Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály Állatjelölés és nyilvántartás Dr. habil Mezőszentgyörgyi Dávid projektvezető,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály Állatjelölés és nyilvántartás Dr. habil Mezőszentgyörgyi Dávid projektvezető,"— Előadás másolata:

1 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály Állatjelölés és nyilvántartás Dr. habil Mezőszentgyörgyi Dávid projektvezető, főosztályvezető Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály Kölcsönös megfeleltetés képzés – képzők képzése VKSZI, 2008. március 26-27.

2 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály Amiről szó lesz Kölcsönös Megfeleltetés rendszere az MgSzH-n belül A TIR és ENAR JFGK 6. –TIR és Sertés ENAR JFGK 7. –Szarvasmarha nyilvántartás JFGK 8. –Szarvasmarha jelölés JFGK 8a. –Juh és kecske ENAR

3 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály Kölcsönös Megfeleltetés rendszere az MgSzH-n belül

4 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály Kölcsönös Megfeleltetés az MgSzH-n belül Az MgSzH 2008. évi kiemelt feladata a Kölcsönös Megfeleltetés (cross compliance) rendszerének bevezetése. 322/2007. (XII. 5.) „A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről” szóló Korm. Rendelet. A kapcsolódó szakhatósági ellenőrzéseket a jogszabály Hivatalunkhoz delegálja. 2008. február 1-től új szerveti egység került felállításra Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály néven. –Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid, projektvezető –Harangozó Tamás, projekt koordinátor –Dr. Hudik Zoltán, projekt koordinátor –Dr. Szabados Petra, projekt koordinátor –Várszegi Gábor, projekt koordinátor.

5 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály Kölcsönös Megfeleltetés projekt szervezete

6 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály TIR és ENAR

7 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály Informatikai rendszerek az MgSzH Központban az állattenyésztés területén Tenyészet Információs Rendszer – minden ENAR rendszer alapja, a tenyészetek, tartási helyek és állattartó gazdák adatbázisa Szarvasmarha Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) Szarvasmarha Információs Rendszer (SZIR) az ENAR alapjaira építve Sertés ENAR Juh és kecske ENAR Ló nyilvántartási és tenyésztési rendszer Országos Vágott-test Minősítő Rendszer (OVMR) Baromfi Információs Rendszer (BIR)

8 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály Tenyészet Információs Rendszer (TIR) Tenyészet Információs Rendszer – minden ENAR rendszer alapja, a tenyészetek, tartási helyek és állattartó gazdák adatbázisa Központi szerep Klasszikus állatfajok, de… Támogatások alapja is - MVH

9 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály

10 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály MVH támogatása TIR-GAZDA adatkapcsolat kialakítása A TIR 2005.10.10-től nyilvántartja az ügyfél- regisztrációs számot. Beüzemelést követően a tartóknak nem kell csak az ügyfél- regisztrációs számot bejelenteniük a TIR- be, a többi adatot automatikusan megkapják a GAZDA adatbázisából. Módosítást nem kell a TIR-be bejelenteni. Eredmény: egyablakos ügyintézés.

11 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) A támogatási célokon túl tenyésztési, járványügyi nyomozás és piacszabályozási igények kielégítését is szolgálják A szarvasmarha, a sertés, a juh és a kecske fajok esetében központi adatbázisra épülő számítógépes rendszer Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja Az állatok egységes nyilvántartásának és jelölésének szabályozása Magyarországon az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény alapján, a vonatkozó EU előírások figyelembevételével 1997. évben a szarvasmarha faj esetében kezdődött el.

12 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály A TIR és ENAR struktúrája

13 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények

14 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények 2009. január 1. 6. A Tanács 1992. november 27-i 92/102/EGK irányelve az állatok azonosításáról és nyilvántartásáról 3., 4. és 5. cikk 7. A Bizottság 1997. december 29-i 2629/97/EK rendelete a 820/97/EK tanácsi rendeletnek a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének keretében létrehozott füljelzők, állomány- nyilvántartások és marhalevelek tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 6. és 8. cikk 8. Az Európai Parlament és a Tanács 2000. július 17-i 1760/2000/EK rendelete a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 4. és 7. cikk 8a. A Tanács 2003. december 17-i 21/2004/EK rendelete a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/ 2003/EK rendelet, továbbá a 92/101/EGK és 64/432/EGK irányelv módosításáról 3., 4. és 5. cikk

15 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály JFGK 6.

16 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály JFGK 6. Jogszabályi háttér Közösségi jogszabályhelyek: A Tanács 1992. november 27-i 92/102/EGK irányelve az állatok azonosításáról és nyilvántartásáról (HL L 355., 1992.12.5., 32. o.) 3., 4. és 5. cikk Magyar jogszabályhelyek: A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet 3. § (3), 7. § (1)-(4), 8./A §, 9. § a, b, 17. § a, c, e, h, 21. § a, 26. § (1)-(4) A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendseréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 10. § (4)

17 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály Sertés ENAR A sertés ENAR (EU irányelvek) az állatok mozgását regisztrálja. A telepekről el nem mozduló egyedek központi adatbázisban történő nyilvántartása nincs előírva, napra kész tenyészetben vezetett állomány nyilvántartást kell vezetni. Az országos adatbázisnak a sertésszállításokat kell regisztrálnia, információval kell rendelkezzen honnan hová került az állat. Az adatok gyűjtése a 116/2003. (XI. 18.) FVM rendeletben megadott módon történik. Ez a rendelet szabályozza a sertés jelölését és mozgásának nyilvántartásba vételét. Megyei körzet és önálló tenyészet Bizonylatok Többféle füljelző Sertés szállítólevél 72 óra!

18 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály Sertés szállítólevél

19 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály A JFGK 6. követelményei, esetleges jogsértései és azok ellenőrzése KövetelményTámogatáscsökkentést indukáló jogsértés Ellenőrzés kivitelezése/ ellenőrzési kérdések Tenyészet bejelentés, adatkarbantartás Új tenyészet létesítését vagy a tenyészet megszüntetését, továbbá a tenyészet bármely bejelentett adatában bekövetkezett változásokat be kell jelenteni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása. Adminisztratív ellenőrzés: A TIR adatbázisban regisztrált-e az állattartó tenyészete és a sertéstartás? Helyszíni ellenőrzés: A tartó, a tenyészet és tartási hely adatai megegyeznek-e a valósággal, az állatokat a tenyészethez regisztrált sertés tartási helyen tartják-e?

20 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály A JFGK 6. követelményei, esetleges jogsértései és azok ellenőrzése Állatmozgás-nyilvántartás A tenyészetben lévő sertésekről az előírtaknak megfelelően állatmozgás- nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza: a tenyészetbe érkezett és abból kikerült állatok számát, valamint azonosítóját vagy származási tenyészetkódját; a sertés szállítólevél sorszámát; behozatal és kivitel esetén a küldő vagy fogadó tenyészet kódját, megnevezését és a szállítás időpontját; a szállított állatok korcsoportját (malac, három hónapos, hízó, tenyésztésbe vett sertés). Az állatmozgás-nyilvántartás, amely elektronikus (nyomtatható) formában is vezethető, az előírt tartalommal állandóan rendelkezésre kell álljon; valamint az ellenőrzésre jogosult hatóság képviselőjének rendelkezésre kell bocsátani a szükséges információkat és adatokat. Az állatmozgás-nyilvántartást és az ellenőrzésről készült jegyzőkönyveket legalább három évig meg kell őrizni.. A tenyészetben lévő sertésekről nem az előírtaknak megfelelő állatmozgás-nyilvántartás vezetése. Helyszíni ellenőrzés: a) van-e telepi nyilvántartás? b) ha van, akkor szerepelnek-e benne adatok? c) a telepi nyilvántartás adattartalma megfelel-e a vonatkozó előírásoknak? d) kocatartás esetén a nyilvántartott kiszállítások arányban állnak-e a kocalétszámmal? e) más tenyészetből érkezett állatok beérkezése szerepel-e a nyilvántartásban?

21 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály A JFGK 6. követelményei, esetleges jogsértései és azok ellenőrzése Szállítólevél Az állatokat szállításkor érvényes „sertés szállítólevélnek ” kell kísérni Az állatokat szállításkor érvényes „sertés szállítólevél” nem kíséri. Adminisztratív ellenőrzés: A központi adatbázisban van-e regisztrálva állatszállítás (beküldésre került-e szállítólevél) ? A bejelentett kiszállított darabszám arányban áll-e a nyilvántartott kocalétszámmal? A bejelentett beérkezett és kiszállított darabszámok összehasonlítása. Helyszíni ellenőrzés: a) az állatmozgás nyilvántartás mellett van-e szállítólevél? b) a szállítólevelek helyesen vannak-e kitöltve? c) a tényleges állatállomány, az állatmozgás nyilvántartás és a szállítólevelek adatainak összehasonlítása A sertés szállítólevelet és az egyéb ENAR-bizonylatot 3 évig meg kell őrizni. A sertés szállítólevél és az egyéb ENAR-bizonylat nincs megőrizve 3 évig. Helyszíni ellenőrzés: Az állatmozgás nyilvántartás és a szállítólevelek az elmúlt három évből rendelkezésre állnak-e?

22 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály A JFGK 6. követelményei, esetleges jogsértései és azok ellenőrzése Jelölés Az ENAR szabályai szerint a tenyészetben lévő állatok jelöléséről gondoskodni, és ennek költségeit viselni kell. A sertéseket a jobb fülben elhelyezett engedélyezett ENAR-füljelzővel kell megjelölni. Jogszabályban meghatározott esetekben a jelölés jelölő kalapáccsal is történhet. A sertések jelölését el kell végezni: az állat tenyészetből történő kiszállítását megelőzően; importált állat esetében a karanténból történő kiszállítást megelőzően; amennyiben állat- egészségügyi okból szükséges; szükség esetén tenyésztési célból. Az ENAR szabályai szerint a tenyészetben lévő állatok jelöléséről nem gondoskodtak, vagy ennek költségeit nem viselték. Helyszíni ellenőrzés: Az állatmozgás nyilvántartás mellett lévő szállítólevélen van-e ENAR-szám feltüntetve? A más tenyészetből érkezett állatok meg vannak-e jelölve? Rendelkezésre áll-e a jelöléshez füljelző? Meg kell akadályozni a füljelzők szándékos eltávolítását, megrongálását, illetve olvashatatlanná tételét Nem akadályozták meg a füljelzők szándékos eltávolítását, megrongálását, illetve olvashatatlanná tételét Helyszíni ellenőrzés: A beérkezett állatok az előírás szerinti jelöléssel rendelkeznek-e?

23 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály JFGK 7.

24 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály JFGK 7. Jogszabályi háttér Közösségi jogszabályhelyek: A Bizottság 911/2004/EK rendelete a füljelzők, marhalevelek és állomány-nyilvántartások tekintetében az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról 6., 8. és 9. cikk Magyar jogszabályhelyek: A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 3. § (1), 7. § (2) a, 19. § a, 23. § (1), 31. § (1), (2),

25 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály Szarvasmarha ENAR Szarvasmarha (EU Tanácsi és Bizottsági rendeletek) faj esetén a jogi szabályozás teljes körű, egyedi szintű és naprakész adatbázis, valamint az állattartó által vezetett állomány nyilvántartás meglétét követeli meg. A kockázat elemzésen alapuló hatósági ellenőrzés a két nyilvántartás egyezőségét is vizsgálja, mint rizikó faktort. Az egyedek bekerülése-, mozgása- és a rendszerből történő kikerülése, rendelet előírás szerinti határidőn belül a központi adatbázisban meg kell, hogy jelenjen. Magyarországon a fejlesztések 1992 óta folynak, az EU egyik legfejlettebb rendszerét működtetjük.

26 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály Szarvasmarha ENAR A vonatkozó hatályos EU jogszabály a 911/2004. EK rendelet, melynek hatályos hazai jogszabályai a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet és a 12/2004. (I. 31.) FVM rendelet. Az EU konformizáció lényeges eleme az állatok nyomkövetése, az állatmozgások paraméterezett lekérdezhetőségének megvalósítása. A szarvasmarhák ENAR szerinti jelölése és regisztrációja a hatályos EU és hazai jogszabályok szerint, valamint az állatok tartó és/vagy tartási hely változásának bejelentése a központi adatbázisba, jogszabályban elrendelt határidőn belül kötelező. Útmutatók, MgSzH Központ, Szarvasmarha ENAR ügyfélszolgálati irodák www.enar.hu

27 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály Szarvasmarha ENAR Megyei körzet és önálló tenyészet Bizonylatok és elektronikus adatállományok Füljelzők Belföldi Marhalevél Útlevél Állategészségügy támogatása TSE monitoringhoz vizsgálandó egyedek kiszűrése ENAR ellenőrzés Kockázatelemzés 10% Ellenőrzéshez egyedlista kiállítás

28 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály Belföldi Marhalevél Szarvasmarha Útlevél

29 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály A JFGK 7. követelményei, esetleges jogsértései és azok ellenőrzése KövetelményTámogatáscsökkentést indukáló jogsértés Ellenőrzés kivitelezése/ ellenőrzési kérdések Marhalevél-igazolólap Az egyed születését, a tenyészetbe kerülését követően a központi adatbázisba be kell jelenti. (A marha-levelet az informatikai rendszer állítja elő a bejelentést és a bejelentés regisztrációját követően) Olyan egyeddel rendelkeznek, amelynek hiányzik a marhalevele. A szükséges bejelentéseket nem tették meg. Olyan marhalevéllel rendelkeznek, amely nem a tenyészetben lévő állatra vonatkozó adatokat tartalmaz. A marhalevél nem érvényes, vagy hibás adatokat tartalmaz. Adminisztratív ellenőrzés: Az adatbázis szerint a tenyészetbe bejelentett egyedek listája (állományleltár) Helyszíni ellenőrzés: a tenyészetben található marhalevelek összevetése az adatbázis állományleltárával, a telepi nyilvántartással és az állatállománnyal. A marhalevél érvényességének ellenőrzése, az érvényes marhalevél tartalmának összevetése az állat adataival. Az adatok egyeznek-e?

30 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály A JFGK 7. követelményei, esetleges jogsértései és azok ellenőrzése Állomány nyilvántartás Az állomány-nyilvántartásban legalább a következő adatokat kell feltüntetni: –az állat azonosítóját, születési idejét, nemét, fajtáját, színét, – a gazdaságban tartott állat elhullásának napja; – a gazdaságból távozó állatok esetén az állattartó neve és címe, a szállító kivételével, vagy azon gazdaság azonosító kódja, akinek/amelybe az állatot szállították, valamint az indulás időpontja is; – a gazdaságba érkező állatok esetén az állattartó neve és címe, a szállító kivételével, vagy azon gazdaság azonosító kódja, akitől/amelyből az állatot szállították, valamint az érkezés időpontja is; – az illetékes hatóság állomány- nyilvántartást ellenőrző képviselőjének neve és aláírása, valamint az ellenőrzés elvégzésének időpontja. Állomány nyilvántartást nem az előírt tartalommal vezetik. Helyszíni ellenőrzés: a) van-e állomány nyilvántartás? b) ha van, akkor az adattartalma megfelel-e a vonatkozó jogszabálynak? c) a tényleges állomány és az állomány nyilvántartás megegyezik-e?

31 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály A JFGK 7. követelményei, esetleges jogsértései és azok ellenőrzése Bejelentés A borjú születését a jelölését (amit 20 napon belül kell elvégezni, vagy ez előtt mielőtt elhagyja a tenyészetet) követő 7 napon belül be kell jelenti. A született borjúkat a születéstől számított 27 napon belül nem jelentették be. Adminisztratív: A központi adatbázisba a bejelentések idejének ellenőrzése Helyszíni: Az állomány ellenőrzésekor található-e 27 napnál idősebb bejelentés nélküli egyed

32 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály JFGK 8.

33 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály JFGK 8. Jogszabályi háttér Közösségi jogszabályhelyek: Az Európai Parlament és a Tanács 2000. július 17-i 1760/2000/EK rendelete a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 204., 2000.8.11., 1. o.) 4. és 7. cikk Magyar jogszabályhelyek: A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 7. § (2) a, b, 8. § (1), 19. § a, 31. § (1), (5),

34 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály Szarvasmarha ENAR füljelzők Hajlékony műanyag Sárga vagy fehér színű 7 napon belül kell behelyezni Tartó vagy állatorvos

35 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály A JFGK 8. követelményei, esetleges jogsértései és azok ellenőrzése KövetelményTámogatáscsökkentést indukáló jogsértés Ellenőrzés kivitelezése/ ellenőrzési kérdések Jelölés Jelölésre kizárólag az MgSzH által kiadott és olyan páros füljelzőt alkalmaznak, amely tartalmazza az ország kódját, az ENAR-logóját, a lézertechnikával nyomtatott ENAR- számot, a megegyező vonalkódot és kiemelt formában a használati számot. A szarvasmarhák jelölése nem a hatóság által engedélyezett füljelzővel történt. Adminisztratív ellenőrzés: A központi adatbázisban nyilvántartott egyedek (állományleltár) Adminisztratív/helyszíni ellenőrzés: Állatok egyedi ellenőrzése (db, füljelző, egyedi fülszám) Ha az állat egyik füléből kiesett a füljelző, vagy ha olyan mértékű károsodás érte, hogy a felirata már nem olvasható, a pótlását 48 órán belül meg kell rendelni, és annak átvételét követő 48 órán belül az állat fülébe kell helyezni. Ha egy, illetve több szarvasmarhának egy füljelzője hiányzik, azok pótlásáról nem gondoskodott. Adminisztratív ellenőrzés: Az adott napi állománylétszám hány %-ra van a rendszerben regisztrált, még nem érkeztetett szimpla füljelző pótlás igénylés Adminisztratív/helyszíni ellenőrzés: Állatok egyedi ellenőrzése, a hiányzó füljelzőre érkezett–e, illetve küldött-e a tartó szabályos megrendelőt. Helyszíni ellenőrzés: A fülszám olvasható-e, az egyedek azonosíthatóak-e?

36 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály A JFGK 8. követelményei, esetleges jogsértései és azok ellenőrzése Az állatok jelölését a borjú születését követő 20 napon belül elvégezték. A 20 napnál idősebb borjak jelöletlenek.Adminisztratív ellenőrzés: Az előző időszakhoz (hónap vagy év) képest változatlan tehénlétszám mellett hosszabb időn keresztül nem érkezik a tenyészetből születés bejelentés Helyszíni ellenőrzés: Az állatok egyedi ellenőrzése, van-e 20 napnál idősebb jelöletlen egyed? A harmadik országból behozott állat jelölését a szükséges állategészségügyi vizsgálattól számított 20 napon belül elvégezték. A harmadik országból behozott állat jelölését a szükséges állategészségügyi vizsgálattól számított 20 napon belül nem végezték el. Helyszíni ellenőrzés: Egyedi jelölésellenőrzés, nem magyar és nem EU ENAR jelölők az állományban Más tagállamból érkezett szarvasmarha az eredeti füljelzővel rendelkezik. Az EU más tagállamából behozott szarvasmarha jelölését kicserélték. Adminisztratív ellenőrzés: A központi adatbázisban más tagállamból származó egyed bejelentése magyar ENAR jelöléssel.

37 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály A JFGK 8. követelményei, esetleges jogsértései és azok ellenőrzése Állomány-nyilvántartás Az állatállományról az előírásoknak megfelelő állomány-nyilvántartást kell vezetni. Egyáltalán nem vezetnek állomány- nyilvántartást, vagy nem az előírásoknak megfelelő állomány-nyilvántartást vezetnek. Helyszíni ellenőrzés: Állomány nyilvántartó rendelkezésre áll-e ? Az állomány-nyilvántartóban lévő adatok megfelelnek-e az előírásoknak? Minden, a gazdaságba, illetve az onnan kifelé irányuló állatmozgást, az állatok gazdaságban történő születését, illetve halálát, továbbá ezen események időpontját, az eseménytől számított hét munkanapon belül az országos adatbázisnak be kell jelenteni. Az eseménytől számított hét munkanapon belül nem jelentették be az országos adatbázisnak a gazdaságba, illetve az onnan kifelé irányuló állatmozgást, az állatok gazdaságban történő születését, illetve halálát, továbbá ezen események időpontját. Adminisztratív ellenőrzés: a központi adatbázisba történt bejelentések, megfelelnek-e az előirt bejelentési kötelezettségnek (időben történt-e) (ENAR adatbázisban regisztrált adatok alapján, a születési idő, illetve a tenyészetbe érkezés dátuma és a bizonylat beérkezés dátuma között eltelt idő) Gondoskodni kell arról, hogy a megfelelően vezetett állomány- nyilvántartás állandóan rendelkezésre álljon. A nyilvántartás elektronikus (nyomtatható) formában is vezethető. A nyilvántartás adatait legalább három évig meg kell őrizni. Nem gondoskodnak arról, hogy a megfelelően vezetett állomány- nyilvántartás állandóan rendelkezésre álljon. A nyilvántartás adatait nem őrzi meg legalább három évig. Helyszíni ellenőrzés: a jogszabálynak megfelelő adattartalmú állomány nyilvántartó ellenőrzése 3 évre visszamenőleg

38 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály JFGK 8a.

39 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály JFGK 8a. Jogszabályi háttér Közösségi jogszabályhelyek: A Tanács 21/2004/EK rendelete a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról 3. 4. és 5. cikk Magyar jogszabályhelyek: A juh- és kecskefajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 47/2005. (V. 23.) FVM rendelet 3. § (1), (2), 4. §, 6. § (1), (8), 7. §, 9. § (1)-(7)

40 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály Juh és kecske ENAR Juh és kecske (EU rendelet) fajok esetében a szállítások és az éves leltár központi regisztrációja a központi adatbázis alapfunkciója. A tényleges állatállomány a telepi nyilvántartás és a központi adatbázis adatainak együttes ismeretében állapítható meg. Várhatóan elsőként 2009. január 1-től (?) kötelező lesz az elektronikus jelölés bevezetése (47/2005. (V. 23.) FVM rendelet) az uniós országokban.

41 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály Tenyészet nyilvántartás Bizonylatok Jelölés mielőtt elhagyja a születés helyét, de legkésőbb 6 hónapos korig Kettős jelölés életszámmal. (Közösségen belül csak két krotália) Füljelző + tetoválás Állatmozgás nyilvántartás és leltár Központi egyednyilvántartás kötelező 21/2004 EU rendelet Juh és kecske ENAR

42 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály 47/2005 FVM rendelet Jelölés kétféleképen: Bárányok/gidák két krotália (export) Tenyésztésre meghagyott 1 krotália + tetoválás A két krotáliával jelöltek átjelölése 1 éves korig. Szállítólevél, leltár Közreműködők Állomás, MVH, MgSzH Központ Tartó - MJSz területi felelősök (instruktor) Központi adatbázis

43 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály Füljelzők és jelölés Tesztelés - engedélyezés OMMI Megrendelés: Tartó instruktoron keresztül (tenyészetre) Állomások (állategészségügyi krotália) Instruktorok (tartalék) Fülszám generálás a rendszerben Gyártás-postázás Bárány/gida tartónak Állategészségügyi állomásnak Továbbtartás jelöléséhez és instruktori az instruktornak

44 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály Juhok megjelölése

45 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály Juh és kecske szállítólevél

46 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály A JFGK 8a. követelményei, esetleges jogsértései és azok ellenőrzése KövetelményTámogatáscsökkentést indukáló jogsértés Ellenőrzés kivitelezése/ ellenőrzési kérdések Jelölés Az állatokat mielőtt elhagyják a születéskori gazdaságot, de legkésőbb 6 hónapos korukig ENAR-számmal, az OMMI által engedélyezett füljelzővel a következők szerint megjelölték. – azokat az állatokat, amelyeket nem szántak továbbtartásra, két pár füljelzővel kell megjelölni; – a továbbtartásra szánt állatokat egy füljelzővel és tetoválással kell megjelölni. Ebben az esetben, ha az állatot más tagállamba szállítják, másodlagos jelölésként az ENAR- számot tartalmazó füljelzővel is el kell látni. Félévnél idősebb juhok jelöletlenek. Továbbtartásra meghagyott idősebb állatok másodlagos jelölése hiányzik. Adminisztratív/helyszíni ellenőrzés: A központi adatbázis adatai és az állomány- nyilvántartó (szállítólevelek) összehasonlítása, összevetése. Az állománylétszám és a füljelző felhasználás összehasonlítása. Állatok egyedi ellenőrzése (db, füljelző, egyedi fülszám) Az ellenőrzés szabályai szerinti minta alapján. A juhok jelölését a hatóság által engedélyezett füljelzővel és módon kell elvégezni. A juhok jelölése nem hatóság által engedélyezett füljelzővel és módon történt. Adminisztratív/helyszíni ellenőrzés: Az állomány adatok és a füljelző rendelés, valamint a szállítólevelek adatainak összevetése. Állatok egyedi ellenőrzése (db, füljelző, egyedi fülszám) Az ellenőrzés szabályai szerinti minta alapján.

47 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály A JFGK 8a. követelményei, esetleges jogsértései és azok ellenőrzése A harmadik országból behozott, továbbtartásra meghagyott állatokat a kötelező állat-egészségügyi ellenőrzések elvégzését követő 14 napon belül, de minden esetben a gazdaság elhagyása előtt meg kell jelölni, és nyilvántartásba kell venni. A harmadik országból behozott, továbbtartásra meghagyott állatokat a kötelező állat- egészségügyi ellenőrzések elvégzését követő 14 napon belül, illetve a gazdaság elhagyása előtt nem jelölték meg vagy nem vették nyilvántartásba. Adminisztratív/helyszíni ellenőrzés: Az adatbázisban szerepel-e harmadik országból beszállítás. Állatok egyedi ellenőrzése (db, füljelző, egyedi fülszám) Az ellenőrzés szabályai szerinti minta alapján. A füljelzőket az állatból ki nem veszik és újra nem használják. A kiesett füljelzőket megrendelték és pótolták. Ha egy, illetve több juhnak a füljelzője hiányzik, azok pótlásáról nem gondoskodtak, másodlagos jelölés (tetoválás) hiányzik. Adminisztratív/helyszíni ellenőrzés: Történt-e pótlás rendelés Állatok egyedi ellenőrzése (db, füljelző, egyedi fülszám) Az ellenőrzés szabályai szerinti minta alapján.

48 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály A JFGK 8a. követelményei, esetleges jogsértései és azok ellenőrzése Állomány nyilvántartás A tenyészetben található állatokról fajonként előírtaknak megfelelő tartalommal naprakész nyilvántartást kell vezetni. (– a gazdaság azonosító kódja, – a gazdaság címe és földrajzi koordinátái, vagy a gazdasági földrajzi elhelyezkedésének azzal egyenértékű megjelölése, – a termelés típusa, –legutolsó leltár eredményei, és elvégzésének időpontja, – az állattartó neve és címe, – a gazdaságot elhagyó állatok esetén a szállító neve, a szállítóeszköz azon részének rendszáma, amelyet az állatok szállítására használnak, a rendeltetési gazdaság azonosító kódja, vagy annak neve és címe, vagy a vágóhídra szállított állatok esetében a vágóhíd azonosító kódja vagy neve és az elszállítás időpontja, a szállítási okmány másodlata vagy hitelesített másolata, – a gazdaságba érkező állatok esetén annak a gazdaságnak az azonosító kódja, amelyből az állatot átszállították, valamint az érkezés időpontja a szállítási okmány másodlata vagy hitelesített másolata) A tenyészetben található állatokról fajonként naprakész nyilvántartást egyáltalán nem vezetnek, vagy nem az előírtaknak megfelelő tartalommal vezetik azt, nem rendelkeznek a szükséges mellékletekkel, így például valamennyi szállításra vonatkozó szállítólevéllel. Helyszíni ellenőrzés: a) van-e állomány nyilvántartás? b) ha van, akkor szerepelnek-e benne adatok c) az állomány nyilvántartás adattartalma megfelel-e a vonatkozó jogszabálynak? d) rendelkezik-e a szükséges mellékletekkel? e) a szállítólevelek és a nyilvántartás adatait összevetik a tényleges állománnyal. Az állomány nyilvántartás adatait legalább három évig meg kell őrizni. Az állomány nyilvántartás adatait legalább három évig nem őrzik meg. Helyszíni ellenőrzés: Az állomány nyilvántartás három évre visszamenőleg rendelkezésre áll-e?

49 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály Köszönöm figyelmüket! Dr. habil Mezőszentgyörgyi Dávid projektvezető, főosztályvezető Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály Kölcsönös megfeleltetés képzés – képzők képzése VKSZI, 2008. március 26-27.

50 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály Állatjelölés és nyilvántartás Dr. habil Mezőszentgyörgyi Dávid projektvezető, főosztályvezető Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály Kölcsönös megfeleltetés képzés – képzők képzése VKSZI, 2008. március 26-27.


Letölteni ppt "Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály Állatjelölés és nyilvántartás Dr. habil Mezőszentgyörgyi Dávid projektvezető,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések