Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közpénzügyi Alapok → államháztartási ismeretek…. dr. Gárdos Csaba c. egyetemi docens a Költségvetési Felügyelet vezetője NGM – Kincstár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közpénzügyi Alapok → államháztartási ismeretek…. dr. Gárdos Csaba c. egyetemi docens a Költségvetési Felügyelet vezetője NGM – Kincstár."— Előadás másolata:

1 Közpénzügyi Alapok → államháztartási ismeretek…. dr. Gárdos Csaba c. egyetemi docens a Költségvetési Felügyelet vezetője NGM – Kincstár

2 (ellen) Reform Bármely működő komplex rendszerről biztosan kimutatható,hogy egy működő egyszerű rendszerből fejlődött ki. A komplex rendszerek többnyire szembeszállnak tulajdon funkciójukkal. (Murphy)

3 REFORM- ért Nem az új gondolat megértése nehéz,hanem a régitől való szabadulás. (HEGEL)

4 JOGSZABÁLYOK,SZABÁLYOZÓK Költségvetési törvény Korábbi évek rémálmai 2012-es költségvetés precíz menetrend szerinti tervezése 2013-as költségvetés előrehozása majd……. Volt példa 2 éves költségvetésre Gond a többszöri változtatás ( 2013.ktgv. több mint 5 alkalommal ) Egyesek szerint a „leghatalmasabb „ törvény Alrendszerek Fejezetrend, címek, kiemelt előirányzatok

5 ÁLLAMHÁZTARTÁSI TÖRVÉNY 1. 1992. Mi is az állami feladat? Felsorolás?Csoportosítás? ↔ Amire pénz van? Cél: a közfeladatok maradéktalan ellátása érdekében biztosítsa az államháztartás átlátható működési feltételeit Olyan közfeladat lehet melyhez van pénzügyi fedezet HA pénz nincs feladatot meg kell szüntetni Közfeladat ellátása elsősorban költségvetési szervekkel történik Államháztartáson kívüli szerv közfeladattal arányos pénzt kap ha….. Költségvetési év = naptári év Költségvetési kiadások – a túlléphető tételek kivételével –a költségvetésben megállapított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők ( slide ) Költségvetés : személyi + járulék + felújítás + dologi + intézményi beruházás + korm.beruházás + ellátottak juttatásai (kiemelt előirányzatok)

6

7

8 „Az állam jelenlétét a társadalom és intézményei nyomasztónak érzik – elsősorban a gazdaság területén, amit a GDP-hez viszonyított magas,több mint 60%-os újraelosztási arány is jelez -, ugyanakkor az állam által nyújtott szolgáltatások színvonala jogos kritika tárgyát képezi. A megalapozatlan kötelezettségvállalások miatt létrejött kiadási struktúra következtében tartós egyensúlyhiány fenyeget. „ (Áht. indoklás 1991.)

9 ÁLLAMHÁZTARTÁSI TÖRVÉNY 2.  TERVEZÉS ÜTEMEZÉSE Március 31. Kormány fő irányok + egyenleg cél Államháztartási miniszter → követelmények + feladatfelülvizsgálat + fejezeti főösszegek ( NGM TERVEZÉSI KÖRIRAT ) Fejezet május 31-ig megtervez főösszegen belül Július 31-ig egyezteti az államh.miniszterrel + tájékoztat a kötelezettségek és jogszabályok változtatási lehetőségeiről Kormány szeptember 30-ig benyújtja OGY-nek Benne a tervévet követő 3 év várható előirányzatait Egyidejűleg megalapozó „salátatörvény” ÁSZ + Költségvetési Tanács véleménye November 30-ig főösszegekről szavazás Kormány év közben zárolhat, csökkenthet, törölhet kivéve ha OGY jog

10

11

12

13

14

15

16 „ Ha a természetnek annyi törvénye volna mint az államnak, az Isten sem tudna felette uralkodni. „ (Ludwig Börne ) 1786 - 1837. német író orvosi majd államtudományokat tanult 1811-ben rendőrtisztviselő de mivel zsidó így 1814-ben nyugdíjba küldték 1830. Párizs - a szellemi emigráció vezéralakja Társadalmi igazság, szabadság, egyenjogúság vágya Szabadságfogalom megvalósulási lehetőségeit vizsgálja

17 „ Az államháztartás irányítása tehát az ország egész sorsára kiható jelentőségű. E fontosságánál fogva az a kívánatos,hogy ne ötletszerű legyen, a mindenkori erősebb vagy hangosabb érdekeknek kielégítéséből álljon hanem nagy körültekintéssel, messze kitűzött célokkal és a gazdasági élet szakadatlan folytonosságával számolva történjék.” Dr. Magyary Zoltán

18

19 Magyary Zoltán 1888 - 1945 egyetemi tanár, közkiadások világhírű szakembere 1912. Jogi doktor 1910-1930. Oktatási Minisztérium 1931. Magyar Közigazgatási Intézet felállítása Angol, Francia, Német magas szinten Pénzügyi tanulmányok, szervezési tanulmányok, gyorsírás ! 1937. Pázmány Egyetem dékánja 1945. szovjet csapatok atrocitásai miatt önkéntes halál

20

21 Államháztartási törvény néhány alapvető gazdálkodási rendelkezése

22 3. § (1) Az államháztartás központi és önkormányzati alrendszerből áll. (2) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozik a) az állam, b) a központi költségvetési szerv, c) a törvény által az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestület, és d) a köztestület által irányított köztestületi költségvetési szerv. (3) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozik a) a helyi önkormányzat, b) a helyi nemzetiségi önkormányzat és az országos nemzetiségi önkormányzat (nemzetiségi önkormányzat), c) a jogi személyiségű társulás, a többcélú kistérségi társulás, d) a térségi fejlesztési tanács, és e) költségvetési szerveik

23 6. § (1) A költségvetési kiadások - a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető költségvetési kiadásai kivételével - a költségvetésben megállapított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. (2) A kiadási előirányzatok - az (5) bekezdésben foglalt kivételekkel - működési költségvetés, felhalmozási költségvetés, kölcsönök előirányzat-csoportokra tagozódnak. (3) A működési költségvetés a kiadási előirányzatokat személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, és egyéb működési célú kiadások, a felhalmozási költségvetés intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás, lakásépítés, és egyéb felhalmozási kiadások (a továbbiakban együtt: kiemelt előirányzatok) szerinti bontásban tartalmazza. (4) A bevételi előirányzatokat a Kormány rendeletében foglalt kiemelt előirányzatokra kell bontani. (5) Az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait az azokat szabályozó törvény által meghatározott jogcímek szerinti bontásban kell meghatározni.

24 7. § (1) A költségvetési szerv jogszabályban vagy az alapító okiratban meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi személy. (2) A költségvetési szerv tevékenysége lehet a)alaptevékenység, amely a létrehozásáról rendelkező jogszabályban, alapító okiratában a szakmai alapfeladataként meghatározott, valamint a (3) bekezdés szerinti, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység, b) vállalkozási tevékenység, amely haszonszerzés céljából, államháztartáson kívüli forrásból, nem kötelezően végzett termelő-, szolgáltató-, értékesítő tevékenység. (3) A költségvetési szerv a rendelkezésére álló kapacitásokat szakmai alapfeladata ellátására használhatja. Kivételesen az időlegesen szabad kapacitásait nem kötelezően végzett tevékenységre is hasznosíthatja. Költségvetési szerv fogalma

25 Specialitások Előirányzat-módosítás nélküli kiadások (uniós + jogszabályi és alanyi jogon járó ügyek + állammal szembeni peres ügyek + Kormány egyedi beruházás ösztönzése + kezességek, garanciák + devizás kiadás árfolyam okból + adósságszolgálat ) Fejezet átcsoportosíthat ktgvetési szervek előirányzatai terhére HA megtakarítás van + alapítás, megszüntetés, feladatváltozás Fejezet átcsoportosíthat fejezeti kezelésű terhére - NGM engedéllyel - HA megtakarítás van vagy közfeladat változása Költségvetési főfelügyelők Kormány zárolhat, csökkenthet, törölhet KIVÉVE amely előirányzat OGY joga Miniszterelnökség + minisztérium + kormányhivatal + központi hivatal + rendvédelmi szervek + honvédség létszáma → KORMÁNY jóváhagyás többi költségvetési szerv irányító szerv Államháztartás központi alrendszerének jogi személyei és előirányzatai (kincstári kör) → számla a kincstárban kötelezően + megyei önkormányzatok és hivatalaik + Médiák + MNV + Diákhitel + közalapítványok + többségi nonprofitok kötelezően + helyi önkormányzat esetleges megbízása alapján az ő és költségvetési szervei számlái önkéntesen

26 Magyar Államkincstár Költségvetési Felügyelet Költségvetési Felügyelet ( francia modell )  a felügyelő „benne él az intézményben”, hatékonyabb a távoli miniszteriális irányításnál  a felügyelői jelenlét támogatja a költségvetési szigort, a jelenlét visszatartó erő  takarékossági intézkedési tervek végrehajtásában segítség  az intézményben már fennálló, vagy előre látható problémák nyomatékosabb jelzése a felügyeleti szerv felé  szabályozás, szabályozottság kedvező irányba változott  munka nagyobb hányada véleménykérés, szakmai konzultáció, döntés előtti egyeztetés

27 Magyar Államkincstár Költségvetési Felügyelet A felügyelt felsőoktatási intézmények tartozásállományának alakulása millió Ft-ban Lejárt, elismert tartozásállomány2011. december2012. január2012. december Pécsi Tudományegyetem6 7943 3614 476 Semmelweis Egyetem9241312 Szegedi Tudományegyetem9721 5051 953 Debreceni Egyetem3761351 853 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem1791270 Szent István Egyetem23231281 Budapesti Corvinus Egyetem176316773 Nyugat-magyarországi Egyetem6916351 271 Kaposvári Egyetem698741497 Széchenyi István Egyetem000 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem16437 Károly Róbert Főiskola304748 Szolnoki Főiskola223258337 Eötvös Loránd Tudományegyetem7107 Miskolci Egyetem99153327 Budapesti Gazdasági Főiskola0018 Dunaújvárosi Főiskola245344835 Nyíregyházi Főiskola333294569 Eötvös József Főiskola2820489 Eszterházy Károly Főiskola11415460 ÖSSZESEN11 4768 67613 913

28 Magyar Államkincstár Költségvetési Felügyelet A felügyelt felsőoktatási intézmények támogatásának alakulása Költségvetési támogatás2010 tény2011 tény 2012 eredeti ei. 2012 tény2013. Csökkenés 2010-ről 2012-re Csökkenés 2012-ről 2013-ra Csökkenés 2010-ről 2013-ra Debreceni Egyetem21 735,820 793,318 535,319 461,714 597,810,5%21,2%32,8% Szegedi Tudományegyetem19 292,518 302,116 688,117 320,412 434,310,2%25,5%35,5% Pécsi Tudományegyetem17 812,616 855,314 760,716 276,510 799,88,6%26,8%39,4% Budapesti Műszaki és Gazdtud. Egyetem15 629,315 646,213 407,114 574,112 153,76,8%9,3%22,2% Semmelweis Egyetem12 022,911 196,69 081,711 981,77 793,30,3%14,2%35,2% Nyugat-magyarországi Egyetem10 359,49 365,37 311,48 004,55 149,322,7%29,6%50,3% Szent István Egyetem9 519,28 730,86 903,07 519,75 388,521,0%21,9%43,4% Budapesti Corvinus Egyetem8 957,28 900,16 973,27 564,65 320,515,5%23,7%40,6% Széchenyi István Egyetem4 408,94 338,04 116,53 952,43 565,510,4%13,4%19,1% Kaposvári Egyetem3 860,53 613,83 177,73 198,02 302,617,2%27,5%40,4% Liszt Ferenc Zeneműv. Egyetem2 439,82 386,41 921,82 178,91 719,810,7%10,5%29,5% Károly Róbert Főiskola2 046,91 740,41 211,51 263,3805,938,3%33,5%60,6% Szolnoki Főiskola1 860,01 547,3900,51 268,1445,531,8%50,5%76,0% Eötvös Loránd Tudományegyetem20 818,919 807,517 906,519 459,913 443,06,5%24,9%35,4% Miskolci Egyetem7 641,56 956,65 717,55 908,94 181,922,7%26,9%45,3% Budapesti Gazdasági Főiskola5 799,75 500,55 316,45 122,74 020,111,7%24,4%30,7% Nyíregyházi Főiskola5 197,04 653,23 795,34 301,72 628,117,2%30,8%49,4% Eszterházy Károly Főiskola4 373,53 860,03 389,93 498,52 931,420,0%13,5%33,0% Dunaújvárosi Főiskola2 140,71 887,51 063,01 563,0837,727,0%21,2%60,9% Eötvös József Főiskola1 297,11 227,4897,91 092,9593,115,7%33,9%54,3% MINDÖSSZESEN177 213,3167 308,3143 075,0155 511,5111 111,812,2%22,3%37,3%

29 2012.évi tervezési körirat FEJEZETI ÜGYEK :  Tervezési adatszolgáltatás fejezeti szinten történik, Tárcafelelősség erősítése !!!  2012-2015-ig számok + intézmény és feladatátadások + indoklások  Melléklet „hegyek”  Jogszabály változtatások beküldése megalapozáshoz  Keretszámok → támogatást tartalmazzák  2011-es ktgv. módosítása → azaz zárolás bázisba épül  Egyszeri feladatok miatti báziscsökkentés  Intézmény és feladatátvételek nullszaldósan  Rendkívüli korm.intézkedésekből kapott pénzek → bázisba épülők  Bevételekre nincs keretszám DE !!!  2011.várhatónál kevesebbet csak államháztartási miniszter engedélyével lehet  Új jogszabályi többletbevételt beépíteni  Bevételek megalapozott csökkentése esetén → KIADÁSOKAT is csökkenteni kell  Bírságbevétel ÁHT. → intézményi működésre NEM, központosítás

30 1365/2011.nov. Kormányhatározat - 2012.évi hiánycél  Közfeladat színvonal javítása,költséghatékony működés → feladatfelülvizsgálati program  Költségvetési szervek + többségi GT  Nemzetgazdasági Miniszter + Min.elnökségi államtitkár + Közig.Miniszter  FELADATOK :  Állami feladatellátás indokolt-e  Finanszírozás és államháztartási kondíciók összhangja  Feladatmutatók,teljesítménymutatók,létszám és költségnormák  Intézményfenntartás + céltámogatások + rendszeres és nem rendszeres programok → ELKÜLÖNÍTÉSE  Működési előirányzatok normatívákon alapuljanak  Létszám alapkategória legyen → dologi is ebből jöjjön ki  Dologinál tipizálások → irodaszer mennyi, fűtés – világítás stb.  Saját bevételek → évközi többletigényt ez fedezze  Minisztérium valós gazda legyen → intézményi mozgástér szűk legyen → minisztérium igazi kontrollja legyen meg az intézményi ktgvetések évközi végrehajtásán

31 2013. évi tervezési irányelvek 1)Stabilitási törvény → 2013.évi államháztartási hiány a GDP 2.2 %-a legyen 2)Közszférában takarékosság + Széll Kálmán terv megtakarításai 3)Államháztartási hiány + államadósság csökkentése 4)Tervezési területek :  Központi költségvetési fejezetek (általában + irányító szervi )  EU tagsági kapcsolatok tervezése  Elkülönített alapok  TB Alapok  Kezesség, garancia  Állami vagyon bevételei, kiadásai  Kormányzati szektor egyéb elszámolásai (ESA ’95, EU-s módszertan)

32 Központi fejezetek tervezési szabályai 2013. 1)Adatszolgáltatás a fejezetek szintjén történik  Önálló tábla formátum  Intézmény átadás-átvételi dokumentumok csatolása  Fejezeti indoklások 2)Keretszámok → intézményi támogatás + fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása  1122/2012. (IV.25.) Korm.hat zárolás bázisba  Egyszeri feladatok és egyéb báziscsökkentés  Átadás és átvétel nullszaldósan  Rendkívüli kormányzati tartalékból bázisba épülők  Egyéb tételes determinációk  Bevételt tárca mondja meg a legreálisabb szinten 3)Kötelezettségeket szűkíteni kell, jogszabályok áttekintése, szervezet és feladatellátás változtatás

33 Központi fejezetek tervezési szabályai 2013. 4)Egyebek :  Keretszámok a fejezetek között nullszaldósan korrigálhatók  Korrekció csak aláírt megállapodással  Költségvetési szerv személyi juttatása egyéb előirányzat terhére NEM növelhető (kivéve ha törvényi kötelezettség a feladat ) 5)Létszám irányítószervi tervezése  Létszám csak ha személyi juttatás rendelkezésre áll  EU forrásból, határozott idejű létszám tervezhető  Létszám fejezetek és intézmények közt nullszaldósan  Év közben belépett fejlesztésekkel létszám növelhető 6)Személyi juttatás  Illetményfejlesztés ritkán - Kormány stratégiai döntése  2012. eredeti – átadások - zárolás + belépett új feladatok + eü int. 2012.évi többlete  Nem rendszeres személyi nem növekedhet

34 Központi fejezetek tervezési szabályai 2013. 7)Dologi kiadások : 2012. évi eredeti - zárolások + belső átcsoportosításból más kiemelt terhére + saját bevétel terhére 8)Felhalmozási kiadások tervezése :  Takarékossági, rangsorolási szempontok mérlegelésével ???  Állami tulajdonú ingatlanok felújításait az intézményeknél kell tervezni

35 Néhány kevéssé izgalmas de alapvető információkat adó táblázat

36

37 Adatlap a 2012. évi előirányzatok levezetéséhez Fejezet neve: millió forintban MegnevezésKiadás Kiadásból BevételTámogatásLétszám (fő) Személyi juttatás 1. 2011. évi eredeti előirányzat 2. Szerkezeti változások0,0 0 2011. évi költségvetési törvénymódosítás 3. Bázis előirányzat (1+2)0,0 0 4. Szintrehozás0,0 0 5. 2011. évi alapelőirányzat (3+4)0,0 0 6. Előirányzati többletek0,0 0 7. 2012. évi javasolt előirányzat (5+6)0,0 0

38

39

40 2014. Költségvetés ( központi ) Kormány 2013. szeptember 25- én tárgyalta másodszor Bevétel 15 958 milliárd Ft ( + 2356 m önk. = 18.313 m ) Kiadás 16 883 milliárd Ft ( + 2386 m önk. = 19.269 m ) Hiány 924 milliárd Ft ( + 30 md önk. ) Tervezési tájékoztató 2013. július 17-én jelent meg NGM honlapján ( Tervezési Körirat ) Költségvetési keretszámok szeptember 5-én kerültek kiadásra a fejezeteknek… Szeptember 11. Kormány első olvasat Szeptember 13. Költségvetési Tanács megkapja

41 Államadósság értéke  2014. december 31-re  Központi alrendszer 22.976 milliárd Ft  Önkormányzati alrendszer 456 milliárd Ft  Egyéb szervek 163 milliárd Ft  2014. államadósság mutató számlálója → 23.559 milliárd Ft nevezője → 30.629 milliárd Ft  Így államadósság mértéke 76.9 %  A 2013.év végi várható 77.4% képest → az Alaptörvény csökkenési követelményének eleget tesz

42 Költségvetési Tanács „ a Tanácsnak a 2014. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat tervezetének hitelességére és végrehajthatóságára nézve nincsenek olyan ellenvetései amelyek indokolnák a véleményezésre átadott dokumentummal kapcsolatban az egyet nem értés jelzését „

43 2014. Kormány elkötelezett a GDP 3 % alatti hiányban, az államadósság csökkentésében 2.9 %- os GDP arányos hiány a cél Előre nem várt kockázatok kivédésére Országvédelmi Alap ( 100 Md Ft ) + 120 Md rendkívüli kormányzati intézkedések Foglalkoztatás élénkítése Népesedéspolitikai program Devizahitelesek megsegítése Pedagógus életpálya modell Kultúra sport

44 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER NGM/20721/2013. A 2011. évi CXII. törvény 27.§ (5) és(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. szeptember 23-án. Előterjesztés a Kormány részére A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról ( „ SALÁTA törvény „ ) Budapest, 2013.

45 Néhány összefüggés a számok tükrében

46

47

48

49

50 2011. évi hiány érdekes alakulása ( ÁSZ számok ) 2011.eredeti2011.módosítás2011.TényTény- eredeti Közp.ktgvetés-613-1531-1727-1114 Elkülönített Alapok 15426955 Ny. Alap00-0.2 E Alap-89-88-836 Központi Alrendszer -687-1577-1741-1054 Önkormányz. alrendszer -110 144253 Államháztart. összesen -798-1687-1598-800

51

52 2012. Törvényjavaslat számai ( md Ft ) 2010.tény2011.eredeti2011módosítás2012.terv Közp.ktg.kiadás9315889496459603 Közp.ktgvetés egyenlege -854-613-1531-507 E Alap kiadás1478146013711756 E Alap egyenleg-92-89-88-34 Ny Alap kiadás2918307530742797 Ny Alap egyenl.-4.0000 Önkorm.kiadás3405324332683353 Önkorm.egyenl.-232-110 -150 Elk.Alapok kiad.348410374371 Elk.Alapok egy.601542-35 Államh.kiadás17464170821742317880 Államh.egyenleg-1122-798-1687-726

53 Adatok Mrd Ft-ban Megnevezés Központi költségvetés egyenlege Központi költségvetés elsődleges egyenlege Államháztartás egyenlege Államháztartás elsődleges egyenlege 1999-328,3414,1-392,3337,8 2000-367,8329,7-442,2235,9 2001-402,9212,9-432,8167,0 2002-1 469,6-832,0-1 674,0-1 050,6 2003-732,4-4,1-1 094,5-370,1 2004-904,5-103,0-1 317,0-521,8 2005-547,8246,9-1 067,6-275,8 2006-1 961,6-1 069,2-2 199,0-1 302,1 2007-1 398,1-495,1-1 361,4-445,9 2008-870,0181,5-893,7154,3 2009-743,7275,8-1 014,3-9,8 2010-853,9152,0-1 121,5-113,0 2011-1 727,1-729,5-1 598,1-583,0 2012-611,2441,2-508,3600,8

54 Adatok a GDP %-ában Megnevezés Központi költségvetés egyenlege Központi költségvetés elsődleges egyenlege Államháztartás egyenlege Államháztartás elsődleges egyenlege 1999-2,93,6-3,43,0 2000-2,82,5-3,41,8 2001-2,71,4-2,91,1 2002-8,6-4,9-9,8-6,1 2003-3,90,0-5,8-2,0 2004-4,4-0,5-6,4-2,5 2005-2,51,1-4,8-1,3 2006-8,3-4,5-9,3-5,5 2007-5,6-2,0-5,4-1,8 2008-3,30,7-3,40,6 2009-2,91,1-4,00,0 2010-3,20,6-4,2-0,4 2011-6,2-2,6-5,7-2,1 2012-2,21,6-1,82,1

55 Államháztartási kiadások arányai A költségvetés szerkezete 2007. Mrd Ft% Központi költségvetés8 99253,5% E Alap1 6499,8% NY Alap2 64215,7% Elkülönített Alapok3962,4% Önkormányzatok3 13518,6% 16 814

56 Államháztartási kiadások arányai A költségvetés szerkezete 2014. Mrd Ft% Központi költségvetés11 57360,1% E Alap1 8849,8% NY Alap2 96515,4% Elkülönített Alapok4612,4% Önkormányzatok2 38612,4% 19 269

57

58 Jól látszik az önkormányzatoktól átvett intézmények / feladatok hatása

59 Kincstári költségvetés Előzetes A költségvetési évet megelőző év december 20-áig - a költségvetési törvényjavaslat tárgyalása során - előzetes kincstári költségvetést kell készíteni a végleges kincstári költségvetés szerinti formátumban, és azt a Kincstár részére meg kell küldeni. VÉGLEGES A fejezetet irányító szerv a kincstári költségvetést a költségvetési év január 10-éig állapítja meg, és azt megküldi az érintett költségvetési szerveknek, fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerveinek, valamint a Kincstárnak. A kincstári költségvetésnek és az elemi költségvetésnek kiemelt előirányzati szinten meg kell egyeznie.

60


Letölteni ppt "Közpénzügyi Alapok → államháztartási ismeretek…. dr. Gárdos Csaba c. egyetemi docens a Költségvetési Felügyelet vezetője NGM – Kincstár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések