Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tacit tudás átadás – mentori rendszer oktatási intézményekben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tacit tudás átadás – mentori rendszer oktatási intézményekben"— Előadás másolata:

1 Tacit tudás átadás – mentori rendszer oktatási intézményekben
Prof. dr. habil Bencsik Andrea egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem Győr

2 Súlypontok A téma aktualitása A tacit tudás átadásának problémái
A mentori rendszer, mint jól bevált gyakorlat Gyakorlati vizsgálat eredményei Aki igényli, és aki nem Aki tanítja és használja Összegzés Következtetések, javaslatok

3 A téma aktualitása TM jelentősége Tudásátadási problémák
Tacit tudás megfoghatatlansága Mentori rendszerek felértékelődése

4 A tacit tudás átadásának problémái

5 A mentori rendszer, mint jól bevált gyakorlat
A mentor kifejezés az Odüsszeiából, Télemakhosz nevelőjének, (Mentór) nevéből származik. Jelentései: nevelő, tanító, vezető, tanácsadó, pártfogó, atyai jó barát, vezetőtanár Mentorálás: személyes nevelés Forrás: pedagógiai lexikon Oktatás területén legnépszerűbb kifejezésekhez tartozik. A „mentorálás” képessége csak részben szerezhető meg kívülről, másrészt belső (lelki és gondolati) fejlődésnek az eredménye

6 A mentori rendszer, mint jól bevált gyakorlat
Mentór tulajdonságai: (Homérosz után) Élettapasztalat Szakmai tekintély Széles és aktívan működtetett kapcsolatrendszer A tudás átadásának és akarásának a képessége Idősek tisztelete Konfliktuskezelési képesség Mentor kiválasztása ma: Korábbi szakmai életútja Szakmai elfogadottság Kapcsolatok minősége Feladatokkal történő azonosulás Tanulási hajlandóság Mentor és mentorált kapcsolata

7 A mentori rendszer, mint jól bevált gyakorlat
A sikeres mentorálás feltételei: Kölcsönös elfogadottság, „Az elfogadottságot” folyamattá tesszük, partnerséget alakítunk ki, Elkötelezett sikerorientáltság. Mentori feladat körök: Szakszerűség Céltudat Life long learning

8 Felsőoktatási intézmények hallgatói
Gyakorlati vizsgálat Vizsgálat alanyai: Felsőoktatási intézmények hallgatói Tanár Közgazda Mérnök Zenész Jogász Informatikus Andragógus Egészségügyi szak Felső- és középfokú oktatási intézmények tanárai

9 Gyakorlati vizsgálat A vizsgálat célja: A vizsgálat módszere:
Megtudni a hallgatók véleményét, elvárásait a mentorral, mentori munkával kapcsolatban A vizsgálat módszere: Kérdőíves felmérés Interjú technika A vizsgálati minta: hallgató szakja érintett létszám gazdász 99 mérnök 145 jogász 36 informatikus 24 egészségügyi 13 zenész 2 andragógus 5 tanár 44

10 Gyakorlati vizsgálat eredményei
Igény-t tartana-e a későbbiekben mentor segítségére? Igényt tart-e mentorra? Tanárok Egyéb hallgatók Megoszlás Igen 84,1 90,4 Nem 15,9 9,6 Összesen 100,0 hallgató szakja érintett létszám gazdász 99 mérnök 145 jogász 36 informatikus 24 egészségügyi 13 zenész 2 andragógus 5 tanár 44

11 Gyakorlati vizsgálat eredményei

12 Gyakorlati vizsgálat eredményei

13 Gyakorlati vizsgálat eredményei

14 Gyakorlati vizsgálat eredményei

15 Gyakorlati vizsgálat eredményei

16 Gyakorlati vizsgálat eredményei

17 Gyakorlati vizsgálat eredményei

18 Gyakorlati vizsgálat eredményei - interjúk
kérdés felsőoktatás középiskola igen nem Igénylik-e a hallgatók a mentori segítséget? x Szüksége van-e a hallgatónak mentorra? Félnek-e a hallgatók segítséget kérni? Milyennek látja a mentor-hallgató kapcsolatot? személyfüggő Elégedett-e a hallatók viselkedésével, felkészültségével, hozzáállásával? viselkedésben felkészült-ségben viselkedés-ben Mérhető-e a mentori munka eredményessége? a tanítás sikerével, reflexió, pályán marad-e Figyelemmel kísérik-e a hallgatók későbbi pályáját, kapnak-e visszajelzést a hallgatóktól a későbbiekben? Mit változtatna a mentori/gyakorlati rendszeren, hogy lehetne a mentori munkát eredményesebbé tenni? szorosabb együttműködés, óralátogatás, kis csoportos oktatás óralátogatás a felsőoktatás részéről, hosszabb gyakorlati idő, betanítás a felsőoktatásba

19 Összegzés A mentori munka szükségszerűsége egyértelműen alátámasztott.
A műszaki és gazdasági terület hallgatói legalább annyira igénylik, mint a tanár hallgatók. Sok esetben fontosabb számukra. Az igény időtartama a tanár hallgatók esetében rövidebb. Az igényelt segítség területei és a mentori munka értékelése azonos értékítéletet tükröz. Az alsóbb évesek kevésbé tájékozottak, elképzeléseik, elvárásai különböznek végzős társaikétól. A fiúk magabiztosabbak, és kevésbé igénylik a támogatást, mint a lányok. Elsősorban a kultúra, beilleszkedés, tájékozódás, stb. területek fontos számukra, és csak utána a szakmai igény. A tanárok/mentorok véleménye nem feltétlenül egyezik a hallgatókéval, de különbség van a gyakorlati és elméleti képzésben tevékenykedők véleménye között is.

20 Következtetések, javaslatok
A mentori rendszert a tacit tudás átadás alap eszközévé tenni. Minden munkahelyen teret adni, és alkalmazásuk feltételeit kialakítani. Hallgatókat és kollégákat is tájékoztatni. Mentorokat képezni és munkájukat elismerni. A felsőoktatásban is helyet biztosítani számára. Közös platformok a tapasztalatok átadására (explicit és tacit tudás megosztás) elmélet és gyakorlat képviselői részvételével. A tájékozatlanságot megszüntetni.

21 „Szánalmas az a tanítvány, aki nem múlja felül mesterét”
Leonardo da Vinci

22 Köszönöm szépen a figyelmet!


Letölteni ppt "Tacit tudás átadás – mentori rendszer oktatási intézményekben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések