Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÖT TALÁLKOZÁS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÖT TALÁLKOZÁS."— Előadás másolata:

1 ÖT TALÁLKOZÁS

2

3 8. ZSOLTÁR Az éneklőmesternek a gittithre; Dávid zsoltára. Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön, a ki az egekre helyezted dicsőségedet.  A csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, a melyeket teremtettél: Micsoda az ember - mondom - hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá? Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt! Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél; Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is;  Az ég madarait és a tenger halait, mindent, a mi a tenger ösvényein jár. Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön! 

4 Mi hozta létre ezt a sokszínű világot?

5 Isten a Teremtő A Kezdet Legendák és mítoszok A szellemvilág teremtése
Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Zsid 11,3 Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. 1Móz 1,1 Legendák és mítoszok A szellemvilág teremtése A teremtés bizonysága

6 A Szentháromság - Isten munkája
ATYA Áldottai vagytok ti az Úrnak, aki teremtette a mennyet és a földet. Zsolt 115,15 SZENT SZELLEM FIÚ Az Istennek lelke teremtett engem, és a Mindenhatónak lehelete adott nekem életet. Jób 33,4 Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. (Jn 1,3)

7 Elválasztás, benépesítés
1. nap 2. nap 3. nap Szárazföld kiemelkedése Növényvilág megteremtése Világosság és sötétség elválasztása Összefüggő vízrétegek elválasztása

8 Elválasztás, benépesítés
És látá Isten, hogy minden amit teremtett vala, íme igen jó. És lőn este és lőn reggel, hatodik nap. 1Móz 1,31 4. nap 5. nap A levegő és a víz benépesítése állatokkal, madarakkal Szárazföldi állatok és az ember megteremtése 6. nap Nap, hold, csillagok teremtése és elhelyezése az égbolton

9 HETEDIK NAP (SABBAT) Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon az ő munkáját, amelyet alkotott vala, megszűnék a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott vala. És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt; mivelhogy azon szűnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten. 1Móz 2,2-3

10 Hogyan teremtett Isten?
a, A teremtés Isten akarata volt Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt; mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek. (Jel 4,11) b, A nem láthatókból állította elő a láthatóakat Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. (Zsid 11,3) c, Isten, szava által teremtett Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. (Zsolt 33,6) d, A Fiú-Isten által teremtett Akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette, (Zsid 1,2) e, Isteni erő által Ő teremtette a földet az ő erejével, ő alkotta a világot az ő bölcsességével, és ő terjesztette ki az egeket az ő értelmével. (Jer 10,12) f, Isteni bölcsesség által Az Úr bölcsességgel fundálta a földet, erősítette az eget értelemmel. (Péld 3,19)

11 És az evolúció??

12 Hogyan is jöttünk létre?
Az ember teremtése Hogyan is jöttünk létre? És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek leheletét. Így lőn az ember élő lélekké (1Móz 2,7)

13 Mit jelent az Istenképűség?
Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket.(1Móz 1,27) Hármas egysége Hallhatatlanság Öntudat, Istentudat, világtudat Beszéd Szabad akarat

14 Az ember feladatai 1, A föld betöltése 2, Uralkodás a teremtettségen 3, Vegetarianizmus

15 Édenkert Őrzés és művelés Állatok elnevezése Éva teremtése

16 A házasság szentsége és szövetsége
Nem jó az embernek egyedül Nem az állatvilágból Teljes egység létrejötte

17 Mi csúszott félre? A bűn forrása nem Isten! Bűn a szellemvilágban
A bűnbeesés Következmény A bűn büntetése

18 A halál problémája Fizikai halál Szellemi halál Második (örök) halál
A halál hatása a mindennapi életben A halál legyőzése

19 Isten visszatartja a gonoszt
A ember üdvössége miatt Az evangélium miatt A bűn elterjedése miatt Céljai érdekében Természeti csapások miatt A harag kiáradása

20 A jövő reménysége Isten terve
Jelenlegi állapot és gonosz befolyás a földön A világ ítélete A világ helyreállítása A helyreállított föld áldásai Új ég és új föld

21 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET Kérdések?

22 Következő alkalom


Letölteni ppt "ÖT TALÁLKOZÁS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések