Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Veszelszki Ágnes (ELTE)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Veszelszki Ágnes (ELTE)"— Előadás másolata:

1 Veszelszki Ágnes (ELTE)
Digilektus és interaktív tábla VI. Országos Interaktív Tábla Konferencia, Budapest, október 1-jén Veszelszki Ágnes (ELTE)

2 Áttekintés a digitális kultúráról mi a digilektus?
a digilektus jellemzői példák a digilektus hatásaira lehetséges feladatok, diáktevékenységek

3 A digitális kultúráról

4 a jelen felértékelődése:
A jelen kultúrája a jelen felértékelődése: a modern világ általános jellemzője, internet: látványosabbá teszi (Karácsony András 2002) visszakereshetőség: könnyen: , fórum, honlapszöveg elvileg és technikailag: Facebookon-Twitteren megjelent szövegek

5 Lehetséges diáktevékenységek
fiktív profil – virtuális személyiség (Sógor Márta) beszélő nevekhez Facebook-profil megtervezése profiloldal, üzenőfal, ismerősei, kedvencei, megosztott hivatkozások, bejegyzések (posztok), alkalmazások, lájkok, albumok, profilkép példák a választható nevekre: Árvai Réka, Babérossy Leánder, Bármi Áronné szül. K. Margit, Bálnokházy Hermine, Hübele Balázs, Nemadózy Csanád, Nyúzó Pál, Rideghváry Bence, Vér Klára, Vitay Georgina…

6 Információmennyiség „tudásrobbanás” (Pscheida 2007)
átláthatatlan információmennyiség hatásai bizonytalanságérzet: „lost in hyperspace” kognitív túlterhelés: „cognitive overhead” érzés: minden információ online elérhető információs társadalom paradoxona: a (kollektív) tudásmennyiség nő az egyén tudása folyamatosan csökken (véges befogadási kapacitás, átláthatatlan és strukturálatlan tudáshalmaz)

7 Lehetséges diáktevékenységek
LOLvasásteszt (Nagy-Varga Zsolt) négy azonos szöveg, más logika szerint összekeverve cél: villámolvasás technikája, szkennelő olvasás szövegek: 1. az első és az utolsó betű van a helyén: Tduta, hoyg egy anlgaii etegyem ktuasátai szenirt nem szímát, melyin serenrodbn vnanak a bteűk egy szbóan, az etegyeln ftonos dloog, hogy az eslő és az ultosó bteűk a hölyeükn lneegyek… 2. szavanként betűrendben: Adttu, ghoy egy aaiigln eeegmty aaáiksttu einrszt emn áímszt, eilymn beednnorrs aaknnv a bektű egy abnósz, az eeegylnt fnoost dgloo, hgyo az elős és az loóstu bektű a ehklynöü eeegykln. .. 3. a szótagok felcserélése: Tatud, hogy egy ialiang temgyee isatátaku rintsze nem mítszá, lyenmi benrendsor nakvan a tűkbe egy banszó, az lengyete tosfon logdo, hogy az sőel és az sótolu tűkbe a könlyühe nekgyele… 4. a szavak hátulról visszafelé: Atdut, ygoh yge iailgna meteyge iasátatuk tnirezs men tímázs, neylim nebdnerros kannav a kűteb yge nabózs, za nelteyge sotnof golod, ygoh za ősle sé za óslotu kűteb a nöküyleh keneygel. ...

8 Új keresési technikák a’la carte-kultúra (Origgi 2006)
keresés és szelekció korábban: szótár, lexikon, enciklopédia vagy szakkönyv ma: keresőportál, pl. Google nyomtatott munka: több szakértő (szerző, kiadó, szerkesztő, lektor, korrektor) web 2.0 (pl. Wikipédia): interaktivitás: résztvevő online közösség, sok anonim szerző olvasó társszerzővé és -szerkesztővé is válik hitelesség, megbízhatóság Nature magazin 2005: Wikipedia (3,86 hiba) vs. Encyclopedia Britannica (2,92 hiba)

9 Lehetséges diáktevékenységek
hitelességi vizsgálat fiktív és szándékoltan hibás (Wikipédia-szerű) szócikkek ellenőrzése az internet, illetve szaklexikonok, szótárak, enciklopédiák segítségével könyvtári gyakorlat szövegszövetbontás: anti-copy-paste összemásolt szövegek kikeresése: mi is az eredeti forrás? használható oldalak:

10 Hiperlinkes szöveg internetes szöveg hálószerkezete: hipertext (Ted Nelson) hipertextegységek, részszövegek csomópontok (szövegek, képek, videók, animációk…) hiperlinkek, elektronikus utalások csomópont: döntés: belép vagy tovasiklik linearitás felfüggesztődése patchworkszerű információszerkezet pl. Wikipédia

11 Lehetséges diáktevékenységek
Hova tovább? (Nagy-Varga Zsolt) megadott fogalomtól indulva minimum öt lépcső felhasználásával eljutni a másik fogalomig a szomszédos állomások között kapcsolódási pont példa: Hogyan juthatunk el a PISA-méréstől a vas-szulfidig? PISA-mérés, OECD, Párizs (OECD székhelye), Szajna (Párizs folyója), kelta (a Szajna neve egy kelta szóból származik), ókor (ókori nép), június 15. (az ókori Közel-Kelet kronológiája, ninivei napfogyatkozás), Gergely-naptár, XIII. Gergely pápa, Bologna (XIII. Gergely szülővárosa), Appenninek, üledékes kőzetek (Appenninek építőanyaga), óceán (óceáni és tengeri üledék), Föld, Föld-típusú bolygók, vas-szulfid (vasból vagy vas-szulfidból áll a magjuk) tanulság: hogyan olvashat az ember, ha minden megnyitott oldalon az első előforduló linket követi; hogyan működik a Wikipédia?

12 Lehetséges diáktevékenységek
össze-vissza fordító (Pankovics Gergő) Google Translator használatával idegen nyelvre, majd ismét magyarra fordított szövegek felismerése vö. Karinthy például: Lesz még jó, zsemlemorzsával, Hajlandóság, hogy ki a csirke, Élő barátság Hen "... Anyám egy dolog. Viki-wiki megadott témában Wikipédia-szerű szócikk írása

13 Digitális műfajok pluralizáló folyamat: a korábbi technológia ~ műfaj párhuzamosan tovább él, jelentősége csökken aszinkron formák > szinkron típusúak pl. , fórum > cset, blog > tweet, FB-üzenőfal nagy elbeszélések > tematizáló mikroelbeszélések pl. jókívánság-sms > poszt a közösségi oldalak üzenőfalán formák konvencionalizálódnak pl. sms (sok rövidítés, sajátos íráskép vs. írott normát követő, szabályos)

14 Lehetséges diáktevékenységek
szépirodalom netesítve (Konkoly Dániel) közismert irodalmi alkotások átalakítása lehetőségek: blogbejegyzés, Facebook-poszt, cset, sms, ímél… ráadás: a többieknek ki kell találniuk az eredeti mű címét változata: irodalmi művek Facebookon (Greiner Balázs, Kormos Lili) minden csoport megkapja egy-egy (ismert) irodalmi mű címét a cselekménynek megfelelően: Facebook-esemény változata: irodalmi sms (Lucz István Ádám) párokban sms írása (szleng, rövidítések, hangulatjelek előnyben) példák: 1a Kígyó Évának, csábítsa rá az almára. 1b Válasz a Kígyónak. 2a Éva Ádámnak, vegye rá, hogy ő is egyen az almából. 2b Válasz Évának. […]

15 A digilektus és jellemzői

16 Digilektus saját fogalom új nyelvváltozattípus
az elektronikus (digitális) média nyelvhasználati módja helye a nyelvváltozatok rendszerében: új stílusréteg szociolektus – mediolektus egyelőre nem helyezzük el rendszerben

17 A digilektus jellemzésének szempontjai
szövegtani-pragmatikai formai grammatikai lexikai szempont

18 A digilektus formai jellemzői
helyesírási változások kisbetűzés ékezetek és írásjelek elhagyása rövidítések (grammatikai változás is!) fonetikus írásmód evvan, kézzed ‘képzeld’, nemtom, asszem… erőteljesen ikonikus jelleg emotikonok, karakterrajzok εϊз <3

19 Lehetséges diáktevékenységek
kapcs. ford. (Gyurkovics Eszter) digilektusbeli szöveg és a sztenderd változat párosítása

20 A digilektus grammatikai jellemzői
redukció, rövidítés, szóösszevonás utána besz? nem vszínű h odaérek beszélt nyelvi jellemzők (írásban) pl. az asszem grammatikalizációja és lexikalizációja asszem épp vmi iesmire gondoltam személytelen szerkezetek Rajság van. Szercsi van. Láwcsi van.

21 Lehetséges diáktevékenységek
szóképhalászat (Tóth Andrea) Interaktív táblás társasjáték négy csapat, egy képviselő az interaktív táblánál a kiválasztott szám mögött egy kérdés rejtőzik (vagy cápa!) helyes válasz: kifoghatják a halat (ráhúzhatják színjelüket a főtáblán) az a csapat nyer, amelyik a legtöbb halat ki tudja fogni (saját színével megjelölni)

22 A digilektus lexikai jellemzői
látványosan és gyorsan változó terület Kommunikáció: internet és média tehetséggondozó nyelvészeti műhely (ELTE) 2011 tavaszán: netszópályázat: az internetes/ elektronikus/digitális kommunikációhoz kapcsolódó szavak gyűjtése több száz oldalnyi anyag: netszó-korpusz: bejegyzés (ismétlődésekkel), külön szócikk (ismétlések nélkül)

23 Emotikonok 76 emotikon érzelem- és attitűdkifejező jelek:
:(   :-(  ::[ :'-(  :'( szomorúság :-O  :O    (o_o) megdöbbenés :-P     nyelvet ölt, viccel, kacérkodik ikonikus, grafikus jelek: /\o/\   pók @>>   fagylalt ~~(,, ,,**>   patkány   =^.^=   macska   <3 szív, szeretet

24 Lehetséges diáktevékenységek
emotikonhoz a szöveget (Pankovics Gergő) párbeszéd alkotása a mondanivaló feleljen meg az ábrázolt érzelmeknek én és az emotikonom (Nagy-Varga Zsolt) önállóan (vagy párban) emotikonok alkotása a táblán található írásjelek, betűk, számok felhasználásával a hangulatjel tükrözze az alkotója lelkiállapotát, tulajdonságait cél: emotikonok konvencionális jelentése, „képi szövegértés” emotikonpárosító (Gyurkovics Eszter) nem alapemotikonok és jelentésük

25 Példák a netszó-korpuszból
asd számítógépes játékokban és cseten használt kifejezés több jelentése-funkciója van 1. nem tud mit mondani, inkább csak nevet egyet 2. felháborodás, ha valaki badarságot mond 3. nincs mondanivaló, de jelzi, hogy a gépnél van (fatikus jelzés) változatai: wasd (játékirányító betűk) qwe (török) példa: - Annyira igazságtalan ez az egész… :-S - Asdasd

26 Példák a netszó-korpuszból
bloggerina blogírás, interneten közzétett napló vezetése blog < weblog napló írója: blogger blogger + (kollegina, balerina analógiájára) -ina > bloggerina (nőnemű alakváltozat) kommenthuszár ’valamilyen témához humorosan hozzászóló személy’ általában a témát elvágja, „offolja” példa: Pali nagy kommenthuszár, minden buta kérdésre tud válaszolni valami vicceset.

27 Példák a netszó-korpuszból
facepalm  digitális kommunikációban használt kifejezés nonverbális jel, gesztus: az ember eltakarja az arcát a kezével, vagy megsimítja a szemöldökét vagy homlokát szégyen, frusztráció, ellenérzés jelölése szinonimája: arcpálma félig tükörfordítás face > arc palm ’tenyér’ → pálma (népetimológia?)

28 Frazeologizmusok kevés vagy… típus ’Ne nagyképűsködj! Kicsi vagy te ehhez.’ Kevés vagy, mint apple-ben az almamag! Kevés vagy, mint mikrosoft-egérben a sajt! Kevés vagy, mint windows-on a firhang! nehogy már… típus Nehogy má’ a kurzor mozgassa az egeret! Nehogy má’ a program fagyassza le a vírust!

29 Lehetséges diáktevékenységek
netes frazémák alkotása a digitális kommunikáció lexikai egységeinek felhasználásával új szólások, szóláshasonlatok alkotása változata: az interaktív táblán megadott szavakból lehet válogatni változata: a frazémák sablonja adott a táblán, csak a sablont kell megfelelő kifejezésekkel feltölteni például: „kevés vagy, mint…”

30 A témakör haszna az oktatásban
nyelvészet: lexikográfia, grammatika, netnyelvészet órai (és órán kívüli) kommunikáció, oktatástechnika tanár-diák kommunikáció, szövegértés, internetes literalitás digitális bennszülöttek és kintrekedtek közötti megértési, kommunikációs szakadék feloldása pl. emotikonok, speciális rövidítések (THX, LOL), szókincs (lájkol, láwol, fészel) „23 évesen sem értem, hogy mit mond néha a 13 éves unokaöcsém” „rendszerint nekem kell lefordítanom, miről beszél a testvérem, amikor szüleinkkel beszél”

31 Veszelszki Ágnes – www.veszelszki.hu
Köszönöm a figyelmet! Köszönöm a figyelmet! Veszelszki Ágnes – Veszelszki Ágnes –


Letölteni ppt "Veszelszki Ágnes (ELTE)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések