Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HATÁRTERÜLETEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁS KÖZÖTT A HGCS BEVEZETÉSÉNEK POZITÍVUMAI dr Egervári Ágnes SZOCIÁLIS KLASZTER.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HATÁRTERÜLETEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁS KÖZÖTT A HGCS BEVEZETÉSÉNEK POZITÍVUMAI dr Egervári Ágnes SZOCIÁLIS KLASZTER."— Előadás másolata:

1 HATÁRTERÜLETEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁS KÖZÖTT A HGCS BEVEZETÉSÉNEK POZITÍVUMAI dr Egervári Ágnes SZOCIÁLIS KLASZTER

2 2014. 07. 10. 2 54. § (1) A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani. 17. § A Magyar Köztársaság a rászorulókról kiterjedt szociális intézkedésekkel gondoskodik. 70/D.§ (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.

3 2014. 07. 10. 3 Határterületek Szociális ellátás EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZER Közös pontok Konfliktusok Kommunikáció

4 2014. 07. 10. 4 HATÁRTERÜLETEK 1.Tartós ápolás - LTC fogyatékosok idősek Demencia Hospice 2. Az egészséges öregedés az időskorra való felkészítés

5 2014. 07. 10. 5 LTC szolgáltatások az EU-ban Különböző nemzeti definíciók Nincs éles különbség a medicalis és a szociális szolgáltatás között Szélsőségesen más az otthoni és az intézményi ellátások aránya A legidősebb korosztály az érintett fizikai v. mentális károsodások miatt 2050 A legtöbb EU polgár elképzelhetőnek v. valószínűnek tartja,hogy szüksége lesz rá

6 2014. 07. 10. 6 EU- konszenzus A gondozási függőség ne vezessen szegénységhez! Szabályok a költségek megosztására Általános trend az otthonközeli ellátások preferálása  Hozzáférés a szolgáltatásokhoz  Magas színvonalú ellátások  Tartós finanszírozhatóság

7 2014. 07. 10. 7 EU- konszenzus Medicalis és szociális ismeretek szükségessége Kvalifikált gondozószemélyzet biztosítása a várhatóan megnövekedett szükséglethez A köz-és magánfinanszírozás fenntartható kombinációjának kidolgozása A szolgáltatások hatékony koordinációja Az LTC szolgáltatásokhoz való hozzáférés elveit a gyakorlatba átültetni

8 2014. 07. 10. 8 Költségérzékenység: „dolgokat olcsóbban csinálni” Minőségérzékenység: „dolgokat jól csinálni” Bizonyíték érzékenység: „jó dolgokat jól csinálni” Egyén központúság: „az egyén állapota szerinti legjobbat jól csinálni”

9 2014. 07. 10. 9 sztenderdizáció Hasznos eszköz Sürgető szükségszerűség Magasabb minőség elérése Megújított szerkezetű és szabályozású ellátórendszer Mai gyakorlatra épül, de előremutató Olyan szabályozó rendszerre van szükség, amely nem korlátozza az ellátórendszert, hanem ösztönzi azt

10 2014. 07. 10. 10 Előzmények Jogszabályközpontú, túlszabályozott rendszer A szakma alapvető érdeke, hogy a tevékenységek szakmai követelményeit, elvégzésének módozatait szakmai szabályozók írják le Egészségügy: a gyógyítás szabadsága! Keretjogszabályok

11 2014. 07. 10. 11 ALAPELVEK Valós teljesítmény mérése Választás lehetősége Szerződéses viszony A közpénzek hatékony felhasználása Innováció Jogérvényesítés

12 2014. 07. 10. 12 JOGOK I. Minőségi elhelyezéshez való jog: biztonságos és esztétikus környezet, megfelelő tárgyi feltételek II. Minőségi szolgáltatáshoz való jog: belépés, igényfelmérés, ápolás-gondozás, mentálhigiénés támogatás és egészségügyi ellátás III.Minőségi szolgáltatáshoz való jog: minőségi humánerőforrás

13 2014. 07. 10. 13 Kapcsolódás a tevékenységadminisztrációhoz Folyamatos kapcsolattartás A sztenderdek illesztése a 22 részfolyamathoz A tevékenységadminisztráció protokolljainak kimenetei és a sztenderdek eredménymutatóinak vizsgálata A tevékenységadminisztráció protokolljai és a sztenderdek mögött húzódó szakmai elvek és koncepció egyeztetése A későbbi munkafolyamatokban (pl. modellezés, informatikai platform készítése, stb.) közös, mindkét területre vonatkozó tapasztalatok hasznosítása

14 2014. 07. 10. 14 közreműködők Bagyinszki Zoltánné - Beszterczey András - Czibere Károly - Cserbán Józsefné - Csernáthné Kárándi Erzsébet - Dolozim Emese - Egervári Ágnes dr - Fodor Irén - Forindáné Móró Ildikó-Hajnal Miklós Pál dr - Jónyer Lajosné - Kovács Erzsébet - Kovács Kati - Kovacsics Zsuzsanna - Németh Teodóra - Panker Mihály - Pesti Györgyné - Rózsavölgyi Anna - Skultéti József - Somogyi Mária - Somorjai Ildikó - Szabó Lajos dr - Szokoli Erzsébet - Varga Éva

15 2014. 07. 10. 15 „Semmit sem lehet nehezebben kézbe venni, semmit sem veszélyesebb végig vinni és semminek a sikere nem bizonytalanabb, mint élére állni új dolgok bevezetésének, mivel az újítónak ellenségei mindazok, akiknek jól ment a régi körülmények között, és langyos védelmezői azok, akiknek esetleg jól megy majd az új körülmények között.” Machiavelli

16 2014. 07. 10. 16 ÖREGEDÉS Mozgásteljesítmény:tartás és járászavarok Kognitív funkciók Hangulatzavarok Dependencia - autonómia ADL IADL

17 2014. 07. 10. 17 A mozgásképességet befolyásoló tényezők a szív - ér és a légzőszervrendszer alkalmazkodóképessége az izomszövet, csontszövet tömege szövetek rugalmas elemeinek aránya mozgáskoordináció romlik, lassul az akaratlagos mozgás izületi degeneratív elváltozások miatt csökkenő, fájdalmas ROM csökken

18 2014. 07. 10. 18 A betegnek mindig igaza van ! hallás és látásromlás: beszűkült kommunikáció a tactilis innerváció romlása, mozgásszervi bajok, osteoporosis miatt: gyakoribb balesetek elesések 65+ harmada évente legalább egyszer környezetváltozás okozta dysthymia, depresszió

19 2014. 07. 10. 19 ÖREGEDÉS Bio - pszicho - szociális változások Az öregedés folyamán bekövetkező organikus, degeneratív elváltozások és ezek funkcionális következményei rontják az idős emberek életminőségét és korlátozzák független életvitelüket Az idősek igénye biztonság - állandóság - kiszámíthatóság Mi jellemzi az öregeket? nem tudja ellátni magát! Kulcspillanatok : esendő idősek felismerése

20 2014. 07. 10. 20 Gondozási igények idős korban Elsődleges dependencia ADL skálák, GIR, Barthel ….. Másodlagos dependencia IADL: eszközhasználat, telefon, környezet… HGCS

21 2014. 07. 10. 21 Az idős beteg a kórházban veszélyben van! –Nosocomialis autonomia vesztés –Zavartság –Gyógyszeres szedálás –Elesés, psychomotoros regresszió –Magatehetetlenség –Felfekvés –Nosocomialis fertőzés –Pszichomotoros dezadaptációs szindróma –……….

22 2014. 07. 10. 22 Pszichomotoros dezadaptációs szindróma Idősek bármely betegsége kapcsán a mozgásmennyiség hirtelen csökken (~Parkinson sy) Pszichés funkciók, gondolkodás lelassul Immobilitás – instabilitás - intellektuális hanyatlás - iatrogenia 1 nap immobilizáció - egy hét rehabilitáció !

23 2014. 07. 10. 23 Geriátriai állapotfelmérés - Jelentős állapotváltozással járó kórházi kezelés v. más esemény Cél: Elkerülni,hogy az idős betegek magatehetetlenné, dependenssé váljanak. Elősegíteni, hogy a lehető legjobb állapotot fenntartsuk A funkcionális kapacitás és autonómia megőrzése

24 2014. 07. 10. 24 SGA âElkerülhetjük, hogy a kórházban fekvő idős betegek magatehetetlenné, dependenssé váljanak, és elősegíthetjük, hogy a kórházi elbocsátás a legjobb körülmények között történjék. â Jelentős állapotváltozással járó kórházi kezelés vagy más eseménynél. âAz idős betegek korszerű ellátására Mi tehetünk ? Mikor? Mire jó ?

25 2014. 07. 10. 25 SGA Néhány kérdés a kórházi osztályok számára –Ha egy kérdésre is igen a válasz: SGA Elesés, járászavarok? Memóriazavarok? Pszichés- illetve magatartásproblémák? Segítség szükséges-e az alapvető tevékenységek elvégzéséhez? Fogyás? A környezet jelzi-e az otthoni életvitel nehezítettségét?

26 2014. 07. 10. 26 HOMOGÉN összevethető a gondozási tevékenység GONDOZÁSI mindegy, mi váltotta ki ezt az állapotot CSOPORTOK az önellátási képesség szempontjából döntő funkciók vizsgálata a gondoskodás mértékének megítéléséhez

27 2014. 07. 10. 27 Homogén gondozási csoportok 1.T é rbeli- időbeni t á j é koz ó d á s 2. Helyzetnek megfelelő viselked é s 3. Tev é kenys é gek, funkci ó k 31. É tkez é s 32. Ö lt ö zk ö d é s 33. WC haszn á lat 34. Tiszt á lkod á s 35. Kontinencia 36. Kommunik á ci ó 37. Ter á pia k ö vet é s 38. Transzfer 39. Helyv á ltoztat á s 4. L á t á s 5. Hall á s 6. Szakápolási feladatok 61. Vit á lis funkci ó k megfigyel é se naponta 62. Vizsg á lati anyagok v é tele legal á bb hetente 63. K ö t ö z é s, sebell á t á s 64. Decubitus megelőzés 65. T á pl á lkoz á si intervenci ó 66. Rehabilit á ci ó, gy ó gytorna 67. Egy é b eg é szs é g ü gyi szaktev é kenys é g 68. Állandó felügyelet igénye

28 2014. 07. 10. 28 HOMOGÉN GONDOZÁSI CSOPORTOK ~ HGCS I: mérsékelt gondozási igény: 15- 20 II: közepes gondozási igény: 21- 40 III: rendszeres gondozási igény: 41- 70 IV: állandó,folyamatos gondozási igény: 71-100

29 2014. 07. 10. 29 HGCS modellkísérletek HGCSI 2007 : 1000 ellátott, 30 intézmény A módszer vizsgálata HGCSII 2009 20 szociális, 5 egészségügyi intézmény 1829 ADATLAP

30 2014. 07. 10. 30 ÉSZREVÉTELEK az adatlap kitöltése a HGCS1-hez képest könnyebb és értelmezhetőbb volt a család az idősek otthoni ápolását egyre kevésbé tudja vállalni. átmeneti és tartós elhelyezésnél a várakozási idő és térítési díj egyformán probléma a módszer alkalmas bizonyos időközönként történő jelentések készítésére a szakápolási tevékenységek mérhetősége jó lehetőséget teremthet a kiegészítő finanszírozások bevezetéséhez.

31 2014. 07. 10. 31 Milyen hányadban sorolhatók az egyes HGCs csoportokba az egészségügyi, illetve szociális intézetekben vizsgáltak?

32 2014. 07. 10. 32 HGCS lehetséges szerepe a finanszírozásban ÖNKÖLTSÉG Fix normatíva HGCS I- IV Térítési díj OEP

33 2014. 07. 10. 33 Szociális intézmények 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről Intézményi orvos Gyógyszerrendelés Gyógyászati segédeszközök

34 2014. 07. 10. 34 Otthoni szakápolás Az otthoni szakápolás keretében ellátható feladatok 1. Szondán át történõ tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási tevékenységek végzése és megtanítása.2. A tracheális kanül tisztítása, betét cseréje, a tevékenység tanítása.3. Állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolói feladatok.4. Az intravénás folyadék- és elektrolitpótláshoz parenterális gyógyszer beadáshoz kapcsolódó szakápolási feladatok.5. Baleseti és egyéb mûtétek utáni szakápolási feladatok és az önellátás korlátozottsága esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a mozgás segítése.6. Mûtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztomaterápia és különbözõ célt szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai, szakmaspecifikus szájápolási tevékenységek mûtét után.7. Dekubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai.8. Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási feladatok:- gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása,- mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása,- hely- és helyzetváltoztatás segítése.9. Szükség esetén speciális tevékenységek, például- EKG, oscillometria,- oxigénterápia,- légzésterápia,- szívó alkalmazása,- gyógylámpák alkalmazása,- TENS készülék alkalmazása.10. Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai.11. A beteg állapotától függõen beszédterápia, a fizioterápia körébõl: gyógytorna, elekroterápia biztosítása.12. Haldokló beteg otthonában történõ szakápolása az ellátandó feladatok megnevezésével.13. A szakápolás és a szakirányú terápiás szolgáltatás során biztosítani kell:- a beteg pszichés vezetését, étkezési tanácsadást és mindazon tevékenységek megtanítását, amelyet maga a beteg és/vagy családja megtehet a beteg egészsége megtartásáért, helyreállításáért vagy állapota romlásának megakadályozásáért,- ápolási anamnézis felvételét, az ápolási folyamat dokumentálását és jelentési kötelezettség teljesítését,- rendszeres kommunikációt a házi-, illetve kezelõorvossal és más, a beteg ellátásában résztvevõkkel. Fekvőbeteg intézeti ellátás kiváltására szolgáló Tevékenységek: ∎ Szondatáplálás ∎ Decubitus ellátása ∎ Tracheális kanül ellátása ∎ Mozgásterápia ∎ Katéter ellátás, gondozás ∎ Kiegészítő tevékenységek ∎ Iv.folyadék és elektrolit pótlás ∎ Tartós fájdalomcsillapítás ∎ Balesetek, műtétek utáni szakápolás ∎ Fizikoterápia és gyógytorna ∎ Nyitott és zárt sebek ellátása

35 2014. 07. 10. 35 Otthoni hospice ellátás a tünetek csillapítására és az életminőség javítására palliatív céllal végzik A hospice ellátás körébe tartozó tevékenységek: Alap- és szakápolás (önállóan hospice ellátásban nem finanszírozható) Gyógytorna, fizikoterápia (önállóan a szakápolásban finanszírozott) Tartós fájdalomcsillapítás (megelőző, lépcsőzetes, kombinált fájdalomcsillapítás) Mentálhigiénés gondozás, tanácsadás Diétás gondozás, tanácsadás Gyógyszerelés tervezése, ellenőrzése Szociális tevékenységek szervezése ( az otthoni szakápolási tevékenységek kiegészítései, melyek alapján az ellátás hospice ellátásnak minősíthető.)

36 2014. 07. 10. 36 A beteg otthonában nyújtott szakellátásokBeteg Szakápolási és/vagy hospice szolgáltató Háziorvosi szolgálat Fekvőbeteg-intézet szakorvosa Hospice Szakápolás Orvosi felügyelet

37 2014. 07. 10. 37 Pszichoszociális gondozás Beteg Memória tréning Tréning Fizikai aktivitás Kapcsolat a saját korosztállyal Hozzátartozó/gondozó Educatio és gondozás Önsegítő csoportok Nappali ellátások

38 2014. 07. 10. 38 Sikeres kezelés Javulás  kognitív szférában  Magatartás összképében  mutatókban(MMSE)  Napi aktivitásban A környezetre kevesebb teher hárul

39 2014. 07. 10. 39 Perspektíva Geriátriai szemléletű idősellátás Kövesse az ellátottat a finanszírozás Szakápolási feladatok finanszírozása Ágazatok közti együttműködés Képzési átjárhatóság

40 2014. 07. 10. 40 Egymást értő szakemberek Krónikus, végleges állapotok elbírálása Ápolási osztály / idősotthon Dependencia ADL és IADL mérése Orvosi, paramedikális és szociális szakemberek Az idősgondozás presztízsét erősíteni kell

41 2014. 07. 10. 41 „Ön élete utolsó percéig fontos nekünk, s mi nemcsak azért fogunk mindent elkövetni, hogy békében halhasson meg, hanem hogy mindvégig emberhez méltóan tudjon élni.„ Dr. Cicely Saunders


Letölteni ppt "HATÁRTERÜLETEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁS KÖZÖTT A HGCS BEVEZETÉSÉNEK POZITÍVUMAI dr Egervári Ágnes SZOCIÁLIS KLASZTER."

Hasonló előadás


Google Hirdetések