Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fenntartható fejlődéssel foglalkozó ENSZ folyamat két évtizede és a Fenntartható Fejlődési Konferencia 2012-ben (tények, kétségek, remények) dr. Faragó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fenntartható fejlődéssel foglalkozó ENSZ folyamat két évtizede és a Fenntartható Fejlődési Konferencia 2012-ben (tények, kétségek, remények) dr. Faragó."— Előadás másolata:

1 A fenntartható fejlődéssel foglalkozó ENSZ folyamat két évtizede és a Fenntartható Fejlődési Konferencia 2012-ben (tények, kétségek, remények) dr. Faragó Tibor, c. egyetemi tanár 2011. szept. 10. ELŐZMÉNYEK: A fenntartható fejlődéssel foglalkozó ENSZ-folyamat KEZDEMÉNYEZÉS: A 2012. évi találkozóra vonatkozó javaslat és határozat (a) MENETREND: Az előkészületek szervezési vitái (b) INTÉZMÉNY: A fenntartható fejlődés nemzetközi kormányzása (c) GAZDASÁG: Vita a gazdasági témakörről, a zöld gazdaságról (d) KETTŐSSÉG: Párhuzamos folyamatok, a fejlesztések fontossága KÖVETKEZTETÉSEK: A fenntartható fejlődési együttműködés és a Konferencia kilátásai

2 Faragó T: UN-SD, UNCSD ELŐZMÉNYEK: A fenntartható fejlődéssel foglalkozó ENSZ- folyamat, előzmények, az elfogadott ENSZ-program és végrehajtása 1970-es évtized: még kiélezett nemzetközi pol, helyzet, de..  ENSZ Emberi Körny. Konf '72, Helsinki Nyilatkozat '75  körny, ügyekben kölcs. függőség felismerése  részletes (de nem túl konkrét) együttm. ajánlások  DE a fejlődők eltérő pol. prioritásai..  DE kellő politikai és intézményi garancia hiánya  Konkrét megállap-k ( kül.veszélyes v kevésbé átpol. ügyek )  természetv.: Ramsari Egyezmény 1971, CITES, 1973..  levegőkörny.:országh. átterjedő levegőszennyezés 1979  tengerjogi egyezmény: 1973  1982..  nemzetközi biztonság: strat. fegyverkorl. egyezm, 1972 Indira Gandhi ( UNCHE 1972 ): Nem a szegénység és a szükség a legnagyobb szennyezők? ? Ironikus lenne, ha a szennyezés elleni küzdelem átalakulna egy üzletággá, amiből néhány vállalat, társaság vagy nemzet profitot csinálna sokak kárára. 1980-as évt.: társ-gazd fejl.  környezeti hatások kiterjedése  "körny.globalizáció": megfigy./értékelés/tud-pol.dialógus  ózonkárosítók /biodiv-tényezők /ühg-k /perz.kemikáliák  veszélyes hajtóerők, folyamatok, teendők összefoglalása:  1985-1987: Körny és Fejl. Világbiz.  ENSZ-határozat 1992-'97-2002: átfogó "fennt. fejlődési" ENSZ-program  "a" program + megerősítése/kiegészítése/intézményesítése  1992: "Föld-csúcs" Feladatok a 21.sz-ra /1997: "Rió+5"  a végrehajtás koordinálása: ENSZ Fennt. Fejl. Biz...  2002: F.F.Csúcstalálk. - Jb Végrehajtási Terv + Nyilatk. Mi, a világ népeinek képviselői megerősítjük elkötelezettségünket a f.f. mellett. A szegénység felszámolása, fogyasztási és termelési minták megváltoztatása, a gazdasági és társadalmi fejlődés természeti erőforrás alapjának védelme és az azzal való gazdálkodás a f.f. átfogó célkitűzései és követelményei..... alkotó partnerséget alakítunk ki.. a f.f. közös céljának elérésére

3 Faragó T: UN-SD, UNCSD KEZDEMÉNYEZÉS: A 2012. évi találkozó kezdeményezése, vita annak szükségességéről és tartalmáról A kezdeményezés  Brazil javaslat 2007: Rio+20 2012-ben -- érvek és ellenérvek  élelm/energia/pénzügyi válság; célok határideje lejár; új kihívások  létezik magasszintű testület (FFB), éves ülésszakok, 2017-ig..  ENSZ-határozat 2009: ENSZ Fennt. Fejl. Konferencia DE: nem FFB mellett; "magas" szint; rövid időtartam; 3 rövid előkészítő ált. célkitűzés az f.f. és program iránti elkötelezettség megerősítése csak 2 konkrét téma : zöld gazdaság és f.f. intézményrendszer (a) MENETREND: Az előkészületek szervezési vitái Az előkészületi találkozók "sokasodása"  Alkudozás (eddigi) eredménye: 3 elők.ülésszak +3 inf +3 inf-inf ülés  Vita a szervezési, részvételi többlet erőforrás-igényekről: ki fizeti?. A szervezési vita hátterében - eltérő pol. igények állnak  fejlettek: glob. erőforrás-konfliktusok  zöld gazd, erőf-hatékonyság  fejlődők: "nagy" esemény legyen, korábbi ígéretek számonkérése.. (b) INTÉZMÉNY: A f.f. kormányzása: változatlan álláspontok? A kialakult multilaterális intézményrendszer elégtelensége  környezeti: 1972 ENSZ Körny. Program DE korlátozott szerep  szociális, gazdasági, fejlesztési ügyek: rendkívül sok szereplő  fenntarthatósági: 1992 ENSZ FFB korlátozott koord. hatékonyság Rögzült vagy változó álláspontok?  környezeti: évek óta változatlan megosztottság..  fenntarthatósági: 2002 számos javaslat, de..; 2011.jún: FF Tanács ?

4 Faragó T: UN-SD, UNCSD (c) GAZDASÁG: Vita a gazdasági témakörről, a zöld gazdaság fogalmának jelentősége, értelmezése A zöld gazdaság jelentőségének szakmai, szakpol. megalapozása  szakértők, szakmai és nemzetközi szervezetek tanulmányai, ajánlásai: energia-/erőforrás-hatékonyság, öko-technológiák, közgazd. eszközök, közbeszerzés..  a Konferencia előkészítéséhez ENSZ-tanulmányok 2010.ápr: ENSZ-főtitkári jelentés (" Progress to date and remaining gaps.. ") 2010.dec: ENSZ-főtitkári jelentés (" Objective and Themes of the UNCSD" ) 2011.márc: UNEP tanulmány (" Towards a Green Economy:.. ") UNSG, 04/2010: "..Broadening the concept of the green economy to make it applicable to sustainable development and poverty eradication will need to address the concerns that imposing a 'green economy' model could actually slow the development process. " EU Council (env), 06/2010: ".. need to speed up subsequent action to implement policy measures and tools for greening the economy in the context of sustainable development and poverty eradication, taking into consideration the varying contexts in developing and developed countries;" EESC, 07/2011 "European Civil Society on the Road to Rio+20” : WWF: ". a Green Economy is not a magic bullet. It will not automatically bring prosperity for the poor and achieve the MDGs.. " UNCSD PrepCom-2, 03/2011: ".. One perspective was that the outcome should focus on the shaping of a specific roadmap to achieve green economy on an international scale.., while observing national priorities. Another was that the Conference should not essentially be about green economy.. " Eltérő körülmények, eltérő prioritások  ellentétek a zöld gazdaság jelentőségének megítélésében a fenntartható fejlődés és a szegénység leküzdése kapcsán:  valóban önmagában ez most a legfontosabb f.f.-hez ?  valóban ez szolgálja a fejlődők érdekeit is ? 2011. május: az egyezkedés kudarca..  ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottság ülésszaka; Fennt. Fogyasztási és Termelési (SCP) prog-k irányelvei  a záródokumentum elfogadása nélkül..  a fő vitapontok egyike: a nemzeti SCP-programok egyik kritériuma legyen-e a "zöld gazdaság"/"erőforrás-hatékony gazdaság" ~ törölve

5 Faragó T: UN-SD, UNCSD (d) KETTŐSSÉG: Párhuzamos folyamatok: a fenntartható fejlődés csak egy a programok sorában 1992/2002-es ENSZ, 2001/2006-os EU stratégia szerint a f.f. a "keret"  ENSZ-2002: "Az ENSZ Közgyűlés fogadja el a fenntartható fejlődést, mint az ENSZ tevékenységeit teljességgel átfogó keret kulcsfontosságú elemét.. "  EU-2006: "A FFS elsősorban az életminőséggel, a nemzedékeken belüli és a nemzedékek közötti igazságossággal, valamint a valamennyi szakpolitikai terület közötti koherenciával foglalkozik.. Az EU FFS kialakítja azt az átfogó keretrendszert, amelyen belül.. a lisszaboni stratégia szolgáltatja a dinamikusabb gazdasághoz szükséges hajtóerőt. " Számtalan nemzetközi szervezet, esemény, program a f.f. mellett, DE az f.f. ügye, programja, intézménye mégsem lett átfogó, irányadó keret  szociális fejlődés, emberi jogok, egyenjogúság, világkereskedelem, legkevésbé fejlett országok helyzete....  "ágazati" témákban is: mezőgazdaság - élelmezés; egészségügy, oktatás, tudomány, munkaügy - foglalkoztatás, energia.... A legegyértelműbb párhuzamosság, átfedés és kapcsolat: a fejlesztések programja és a fenntartható fejlődés programja  1971: ENSZ Fejlesztési Program  1972: ENSZ Környezeti Program  1992: Feladatok a 21. századra  1994/2002 A fejlesztés prog-ja /Fejl-k fin.  2000: Millenn. Fejlesztési Célok  2002: Jb Végrehajtási Terv  1970- Hivatalos Fejlesztési Támogatás (GNI 0,7%) - a legismertebb mutató..  hasonló helyzet az EU szintjén is: 2000/05/10 Lisszab/EU2020 Str  2001/2006 EU Fennt. Fejl. Stratégia A klímapolitika tárgyalások hatása ?  2007: legyen új, átfogó, ambic. megállapodás 2009-re..  2009: magasszintű fiaskó.. 2010: kibocsátás-szabályozás - nincs előrehaladás  2011: ülésszak komoly hatással lehet az f.f. folyamatra, a 2012-es Konf-ra

6 Faragó T: UN-SD, UNCSD KÖVETKEZTETÉSEK: a fenntartható fejlődéssel foglalkozó együttműködés és a Konferencia kilátásai Folyamat..  Elismerést nyert a globálissá vált fenntarthatatlan folyamatok kezelésének szükségessége és ez a fenntartható fejlődéssel foglalkozó két évtizedes, az ENSZ égisze alatt folyó nemzetközi együttműködés jelentős eredménye.  Elfogadták 1992-ben, illetve 2002-ben a fenntartható fejlődés nemzetközi keretprogramját (kompromisszumokkal) a világ államai a legmagasabb politikai szinten a közös, de megkülönböztetett felelősség figyelembevételével.  A végrehajtás nehézkesen halad miközben újabb és újabb problémákkal is szembesül a nemzetközi közösség. Mindezek miatt már az eredetileg elfogadott célok és eszközök némelyike is elégtelennek látszik.  A fenntarthatóság ügye, követelményrendszere és programja általában véve nem vált az átfogó, irányadó keretté a különböző szakterületeken tevékenykedő nemzetközi szervezetek, az ENSZ szakosított szervezetei számára.  Ugyanilyen ellentmondások a legtöbb állam esetében nemzeti szinten; ugyanez érvényes az Európai Unióra is Konferencia..  Az esemény legalább újra alkalmat adhat a fenntarthatatlan folyamatok áttekintésére, korábbi program, célok felidézésére, elkötelezettségre  Jelenleg kétséges, hogy ez valóban jelentős esemény lesz (összemérhető 1992- 1997- 2002-vel) a nagyon eltérő érdekek alapján állandósult vita miatt  Ha a "zöld gazdaság" ügyét aláveti a fenntarthatóság célkitűzésének és javítja a fenntartható fejlődés ügyének nemzetközi kormányzását, akkor a viták (ütemezésről, előkészítésről, tartalomról) ellenére/mellett: hasznos lehet e 2 konkrét témakörben is.


Letölteni ppt "A fenntartható fejlődéssel foglalkozó ENSZ folyamat két évtizede és a Fenntartható Fejlődési Konferencia 2012-ben (tények, kétségek, remények) dr. Faragó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések