltetése. Létesítményi energetikus Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

2 Munkaközi vázlat. Energetikus.Sárközi György
Tartalomjegyzék 1. Villamos energiaátvitel, villamos hálózatok. 1.1 Ipartelepi hálózatok 1.2 Kommunális hálózatok. 2. Villamos forgógépek és hajtások. Felharmonikusok. 3. Többfázisú rendszerek.Transzformátorok. 4. Világítástechnikai összefoglaló. 5. Egyenirányítás.Egyenáram jelentősége. 6. Villamos biztonságtechnika. 6.1 Szabványhelyzet ma. 6.2 Élet- és vagyon biztonság. 6.3 Üzembiztonság Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

3 1. Villamos energiaátvitel, villamos hálózatok.
Erőműtől a fogyasztóig. Turbógenerátorok:U=10kV Országos hál.:U>120kV Elosztó hál:U=120-20kV Kis régió: U=35-20kV Kis város: U=10kV Főváros táp.U=120kV Főváros elosztó U=10kV Kommunális U=400/230V Nemzetközi, koope- ráció U>220kV High-Quality Power Supply Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

4 Munkaközi vázlat. Energetikus.Sárközi György
Villamos energiaátvitel, villamos hálózatok. Nagy és közép feszültségű rendszerek Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

5 1.Villamos energiaátvitel, villamos hálózatok. Hálózati csatlakozások.
Villamos energia szerepe a mindennapi életben. Erőműtől a lakásig.-- Nemzetközi együttműködő hálózatok. Legtisztább közvetlen felhasználású energiahordozó. Felhasználás tekintetében nem konvertálható. Nem tárolható. Nincs olyan egyéb energia hordozó, melyhez ne volna szükség villamos energiára. Életünk része. Világítási---motorikus---híradástechnikai hálózati rendszerek. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

6 1.Villamos energiaátvitel, villamos hálózatok. Hálózati csatlakozások.
1.1 Ipartelepi hálózatok. Vételezés feszültség szintje. Gazdaságossági kérdések. Műszaki és munkaerő lehetőségek. Üzemvitel biztonsága. Tarifális és meddő gazdálkodási kérdések. Középfeszültségű hajtások igénye. Szinkron gépek üzeme. Transzformátor(ok) száma és helye. Terhelési súlypont. Tartalékok optimális nagysága. „Katasztrófára nem lehet méretezni.” Kapcsoló - elosztó berendezések. Védelem szelektivitása. Veszteség elemzés. Vezeték keresztm. csavarkötések, Joule hő. Áram, feszültség, teljesítmény, vill.munka mérése. Akkumulátorok szerepe, alkalmazása Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

7 1.Villamos energiaátvitel, villamos hálózatok. Hálózati csatlakozások.
Technológia és villamos üzemvitel. Vegyi üzemek. Tűzveszélyes üzemek. Saját vill.energia termelés. Hulladék hő hasznosítás. Gázmotoros kis erőmű. Szigetüzem, kooperáció. Biztonsági áramforrások. Szakértelmet szinte nem igénylő berendezések. Statikus feltöltődésre hajlamos technológiák foko- zott igényei. Gazdaságos hajtás szabályozás haszná- lata. Nagy a piaci kínálat. Döntéshez használjuk az itt tanultakat. ( Teljesítmény, kW, kVA, hatásfok) Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

8 1.Villamos energiaátvitel, villamos hálózatok.
1.1 Ipartelepi hálózatok. Fázisjavítás. a.) Intézkedésekkel elérhető.(természetes mód): Rendet kell teremteni. Motorok kiválasztása, esetleg cseréje. 85-95%-os kiterhelés legyen.Túlterhelés szintén kedvezőtlen. Át(vissza) kapcsolás csillagba. Indítások, reverzálások, üres- járások felülvizsgálata. Transzformátorok üres járása.. Természetes móddal elérhető 0,20-ad javítás is. (0,70-ről) b.) Meddö energia termelése:Szinkron gépek. Kondenzátorok. Szinkron motort túl kell méretezni. A meddőtermelésre legyen terhelési tartalék.Üzeme előnyös. Felharmonikus veszély nincs Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

9 1.Villamos energiaátvitel, villamos hálózatok.
1.1 Ipartelepi hálózatok. Kondenzátorok. Beépítés előtt: Terhelés regisztrálás techno- lógiától függő időtartamig.Szolg.szerződések felújítása. Módszerek meghatározása. Központi—csoportos—helyi kom- penzálás. Esetleg felharmonikus analízis.Szennyezett hálózat esetén a vizsgálat költsége rövid idő alatt megtérül. A szükséges kondenzátor teljesítmény meghatározható: Számítással ( a tanultak alapján). Diagram segítségével. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

10 1.Villamos energiaátvitel, villamos hálózatok.
1.1 Ipartelepi hálózatok. Fázisjavító kondenzátor szükséglet: (1) Valós példa: Az üzemet ellátó transzformátor Tr.Sn= 1000kVA. szekunder( fogyasztói) feszültség U=400/231V. jelenlegi teljesítmény tényező cos  =0,85 ( 31,79 fok) Tr. névleges árama : Jelenleg átvihető W-os teljesítmény : Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

11 1.Villamos energiaátvitel, villamos hálózatok.
1.1 Ipartelepi hálózatok. Fázisjavító kondenzátor szükséglet: (2) Az Sn = 1000kVA látszólagos és P1 = 850kW hasznos teljesítményből bármelyik vektor ábra alapján, meghatározható az aktuális meddő teljesítmény (Q1) Ugyan így kiszámítjuk a kívánt cos fi (0,97)-hez tarozó P2 =970kW és Q2 =240 értékeket és az eredmény a Q3 =Q1-Q2 = = 290kVAr, ami a szükséges kondenzátor teljesítmény Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

12 1.Villamos energiaátvitel, villamos hálózatok.
1.1 Ipartelepi hálózatok. Fázisjavító kondenzátor szükséglet: (3) Fontos észrevenni, hogy ezzel az alapvető cél mellett a transzformátor terhelhetőségét is növeltük 14%-al. Központi—Csoportos—Egyedi kompenzáció. Hálózatképtől és terhelés eloszlástól függő döntések. Kondenzátorok elhelyezése, üzeme. Szellőztetés. Transzformátorok egyedi kompenzációja. Párhuzamos meddőt teljes egészében, soros meddőt részben kell kompenzálni. Kompenzálás szinkron motorral: Meddő igény:(Q=290 kVAr), mint lehetséges megoldás: Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

13 1.Villamos energiaátvitel, villamos hálózatok.
1.1 Ipartelepi hálózatok. Szinkron gépes fázisjavítás. Elvileg egy Sn =300 kVA-es gép megfelelne.(csak meddőt termene). Gyakorlatban kiválasztunk egy nyugodt üzemű munkagépet, ahová tengely teljesítményre is szükség van, pl. P= 100 kW.- Pl. egy turbó-kompresszort. A teljesítmények vektorábrájából könnyen kiszámítható, hogy a P=100 kW és a Q=300 kVAr teljesítményekhez S= 316 kVA látszólagos teljesítmény tartozik. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

14 1.Villamos energiaátvitel, villamos hálózatok.
1.2 Kommunális hálózatok. ( Szakzsargon, ami nem ipari) A vételezés feszültségszintje. Kis feszültség. Nagy területű eloszlás miatt, a vezeték veszteség számottevő. A lakossági csatlakozásokon túl kisebb ipari jellegű vételezési is van. Bonyolult jogi szabá- lyozási kérdés, hol kell energetikus. Közvilágítás, mint nagyüzem, energetikája. Nagy tömegforgalmú helyek villamos berendezése. Stadionok biztonságos ellátása. Kórházak műtői, pályaudvar, repülőtér stb. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

15 2. Villamos forgógépek és hajtások. Generátorok. – Motorok.
Szinkrongépek: Működési elv. Gerjesztés-Forgómező. Fordulatszám: n= f/p [1/s] ; Lásd: forgó mágneses tér. Motorként való alkalmazás műszaki és gazdasági előnyei: Energiarendszer stabilitásának fokozása. Jó hatásfok (lásd: aszinkron motor). Állandó fordulatszám Egyfázisú szinkron gépek. Állandó mágnes. Indító kalicka. Ezek a szervomotorok kategóriájába taroznak.Léptető motor Feszültséggel lineárisan változó nyomaték. Kedvező meddőteljesítmény előállítás. Túlgerjesztés. Nincs felharmonikus veszély.Indítás, esetleges szinkroni- zálás ma már automatikus. P>100kw-tól gazdaságos. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

16 2. Villamos forgógépek és hajtások. Szinkrongépek nyomatéka.
Sinus jellegű nyomaték. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

17 Munkaközi vázlat. Energetikus.Sárközi György
2. Villamos forgógépek és hajtások. Hasonlítsuk össze a két görbét. Előző kép Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

18 2. Villamos forgógépek és hajtások. Generátorok. – Motorok.
Aszinkron gépek felépítése: Állórész: Háromfázisú tekercselés, 2, 4, 6, (8) pólusra, csil- lag vagy háromszög bekötési lehetőséggel. Lemezelt vas- test. Horony kiképzés. Forgórész: Tekercselt forgórész, csúszógyürűkre kivezetve. Rövidrezárt forgórész. Szigeteletlen vezetékek. Horonykiképzés: mélyhornyú, kétkalickás, stb. indítási tulajdonság (igény szerint). A vastest, csak gyártási szempontok miatt van lemezelve. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

19 2.Villamos forgógépek és hajtások. Generátorok. – Motorok.
Aszinkron gépek működési elve: Forgó mágneses tér. Indukció, forgórész áram, nyomaték. Fordulatszám, slip. n0 = (60.f)/p [1/min] ; üzemi ford.sz. nü = (1-s).n Aszinkron motor energia- diagramja. Veszteségek. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

20 Munkaközi vázlat. Energetikus.Sárközi György
2. Villamos forgógépek és hajtások Aszinkron gépek nyomatéka.(1) Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

21 Munkaközi vázlat. Energetikus.Sárközi György
2. Villamos forgógépek és hajtások Aszinkron gépek nyomatéka(2) Generátoros és ellenáramú fékezés lényege. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

22 Munkaközi vázlat. Energetikus.Sárközi György
2. Villamos forgógépek és hajtások Aszinkron gépek nyomatéka(2) Generátoros és ellenáramú fékezés lényege. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

23 Munkaközi vázlat. Energetikus.Sárközi György
2. Villamos forgógépek és hajtások. Aszinkron gépek helyettesítő kapcsolási vázlata. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

24 Munkaközi vázlat. Energetikus.Sárközi György
2.Villamos forgógépek és hajtások. Aszinkron motorok indítási kérdései. Gyártási szempontok. Forgórész kialakítás.Két kalickás, mélyhornyú. Üzemeltetési szempontok. Indítási lehetőségek. Motor kiválasztás fontossága. Nyomatéki viszonyok. Feszült- ségesés. M = c. .I, (de  négyzetesen függ U-tól ) Dinamikus nyomaték. Felfutási idő jelentősége. Csillag-háromszög. 1/3-ad áram. Átkapcsolás veszélyei. Transzformátoros indítás. Frekvenciaváltós indítás. (Ue = 4,44.f.N.) Csúszógyűrűs motor. Pólus-átkapcsolás. Dhalander. . Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

25 Munkaközi vázlat. Energetikus.Sárközi György
2. Villamos forgógépek és hajtások. Aszinkron motorok indítási kérdései. Csúszógyűrűs motor: Mély-horony: Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

26 Munkaközi vázlat. Energetikus.Sárközi György
2. Villamos forgógépek és hajtások. Aszinkron motorok indítási kérdései. Transzformátoros ( a ) Fojtótekercses ( b) indítás. Irányváltás: Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

27 Munkaközi vázlat. Energetikus.Sárközi György
2. Villamos forgógépek és hajtások. Aszinkron motorok indítási kérdései. Frekvencia váltós hajtás blokk vázlata. 230V. 1/3 fázis. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

28 2. Villamos forgógépek és hajtások Egyenáramú gépek.
Egyenáramú gép metszete. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

29 2.Villamos forgógépek és hajtások Egyenáramú gépek.
Melék áramkörű (shunt) gép. Jelrendszer: A forgórész B segédpólus C kompenzáló t. D soros gerjesztés E párhuzamos gerj. F külső gerj. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

30 Munkaközi vázlat. Energetikus.Sárközi György
2. Villamos forgógépek és hajtások Egyenáramú gépek. Mellék áramkörű (shunt) gép jelleggörbéi. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

31 2. Villamos forgógépek és hajtások Egyenáramú gépek.
Soros gerjesztésű gép. Jelrendszer: A forgórész B segédpólus C kompenzáló t. D soros gerjesztés E párhuzamos gerj. F külső gerj. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

32 2. Villamos forgógépek és hajtások Egyenáramú gépek.
Soros gerjesztésű gép. Jelrendszer: A forgórész B segédpólus C kompenzáló t. D soros gerjesztés E párhuzamos gerj. F külső gerj. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

33 2. Villamos forgógépek és hajtások Egyenáramú gépek.
Soros gerjesztésű gép jelleggörbéi. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

34 3. Többfázisú rendszerek.
Háromfázisú rendszer. Alapkapcsolások. Csillagkapcsolás. Háromszögkapcsolás. Háromfázisú teljesítmény. Ellentmondások a váltakozó áramú teljesítmény területén. Meddő energia szerepe az országos és ipartelepi hálózatban. Pillanatnyi teljesítmény – lengő teljesítmény frekvenciája. Többhullámú áramok. Harmonikus analízis. Rendszámok. Nem lineáris fogyasztók. Károk és többletveszteségek. Transzformátor. Működési elv. Helyettesítő kapcsolás. Üzem állapotok. Gazdaságos transzformátorüzem. Mérő transzformátorok. Feszültségváltó. Áramváltó. Hálózatvédelmek. Telítődő áramváltók szerepe. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

35 Munkaközi vázlat. Energetikus.Sárközi György
3.Többfázisú rendszerek. Csillag-háromszög kapcsolás. Fázis és vonali értékek. Üzemeltetési szempontok. A háromszög kapcs. szerepe adott üzemben, Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

36 Munkaközi vázlat. Energetikus.Sárközi György
3. Többfázisú rendszerek. Csillag-háromszög kapcsolás. Fázis és vonali értékek. Üzemeltetési szempontok Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

37 3.Többfázisú rendszerek. Teljesítmények. Felharmónikusok
A háromfázisú rendszer egyes fázisai rendben: ua=Umax .sin t, ia = Imax .sin (t- ) ub=Umax .sin (t-120), ib = Imax .sin (t-120- ) uc=Umax .sin (t-240), ic = Imax .sin (t-240- ) a  , mint már láttuk R/X függvénye. A teljesítményekre mind az vonatkozik, amit az egyfázisú rendszernél már láttunk. Három fázisra: P = 3. Uf. If. cos  = 3. Uv . Iv. cos  Q= 3. Uf. If. sin  = 3. Uv . Iv. sin  S = 3. Uf. If = 3. Uv . Iv. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

38 3.Többfázisú rendszerek. Teljesítmények. Felharmónikusok
Fontos tudni: Csillag kapcs.esetén: If = Iv ; Uf = Uv / 3 Háromszög kapcs.esetén: Uf = Uv ; If = Iv / 3 Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

39 3.Többfázisú rendszerek. Teljesítmények. Felharmónikusok
Eddig feltételeztük: az áram ill. a feszültség szinusz alakú. A gyakorlatban nem így van. Két ok lehet, hogy nem szabályos a görbe. a)   Torzult fesz.előállítása. Légrés indukció kerületi eloszlás. b)   A nem lineáris elemek torzítanak. Egyenirányítás, elektronikus vezérlések stb. Több hullámú áramok, Fourier sor. Analízis két módja: számítás ; b) mérés ; Erősáramú hálózaton: mérés. Gyakorlatban csak páratlan rendszámúval foglalkozunk. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

40 3.Többfázisú rendszerek. Teljesítmények. Felharmónikusok
Ha az alapharmónikus körfrekvenciája:  Akkor a stb. harmónikus Körfrekvenciája: 3, 5, 7, 9, stb lesz. A reaktanciák: Induktív hálózatban nőnek, mert XL = .L ; Kapacitiv hálózatban csökkenek, mert XC =1/C ; (Kondenzátorok veszélyben.) Különböző rendszámúak helyzete a 3 fázisú rendszerben. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

41 Munkaközi vázlat. Energetikus.Sárközi György
3. Transzformátorok. Működési elv. Mágneses kör. Indukált feszültség középértéke és effektív értéke. Fluxus 90°-kal késik a feszültséghez képest. Az indukált fesz. középértéke: Uik = 4.f.N.m (integrál a köv. oldal) Az effektív érték: Ue = Uik./(2.2) =4,44.f.N.m Feszültség áttétel = Menetszám áttétel (üresjárat) Áram áttétel: I1/I2 = U2/U1; Helyettesítő kapcsolás N1/N2 = 1 ; esetre Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

42 Munkaközi vázlat. Energetikus.Sárközi György
3. Transzformátorok. Működési elv. Mágneses kör. Indukált feszültség középértéke és effektív értéke. Az indukált feszűltség: Az effektív érték: Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

43 Munkaközi vázlat. Energetikus.Sárközi György
3. Transzformátorok. Működési elv. Mágneses kör – Indukció.(a) Helyettesítő kapcs: Mágneses gerjesztés: Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

44 Munkaközi vázlat. Energetikus.Sárközi György
3. Transzformátorok. Működési elv. Mágneses kör – Indukció.(b) N2 szerepe-üresjárás-terhelési állapot.(Lenz t.) Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

45 3. Transzformátorok. Működési elv. Mágneses kör – Indukció.(c)
Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

46 3. Transzformátorok. Működési elv. Mágneses kör - Indukció.-Toroid
Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

47 Munkaközi vázlat. Energetikus.Sárközi György
3. Transzformátorok. Működési elv. Szórt fluxusok. Helyettesítő kapcsolás.(1) Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

48 Munkaközi vázlat. Energetikus.Sárközi György
3. Transzformátorok. Működési elv. Szórt fluxusok. Helyettesítő kapcsolás.(2) Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

49 3. Transzformátorok. Üzemviteli jellemzők.Veszteségek. Hatásfok.
Üresjárási v.(Pv0)..gerjesztőáram ohmos vesztesége + vasveszteség (hiszterézis, örvényáram) Rövidzárási v.(Prz)..névleges I és U értékek esetén…. Pv0 és Prz Konstrukció függő.. (Gyári adat)..Mérési eljárás… Tekercs veszteség: Teljes üzemi veszteség: Hatásfok: Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

50 3. Transzformátorok.Mérő transzformátorok.
Feszültségváltó.Gerjesztés.Feszültség transzformátor. Százalékos hiba, fesz.esés miatt…..0,2—1% Szöghiba, fázisszög miatt ( U1-U2)…10—40 perc. Áramváltó. Gerjesztés. Áramtranszformátor. Százalékos hiba, Szöghiba….Terhelési viszonyok. Vigyázat…Rövidzárás—Érintésvédelem.. Áv. szekunder feszültsége, 1A…5A. Mérési és védelmi célok….telítődő Áv. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

51 3. Transzformátorok. Üzemviteli jellemzők.
Egység teljesítmények (10,16,25,40,63 szabvány sor.) Rövidzárási fesz.(uz, ) és jelentősége.( 3,5…5;6….10; 11….14)% Tr. impedanciája: Melegedés, hűtés. Hűtő közeg, rendszerek. Pl. ONAN, ONAF, OFAN, OFAF. Levegő, olaj, gáz (SF6) Tr. védelem, Bucholz v.,Differenciál v.,Hőm. jelzés. Hálózat védelem. Szelektivitás. Összhang. Gazdaságos tr.üzem. Részletek az energia gazd.témakörben. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

52 3. Transzformátorok. Üzemviteli jellemzők.
Egység teljesítmények helyes kiválasztása. Energia igény—Teljesítmény igény összhangja. Nagyobb feszültségű vételezés előnyei, hátrányai. Munkaerő igény. Hálózatok feszültség szintje. Msz 1.”Le-fel transzformálás”. Megcsapolások ismerete. Ipartelepi erőmű csatlakozása. „Három tekercselésű transzformátor.(más a tercier rendszer)” Kapcsolási csoport ismerete. Hálózat és transzformátor védelem globális ismerete. Független késleltetésű védelem. Függőn késleltetett védelem. Korlátoltan függő késleltetésű védelem.(Kisfeszültségű első védelem.) Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

53 4. Világítástechnikai összefoglaló.
Fénytan. A fény :Transverzális hullám, de Korpuszkula is. A fény duális természete: E.mágneses hullám - Fotonok, ener- gia kvantum. Sugárzás nagysága a rezgés számától függ. Optika. Geometriai opt. Lencsék. Egyenes vonalú terjedés. Árnyék, félárnyék. Reflexió, szóródás.Fénytörés. Totális reflexió. E.mágneses hullámok skálája: Rádió-- Hő- Infravörös…Ultra i—Röntgen—Kozmikus 1000km…10m…780nm-látható-390nm …. Szem érzékenység 600 nm. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

54 4. Világítástechnikai összefoglaló.
A vonatkozó SI. Mértékegységek: Fényerősség: Kandela.(cd). Fénysűrűség stilb[10000cd/m2] Világítás technikai számítások egységei: Fényáram(fény mennyiség): lumen. 1l = 1cd.sterradián. Megvilágítási erősség: lux. 1lux = 1lumen/1m2. Pontról-pontra módszer esetén közv. Kandelával számolunk. Számítási módszerek: Watt-szabály. (becslés jellegű) Hatásfok módszer. Pontról-pontra módszer:(nagyipari terek, sportpályák) Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

55 4. Világítástechnikai összefoglaló.
Szindinamika Alap szinek: V N S Z K I Kompl. Szinek: Z I K V S N Szinkeverés: additív (fénysugarak (televízió:V+Z+K) szubtraktív (anyagok (nyomda:V+S+K+Fekete) Definició: ha az alapszinből egyet eltávolítok, a keverék az alsó lesz…… Fény kontraszt ( határeset…káprázás) Szinkontraszt ( látás fokozás eszköze) Színes környezet gazdaságosabb mint a „több lux”……. Munka darab komplementer színére kell a „falakat” festeni. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

56 4. Világítástechnikai összefoglaló.
Szem viselkedése. (Komplementer színt állít elő). Nyugtató színek: Hideg szinek. (férfi) I, K, Z, Izgató szinek: Meleg szinek.(nő) S, V, Szintévesztés. Férfi( 7,5 0/0), Nő(0,4 0/0) Energia kisugárzás hatásfoka: nap----1cd………. 0,12 W izzólámpa 1cd……… 0,6 W szentjános bogár 1cd…… ,02 W Hidegsugárzás: Fluoreszkálás ( a sugárzás tartama alatt) Foszforeszkálás( besugárzástól független) Lumineszkálás( lásd mikrobiológia) Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

57 4. Világítástechnikai összefoglaló.
Méretezések: A jó látás feltételei: Megvilágítási erősség. E [lux]. Ajánlások,szabványok. Káprázat mentesség: B [stilb] = E.r. (r=reflexiós tényező). Időbeli és térbeli egyenletesség. Izzólámpa—Gázkisülés…! Árnyékosság. 20% kell, de max. 80% Esztétikai feltételek. Színhatás. (színdinamika) Kontrasztarány. Felületi fényesség (stilb) st = cd/m2 Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

58 4. Világítástechnikai összefoglaló.
Méretezések: Watt-szabály. (becslés) Fényforrások szerint W/m2. Hatásfok módszer. a hatásfok, a helyiség tényező függvényében : táblázatban. Pontról-pontra módszer:(nagyipari terek, sportpályák) Fényeloszlási görbe. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

59 4. Világítástechnikai összefoglaló.
Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

60 4. Világítástechnikai összefoglaló.
Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

61 4. Világítástechnikai összefoglaló.
Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

62 4. Világítástechnikai összefoglaló.
Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

63 4. Világítástechnikai összefoglaló.
Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

64 4. Világítástechnikai összefoglaló.
Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

65 4. Világítástechnikai összefoglaló. .
Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

66 4. Világítástechnikai összefoglaló.
Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

67 4. Világítástechnikai összefoglaló. .
Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

68 4. Világítástechnikai összefoglaló.
Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

69 4. Világítástechnikai összefoglaló.
Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

70 4. Világítástechnikai összefoglaló.
Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

71 4. Világítástechnikai összefoglaló.
Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

72 4. Világítástechnikai összefoglaló. Indukciós lámpa.
                                                                                                    Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

73 4. Világítástechnikai összefoglaló. Indukciós lámpa.
Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

74 4. Világítástechnikai összefoglaló. Indukciós lámpa.
Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

75 4. Világítástechnikai összefoglaló.
Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

76 5. Egyenirányítás. Egyenirányítók. E.áram jelentősége.
Szilárdtest fizika. Elektronok energia szintje—energia sávok. Saját vezetés ( a töltések-termikus gerjesztéssel a ve- zetési sávba jutnak.) N tipusú vezetés (szennyező anyag elek- tronjai vezetnek, donor vez.) P tipusú vezetés (lyuk vezetés) itt a szennyező anyagot akceptornak nevezzük. P és N szennyezettségü kristály neve: Dióda. Jelleggörbe. Négy tartomány: Letörési, záró, nyitó exponenciális, nyitó li- neáris. Kommutálás jelenség. Nulla átmenetnél gyors vissza- térés. Felharmónikus forrás!! Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

77 Munkaközi vázlat. Energetikus.Sárközi György
5. Egyenirányítás. Egyenirányítók.Vezetési séma.1. Az elektronika félvezető fizikai alapjai (Internet) Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

78 Munkaközi vázlat. Energetikus.Sárközi György
5. Egyenirányítás. Egyenirányítók.Vezetési séma.1. Az elektronika félvezető fizikai alapjai (Internet) Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

79 5. Egyenirányítás. Egyenirányítók.Vezetési séma.2. Forrás Internet
Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

80 Munkaközi vázlat. Energetikus.Sárközi György
5. Egyenirányítás. Egyenirányítók. E.áram jelentősége. Dióda karakterisztika.1. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

81 Munkaközi vázlat. Energetikus.Sárközi György
5. Egyenirányítás. Egyenirányítók. E.áram jelentősége. Tirisztor. Jelleggörbe, Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

82 Munkaközi vázlat. Energetikus.Sárközi György
5. Egyenirányítás. Egyenirányítók. E.áram jelentősége. Tirisztor. Kapcsolás. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

83 Munkaközi vázlat. Energetikus.Sárközi György
5. Egyenirányítás. Egyenirányítók. E.áram jelentősége. Dióda karakterisztika.2. Forrás Internet Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

84 Munkaközi vázlat. Energetikus.Sárközi György
5. Egyenirányítás. Egyenirányítók. E.áramjelentősége.Gyakorlati, energiagazdálkodási szempontok. Egyenirányító kapcsolások jellemzői, fajtái: Fázis-szám; Út-szám; Ütem-szám; Hullámosság.(simítás) Egyfázisú,egyutas,együtemű.(pl.Utr.=2.2.Ue…akku.töltés) Egyfázisú,egyutas,kétütemű. Egyfázisú,kétutas,kétütemű.(híd kapcs.Grätz.) Simító-indukciós tekercs (Analógia-Felharmónikus szürés) Egyenirányítás gazdaságos megoldásai. Kihasználási óraszám. Veszélyes felharmónikusok. Analízis. Hová telepítsünk kon- denzátort. (Hová ne.) Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

85 6. Villamos biztonságtechnika. Szabványhelyzet ma. (SPECTRUM)
Az utóbbi években Magyarországon feltűnően sok, nemritkán emberéletet is követelő üzemi baleset történt. A több milliárdos kárt okozó épülettüzek, a sérüléssel vagy halállal végződő munkahelyi balesetek a legtöbb esetben megelőzhetőek lettek volna. Az utólagos szakértői vizsgálatok minden esetben feltártak emberi mulasztást, a kötelezően alkalmazandó szabályok be nem tartását. A tűzesetek és a súlyos sérüléssel járó balesetek leggyakrabban a villamos hálózat, illetve az alkalmazott villamos berendezések, gépek, eszközök elöregedésére, meghibásodására, a szakszerűtlen használatára vagy a karbantartás elmulasztására vezethetők vissza. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

86 . 6. Villamos biztonságtechnika. Szabványhelyzet ma. (SPECTRUM)
Időszerűvé teszi a kérdést az a tény is, hogy 1990 óta a vonatkozó törvényeket és szabványokat fokozatosan átalakítjuk, az Európai Közösség szabályaihoz közelítjük. Jelenleg hozzávetőlegesen különböző szabvány van érvényben Magyarországon. Az EK-hoz való csatlakozásunk egyik feltétele, hogy az alkalmazott szabványainknak legalább 80%-a legyen azonos a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO, International Organization for Standardization), vagy az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN, Comité Européen de Normalisation) szabványaival, szabványok tartalmi követelményeivel Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

87 6. Villamos biztonságtechnika. Szabványhelyzet ma.
Az átalakítási munka törvényi alapját az évi XXVIII. Törvény a nemzeti szabványosításról dokumentum szolgáltatja. Eszerint jött létre a Magyar Szabványügyi Testület, amely köztestületként a nemzeti szabványosítással összefüggő közfeladatokat kizárólagos jogkörrel látja el. Ezzel megszűnt a hatósági jogkörrel rendelkező Magyar Szabványügyi Hivatal, és alapvetően megváltozott a szabványok szerepe is. A legfontosabb változás az önkéntesség, egyrészről a nemzeti szabványosításban való részvétel, másrészről a nemzeti szabványok alkalmazása szempontjából. A szabvány tehát önmagától nem kötelező, alkalmazása önkéntes. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

88 6. Villamos biztonságtechnika. Szabványhelyzet ma.
Az önkéntes szabványalkalmazás annak a ténynek az elismerése, hogy egy követelmény többféle módon is teljesíthető, nem csak a szabványokban rögzített, ismert megoldásokkal. A szabványostól eltérő, új műszaki megoldások azonban nem eredményezhetnek visszalépést egy adott követelmény teljesítésében. : Általában nincs szükség engedélyre ahhoz, hogy az önkéntesen alkalmazandó szabványtól bárki eltérjen, de a szabványostól eltérő terméknek, eljárásnak, szolgáltatásnak legalább azt az eredményt kell nyújtania, mint amelyet a szabvány betartása biztosított volna. A szabványok ugyanis a tudomány és technika olyan, széles körben elismert eredményeit testesítik meg, amelyek már átmentek a mindennapi gyakorlatba, és a gazdasági élet átlagos szereplőitől is megkövetelhetők. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

89 6. Villamos biztonságtechnika. Szabványhelyzet ma.
A nem kötelező szabvány betartása is minden gazdálkodó egység érdeke, per esetén legalább olyan szigorúan vizsgálja a bíróság a szabványok betartását, mintha kötelező lenne. Magyarországon csak nemzeti szabványt lehet közzétenni, melynek jele az MSZ (Magyar Szabvány) betűkkel kezdődik Az utána következő betű-szám kombináció utal a szabvány eredetére. Kötelezővé csak magyar nyelven közzétett nemzeti szabvány tehető Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

90 6. Villamos biztonságtechnika. Szabványhelyzet ma.
Nemzeti szabvány jelölési példák 1.      MSZ 172-1:1986 Érintésvédelmi szabályzat. Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések előtti, de ma is érvényben levő szabvány. 2.      MSZ EN :1999 Elektromágneses összeférhetőség. Általános zavartűrési szabvány. Nemzeti szabvány, de teljesen megegyezik a CENELEC által készített EN :1997 európai szabvánnyal. (Az EN utáni 50-es szám utal erre) Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

91 6. Villamos biztonságtechnika. Szabványhelyzet ma.
3.      MSZ EN :1999 Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. Nemzeti szabvány, de teljesen megegyezik a CENELEC által EN :1997 számon átvett európai IEC :1996) nemzetközi szabvánnyal. (A 60-as szám utal erre.) 4.      MSZ IEC :1997 Az elektromágneses villámimpulzus elleni védelem. Nemzeti szabvány, műszaki tartalma és szerkezete teljesen megegyezik az IEC :1995 nemzetközi szabványéval. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

92 6. Villamos biztonságtechnika. Szabványhelyzet ma.
Jelenleg a nemzetközi és európai szabványok átvétele gyorsított ütemben folyik. Az átvétel módja a magyarra fordítás, és a „szabványos” formátumú megjelentetés. Az új szabványok bevezetésével nem szükséges a régebben előállított termékeket átalakítani, de az új gyártmányokat mindig a gyártás időszakában érvényes szabványok szerint kell készíteni. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

93 6. Villamos biztonságtechnika. Szabványhelyzet ma.
Jellegzetes példa a szerkezeti változásra a régebbi MSZ 172-es sorozatú Érintésvédelmi szabályzat, az MSZ 1600-as sorozatú Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára, és az MSZ 4851-es sorozatú Érintésvédelmi vizsgálati módszerek szabványok lecserélése az MSZ 2364 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése (eredetileg IEC 364-es számú) szabványra. Az MSZ 2364 nagyrészt tartalmazza azt, amit a felsorolt három régebbi, de a felépítése egészen más. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

94 6. Villamos biztonságtechnika.
Élet- és vagyon biztonság: Üzembiztonság: Villamos biztonsági szabályzatok Méretezés. A biztonság feltétlenül szükséges Védelem. legkisebb mértéke Gazdaságosság. Kötelező előírások. Tilalmak. A(z) MSZ 2364.szabvány sorozat. Fokozatos bevezetése. MSZ szabvány sorozat leváltása. Hála az euró-pai szabványosításnak. A szabványok használata az új rendszerben önkéntes. Ez nagyobb felelősséget és kockázat vállalást jelent a szakemberek számára. Vigyázat! A rendelet nem fakultatív pl: 9/2000(II.22)OTM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat. Kötelező. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

95 6. Villamos biztonságtechnika. Élet- és vagyon biztonság.
A fontosabb villamos szabványok áttekintése: Létesítési szabványok: Msz (2003.február). Tartalmilag u.az mint Msz 1600/1 U<1000V (1-14), Msz U>1000V Msz 172/1…/2 é.véd., Msz 274 vill.véd. Msz i.felül v. A(z) Msz 1600/1 U<1000V. 14 részből álló egység. Egy-egy rész tartalma az üzem,épület, ill. helyiség besorolásától függ A 8., 9. rész fontossága. Osztályba sorolás nem a villamos szakember feladata, de tudnia kell a minősítésről. Érintésvédelem. Vill.áram élettani hatása. Villámvédelem. Msz 172/1…/2 é.véd.szabvány. Időszakos felülvizsgálatok. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

96 Érintésvédelem. Alap összefüggések MSZ 2364-300; 1995
Az áram élettani hatása függ: Az áram erősségétől. Érzékelési küszöb 50 Hz-nél 1 mA Elengedési érték mA. Életveszély. 20 mA ; 30 mA halálos. Behatási időtartam. Egy szívperiódus (0,5-1s)felett fibrilláció, leállás. Az áram útja :(szív.agy, tüdő) A frekvenciától. Egyenáram kevésbé veszélyes a szívre és légzésre… 1000 Hz-nél nagyobb inkább éget A személy egyéni adottsága. Az emberi test ellenállását 1 kohm-al szoktuk számolni. (kéz-test-cipő) de kéztől-kézig akár nulla is lehet (értékek: BME vill.m t) Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

97 Munkaközi vázlat. Energetikus.Sárközi György
Érintésvédelem. Alap összefüggések .Közvetlenül földelt kisfeszültségű rendszer.. Jogszabályi fogalmak: közvetlen és közvetett érintés ez itt „közvetett érintés” Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

98 Érintésvédelem. Alap összefüggések. Lásd előző oldal ábráját.
Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

99 Munkaközi vázlat. Energetikus.Sárközi György
Érintésvédelem.TT rendszer.(RA*Ia<50 V) Védővezetős érintésvédelmi módok Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

100 Érintésvédelem. TN-C rendszer Védővezetős érintésvédelmi módok
Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

101 Érintésvédelem. TN-S rendszer. Védővezetős érintésvédelmi módok
Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

102 Érintésvédelem.TN-C-S rendszer. Védővezetős érintésvédelmi módok
Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

103 Munkaközi vázlat. Energetikus.Sárközi György
Érintésvédelem. IT. rendszer.(RA*Id<UL) Szigetelt csillagpont v.háromszög kapcs .esetén. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

104 Érintésvédelem. ÁVK rendszer. angol:RCD: német:FI
Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

105 6. Villamos biztonságtechnika. Élet- és vagyon biztonság.
Üzemviteli szabványok: Msz 1585, Msz 4852 szig.mérés. Munkavégzés villamos üzemben. Leválasztás.Feszűltség alatti munkavégzés. Néhány link: szabvány Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

106 6. Villamos biztonságtechnika. Üzembiztonságbiztonság.
Méretezés. Védelem. Túláramok. Terhelési-Zárlati. Hálózatok zárlati telje- sítménye. Védelmek. Primer. Szekunder. Első védelmi szerv a fogyasztói oldalon. Szelektív védelem. Null-feszültség védelem. ******************* Végül: Az 1. és 6. részek összefoglalása. Vizsga kérdések elemzése. Jó tanulást, sikeres vizsgát. Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

107 Gázmotoros erőmű vázlata:
   Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György

108 Gázmotoros erőmű: (Győr)
Gázmotor típus: Wärstilä 18V34SG Elrendezés: V motor Hengerek száma: db Henger furat átmérője: 340 mm  Generátor: ABB gyártmány Feszültség: V Villamos teljesítmény: 6,0 MW Fordulatszám: /perc Hőteljesítmény: ,9 MW Földgáz fogyasztás: Nm3/h Munkaközi vázlat Energetikus.Sárközi György


Letölteni ppt "Munkaközi vázlat. Energetikus.Sárközi György"

Hasonló előadás


Google Hirdetések