Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az MVH feladatai az SPS rendszer bevezetésében Bori Tamás elnökhelyettes 2008. szeptember 15.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az MVH feladatai az SPS rendszer bevezetésében Bori Tamás elnökhelyettes 2008. szeptember 15."— Előadás másolata:

1 Az MVH feladatai az SPS rendszer bevezetésében Bori Tamás elnökhelyettes 2008. szeptember 15.

2 Az Egységes Támogatási Rendszer (SPS) bevezetése

3 Támogatási rendszerek összehasonlítása Miért kellett bevezetni 2007-től a bázisjogosultságok rendszerét? EU-15 2004-2006: standard rendszer – termeléshez, termékpályához kötött és SPS EU-15 2007-től: SPS (elválasztott) rendszer Mo. 2004-2006: standard rendszer – termeléshez, termékpályához kötött - SAPS (elválasztott), top- up (termeléshez kötött) Mo. 2007-2008: SAPS (elválasztott), top-up (elválasztott) – részben, vagy teljesen Mo. 2009: SPS rendszer

4 Bázisjogosultságok bevezetése Termeléstől elválasztott nemzeti kiegészítő támogatási rendszer Referenciaév: 2006 (minél közelebb a 2007- es kötelező átálláshoz) Referencia mennyiségek: Támogatott állatlétszám (hízottbika, anyatehén, marha extenzifikáció, anyajuh kiegészítő támogatások) 2007. március 31-én rendelkezésre álló referencia összegek (tej) 2006. évi támogatott terület (szántóföldi növények, dohány, rizs, hüvelyes növények)

5 Hogyan került megállapításra a történelmi bázis? I. Rizs: 2006-os nemzeti kiegészítő támogatásban megállapított terület II. Hüvelyes növények: 2006-os nemzeti kiegészítő támogatásban megállapított terület III. Dohány: –2006-os nemzeti kiegészítő támogatásban megállapított terület –Kiigazítva a 2006/05/15 és 2006/12/31 közötti dohánytermelési jog átruházásokkal

6 Hogyan került megállapításra a történelmi bázis? IV. Egyes szántóföldi növények: –2006-os nemzeti kiegészítő támogatásban megállapított terület –Kiigazítva a 2006/05/15 és 2006/12/31 között a földhasználó személyében bekövetkezett változásokkal

7 Hogyan került megállapításra a történelmi bázis? V. Tejtámogatás: –2007. év előtt: –Támogatás alapja: a termelő rendelkezésére álló tejkvóta mennyisége –Egyéni kvóták: a gazda adhatja, veheti, bérbe adhatja, bérelheti, lemondhat róla –Kifizetés alapja: ügyfél kérelme és tejtermelésre alkalmas állatállomány

8 Hogyan került megállapításra a történelmi bázis? V. Tejtámogatás: –2007. évtől kezdve: –Támogatás alapja: a termeléstől elválasztott, történelmi bázis (termelési egység, kg) –Történelmi bázis meghatározása: 2007.03.31 – báziskorrekcióra lehetőség –Történelmi bázis: a gazda adhatja, veheti, bérbe adhatja, bérelheti, lemondhat róla –Történelmi bázis átruházása,ideiglenes átengedése: beadva adott év szept. 30-ig (2007-ben okt. 31), tárgytámogatási évre vonatkozóan kerül elbírálásra

9 Hogyan került megállapításra a történelmi bázis? VI. Hízottbika: –2007. év előtt: termeléshez kötötten –2007. évtől kezdve: termeléstől elválasztva, történelmi bázisjogosultság alapján – nincs termelési kötelezettség –Történelmi bázis meghatározása: 2006-os évre vonatkozó támogatott állatlétszám és a 2007. október 31-ig megküldött korrekció alapján

10 Hogyan került megállapításra a történelmi bázis? VII. Anyatehén: –2007. év előtt: termeléshez kötötten –2007. évtől kezdve: részben termeléstől elválasztva, részben termeléshez kötötten nincs termelési kötelezettség –Történelmi bázis meghatározása: 2006-os évre vonatkozó támogatott állatlétszám alapján, korrekcióra – az összes bázisjogosultság kihasználása miatt – nem kerülhetett sor

11 Hogyan került megállapításra a történelmi bázis? VIII. Anyajuh kiegészítő: –2007. év előtt: termeléshez kötötten –2007. évtől kezdve: termeléstől elválasztva, történelmi bázisjogosultság alapján - nincs termelési kötelezettség –Történelmi bázis meghatározása: 2006-os évre vonatkozó támogatott állatlétszám alapján

12 Hogyan került megállapításra a történelmi bázis? IX. Extenzifikáció: –2007. év előtt: termeléshez kötötten –2007. évtől kezdve: termeléstől elválasztva, történelmi bázisjogosultság alapján – nincs termelési kötelezettség –Történelmi bázis meghatározása: 2006-os évre vonatkozó támogatott állatlétszám és az elfogadott hízottbika – és anyatehén korrekció alapján

13 A bázisjogosultságok kiigazításának kihívásai A támogatható területeket az MVH a MePAR-ban tartja nyilván A föld használata a kataszteri nyilvántartás (helyrajzi számok) alapján cserél gazdát (földadásvételi, -bérleti szerződések) Éppen ezért a gazdálkodóknak olyan kiigazítási kérelmet kellett közösen beadniuk, ahol a szerződésen szereplő helyrajzi számos területeket megfeleltetik a MePAR rendszerben nyilvántartott területeknek

14 Példa

15 A kataszteri földrészletektől eltérő művelési szerkezet problémája 1 fizikai blokk ----- 3 mezőgazdasági tábla ----- 45 kataszteri földrészlet és attól teljesen eltérő művelés !

16 A bázisjogosultságok átruházása Bázisjogosultságok 2007-ben és 2008-ban átruházhatók (adhatók, vehetők, bérelhetők, örökölhetők) Átruházási kérelmeket véges határidőig (2008/12/31-ig) lehet beadni A bázisjogosultságok szintjét az MVH 2008/12/31-én „befagyasztja” Mindenkinek az aznap rendelkezésre álló bázisjogosultságok mennyiségét számítja be az SPS támogatási jogosultságok értékébe

17 2009 – áttérés az SPS-re 2008-ig: SAPS: területalapú átalány kifizetés Top-up: bázis jogosultság alapú kiegészítés egyes szektorokban 2009-től: SPS Regionális rész: területalapú átalány kifizetés Kiegészítő rész: a bázis jogosultságok alapján megállapított kiegészítés egyes szektorokban

18 normatívdifferenciált normatív (regionális) differenciált (történelmi) 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 %, az EU-15 viszonylatában (EU-s + nemzeti forrás) 1. eset: SAPS marad2. eset: SPS bevezetése %, az EU-15 viszonylatában (EU-s + nemzeti forrás)

19 Induló SPS jogosultságok leosztása és a 2009-es kifizetés T Ö R T. REGIONÁLISREGIONÁLIS REGIONÁLISREGIONÁLIS REGIONÁLISREGIONÁLIS A regionális rész mindenkinek ugyanakkora, a kiegészítő rész gazdánként eltérhet Történelmi bázis-jogosultságok: - GOFR - Hízott bika - Anyatehén - Anyajuh - stb. Országos SPS pénzügyi keret (€) ----------------------------------------------- Országos támogatott terület (ha) 2013-as névérték (€) 2. H U 1. EU 2009-es kifizetési érték (€) Először az uniós, majd a hazai forrásokat fizeti az MVH Jogosultság-kiosztás (két komponens) Kifizetés (1. és 2. ütem) T Ö R T. 1. E U 2. H U 1. E U 2. H U 1. gazda2. gazda3. gazda 1. gazda2. gazda3. gazda

20 2009 – áttérés az SPS rendszerre Miért 2009? Mert így lehet a támogatásokat olyan szinten rögzíteni, hogy az állattenyésztési ágazatok maximális szintű differenciált támogatást kaphassanak, miközben a növénytermesztéssel foglalkozók támogatási szintje sem csökken

21 2009 – áttérés az SPS rendszerre SPS támogatási jogosultságok értékét részben az első évben bejelentett hektárszám, részben a rendelkezésre álló bázisjogosultságok száma alapján számoljuk ki Regionális összegKiegészítő összeg Teljes nemzeti ETR összeg A bevezetés évében a megállapított területmennyiség alapján kerül meghatározásra A 2006. évi referencia időszakban igénybe vett támogatások alapján kerül meghatározásra

22 SAPS vs SPS rendszer Ami hasonló a két rendszerben: mind a két rendszer egy területalapú átalányból (SAPS, illetve regionális rész), továbbá egy szektor- specifikus kiegészítésből (top-up, illetve kiegészítő rész) áll Ami eltér a két rendszerben: az SPS rendszer nem két különálló támogatásból áll, hanem bevezeti a támogatási jogosultságok rendszerét, és ezek értékében egyesíti az átalánytámogatást és a szektor-specifikus kiegészítést

23 Újdonságok – SPS kérelmezés Az SPS kérelembenyújtás nagyban hasonlít a SAPS kérelmezés folyamatához A gazdálkodóknak a jogosult területeiket kell ugyanúgy bejelenteniük a kérelemben, mint eddig Az ügyfeleknek esetleg új adatokat is meg kell majd adniuk a gazdaságukról (a kölcsönös megfeleltetés miatt) Egységes kérelem: bizonyos vidékfejlesztési intézkedésekkel együtt történő beadás Elektronikus kérelem

24 Újdonságok - SPS támogatási jogosultságok átruházása Újdonságok - SPS támogatási jogosultságok átruházása SPS támogatási jogosultságok átruházásának feltételei szigorodnak SPS támogatási jogosultságok adhatók, vehetők, örökölhetők Bérlet: csak földterülettel együtt! Adásvétel: –Földterülettel: elvonás nélkül –Földterület nélkül: 50%-os elvonással!

25 Újdonságok – helyszíni ellenőrzés az SPS-ben Újdonságok – helyszíni ellenőrzés az SPS-ben Az SPS bevezetés első évében fokozott helyszíni ellenőrzési tevékenység a spekulációs törekvések, dupla igénylések, nem jogosult igénylések kiszűrésére!

26 Példa üzem Tevékenysége 2006-ban: –Szántóföldi gazdálkodás: 200 ha –Rét, legelő: 100 ha –Virginia dohány: 5 ha –Hízottbika tartás: 30 db –Tejtermelés: 600 000 kg Ezen termelési tevékenységekre 2006-ban SAPS és top-up kérelmeket adott be az üzem, amelyeket az MVH ellenőrzött, jogosnak ítélt és kifizetett

27 Példa üzem - 2007. 2006 évi top-up támogatás alapján bázisjogosultságok kiosztása: –Szántóföldi bázisjogosultság: 200 db –Rét, legelő: - –Virginia dohány bázisjogosultság: 5 db –Hízottbika bázisjogosultság: 30 db –Tej bázisjogosultság: 600 000 db

28 Bázisjogosultságok kiigazítása Állatalapú jogosultságok, dohány: központi ügyintézéssel lezajlott Szántóföldi növények kiigazítása: a 2006/12/31-ig földhasználó személyében bekövetkezett változásokkal Példa: üzemünk 2006. második felében bérbe vett további 100 hektár szántót, emiatt meglevő 200 szántóföldi jogosultsága – automatikusan! - újabb 100-zal egészül ki

29 Példa üzem bázisjogosultságai 1. –Szántóföldi bázisjogosultság: 300 db –Virginia dohány bázisjogosultság: 5 db –Hízottbika bázisjogosultság: 30 db –Tej bázisjogosultság: 600 000 db

30 Bázisjogosultságok adásvétele Bázisjogosultságok adhatók, vehetők, örökölhetők Példa: üzemünk eladja dohány bázisjogosultságait Bázisjogosultságokra kifizetés a termeléstől függetlenül jár! Példa: üzemünknek 2008-ban lejár 100 hektár szántóról szóló bérleti szerződése – ettől függetlenül összes bázisjogosultsága kifizetésre kerül.

31 Példa üzem bázisjogosultságai 2. –Szántóföldi bázisjogosultság: 300 db –Virginia dohány bázisjogosultság: - –Hízottbika bázisjogosultság: 30 db –Tej bázisjogosultság: 600 000 db

32 Példa jogosultságok értékének átszámolására €/egység (ha terület, db állat, kg tej)Érték (€) Burley1200 Virginia1500 Rizs150 Hízott bika120 Anyatehén14 Marha extenzifikációs prémium50 Tej0,03 Anyajuh3 Hátrányos térségek anyajuh kiegészítő2 Szántóföldi növények50 regionális komponens90

33 Példa üzem 300 hektár földre kérelmez 2009-ben, ezért 300 db jogosultságot kap Bázisjogosultságai: –Szántóföldi bázisjogosultság: 300 db –Hízottbika bázisjogosultság: 30 db –Tej bázisjogosultság: 600 000 db 300 x 50 = 15 000 euró 30 x 120 = 3 600 euró 600 000 x 0,03 = 18 000 euró 15 000+3 600+18 000=36 600 euró referencia összeg Kiegészítő komponens értéke: 36 600/300=122 euró Regionális komponens értéke: 90 euró Egy jogosultság összértéke: 90+122=212 euró Azaz a termelő 300 jogosultságot kap, egyenként 212 euró értékben.

34 SPS jogosultságok felhasználása SAPS rendszerben: föld támogatás SPS-ben: föld + jogosultság támogatás Azaz példa üzemünknek minden évben kell lennie a használatában 300 ha földnek, hogy mind a 300 támogatási jogosultságára kifizetést kapjon

35 Példa üzem 2009-ben 2009-ben 300 db jogosultságot kapott, egyenként 212 euró értékben. 300 ha területe van Emiatt 300 db jogosultságot tud felhasználni, azaz 300*212 = 63 600 € támogatáshoz jut hozzá 100 ha 300 ha föld 100 ha 300 db jogosultság 100 ha

36 Példa üzem 2010-ben Jogosultságainak száma változatlanul 300 db, értékük változatlanul 212 € 400 ha területe van Ettől függetlenül csak a meglévő 300 db jogosultságot tudja felhasználni, azaz 300*212 = 63 600 € támogatáshoz jut hozzá 100 ha 400 ha föld 100 ha 300 db jogosultság 100 ha

37 Példa üzem 2010-ben Jogosultságainak száma változatlanul 300 db, értékük változatlanul 212 € 200 ha területe marad Csak 200 db jogosultságot tud felhasználni, azaz 200*212 = 42 400 € támogatáshoz jut hozzá 100 ha 200 ha föld 100 ha 300 db jogosultság 100 ha

38 Példa jogosultságok adásvételére Példa jogosultságok adásvételére Üzemünk meglevő 300 db, 212 € értékű jogosultságaihoz még szeretne továbbiakat vásárolni Megvesz 100 db, 90 euró értékű jogosultságot 100 ha föld párhuzamos megvásárlásával Továbbá megvesz 50 db 320 € értékű jogosultságot föld nélkül SzámÉrték 300 db212 € 100 db90 € 50 db160 €

39 Példa jogosultságok adásvételére Példa jogosultságok adásvételére Abban az esetben, ha egy gazdálkodónak több, eltérő értékű jogosultsága és korlátozott hektárszáma, a kifizetésben előnyt élveznek a nagyobb értékű jogosultságok, azaz: Gazdálkodónk 400 ha területtel és 450 db. jogosultsággal rendelkezik: SzámÉrték 300 db212 € 100 db90 € 50 db160 €

40 Példa jogosultságok adásvételére Példa jogosultságok adásvételére A jogosultságok kifizetése az alábbiak szerint alakul: Kifizetetlen marad tehát 50 db. 90 € értékű jogosultság SzámÉrték 300 db212 € 50 db160 € 50 db90 €

41 MVH végrehajtási feladatok Felkészülés a támogatási jogosultságok: –Kiszámítására, kezdeti megállapítására –Nyilvántartására –Átruházásának kezelésére –Kérelmezésének menetére –Felhasználásának figyelésére –Nemzeti tartalék kezelésére –Kifizetésének végrehajtására

42 MVH végrehajtási feladatok Felkészülés a támogatási jogosultságok: –Kiszámítására, kezdeti megállapítására Az egy hektárra jutó regionális jogosultság értékéhez szükséges a 2009. évi teljes magyarországi jogosult terület megállapítása – kulcsfontosságú a jó minőségű és helyes adatokat tartalmazó kérelmek kötelezően elektronikus úton történő benyújtása!

43 A Közös Agrárpolitika félidejű felülvizsgálata A 2003. évi reform a működtetés tapasztalatait figyelembe vevő kiigazítása Alapjaiban nem változtatja meg a rendszert, DE Változásokat biztosan hoz – érinti a végrehajtást Tanácsi rendelet 2008. novemberére várható, a végrehajtási rendeletek 2009. elejére

44 Dohánytermesztés

45 Dohánytermesztésre vonatkozó uniós előírások 2848/98/EK rendelet

46 Dohánytermesztésre vonatkozó hazai szabályozások I. 39/2008. FVM rendelet – SAPS rendelet 42/2008. FVM rendelet – Top-Up rendelet -Burley: részben termeléshez kötött, részben termeléstől elválasztott támogatás -Virginia: részben termeléshez kötött, részben termeléstől elválasztott támogatás 107/2008. FVM rendelet – 39/2008. és 42/2008. rendelet egyes jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegek meghatározása 44/2007. FVM rendelet – Vis maior rendelet

47 Dohánytermesztésre vonatkozó hazai szabályozások II. 42/2008. FVM rendelet: -Termeléshez kötött támogatás feltételei: -1. teljes betakarítható dohánytermés betakarítása -2. legalább 1,45 tonna/hektár dohány értékesítése a termelői csoport részére -Termeléstől elválasztott támogatás feltételei: -1. történelmi bázis alapján -2. termelőt termelési kötelezettség nem terheli

48 Dohánytermesztésre vonatkozó hazai szabályozások III. 107/2008. FVM rendelet – 39/2008. és 42/2008. rendelet egyes jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegek meghatározása: -Burley: 1.Termeléshez kötötten hektáronként legfeljebb 715 000,- Ft 2.Termeléstől elválasztva történelmi bázisjogosultságonként legfeljebb 205 000,- Ft vehető igénybe

49 Dohánytermesztésre vonatkozó hazai szabályozások IV. 107/2008. FVM rendelet – 39/2008. és 42/2008. rendelet egyes jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegek meghatározása: -Virginia: 1.Termeléshez kötötten hektáronként legfeljebb 895 500,- Ft 2.Termeléstől elválasztva történelmi bázisjogosultságonként legfeljebb 266 000,- Ft vehető igénybe

50 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Az MVH feladatai az SPS rendszer bevezetésében Bori Tamás elnökhelyettes 2008. szeptember 15."

Hasonló előadás


Google Hirdetések