Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egyházmegyei kérdőívek Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye 2012.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egyházmegyei kérdőívek Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye 2012."— Előadás másolata:

1 Egyházmegyei kérdőívek Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye 2012

2 Lelkipásztorokról

3

4

5

6 Min kellene erősíteni az Erdélyi Református Egyház szolgálati területei közül? Gyülekezetépítés 1 Igehirdetés 2 Misszió 3 Diakónia 4 Anyagi alapok megteremtése5 Más: fegyelem, iskolapolitika, kommunikáció, önkéntesség, kapcsolatok más egyházzal, ref. lelkiség 6 Adminisztráció 7

7 Egyházkép - pozítívumok Biblia és káté Igehirdetés, igeközpontúság Nőszövetség régiónkénti bámulatos mozgósító képessége Nyári gyermekhetek Egyházi intézményként működő Teológiai Intézet Lehetőségek – szilárd keretek Használható szerkezeti felépítés Hagyomány, anyanyelv, megbocsátás Miénk, létezik még, …sokat várnak tőle Hirdethetné az evangéliumot

8 Egyházkép - negatívumok Csúcsvezetés közömbössége Nem érzem a lelkipásztorok iránti törődést Tekintélye hanyatlik Félelem a nyílt, őszinte párbeszédre, vitára, véleményünk vállalására Nem reformátusokhoz méltó megerősítése az egyházi hierarchiának (püspöki, esperesi, lelkipásztori) A zsinat-presbiteri elv sorozatos felrúgása Elanyagiasodás, széthúzás, lelkigondozás hiánya Lp-ok közötti őszinteség, komoly kérdések semmibe vétele, hierarchikus felépítés

9 Egyházkép - negatívumok iskolaügy, kommunikáció, külképviselet, diplomácia önkéntesség, lelkiség, továbbképzés szükségességének leminősítése korrupció, dilettantizmus, nepotizmus Hatalomvágy Érdektelenség a lp-ok anyagi helyzetével kapcsolatosan Liturgia összevisszasága, nincs szakszervezet Mindenki azt csinál amit akar Kommunikáció hiány, nagygyülekezetek lélekszám letagadása, Kv.tól messze eső egyházmegyék hátrányban… Lelkészi közösség lazasága, egyházfegyelem hiánya

10 Egyház – min változtatnál?

11 Konfirmálás – Eklézsiakövetés – Temetés- Egyháztagság KONFIRMÁLÁS Egy minimumot kellene megfogalmazni, melyet mindenki betart Ne legyen 14 évesen. Ne legyen kötelező Reformjára igen. A részletek adiaforák Legyenek irányelvek, de adva legyen a gyülekezeteknek a szabad mozgáslehetőség. Hozzáértés és fegyelem Több közös munkamegbeszélés Egységes módszerek Jól működő konfirmációs gyakorlatok közösségi bemutatása Helyi hagyományok megtartása emeli a konfirmáció tekintélyét, a hívek önazonosságának megőrzését Régiókra lebontva hagyományt és követelményeket összehangolni

12 Konfirmálás – Eklézsiakövetés – Temetés- Egyháztagság EKLÉZSIAKÖVETÉS Következetlen, ha egyáltalán még gyakorolják valahol Nem időszerű Lelkigondozói beszélgetéssé kellene átminősíteni Reverzális ügyében lépni kellene egyetemes egyházi szinten. Talán másképp mint eddig, de kell – és egységesen Gyakorlatát átalakítani – személyessé és bizalmassá tenni Önvizsgálat-tartás miatt fontosnak tartom Nem működik X2 Nem vesszük komolyan, ezért nincs súlya Rég feladtuk már az egyházfegyelmet. Az új időknek a kihívásával szemben rugalmasaknak kell lennünk Fontos, de jól és jó helyen élni vele

13 Konfirmálás – Eklézsiakövetés – Temetés- Egyháztagság Temetési gyakorlatról Egységesíteni kellene az eme-n belül (Koszorúmegváltás!!!) Akárcsak a konf. esetében, az elveken (Igeközpontú igehirdetés, vigasztalás, feltámadás-hit erősítése, stb.) túl a részletek nem lényegesek (lsd. Ágendáskönyv: mit hord a lp. a palást alatt, fehér, fekete inget, zakót igen, vagy nem…) Nem kell egységesíteni, a központ mindig a vigasztaló igehirdetés legyen Igen, Igen Nem szükségszerű Le kell szabályozni Mik az eltérések?..... Presbitériumok bevonása, egyházmegyei irányelvek ismertetése Csak a vadhajtásokat kell lemetszeni

14 Konfirmálás – Eklézsiakövetés – Temetés- Egyháztagság EGYHÁZTAGSÁG Nem ártana, ha meglévő rendet tiszteletben tartanánk és gyakorolnánk. Tudni, hol élnek híveink, ha költöznek és szólnak, átjelenteni). “Itt élek, de máshol vagyok gyül. tag”: nehezíti/ellehetetleníti a lelkigondozást Nem Igen Kellene. Öntudatra nevelés Lp-ok egymás felé bizalommal és felelősségel forduljanak Jelenlegi szabályok betartása Feltétlenül Családlátogatás Kollégának jelenteni Jobban odafigyelni Számítógépes belső adatbázis megosztása és követése Törődni kell híveinkkel, nem csak fejni őket

15 Egyházi vezetők

16 Határozott, közvetlen, következetes Érdekelje a lelkészek anyagi helyzete Lelki-vezetői képesség Fogja össze a lelkipásztorokat Képviselje – a kerületnél az egyházmegyét – Az összes reformátust, ahol csak megjelenik Jellemes, hívő ember Ossza meg a lelkészi közösséggel az eme. gyülekezeteinek úgy a problémáit, mint erősségeit Egyházi vezetők – S/S

17 Minden lelkipásztornak egyformán legyen esperese és lelkésztársa. Ötvözze a szelídséget és határozottságot, legyen karizmatikus vezető és járjon elől a munkában. Csak azt követelheti meg, amiben maga is példaértékű. Nyílt, határozott fellépést a lelkészi közösségben problémás lelkipásztorokkal Ismerje az emében szolgáló lelkipásztorok képességeit. Személyeskedés mellőzését Saját képességeinek ismerete Lehetőségek teremtése egyéni beszélgetésekre Egyházi vezetők – S/S

18 Választásokról: SZÜKSÉGES:100%

19 Javaslatok tisztségekre Esperes Geréb László Kántor Csaba Pitó Zsolt Bekő István Sógor Géza 2 Bereczki Zsolt 3 Főjegyző Gede Mátyás Szatmári Szilárd Geréb László Pitó Zsolt Kincses Kálmán Kántor Csaba Bekő István Bereczki Zsolt 2 Missziói előadó Pitó Zsolt 4 Kányádi György Szász Tibor Püspök: Kató Béla Domahidi Béla 2 Székely József 3 Főjegyző: Székely József Sógor Géza Domahidi Béla Fülöp Szabolcs Dézsi Csaba Papp Benjamin Missziói előadó: Sógor Géza Szász Tibor Domahidi Béla Pap Benjámin 3 EgyházmegyeiKerületi


Letölteni ppt "Egyházmegyei kérdőívek Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye 2012."

Hasonló előadás


Google Hirdetések