Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Online Pénztárgép dr. Dávida Marianna Ellenőrzési Főosztály

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Online Pénztárgép dr. Dávida Marianna Ellenőrzési Főosztály"— Előadás másolata:

1 Online Pénztárgép dr. Dávida Marianna Ellenőrzési Főosztály
főosztályvezető Budapest,

2 Az előadás témája Ellenőrzés (forgalmazás, szervizelés, üzemeltetés)
Online adatkapcsolat bevezetésének célja Online adatszolgáltatás működése Operatív ellenőrzések támogatása, PFR rendszer Továbbfejlesztési lehetőségek Adatok hasznosítása a kockázatelemzés, adóellenőrzésre való kiválasztás során 2 2

3 Ellenőrzés Forgalmazás, szervizelés és üzemeltetés szabályszerűsége
felelősségi körök elválasztása A kötelezettség fennállása alatt és az azt követő 5 évig Operatív adóellenőrzések mintájára A pénztárgépek forgalmazásával, üzemeltetésével és szervizelésével kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeket az állami adóhatóság, azaz a NAV adóigazgatóságai ellenőrzik. Az új szabályok a három kört: a forgalmazó, a szerviz és az üzemeltető felelősségét mind a kötelezettségek, mind az azok megszegése esetén alkalmazható szankciók tekintetében határozottan elkülönítik. Az egyes kötelezettségeket a kötelezettség fennállása alatt és az azt követő 5. naptári év végéig lehet ellenőrizni – hasonlóan az adókötelezettségek ötéves elévülési idején belüli ellenőrzéséhez. Az ellenőrzéseket az operatív adóellenőrzések: az adatgyűjtésre, illetve az egyes adókötelezettségek vizsgálatára irányuló ellenőrzések szabályainak mintájára kell lefolytatni. Az ellenőrzések során felmerülő, térerővel, azaz az elektronikus hírközlő hálózat elérhetőségével kapcsolatos kérdésekben a NAV kérheti az NMHH mint szakhatóság közreműködését. Visszaélés gyanúja esetén a pénztárgép további vizsgálat céljából bevonható. Ha szükséges – például mert a gyanú nem a helyszíni vizsgálat során merül fel, hanem a beérkezett adatok alapján –, a pénztárgép a tényleges bevonás előtt – amíg az ellenőrök kiérnek a helyszínre – távolról blokkolható, azaz működésképtelenné, további jogsértés elkövetésére alkalmatlanná tehető. 3 3

4 Forgalmazás ellenőrzése
Engedélyezettől eltérő kialakítású pénztárgép forgalmazása forgalmazási engedély visszavonása 10 millió forintig terjedő mulasztási bírság Engedély visszavonása utáni vagy egyébként engedély nélküli illegális forgalmazás Más súlyos szabálysértés etalon példány megőrzésének, szoftvermódosítás átvezetésének elmulasztása; nem megfelelő AP szám, közreműködés tiltott funkció kialakításában 500 ezer / 1 millió forintig terjedő mulasztási bírság Egyéb szabálysértés Attól a forgalmazótól, aki meg nem engedett funkcióval rendelkező, vagy egyébként az engedélyezettől eltérő pénztárgépet hoz forgalomba, az MKEH a forgalmazási engedélyt mérlegelés nélkül visszavonja; az állami adóhatóság pedig mulasztási bírságot szab ki a terhére – ennek összege 10 millió forintig terjedhet. A forgalmazási engedélyt akkor is vissza kell vonni, ha a forgalomba hozatalkor a pénztárgép megfelel az előírásoknak, később azonban a forgalmazó közreműködésével alakítanak ki benne tiltott funkciót. 10 millió forintig terjedhet annak a büntetése, aki érvényes engedély nélkül forgalmaz pénztárgépet – akár úgy, hogy a pénztárgépet sosem engedélyezték, akár úgy, hogy a forgalmazási engedélyét visszavonták. Vissza kell vonni annak a forgalmazónak az engedélyét is, aki nem őrzi meg az általa forgalmazott pénztárgép etalon példányát, vagy az általa kért és az MKEH által engedélyezett szoftvermódosítást a jogszabályi határidőn belül nem vezeti át az összes általa forgalmazott pénztárgépen, esetleg a pénztárgépet nem megfelelő AP számmal látja el. A forgalmazó emellett 1 millió forintig (ha egyéni vállalkozó, 500 ezer forintig) terjedő mulasztási bírságra is számíthat. Kisebb szabálysértések elkövetése esetén a forgalmazó nem veszti el a forgalmazási engedélyt, csak mulasztási bírság fenyegeti – az előbb említett, 1 millió forintig (ha egyéni vállalkozó, 500 ezer forintig) terjedő mértékben. 4 4

5 Szervizelés ellenőrzése
Nyilvántartásba van-e véve, a műszerész rendelkezik-e érvényes műszerészi igazolvánnyal Illegális beavatkozás, meg nem engedett funkció kialakítása Szervizelés dokumentálása (pénztárgépnapló), plombálás Szervizelésről adatszolgáltatások teljesítése 500 ezer / 1 millió forintig terjedő mulasztási bírság Az Art. és a 3/2013. NGM rendelet szabályozza a szervizelési tevékenység folytatásának feltételeit és a szervizeléssel kapcsolatos kötelezettségeket. Pénztárgépet csak az állami adóhatóságnál nyilvántartásba vett szerviz érvényes műszerészi igazolvánnyal rendelkező műszerésze szervizelhet. A műszerésznek a szervizelés előtt igazolnia kell magát, ellenőrizni, hogy a pénztárgépnaplóba bejegyzettek összhangban vannak-e a pénztárgép állapotával, a pénztárgépen nem végeztek-e illegális beavatkozást, az engedélyezettől nem tér-e el, az AEE sértetlen-e stb. A műszerésznek minden észlelt rendellenességről jegyzőkönyvet kell felvennie. A szervizelés során végzett valamennyi műveletet be kell jegyeznie a pénztárgépnaplóba, majd a bejegyzéseket az üzemeltetővel alá kell íratnia. A szerviz a műszerészei által végzett tevékenységről – kivéve az AEE-cserével nem járó javításokat – köteles adatot szolgáltatni az állami adóhatóságnak. Ha a szerviz, illetve a műszerész ezeket az előírásokat megszegi: nyilvántartásba vétel vagy érvényes igazolvány nélkül folytat szervizelési tevékenységet, illegális beavatkozást végez a pénztárgépen, meg nem engedett funkció kialakításában működik közre, nem végzi el a tevékenység dokumentálását, elmulasztja az adatszolgáltatást, 1 millió forintig (magánszemély, egyéni vállalkozó 500 ezer forintig) terjedő mulasztási bírsággal sújtható. A NAV honlapon található adatok alapján jelenleg 545 arab szerviz van. És körülbelül fő rendelkezik plombanyomóval. 5 5

6 Üzemeltetés ellenőrzése
AEE leárnyékolása, zavaró körülmények megszüntetésének elmulasztása Napi nyitás és zárás végrehajtása Éves felülvizsgálat elvégeztetése Pénztárgépnapló vezetése, helyszínen tartása Bejelentések teljesítése üzembe helyezés üzemeltetési hely megváltoztatása használat szüneteltetése elvesztés, eltulajdonítás stb. 500 ezer / 1 millió forintig terjedő mulasztási bírság Üzemeltetőknek pénztárgépekről és taxaméterekről a bejelentéseket a PTGTAXUZ nyomtatványon kell bejelenteni. Az üzemeltetőnek – a jogszabályi előírás szerint – meg kell tennie a tőle telhetőt annak érdekében, hogy külső körülmény az AEE és a NAV szervere közötti kapcsolatot ne zavarja. Ha ezt a kötelességét elmulasztja, vagy szándékosan akadályozza az adatkapcsolatot, illetve annak létrejöttét, 1 millió forintig (magánszemélyt 500 ezer forintig) terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Az Art. ilyen szankcióval fenyegeti azt az üzemeltetőt is, aki az üzemeltetéssel kapcsolatos más előírást sért meg; így például: aki nem végzi el a pénztárgépen a napi nyitást és zárást, nem vizsgáltatja felül évente a pénztárgépét, nem vezeti megfelelően vagy nem tartja az üzemeltetési helyen a pénztárgépnaplót, illetve késedelmesen vagy egyáltalán nem jelenti be a pénztárgép üzemeltetési helyének megváltozását, a használat szüneteltetését vagy a pénztárgép elvesztését, eltulajdonítását. A benyújtott adatlapok alapján összesen üzembe helyezési kód került kiadásra, amelyek közül db 50 ezer forintos támogatásra jogosító egyedi kód is egyben. 6 6

7 Online adatkapcsolat bevezetésének célja
Online pénztárgépek koncepciója Adózási morál, jogkövetési hajlandóság javítása, költségvetési bevételek növelése Az adat gyorsan a NAV-hoz kerül kibocsátott bizonylatokon szereplő összes adat kockázatkezelés szempontjából releváns események (pl. áramszünet, óraállítás, megszakított bizonylatok, stb.) Erős biztonsági megoldások NAV ellenőrző kód a bizonylaton is Banki szintű titkosítás a kommunikáció során Manipuláció elleni védelemben felelősség a forgalmazón Operatív típusú és utólagos ellenőrzések korszerűsítése Kockázatelemzési mozgástér növelése, revizori kapacitás hatékonyabb kihasználása Egyéb hozadékok (pl: pénztárgép forgalmazók, szervizek jogkövetési hajlandóságának javulása) A várakozások szerint az adózók nagyobb arányban fognak jogkövető magatartást tanúsítani, a korábbiakhoz képest több számlát és nyugtát fognak kibocsátani, és adótartalmukat a bevallásaikban szerepeltetik, az adóhatóság hosszabb távon is arra törekszik, hogy jogkövetésre kényszerítse az adózókat, és végső soron növelje a költségvetési bevételeket. A beérkezett online adatok alapján egyrészt lehetőség nyílik majd a jelenidejű operatív ellenőrzések hatékony kiszolgálására, az ellenőrök és ellenőrzési feladatok hatékonyabb csoportosítására, másrészt az intézkedések olyan új korszerű, összetett kockázatelemzési módszereket hordoznak magukban, amelyek kifejezetten a beérkezett adatokban rejlő kockázatok kiszűrésére beállított paraméterekkel az utólagos ellenőrzések előkészítéséhez is hatékony segítséget fognak nyújtani. Az új szabályozásban rejlő további lehetőség, hogy a forgalmazók, szervizek, pénztárgépet használók - amennyiben kötelezettségeik nem tartják be - magas összegű mulasztási bírsággal számolhatnak, így a korábbiakhoz képest e vonatkozásában is nő a fenyegetettség. Nyugta-, és számlaadási kötelezettség teljesítésének vizsgálata: 2012. évben az adóhatóság összesen darab ellenőrzést végzett számla- illetve nyugtaadási kötelezettség teljesítésére irányulóan, a revíziók 20,3 %-a zárt megállapítással. Tehát elmondható, hogy évben minden 5. esetben az adózó nem tett eleget a kötelezettségének. (kiszabott mulasztási bírság összege: millió Ft) 2013. év augusztuságig összesen az adóhatóság (adószakmai és vámszakmai terület is) ellenőrzést folytatott le számla- illetve nyugtaadási kötelezettség teljesítésére irányulóan, az elvégzett vizsgálatok 19,6%-a megállapítással zárult. (kiszabott mulasztási bírság összege: 913 millió Ft) Foglalkoztatotti ellenőrzések: A foglalkoztatás szabályszerűségére vonatkozóan évben összesen vizsgálatot fejezett be az adóhatóság, melyek 25,8 %-a zárult megállapítással (minden 4. esetben szabálytalanságot tárt fel a revízió) (kiszabott mulasztási bírság összege: 846 millió Ft) 2013. év augusztus végéig az adóhatóság összesen (adószakmai és vámszakmai terület) revíziót folytatott le a foglalkoztatás szabályszerűségét vizsgálva. Az elvégzett ellenőrzések 28%-a megállapítással zárult. (kiszabott mulasztási bírság összege: 592 millió Ft) 7 7

8 Online adatszolgáltatás működése
Adóügyi Ellenőrző Egység (AEE)– az adóhatóság „szeme” Az adatokat rögzíti, tárolja, valamint továbbítja a NAV felé Folyamatos működés, éjszakai, hétvégi adatszolgáltatás (saját akkumulátor – 48 óra üzemidő) Részletes kereskedelmi és technikai adatok továbbítása az egyes pénztárgépekről Adatszolgáltatás egyrészt automatikus, másrészt az adóhatósági szerver is kezdeményezheti, annak időpontjairól adózó nincs tájékoztatva Őrzési kötelezettség Adózó is ki tudja olvasni a tartalmát Az új gépek legfontosabb része az ún. Adóügyi Ellenőrző Egység (AEE) tulajdonképpen az adóhatóság „szeme” az adott pénztárgépnél. Képesnek kell lennie folyamatosan (nyitvatartási időn túl is) működni, mert az adatok küldését nem saját „elhatározása” alapján, hanem az adóhatósági szerver kérésére kell, hogy teljesítse, akár éjszaka, vagy hétvégén is. A beérkező adatok részletesen jellemzik a kereskedők tevékenységét, mivel az egyes eladott tételek számát, értékét, a vásárlások időpontját (kereskedelmi adatok), továbbá a pénztárgép üzemeltetésére vonatkozó információkat is (technikai adatok) tartalmazzák. Az adatszolgáltatás kétféle módon valósul meg. Egyrészt automatikus adatszolgáltatáson keresztül, mely során az adott pénztárgépnél működő AEE meghatározott feltételek bekövetkezése esetén küld adatot az adóhatósági szervernek. Ezek a feltételek nem publikusak. Másrészt az adóhatóság bármikor folytathat ad hoc lekérdezéseket az adott pénztárgép forgalmáról. A lekérdezést az adóhatóság szervere kezdeményezi, biztosítva, hogy az adózó ne rendelkezzen információval az adatlekérdezések időpontjáról. Adatot törölni az AEE-ből nem kell és nem is szabad, úgy van méretezve, hogy 15 év alatt sem telik be 8 8

9 Műszaki koncepció áttekintő ábra
9 9

10 Online pénztárgépek ellenőrzése
Helyszíni megtekintés A pénztárgép AP száma jól látható (beazonosítás) (új típusok AP „száma” A-val indul - A ) Fizikai kialakítás vizsgálata (elhelyezés, kijelzők, plomba, stb.) Adatküldés vizsgálata (próbavásárlás után) Helyben: a revizor lekéri a pénztárgép(ek) adatait a PFR-ből ellenőrzi, hogy le van-e jelentve a nyugta, egyezik-e az adattartalom és helyes-e a NAV ellenőrző kód Utólag: a revizor egész nap gyűjti a nyugtákat (fedetten) másnap, az irodában ellenőrzi a kapott nyugták lejelentését, adatait, ellenőrző kódját 10 10

11 Online pénztárgépek ellenőrzése
Rovancs a PFR pontosan megjeleníti, hogy a lejelentett adatok alapján minek kell lennie a fiókban (nyitás, értékesítés, fölözés, stb. alapján) „Forgalomszámlálás” a revizor a helyszínen tapasztalt értékesítéseket veti össze azzal, amit a pénztárgép eltárolt (olyan helyen alkalmazható módszer, ahol az értékesítés szembetűnő, pl. utcai gyros árus) „Pénztárgépnek látszó tárgy” a revizor kivizsgálja, ha olyan pénztárgépet lát a terepen, ami elvileg nem létezik Rovancs= a rovancs szó készlet ellenőrzést jelent. Ebben az esetben a készpénz készlet meglétének az ellenőrzése Fölözés = adózó kivesz pénzt a kasszából (nem készpénz visszaadás céljából) 11 11

12 Az online pénztárgépes adatok hasznosítása Operatív ellenőrzések támogatása
Revizori lekérdezések, adatok több szempont szerinti szűrésének lehetősége egy-egy konkrét időpont vagy időszakra vonatkozóan Pénztárgép bejelentések teljeskörűségének ellenőrzése Alacsony forgalmat regisztráló illetve nem működő pénztárgépek lekérdezése Vásárolt tételek lekérdezése próbavásárlás során Forgalomszámlálás és a beérkezett adatok összehasonlítása Pénzkészlet fizikai ellenőrzése Az operatív ellenőrök számára a rendelkezésükre bocsátott informatikai eszközök segítségével az online pénztárgépes adatokból többféle szűrés is lehetővé válik gyors válaszidővel egy-egy konkrét időpont vagy időszak adataira vonatkozóan: Pénztárgép bejelentések teljeskörűségének ellenőrzése során azonnal kontrollálhatja a revizor, ha az üzletben nem regisztrált pénztárgépet használnak. Ellenőrizheti a revizor, hogy egy adott üzletben hány gépnek (és pontosan mely AP számú gépnek kellene működnie. Ellenőrizheti a revizor, hogy egy adott üzletben lévő gép részesült-e egyedi felmentésben, azaz jogszerű-e az, hogy nem küld online adatot a gép. A revizor lekérdezheti, hogy egy adott utcában melyek az éppen működő és alacsony forgalmat regisztráló gépek, illetve a nem működő gépek. Próbavásárlás során akár azonnal megbizonyosodhat az ellenőr nemcsak arról, hogy a vásárolt tételeket beütötték-e a pénztárgépbe, hanem arról is, hogy az valóban rögzítésre került-e az Adóügyi Ellenőrző Egységbe, és az adóhivatalba beküldésre került-e az adott tétel. Ha a tétel nem szerepel a rögzített, elküldött adatok között, az AEE nem megfelelő, manipuláció esete merülhet fel. Forgalomszámlálás és a beérkezett adatok összehasonlítása - A forgalomszámlálás kezdő és záró időpontjában kezdeményezett soron kívüli lekérdezések segítségével megbizonyosodhat a revizor arról, hogy minden vásárlás rögzítésre került-e a pénztárgépekbe, és a továbbítás is rendben megtörtént-e. Pénzkészlet fizikai ellenőrzése - A pénztárgépbe be nem ütött értékesítések kimutathatóságát megkönnyíti, hogy a nap elején a pénztárgép kasszájában lévő nyitó pénzkészlet értékét egy összegben rögzíteni és a többi adattal együtt továbbítani kell a pénztárgépben. Helyszíni ellenőrzés esetén így könnyen kimutatható a pénztárgép kasszájában lévő pénzkészlet növekedés és pénztárgépben rögzített bevételek közötti eltérés. 12 12

13 Az online pénztárgépes adatok hasznosítása Pénztárgép Felügyeleti Rendszer (PFR)
Térképen jeleníti meg a pénztárgépeket és az adózó adatait Segíti a helyszíni ellenőrzések koordinálását Azonnali adatlekérést tud indítani a revizor (ekkor a szerver azonnal elkéri az AEE-től a rögzített adatokat) Minden aznap kiadott bizonylatot lát a revizor „Rovancs” támogatása (készpénz, valuták, utalványok, stb.) Az előző dián részletezett lekérdezések technikai feltételeit modern számítástechnikai megoldások biztosítják. A Pénztárgép Felügyeleti Rendszer (PFR) operatív ellenőrzések koordinálást segítő multifunkciós ún. adatvizualizációs program. A rendszer legfontosabb feladatai közé tartozik a helyszíni revizori tevékenység, illetve az operatív ellenőrzési vezetők, és diszpécserek feladatainak kiszolgálása. Ennek megfelelően a szoftver felhasználó szempontból két részből áll: Funkciói: Regisztrált pénztárgépek részletes adatainak, aktuális státuszának térképes vizualizált felületen való megjelenítése Az bevethető operatív revizori kapacitás a térképes vizualizált felületen történő koordinálása Helyszíni ellenőrzési akciók megszervezése Revizorok által használt profil funkciói: Lehetőséget biztosít a pénztárgépek lejelentett adatainak megjelenítésre térképes felületen Lehetővé teszi a pénztárgépek aktuális státusza szerinti színnel megkülönböztetett megjelenítését. Biztosítja a revizori csoportok tagjainak számára egymás mozgásának, elhelyezkedésének térképi megjelenítését. Operatív ellenőrzési vezetők illetve diszpécserek által használt profil funkciói: Az operatív vezetők számára biztosítja revizori csoportok kialakítását. Az operatív vezetők és a diszpécserek számára lehetővé teszi ellenőrzési feladatok létrehozását, kezelését. Térképen és táblázatos formában is lehetővé teszi a revizorok és a pénztárgépek megjelenítését. Lehetőséget biztosít a pénztárgépek lejelentett adatainak megjelenítésre. 13 13

14 Online nyugta Az AP szám az adóügyi ellenőrző egység egyedi azonosítója – ami így magát a pénztárgépet is azonosítja. Az AP szám a régi típusoknál 9 számjegyből állt, amelyből az első 3 számjegy a típust azonosította, a többi hat pedig a típuson belül az adott adómemóriát. Az új pénztárgépeken az AP szám első jegye betű, a típust pedig az első 3 karakter helyett az első 4 karakter azonosítja, pl. A031. A fennmaradó 5 számjegy azonosítja az AEE-t az adott típuson belül. Az új előírások szerint az AP számot a pénztárgépen is (vagy ahhoz egyértelműen köthetően), a vásárló számára is jól láthatóan, legalább 3 cm-es betűkkel fel kell tüntetni. Az AP számot valamennyi ún. adóügyi bizonylaton – nyugtán, egyszerűsített számlán, ezek sztornó vagy visszáru bizonylatain, a napi forgalmi jelentésen – szerepeltetni kell; nem tüntethető fel azonban a nem adóügyi bizonylatokon, így pl. a pincérblokkon. Az előírás megsértője 500 ezer forintig (magánszemély, egyéni vállalkozó 200 ezer forintig) terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Az adóügyi bizonylatokon egy másik jelet, a NAV ellenőrző kódot is fel kell tüntetni, ami egy fontos biztonsági elem. Az AEE minden bizonylathoz és eseményhez külön ellenőrző kódot képez, amihez minden esetben felhasználja az előző bizonylat vagy esemény ellenőrző kódját is, ami így egy láncot alkot. Bármely bizonylat vagy esemény utólagos módosítása, törlése megszakítja a láncot, és ez a NAV ellenőrző kód alapján azonnal kimutatható. 14 14

15 PFR képernyőképek - 1 A narancssárga körökben jelzett számok az adott helyen lévő pénztárgépek számát jelöli. Az „emberkék” jelentik a revizorokat. A rendszer által vizuálisan (színezéssel) meg lehet jeleníteni bizonyos tulajdonságokat a pénztárgépekre vonatkozóan, s ezáltal lehet csoportosítani. Például ki lehet alakítani, hogy az 1 éven beül regisztrált pénztárgépek kékkel legyenek jelölve. 15 15

16 PFR képernyőkép - 2 SMS útján ( a revizori tabletet használva) lehet lekérni az adott pénztárgépre vonatkozó adatokat. A képernyőkép a teszt környezetből származik. A felület kinézete, megjelenése, még változhat. 16 16

17 Operatív ellenőrzések támogatása a PFR-rel
Nyilvántartások elérhetővé tétele a PFR-ből: Szigorú számadású nyomtatványok (SZIG) Foglalkoztatási adatok (T1041, T201, …) Adózói törzs (ügyvezető, meghatalmazott, stb.) A pénztárgép „előéletének” megjelenítése Bukott nyugtaellenőrzések Áthelyezések, mozgatások 17 17

18 Az online pénztárgépes adatok hasznosítása Kockázatelemzés, adóellenőrzésre való kiválasztás
Kockázatelemzés támogatása Visszaélési sémák, legális üzletmenettől látványosan eltérő tételmozgások kiszűrése Be nem jelentett telephelyek kiszűrése Be nem jelentett foglalkoztatottak felderítése új vállalkozások, fokozott adóhatósági felügyelet alá vont cégek, alvó vállalkozások kiemelt elemzése Strómanok, céglovagok hatékonyabb felderítése Összetett elemzés – pénztárgépes adatok, bevallási és belföldi összesítő jelentések (Tételes ÁFA) adataival való összehasonlítása, új kockázati mutatók képzése Adóellenőrzések támogatása Paraméterezhető riportok Bevételi nyilvántartások és pénztárgépes adatok összevetése A kereskedelmi és technikai adatok rendszerezésével, elemzésével, időbeli összehasonlításával visszaélési sémák fedezhetőek fel, kimutathatóvá válnak a legális üzletmenettől látványosan eltérő tételmozgások, illetve gyanús használatra vonatkozó mintázatok. Pl:a forgalom időbeni dinamikájának elemzése, rögzítések csak az esti zárás előtt; pénztárgép napi nyitás és zárás ideje között eltelt idő kevesebb, mint az átlagos nyitvatartási idő; a pénztárgép elmúlt időszaki bevételi teljesítménye jelentősen lecsökkent; túlzottan sok stornó számla, visszáru, engedmény; Be nem jelentett telephelyek kiszűrése a szervizek által bejelentett üzemeltetési helyek és az adózó által bejelentett telephelyek összevetése alapján. Be nem jelentett foglalkoztatottak felderítése az egyidejűleg működő pénztárgépek és a 08-as járulékbevalláson szereplő foglalkoztatottak száma közötti eltérés alapján. Új vállalkozások, a fokozott adóhatósági felügyelet alá vont cégek, a magas és közepes kockázati besorolású valamint a forgalmat nem valló, alvó vállalkozások kiemelt elemzése a kockázatelemzési adatpiacok pénztárgép adatokkal való közvetlen összekapcsolásával. Az adóregisztrációt követő kockázatelemzés keretében az új cég által használt pénztárgépek azonosítója alapján automatikusan kimutatható a pénztárgépek korábbi tulajdonosa, így könnyebben felderíthetőek a strómanok segítségével új cégeket alapító, vásárló céglovagok. A pénztárgépek tulajdonoscseréjének követése a felszámolási szakterület számára rámutathat egyes vagyonkimentéses esetekre is. Összetett elemzések a pénztárgépes forgalmi adatok, tételes belföldi összesítő jelentések (Tételes ÁFA adatok) és a bevallás adatok összevetése alapján, volumen és fajlagos eltérések számítása és az eltérések kockázati mutatóként történő hasznosítása. Az adózók által az ÁFA bevalláson bevallott nettó belföldi értékesítés és annak ÁFA tartalma ÁFA kulcsonkénti összevetése a kontrollként rendelkezésre álló adatokkal minden adózóra, havi, negyedéves, éves és többéves bontásban. A nem ÁFA alanyoknál az adózók által a SZJA vagy EVA bevalláson bevallott árbevétel összevetése a pénztárgép és a tételes belföldi összesítő jelentések forgalmi adataival éves és többéves szinten. A belföldi összesítő jelentéstételi (Tételes ÁFA) kötelezettség január 1-től került bevezetésre. Az adatszolgáltatás keretében a jelentősebb belföldi forgalmat dokumentáló számlákról kell tételesen nyilatkozniuk adózóknak. A különböző cégek egymásról szolgáltatott adatainak összepontozása alapján feltárhatóvá váltak a belföldi számlázási láncolatok és azok szakadási pontjai. A tételes ÁFA adatok online pénztárgépes adatokkal együttes kezelése lehetővé teszi adózók időszaki forgalmának részletesebb, tételes elemzését anélkül, hogy ellenőrzést kelljen indítani az adott adózónál. Adóellenőrzések támogatása az on-line adattárházban Lefúrási lehetőséget is biztosító paraméterezhető riportok. Az kockázatelemzés során előállított kockázati mutatók, összehasonlítások alapján készülő riportok nemcsak a kockázatelemzők, hanem a revizorok munkáját is segítik. Bevételi nyilvántartások és pénztárgépek adatok összevetése Az adózó számítógépes bevételi nyilvántartásából a revíziók során kinyert adatok és a pénztárgépek által továbbított forgalmi adatok összevetése az eddigi gyakorlattal szemben érdemben és teljes körűen megvalósítható, mivel az online pénztárgép adatok strukturált formában lesznek elérhetők az adattárházban. Példák lekérdezésekre: Melyek azok az üzletek a városban, amelyekben egy év alatt nem keletkezik annyi bevétel, ami egy alkalmazottat eltart? Melyek azok a szórakozóhelyek a városban, amelyek óra között többet értékesítenek, mint óra között? (Talán 22h után nem ütik a gépet?) Melyek azok az árusok a balatoni strandokon, ahol a forgalom egy kiválasztott kánikulai napon legkevésbé ugrik meg a nyár átlagához képest. (Talán nem szokták ütni a gépet?) 18 18

19 Célok megvalósulása Remélt eredmények, eddigi tapasztalatok
Az intézkedések hatására javul az önkéntes jogkövetési hajlandóság Kevesebb és célzottabb szankció Eddigi tapasztalatok a július havi elektronikus naplóval ellátott pénztárgépektől beérkezett adatok elemzéséből Adatok kockázatelemzése, áfa bevallásokkal illetve belföldi tételes összesítő jelentésekkel (Tételes Áfa) való összehasonlítása nyomán több adózó is kijelölésre került helyszíni ellenőrzésre Az intézkedések remélt hatása az önkéntes jogkövetési hajlandóság látványos hosszú távú javulása az ellenőrzöttségi tudat fokozódása következtében. Ennek hozadékaként számítok arra, hogy kevesebb és célzottabb szankcióval záruló adóellenőrzés is meghozza a kívánt eredményt. Az intézkedések eddigi hatását egy kisebb mintán az online pénztárgép használata tekintetében halasztást kapott, elektronikus naplóval ellátott pénztárgépek naplóállományának adataiból sikerült tesztelni, melyeket első alkalommal július hónapra vonatkozóan augusztus 10-ig kellett az adózóknak eljuttatni a hivatal részére. Az beérkezett adatok kockázatelemzése, a július havi áfa bevallásokkal valamint a tételes belföldi összesítő nyilatkozatokkal való összevetése alapján több adózó is kijelölésre került helyszíni ellenőrzésre. Az ellenőrzések jelenleg folyamatban vannak, azok tapasztalatairól még nem tudok beszámolni. 19 19

20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Online Pénztárgép dr. Dávida Marianna Ellenőrzési Főosztály"

Hasonló előadás


Google Hirdetések