Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VI. Országos Interaktív Tábla Konferencia, Budapest, 2011. október 1-jén Veszelszki Ágnes (ELTE) Digilektus és interaktív tábla.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VI. Országos Interaktív Tábla Konferencia, Budapest, 2011. október 1-jén Veszelszki Ágnes (ELTE) Digilektus és interaktív tábla."— Előadás másolata:

1 VI. Országos Interaktív Tábla Konferencia, Budapest, 2011. október 1-jén Veszelszki Ágnes (ELTE) Digilektus és interaktív tábla

2 www.veszelszki.hu, 2011. 10. 01. Veszelszki Ágnes Áttekintés  a digitális kultúráról  mi a digilektus?  a digilektus jellemzői  példák a digilektus hatásaira  lehetséges feladatok, diáktevékenységek

3 www.veszelszki.hu, 2011. 10. 01.Veszelszki Ágnes A digitális kultúráról

4 www.veszelszki.hu, 2011. 10. 01.Veszelszki Ágnes A jelen kultúrája a jelen felértékelődése: a modern világ általános jellemzője, internet: látványosabbá teszi (Karácsony András 2002) visszakereshetőség: könnyen: e-mail, fórum, honlapszöveg elvileg és technikailag: Facebookon-Twitteren megjelent szövegek

5 www.veszelszki.hu, 2011. 10. 01.Veszelszki Ágnes Lehetséges diáktevékenységek  fiktív profil – virtuális személyiség (Sógor Márta)  beszélő nevekhez Facebook-profil megtervezése  profiloldal, üzenőfal, ismerősei, kedvencei, megosztott hivatkozások, bejegyzések (posztok), alkalmazások, lájkok, albumok, profilkép  példák a választható nevekre: Árvai Réka, Babérossy Leánder, Bármi Áronné szül. K. Margit, Bálnokházy Hermine, Hübele Balázs, Nemadózy Csanád, Nyúzó Pál, Rideghváry Bence, Vér Klára, Vitay Georgina…

6 www.veszelszki.hu, 2011. 10. 01.Veszelszki Ágnes Információmennyiség „tudásrobbanás” (Pscheida 2007) átláthatatlan információmennyiség hatásai bizonytalanságérzet: „lost in hyperspace” kognitív túlterhelés: „cognitive overhead” érzés: minden információ online elérhető információs társadalom paradoxona: a (kollektív) tudásmennyiség nő az egyén tudása folyamatosan csökken (véges befogadási kapacitás, átláthatatlan és strukturálatlan tudáshalmaz)

7 www.veszelszki.hu, 2011. 10. 01.Veszelszki Ágnes Lehetséges diáktevékenységek  LOLvasásteszt (Nagy-Varga Zsolt)  négy azonos szöveg, más logika szerint összekeverve  cél: villámolvasás technikája, szkennelő olvasás  szövegek:  1. az első és az utolsó betű van a helyén: Tduta, hoyg egy anlgaii etegyem ktuasátai szenirt nem szímát, melyin serenrodbn vnanak a bteűk egy szbóan, az etegyeln ftonos dloog, hogy az eslő és az ultosó bteűk a hölyeükn lneegyek…  2. szavanként betűrendben: Adttu, ghoy egy aaiigln eeegmty aaáiksttu einrszt emn áímszt, eilymn beednnorrs aaknnv a bektű egy abnósz, az eeegylnt fnoost dgloo, hgyo az elős és az loóstu bektű a ehklynöü eeegykln...  3. a szótagok felcserélése: Tatud, hogy egy ialiang temgyee isatátaku rintsze nem mítszá, lyenmi benrendsor nakvan a tűkbe egy banszó, az lengyete tosfon logdo, hogy az sőel és az sótolu tűkbe a könlyühe nekgyele…  4. a szavak hátulról visszafelé: Atdut, ygoh yge iailgna meteyge iasátatuk tnirezs men tímázs, neylim nebdnerros kannav a kűteb yge nabózs, za nelteyge sotnof golod, ygoh za ősle sé za óslotu kűteb a nöküyleh keneygel....

8 www.veszelszki.hu, 2011. 10. 01.Veszelszki Ágnes Új keresési technikák  a’la carte-kultúra (Origgi 2006)  keresés és szelekció  korábban: szótár, lexikon, enciklopédia vagy szakkönyv  ma: keresőportál, pl. Google  nyomtatott munka: több szakértő (szerző, kiadó, szerkesztő, lektor, korrektor)  web 2.0 (pl. Wikipédia): interaktivitás: résztvevő online közösség, sok anonim szerző  olvasó társszerzővé és -szerkesztővé is válik  hitelesség, megbízhatóság  Nature magazin 2005: Wikipedia (3,86 hiba) vs. Encyclopedia Britannica (2,92 hiba)

9 www.veszelszki.hu, 2011. 10. 01.Veszelszki Ágnes Lehetséges diáktevékenységek  hitelességi vizsgálat  fiktív és szándékoltan hibás (Wikipédia-szerű) szócikkek ellenőrzése az internet, illetve szaklexikonok, szótárak, enciklopédiák segítségével  könyvtári gyakorlat  szövegszövetbontás: anti-copy-paste  összemásolt szövegek kikeresése: mi is az eredeti forrás?  használható oldalak:  http://www.shorttext.com/default.aspx http://www.shorttext.com/default.aspx  www.copyscape.com www.copyscape.com

10 www.veszelszki.hu, 2011. 10. 01.Veszelszki Ágnes Hiperlinkes szöveg internetes szöveg hálószerkezete: hipertext (Ted Nelson) hipertextegységek, részszövegek csomópontok (szövegek, képek, videók, animációk…) hiperlinkek, elektronikus utalások csomópont: döntés: belép vagy tovasiklik linearitás felfüggesztődése patchworkszerű információszerkezet pl. Wikipédia

11 www.veszelszki.hu, 2011. 10. 01.Veszelszki Ágnes Lehetséges diáktevékenységek  Hova tovább? (Nagy-Varga Zsolt)  megadott fogalomtól indulva minimum öt lépcső felhasználásával eljutni a másik fogalomig  a szomszédos állomások között kapcsolódási pont  példa: Hogyan juthatunk el a PISA-méréstől a vas-szulfidig?  PISA-mérés, OECD, Párizs (OECD székhelye), Szajna (Párizs folyója), kelta (a Szajna neve egy kelta szóból származik), ókor (ókori nép), június 15. (az ókori Közel-Kelet kronológiája, ninivei napfogyatkozás), Gergely-naptár, XIII. Gergely pápa, Bologna (XIII. Gergely szülővárosa), Appenninek, üledékes kőzetek (Appenninek építőanyaga), óceán (óceáni és tengeri üledék), Föld, Föld-típusú bolygók, vas-szulfid (vasból vagy vas-szulfidból áll a magjuk)  tanulság: hogyan olvashat az ember, ha minden megnyitott oldalon az első előforduló linket követi; hogyan működik a Wikipédia?

12 www.veszelszki.hu, 2011. 10. 01.Veszelszki Ágnes Lehetséges diáktevékenységek  össze-vissza fordító (Pankovics Gergő)  Google Translator használatával idegen nyelvre, majd ismét magyarra fordított szövegek felismerése  vö. Karinthy  például:  Lesz még jó, zsemlemorzsával, Hajlandóság, hogy ki a csirke, Élő barátság Hen "... Anyám egy dolog.  Viki-wiki  megadott témában Wikipédia-szerű szócikk írása

13 www.veszelszki.hu, 2011. 10. 01.Veszelszki Ágnes Digitális műfajok pluralizáló folyamat: a korábbi technológia ~ műfaj párhuzamosan tovább él, jelentősége csökken aszinkron formák > szinkron típusúak pl. e-mail, fórum > cset, blog > tweet, FB-üzenőfal nagy elbeszélések > tematizáló mikroelbeszélések pl. jókívánság-sms > poszt a közösségi oldalak üzenőfalán formák konvencionalizálódnak pl. sms (sok rövidítés, sajátos íráskép vs. írott normát követő, szabályos)

14 www.veszelszki.hu, 2011. 10. 01.Veszelszki Ágnes Lehetséges diáktevékenységek  szépirodalom netesítve (Konkoly Dániel)  közismert irodalmi alkotások átalakítása  lehetőségek: blogbejegyzés, Facebook-poszt, cset, sms, ímél…  ráadás: a többieknek ki kell találniuk az eredeti mű címét  változata: irodalmi művek Facebookon (Greiner Balázs, Kormos Lili)  minden csoport megkapja egy-egy (ismert) irodalmi mű címét  a cselekménynek megfelelően: Facebook-esemény  változata: irodalmi sms (Lucz István Ádám)  párokban sms írása (szleng, rövidítések, hangulatjelek előnyben)  példák:  1a Kígyó Évának, csábítsa rá az almára. 1b Válasz a Kígyónak.  2a Éva Ádámnak, vegye rá, hogy ő is egyen az almából. 2b Válasz Évának. […]

15 www.veszelszki.hu, 2011. 10. 01.Veszelszki Ágnes A digilektus és jellemzői

16 www.veszelszki.hu, 2011. 10. 01.Veszelszki Ágnes Digilektus  saját fogalom  új nyelvváltozattípus  az elektronikus (digitális) média nyelvhasználati módja  helye a nyelvváltozatok rendszerében:  új stílusréteg  szociolektus – mediolektus  egyelőre nem helyezzük el rendszerben

17 www.veszelszki.hu, 2011. 10. 01.Veszelszki Ágnes A digilektus jellemzésének szempontjai  szövegtani-pragmatikai  formai  grammatikai  lexikai szempont

18 www.veszelszki.hu, 2011. 10. 01.Veszelszki Ágnes A digilektus formai jellemzői  helyesírási változások  kisbetűzés  ékezetek és írásjelek elhagyása  rövidítések (grammatikai változás is!)  fonetikus írásmód  evvan, kézzed ‘képzeld’, nemtom, asszem…  erőteljesen ikonikus jelleg  emotikonok, karakterrajzok εϊз <3

19 www.veszelszki.hu, 2011. 10. 01.Veszelszki Ágnes Lehetséges diáktevékenységek  kapcs. ford. (Gyurkovics Eszter)  digilektusbeli szöveg és a sztenderd változat párosítása

20 www.veszelszki.hu, 2011. 10. 01.Veszelszki Ágnes A digilektus grammatikai jellemzői  redukció, rövidítés, szóösszevonás  utána besz?  nem vszínű h odaérek  beszélt nyelvi jellemzők (írásban)  pl. az asszem grammatikalizációja és lexikalizációja asszem épp vmi iesmire gondoltam  személytelen szerkezetek  Rajság van. Szercsi van. Láwcsi van.

21 www.veszelszki.hu, 2011. 10. 01.Veszelszki Ágnes Lehetséges diáktevékenységek  szóképhalászat (Tóth Andrea) Interaktív táblás társasjáték Interaktív táblás társasjáték  négy csapat, egy képviselő az interaktív táblánál  a kiválasztott szám mögött egy kérdés rejtőzik (vagy cápa!)  helyes válasz: kifoghatják a halat (ráhúzhatják színjelüket a főtáblán)  az a csapat nyer, amelyik a legtöbb halat ki tudja fogni (saját színével megjelölni)

22 www.veszelszki.hu, 2011. 10. 01.Veszelszki Ágnes A digilektus lexikai jellemzői  látványosan és gyorsan változó terület  Kommunikáció: internet és média tehetséggondozó nyelvészeti műhely (ELTE)  2011 tavaszán: netszópályázat: az internetes/ elektronikus/digitális kommunikációhoz kapcsolódó szavak gyűjtése  több száz oldalnyi anyag: netszó-korpusz: 1436 bejegyzés (ismétlődésekkel), 1144 külön szócikk (ismétlések nélkül)

23 www.veszelszki.hu, 2011. 10. 01.Veszelszki Ágnes Emotikonok  76 emotikon  érzelem- és attitűdkifejező jelek:  :( :-( ::[ :'-( :'( szomorúság  :-O :O (o_o) megdöbbenés  :-P nyelvet ölt, viccel, kacérkodik  ikonikus, grafikus jelek:  /\o/\ pók  @>> fagylalt  ~~(,,,,**> patkány  =^.^= macska  <3 szív, szeretet

24 www.veszelszki.hu, 2011. 10. 01.Veszelszki Ágnes Lehetséges diáktevékenységek  emotikonhoz a szöveget (Pankovics Gergő)  párbeszéd alkotása  a mondanivaló feleljen meg az ábrázolt érzelmeknek  én és az emotikonom (Nagy-Varga Zsolt)  önállóan (vagy párban) emotikonok alkotása  a táblán található írásjelek, betűk, számok felhasználásával  a hangulatjel tükrözze az alkotója lelkiállapotát, tulajdonságait  cél: emotikonok konvencionális jelentése, „képi szövegértés”  emotikonpárosító (Gyurkovics Eszter)  nem alapemotikonok és jelentésük

25 www.veszelszki.hu, 2011. 10. 01.Veszelszki Ágnes Példák a netszó-korpuszból asd számítógépes játékokban és cseten használt kifejezés több jelentése-funkciója van 1. nem tud mit mondani, inkább csak nevet egyet 2. felháborodás, ha valaki badarságot mond 3. nincs mondanivaló, de jelzi, hogy a gépnél van (fatikus jelzés) változatai: wasd (játékirányító betűk) qwe (török) példa: - Annyira igazságtalan ez az egész… :-S - Asdasd

26 www.veszelszki.hu, 2011. 10. 01.Veszelszki Ágnes Példák a netszó-korpuszból bloggerina blogírás, interneten közzétett napló vezetése blog < weblog napló írója: blogger blogger + (kollegina, balerina analógiájára) -ina > bloggerina (nőnemű alakváltozat) kommenthuszár ’valamilyen témához humorosan hozzászóló személy’ általában a témát elvágja, „offolja” példa: Pali nagy kommenthuszár, minden buta kérdésre tud válaszolni valami vicceset.

27 www.veszelszki.hu, 2011. 10. 01.Veszelszki Ágnes Példák a netszó-korpuszból facepalm digitális kommunikációban használt kifejezés nonverbális jel, gesztus: az ember eltakarja az arcát a kezével, vagy megsimítja a szemöldökét vagy homlokát szégyen, frusztráció, ellenérzés jelölése szinonimája: arcpálma félig tükörfordítás face > arc palm ’tenyér’ → pálma (népetimológia?)

28 www.veszelszki.hu, 2011. 10. 01.Veszelszki Ágnes Frazeologizmusok  kevés vagy… típus ’Ne nagyképűsködj! Kicsi vagy te ehhez.’  Kevés vagy, mint apple-ben az almamag!  Kevés vagy, mint mikrosoft-egérben a sajt!  Kevés vagy, mint windows-on a firhang!  nehogy már… típus  Nehogy má’ a kurzor mozgassa az egeret!  Nehogy má’ a program fagyassza le a vírust!

29 www.veszelszki.hu, 2011. 10. 01.Veszelszki Ágnes Lehetséges diáktevékenységek  netes frazémák alkotása  a digitális kommunikáció lexikai egységeinek felhasználásával új szólások, szóláshasonlatok alkotása  változata: az interaktív táblán megadott szavakból lehet válogatni  változata: a frazémák sablonja adott a táblán, csak a sablont kell megfelelő kifejezésekkel feltölteni  például: „kevés vagy, mint…”

30 www.veszelszki.hu, 2011. 10. 01.Veszelszki Ágnes A témakör haszna az oktatásban  nyelvészet: lexikográfia, grammatika, netnyelvészet  órai (és órán kívüli) kommunikáció, oktatástechnika  tanár-diák kommunikáció, szövegértés, internetes literalitás  digitális bennszülöttek és kintrekedtek közötti megértési, kommunikációs szakadék feloldása  pl. emotikonok, speciális rövidítések (THX, LOL), szókincs (lájkol, láwol, fészel)  „23 évesen sem értem, hogy mit mond néha a 13 éves unokaöcsém”  „rendszerint nekem kell lefordítanom, miről beszél a testvérem, amikor szüleinkkel beszél”

31 Köszönöm a figyelmet! Veszelszki Ágnes – www.veszelszki.hu Köszönöm a figyelmet! Veszelszki Ágnes – www.veszelszki.hu


Letölteni ppt "VI. Országos Interaktív Tábla Konferencia, Budapest, 2011. október 1-jén Veszelszki Ágnes (ELTE) Digilektus és interaktív tábla."

Hasonló előadás


Google Hirdetések