Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Helyzetelemző szeminárium” Hollósi Szabolcs BFH Európa Kft.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Helyzetelemző szeminárium” Hollósi Szabolcs BFH Európa Kft."— Előadás másolata:

1 „Helyzetelemző szeminárium” Hollósi Szabolcs BFH Európa Kft.
„A Kőszegi Kistérség és a Felső-Répcementi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma” című, TÁMOP / azonosító jelű pályázat keretében „Helyzetelemző szeminárium” Hollósi Szabolcs BFH Európa Kft.

2 Beszámoló a helyzetelemzés állásáról
Tevékenységek: KSH adatok elemzése (lezárult) Fókuszcsoportos interjú (02.18) Munkaügyi statisztikák elemzése (folyamatban) Meglévő programok, stratégiák, koncepciók elemzése (folyamatban) Folyamatban lévő ÚMFT-s projektek áttekintése (folyamatban) Helyzetelemző szeminárium (03.18) Társadalmi egyeztetés és helyzetelemzés zárása ( )

3 Fekvés, környezeti adottságok
Ausztria-Szombathely-GY-M-S Alpokaljától a Répce síkig Kedvező természeti környezet, natúrpark 66%-os városi népesség, aprófalvas településszerkezet: települések átlagos lélekszáma 362 fő

4 Népesség, népmozgalom Kőszegi kistérségben magas, csepregiben alacsony népsűrűség A városokban nő többlet van Országos és megyei összehasonlításban is magas a népesség iskolai végzettsége Jelentősebb horvát, német és cigány kisebbség Csepregi kistérségben jelentősebb ütemű a népességfogyás (kőszegiben 2, míg a csepregiben 7 ezrelék évente, régiós átlag: 2,2, megyei: 5,4)

5 Háztartások, családok 9700 háztartás, amelyek 23%a egyszemélyes
Adófizetők éves átlagos bruttó jövedelme 2008-ban 1,61 millió Ft (ez a számított érték mintegy 7%-kal kevesebb, mint a megyei és a nyugat-dunántúli átlag).

6 Gazdaság Kereskedelem, szolgáltatások (büki gyógyfürdő és szolgáltatásai a legjelentősebbek), építőipar a meghatározó ágazatok Gyömölcstermesztés,szőlőművelés is erősödik Mezőgazdaság, állattenyésztés visszaszorult a jó adottságok ellenére Ipar a városokban koncentrálódik (Kromberg&Schubert, Kőszegi Ruhaipari Zrt., Wienerberger, Nestlé, Uniriv) kivétel a Forma Vitrum Kft. Lukácsházán, ampulla-gyártás és Gyöngyösfaluban Szőnye Kft. acélszerkezet-gyártás 2008 végén minden egyes négyzetkilométerre 11 vállalkozás jutott (12 a Kőszegiben és 10 a Csepregiben, ami a megyei átlagnak felel meg) 4 311 gazdasági szervezet (túlsúlyban vannak a kis alaptőkével rendelkező, elsősorban a saját megélhetés érdekében életre hívott, esetleg jövedelem-kiegészítés céljából alapított magánkezdeményezések)

7 foglalkoztatotti létszámú vállalkozások aránya, %
A regisztrált vállalkozások foglalkoztatotti létszám-kategória szerinti összetétele, 2008 Megnevezés 0-9 fős 10-19 fős 20-49 fős 50 fő feletti foglalkoztatotti létszámú vállalkozások aránya, % Csepregi kistérség 97,9 1,2 0,7 0,3 Kőszegi kistérség 98,1 1,1 0,6 0,2 Csepregi és Kőszegi kistérség együtt 98,0 Vas megye 97,5 1,3 0,4 Nyugat-Dunántúl 97,6 Forrás: KSH

8 A regisztrált vállalkozások főtevékenysége, 2008
Megnevezés Regisz-trált vállal-kozás Ezen belül a(z) mezőgazdaság ipar építőipar keres-kede-lem, javítás Szállás-hely szolg. ven-dég-látás szállí-tás, raktá-rozás… ingat-lan ügyle-tek gazd-i szolg. gazdasági ágban bejegyzettek aránya, % Csepregi kistérség 1 823 29,1 4,7 5,8 10,2 23,2 1,9 17,3 Kőszegi kistérség 2 159 22,1 5,9 7,2 11,1 8,7 1,8 28,7 Csepregi és Kőszegi kistérség együtt 3 982 25,3 5,3 6,6 10,7 15,3 23,5 Vas megye 35 944 25,6 5,1 6,8 11,9 6,5 2,6 27,8 Nyugat-Dunántúl 25,5 5,2 12,0 7,1 2,8 28,0 Forrás: KSH

9 Turisztikai szálláshely-kapacitás és vendégforgalom, 2008
Megnevezés Szállás-férőhely Ebből: keres-kedelmi típusú Ezer lakosra jutó szállás-férőhely Vendég Ebből: keres-kedelmi szállás-helyen szállt meg Vendég-éjszaka Ebből: Keres-kedelmi szállás-helyen realizált Átlagos tartóz-kodási idő, éj-szaka Csepregi kistérség 8 305 4 770 776 4,4 Kőszegi kistérség 1 278 660 70 22 424 17 056 56 658 39 356 2,5 Csepregi és Kőszegi kistérség együtt 9 583 330 4,1 Vas megye 18 902 11 940 72 1   3,3 Nyugat-Dunántúl 84 080 47 289 84 3,2

10 Foglalkoztatás Csúcsokat döntő, de a megyei átlaghoz képest kedvezőbb munkanélküliségi helyzet Évről évre csökkenő foglalkoztatási ráta Alacsony a helyi munkahelyek száma, magas ingázási arány Magas tartós munkanélküliség, gyárakból kiszorultak elavult tudással rendelkeznek Hátrányos helyzetű rétegek kiszorulása a munkaerőpiacról Foglalkoztatási szempontból jelentős foglalkoztató a közszféra (kisebb településeken majdnem az egyedüli) Szakmunkáshiány

11 Nyilvántartott álláskeresők, 2009. december vége (ÁFSZ)
Megnevezés Nyilván-tartott álláskereső, fő Előző év azonos időpontja = 100,0 Megoszlás, % Legalább egy éve állásta-lanok aránya, % Munkanélküliségi arány, december, % 2009 2008 Csepregi kistérség 490 143,7 3,8 12,9 7,0 5,0 Ezen belül: Csepreg 146 130,4 1,1 17,1 6,7 5,1 Bük 163 149,5 1,3 8,6 7,3 Kőszegi kistérség 775 125,6 6,0 19,5 6,4 5,2 Ezen belül: Kőszeg 526 124,1 4,1 20,5 5,5 Csepregi és Kőszegi kistérség együtt 1 265 132,0 9,7 16,9 6,6 Vas megye 12 982 154,6 100,0 18,1 4,8

12 A foglalkoztatottak napi ingázása, 2001
Megnevezés Helyben lakó és dolgozó Más telepü-lésre eljáró Ebből: Bejáró Helyben dolgozó Helyben dolgozó a helyben lakó százalékában Szombat-helyre Külföldre Csepregi kistérség 2 120 2 223 363 49 1 668 3 788 87% Kőszegi kistérség 4 072 3 111 1 084 352 2 236 6 308 Csepregi és Kőszegi kistérség együtt 6 192 5 334 1 447 401 3 904 10 096 Vas megye 72 263 42 583 13 148 1 102 37 524 96%

13 Oktatás, képzés Kihasználatlan általános iskolai kapacitások (76%-os kihasználtság, a megyei átlag 85%) 1 gimnázium, 3 középiskola ISES Kőszeg (felsőoktatás) Nincs helyi felnőttképző szervezet

14 SWOT – a (helyzet)elemzés eszköze
Közösségi módszertan SWOT = Strengths (Erősségek), Weaknesses (Gyengeségek), Opportunities (Lehetőségek), Threats (Veszélyek) Vállalatokra „találták ki” Stratégiaalkotás folyamatának egy lépése EU Strukturális Alapok: programkészítés fontos eleme Projektekre is alkalmazható, ha a projekt „tárgya” egy jól elkülöníthető szervezet vagy térség

15 A SWOT elemei Erősségek (Strengths) -Belső tényezők (+)
Pozitív dolgok, amik jól működnek, és lehet rá befolyásom hogy még jobban működjön Gyengeségek (Weaknesses) - Belső tényezők (-) Olyan dolgok amik nem jól működnek, de lehet rá befolyásom hogy jobb legyen a helyzet Lehetőségek (Opportunities) - Külső tényezők (+) Olyan adottságok, amelyeket nem tudunk befolyásolni, de kedvezőek és rájuk építve kihasználhatjuk az erősségeinket Veszélyek (Threats) - Külső tényezők (-) Olyan korlátok, negatív tényezők, amelyeket nem tudunk befolyásolni és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot jelenthetnek

16 A SWOT elemei meghatározása
Minden elemet alá kell támasztani a helyzetleírásból (esetleg a kiegészítésével). A megfogalmazás legyen egyértelmű és érthető. Az általános megfogalmazású elemet helyettesítsük több specifikusabbal. Gondoljunk arra, hogy mire fogjuk használni megállapításainkat (stratégia).

17 SWOT táblázat B E L S Ő K Ü L S Ő ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK LEHETŐSÉGEK
Lehetséges elemzési területek: Képzési rendszer, munkaerő felkészültsége, LLL Munkaerő-piaci szolgáltatások Helyi menedzsment kapacitások Gazdaság, vállalkozások, munkahelyteremtés, munkahelyek minősége Hátrányos helyzetű rétegek, szociális gazdaság B E L S Ő LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK Lehetséges elemzési területek: Képzési rendszer, munkaerő felkészültsége, LLL Munkaerő-piaci szolgáltatások Helyi menedzsment kapacitások Gazdaság, vállalkozások, munkahelyteremtés, munkahelyek minősége Hátrányos helyzetű rétegek, szociális gazdaság K Ü L S Ő

18 Hollósi Szabolcs BFH Európa Kft. 9700 Szombathely, Semmelweis 4-6. I.6. Tel: 94/ Fax: 94/ Web:


Letölteni ppt "„Helyzetelemző szeminárium” Hollósi Szabolcs BFH Európa Kft."

Hasonló előadás


Google Hirdetések