Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Reformáció és szabadság

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Reformáció és szabadság"— Előadás másolata:

1 Reformáció és szabadság

2 Szabad lehetsz a félelemtől

3 ÉNEK Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít
ÉNEK Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.

4 LUTHER ESTI IMÁDSÁGA Hálát adok Neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus Krisztus által, hogy a mai napon kegyelmesen megőriztél. Kérlek, bocsásd meg minden bűnömet, mert vétkeztem azokkal, és őrizz meg ma éjjel kegyelmesen. Mert én magamat, testemet, lelkemet és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Ámen.

5 Adamis Anna: Arra születtem Arra születtem, hogy kisgyerek legyek, Anyám mellett játsszam hosszú éveket. Arra születtem, hogy felnőtt is legyek, s megértsem a szóból, azt amit lehet. S végül arra jöttem én e világra, hogy hinni tudjam: nem vagyok hiába. Arra születtem, hogy megszeressenek, s megszeressem én is azt, akit lehet. Arra születtem, hogy boldog is legyek, s továbbadjam egyszer az életemet. S végül arra jöttem én e világra, hogy belehalnom se kelljen hiába.

6 ÉNEK Mikor vízen mégy át, én veled vagyok, és ha utad állják tajtékzó habok. Talán bánat könnye éget, lángja meg nem perzsel téged, hisz tudod jól, hogy én veled vagyok! Refr.: Enyém vagy, neveden hívtalak Fogadj el, én megváltottalak Szeretlek, megőrzöm életed Tőled már soha el nem megyek! Hogyha különféle próbáltatás ér, hited inog és te kétségbe estél, van megoldás minden bajra. Gyere bátran újra meg újra, hisz kegyelmet nyertél a keresztnél. Refr.

7 Ady Endre: Hiszek hitetlenül Istenben Hiszek hitetlenül Istenben, Mert hinni akarok, Mert sohse volt úgy rászorulva Sem élő, sem halott. Szinte ömölnek tört szívemből A keserű igék, Melyek tavaly még holtak voltak, Cifrázott semmiség. Most minden-minden imává vált, Most minden egy husáng, Mely veri szívem, testem, lelkem S mely kegyes szomjúság. Szépség, tisztaság és igazság, Lekacagott szavak, Óh, bár haltam volna meg akkor, Ha lekacagtalak.

8 Szüzesség, jóság, bölcs derékség, Óh, jaj be kellettek
Szüzesség, jóság, bölcs derékség, Óh, jaj be kellettek. Hiszek Krisztusban, Krisztust várok. Beteg vagyok, beteg. Meg-megállok, mint alvajáró S eszmélni akarok S szent káprázatokban előttem Száz titok kavarog. Minden titok e nagy világon S az Isten is, ha van És én vagyok a titkok titka, Szegény hajszolt magam. Isten, Krisztus, Erény, és sorban minden, mit áhítok S mért áhítok? - ez magamnál is, Óh, jaj, nagyobb titok.

9 ÉNEK Fényességedbe én sötéten érkezem, Uram irgalmazz, békét csak Nálad lelek! Atyám, vétkeztem én, hiszen ismersz engem, Uram irgalmazz, békét csak Nálad lelek! Látod félelmemet, Feléd nyújtom kezem, Uram irgalmazz, békét csak Nálad lelek!

10 Sík Sándor: Ments meg, Uram
Sík Sándor: Ments meg, Uram! A virágtalan, gyümölcstelen ágtól, A meddőségtől, lanyhaságtól, A naptalan és esőtelen égtől: Ments meg, Uram, a szürkeségtől! Édes az ifjak méntás koszorúja, Fehér öregek aranyos borúja, Virága van tavasznak, télnek: Ne engedj, Uram, koravénnek! Csak attól ments meg, keresők Barátja, Hogy ne nézzek se előre, se hátra. Tartsd rajtam szent, nyugtalan ujjad, Ne tűrd, Uram, hogy bezáruljak!

11 Ne hagyj, Uram, megülepednem, Sem eszmében, sem kényelemben
Ne hagyj, Uram, megülepednem, Sem eszmében, sem kényelemben. Ne tűrj megállni az ostoba van-nál, S nem vágyni többre kis mai magamnál. Ha jönni talál olyan óra, Hogy megzökkenne vágyam mutatója, Kezem kezedben ha kezdene hűlni, Más örömén ha nem tudnék örülni, Ha elapadna könnyem a más bűnén, A minden mozgást érezni ha szűnném, Az a nap, Uram, hadd legyen a végső: Szabadíts meg a szürkeségtől!

12 Fabiny Tamás: Szabad lehetsz a félelemtől!

13 Nem kell kozmikus hatalmak

14 vagy emberi rendszerek foglyaként élned.

15 Nem függsz a pénztől, földi sikertől,

16 megszabadulhatsz az önmagad körül forgástól.

17 Nem leszel kiszolgáltatva szektavezéreknek, propagandistáknak,

18 ideológusoknak, szenzációhajhász újságíróknak,

19 vagy éppen saját magad ártó gondolatainak.

20 Ha engem szeretsz, szabad lehetsz a félelemtől!

21 Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: „Békesség nék-tek!” És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: „Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket.” (Jn 20,19-21)

22 Nemcsak a tanítványoknak, hanem nekünk is szükségünk van a feltámadott, élő Úr Jézussal való személyes találkozásra, hi-szen Jézus nélkül a mi számunkra is félelmetes az élet. Nem a világi hatalom megtorlása, üldözése és sanyargatása, és nem vallási indíttatású retorzió miatt félünk ma elsősorban, mint egykor a tanítványok, hanem sokkal inkább mindennapos félresiklott dolgaink, kiúttalan próbálkozásaink, eredményte-lenségeink, tehát a bűneink okozta összekuszálódott életünk kilátástalansága kelt rettegést szívünkben. Félünk a múlttól, hogy mi lesz, ha kitudódik, félünk a jelentől, hogy mi lesz, ha nem sikerül, félünk a jövőtől, hogy egyáltalán lesz-e. Félünk magunktól, másoktól, látható és láthatatlan dol-goktól, halálos betegségektől, világméretű járványoktól, a há-borús fenyegetettségtől, a hatalmaskodó politikusoktól, a gaz-dasági összeomlástól, az egekbe szökő áraktól, a mindennapi kenyerünk hiányától, környezetünk erkölcsi romlottságától.

23 Jézus nélkül csak félni és rettegni tudunk, mint a tanítványok a zárt ajtók mögött, akik nem tudták, hogy Jézus él, velük van, feltámadott. Azért van szükség a Feltámadott Jézussal való találkozásra, hogy ez a fajta félelem eltűnjön a szívünkből. Inkább fogjon el félelem minket minden szenvedés okozója, a saját bűneink miatt: Mi lesz, ha a Feltámadott Úr Jézus egyszer számon kér bennünket? Ez a fajta félelem fog igazán odaterel-ni minket ahhoz a Jézushoz, Aki maga keresi a találkozás al-kalmát velünk, hogy minket is így szólíthasson meg: „Békes-ség néktek, üdvösség néktek!” Mert a Feltámadott Jézus a Vele való találkozást mindig arra használja fel, hogy azt az örömhírt közölje velünk: Ő a rettegés helyett békességet akar adni a szívünkbe, Ő az ítélet félelme helyett az üdvösség örömét kínálja fel nekünk. Ha a bűneidtől való rettegés hajt oda Jézushoz, akkor már jó helyen vagy: Ő nem elítél, hanem feloldoz, Ő nem büntet, hanem szeret, Ő nem a kárhozat kínjába taszít, hanem az üdvösség békes-ségét ígéri neked!

24 Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, Aki megjelentél a tanítványoknak
Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztusunk, Aki megjelentél a tanítványoknak. Ma-gasztalunk Téged, hogy nem maradtál a sírban, hanem elhoz-tad közénk a bűnbocsánat és az örök élet örömét. Köszönjük, hogy bár nem láthatunk Téged, mégis a hit ajándéka által örö-möt ébreszt szívünkben az a boldog tapasztalat, hogy közöt-tünk vagy ma is. Add nekünk önmagadat, és ígéreted szerint szereteteddel légy velünk mindörökké! Ámen.

25 ÉNEK Istenünk, itt hozzuk Néked mindenünk, itt állunk, várunk az újra
ÉNEK Istenünk, itt hozzuk Néked mindenünk, itt állunk, várunk az újra. Kérünk, hogy hallgasd meg hálaénekünk! Alleluja, alleluja! Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! Te csak az Istennek országát keresd, és az Ő szent igazságát! Minden egyéb megadatik majd neked. Békéje, áldása vár rád. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!


Letölteni ppt "Reformáció és szabadság"

Hasonló előadás


Google Hirdetések