Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége „A közbeszerzés elmélete és gyakorlata az Európai Unióban és Magyarországon” c. konferencia Budapest,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége „A közbeszerzés elmélete és gyakorlata az Európai Unióban és Magyarországon” c. konferencia Budapest,"— Előadás másolata:

1 1 Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége „A közbeszerzés elmélete és gyakorlata az Európai Unióban és Magyarországon” c. konferencia Budapest, 2006. november 2-3.

2 2 „Az Európai Unió közbeszerzési irányelvei alkalmazásának tapasztalatai és a változások várható irányai” dr. Nagy Ákos Európai Bizottság Belső Piac és Szolgáltatások Főigazgatóság Budapest, 2006. november 2. http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

3 3 Áttekintés a korábbi közbeszerzési irányelvek alkalmazásának tapasztalatai az új irányelvek, implementáció, a Bizottság szerepe folyamatban lévő javaslatok

4 4 A közbeszerzések európai dimenziói A piac nagysága: 1729 milliárd euró (Magyarország 16 milliárd euró) EU Hivatalos Lapjában közzétett ajánlattételi felhívások értéke 278 milliárd euró (Magyarország 1 milliárd euró) EU GDP 16,6 %-a (Magyarország GDP 19,9 %-a) Forrás: Európai Bizottság, 2004

5 5 A közbeszerzések jelentősége mikro- és makro-ökonómiai szempontból A nyílt, diszkriminációmentes és átlátható közbeszerzési eljárások hozzájárulnak a közbeszerzési piacokon aktív vállalatok versenyképességének fejlődéséhez. A versenyen alapuló közbeszerzési gyakorlat elengedhetetlen a közpénzek hatékony felhasználása szempontjából Forrás: COM (2003) 283 final Communication of the Commission to the Council and the European Parliament – Public Finances in the EMU – 2003 (21.05.2003.)

6 6 A közbeszerzési piacok folyamatainak statisztikai elemzése Az 1995-től 2002-ig tartó időszakra nézve: A report on the functioning of the public procurement markets in the EU: benefits from the application of the EU directives and challenges for the future (03/02/2004) A tanulmány új indikátorokat használt, melyekből kitűnik, hogy a '90-es évek elején bevezetett irányelvek elérték a kívánt hatást, vagyis növelték a közbeszerzési piacokon az átláthatóságot és a versenyt, csökkentve így a közbeszerzés költségeit. http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/public-proc-market-final-report_en.pdf

7 7 Átláthatóság Az ajánlattételi felhívások száma 1995 és 2002 között megduplázódott. Ennek ellenére az EU Hivatalos Lapjában az EU teljes becsült közbeszerzései értékének mindössze 16%-a került meghirdetésre (magyarországi közbeszerzések 6,5%-a).

8 8 Nemzetközi verseny Vállalatok részvétele külföldi közbeszerzési eljárásokban: 3% közvetlenül 30% helyi leányvállalat igénybevételével 46% valamilyen formában

9 9 A közbeszerzési irányelvek hatása az árakra I. A közbeszerzési jogszabályok végső fokmérője az ajánlatkérő szervek által ténylegesen fizetett árakra gyakorolt hatás. Ha a növekvő átláthatóság, a fokozódó nemzetközi verseny és a diszkrimináció csökkenése nem eredményez alacsonyabb árakat, illetve jobb ár-érték arányt, akkor e három tényező pozitív társadalmi hatásai jelentéktelenek maradnak. De: esettanulmányok arra engednek következtetni, hogy az irányelvek alkalmazása esetén az ajánlatkérők által fizetett árak mintegy 30%-kal alacsonyabbak!

10 10 A közbeszerzési irányelvek hatása az árakra II. Módszertani nehézségek (A méréshez ajánlatkérők által egymással összehasonlítható árukért és szolgáltatásokért ténylegesen fizetett árakra vonatkozó információra van szükség.) Homogén, tipikusan közbeszerzési eljárások tárgyát képező áruk esetében is viszonylag nagy a szóródás az árak területén. De: a jellemzően közbeszerzési piacokon az irányelvek bevezetését a '90-es évek során az export-import árak fokozatos konvergenciája és a nemzetközi piacok integrációja követte.

11 11 Az irányelveknek történő megfelelés ára Az irányelveknek történő megfelelés mind az ajánlatkérők, mind az ajánlattevők számára többletköltségekkel jár. Az irányelvek alkalmazása következtében felmerülő plusz operatív költség átlagosan a szerződés értékének 0,2 %-a. Általában, szolgáltatások esetében mind az ajánlatkérői oldalon, az ajánlattevői oldalon magasabbak a költségek, mint az árubeszerzések és az építési beruházások esetében.

12 12 Az új irányelvek hatása Az új irányelvek célja, hogy a megfelelés költségeinek csökkentése és az átláthatóság és a verseny további fokozása révén hozzájáruljon a közpénzek még hatékonyabb elköltéséhez. Ez feltételezi az irányelvek időben történő és megfelelő átültetését, valamint tényleges alkalmazását a tagállamok részéről.

13 13 Egy következő hatástanulmány Az új irányelvek új előírásainak hatását egy néhány év múlva esedékes hatástanulmány kell, hogy vizsgálja. Megválaszolandó kérdések: A gyakorlatban, az egyes tagállamok ajánlatkérő szervei milyen mértékben és hogyan alkalmazták az irányelveket? Milyen magasak voltak az irányelveknek történő megfelelés tényleges, operatív költségei? Hogyan oszlottak meg ezek a költségek az ajánlatkérők és az ajánlattevők között? Az irányelvek alkalmazásából származó előnyök jelentősebbek voltak-e a költségeinél?

14 14 Mit tehet a Bizottság? A Bizottságnak kettős hatásköre van: javaslattételi végrehajtási

15 15 Javaslattételi hatáskör "Jogszabály-csomag": új irányelvek (2004/18/EK, ill. 2004/17/EK) Folyamatban lévő új javaslatok: - jogorvoslatokra vonatkozó irányelvek felülvizsgálata - védelmi beszerzések - esetlegesen koncessziók

16 16 Végrehajtási hatáskör EKSZ 226. cikk szerinti tagállami jogsértés esetén indítható eljárás Milyen esetekben indít a Bizottság tagállami jogsértési eljárást? - a Bizottsághoz benyújtott panasz alapján - saját kezdeményezésre

17 17 Notifikáció elmaradása Az átvételre majdnem 2 év állt rendelkezésre! Notifikáció elmaradása esetén automatikusan, az irányelv átvételére kitűzött határidő leteltét követő napon, minden érintett tagállam részére a Bizottság hivatalos felszólítást küld. 2004/17/EK : 16 hivatalos felszólítás, 13 indokolással ellátott vélemény 2004/18/EK: 18 hivatalos felszólítás, 10 indokolással ellátott vélemény

18 18 EKSZ 226. cikk szerinti eljárás adminisztratív levél hivatalos felszólítás indokolással ellátott vélemény Európai Bíróság

19 19 Az együttműködés lehetséges formái Elfogadni tervezett jogszabályokat még az előkészítés fázisában, tervezet formájában konzultációra a Bizottságnak megküldeni "package meetings" – megoldás-orientált –implementációval kapcsolatos problémák –konkrét jogsértési eljárások

20 20 „Explanatory notes” Az új jogintézményekre vonatkozóan, helyes átültetés érdekében: versenypárbeszéd keretszerződés több tevékenységre is irányuló szerződések (2004/17/EK) különleges vagy kizárólagos jogok definíciója (2004/17/EK) http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/explan-notes_en.htm

21 21 Értelmező közlemény a közbeszerzési irányelvek által nem vagy nem teljesen szabályozott közbeszerzési szerződésekre irányadó közösségi jogról I. 2 érintett terület: közösségi értékhatárok alatti szerződések 2004/18/EK IIB, ill. 2004/17/EK XVIIB mellékletében felsorolt szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések kkv-k és induló vállalkozások számára kiemelten fontos piacok önkormányzatok pénzügyi helyzetét figyelembe véve, a közpénzek felhasználása e területen kiemelten fontos

22 22 Értelmező közlemény a közbeszerzési irányelvek által nem vagy nem teljesen szabályozott közbeszerzési szerződésekre irányadó közösségi jogról II. csak alapelvek vonatkoznak, nincsenek meghatározott eljárások – sokszor nehezebb jogszerűen eljárni a cél a segítségnyújtás volt: - vonatkozó EB esetjog összegyűjtése - „best practices” ajánlása vitatott

23 23 Folyamatban lévő javaslatok I. Jogorvoslatokra vonatkozó irányelvek felülvizsgálata I. Jelenleg hatályos irányelvek: - Tanács 89/665/EGK irányelve (klasszikus szektor) - Tanács 92/13/EGK irányelve (közszolgáltatások) Széleskörű konzultáció 2004-ben http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/remedies/remedies_en.htm http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/remedies/remedies_en.htm 2 fő problémakör: - szerződéskötést megelőzően igénybevehető jogorvoslati lehetőségek - szerződések közvetlen odaítélése

24 24 Folyamatban lévő javaslatok II. Jogorvoslatokra vonatkozó irányelvek felülvizsgálata II. A Bizottság új javaslata a 89/665/EGK és a 92/13/EGK irányelveknek a jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő módosításáról 2006. május 4. http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/remedies/com-2006-195_hu.pdf Együttdöntési eljárás (EKSZ 251. cikk) Hatály A javaslat 2 központi eleme: - 10 napos „standstill period” - „direct award”

25 25 PPP-k I. Jelenlegi jogi helyzet közösségi szinten árubeszerzésre vagy IIA - szolgáltatás nyújtására irányuló közbeszerzési szerződésnek minősülő PPP-k – irányelvek részletes szabályai Építési koncessziónak vagy IIB – szolgáltatás nyújtására irányuló közbeszerzési szerződésnek minősülő PPP-k – irányelvek egyes szabályai Szolgáltatásnyújtásra irányuló koncessziónak minősülő PPP-k – csak az EKSZ alapelvek (Telaustria C-324/98)

26 26 PPP-k II. Koncessziókra vonatkozó Értelmező Közlemény (2000. április) - tisztázza a koncesszió fogalmát - kifejti a koncessziókra vonatkozó alapelvek következményeit (Telaustria) Bizottság 2004-ben konzultációt kezdeményezett (PPP Zöld Könyv, 2004. április) 2005: Communication on PPPs and Community Law on Public Procurement and Concessions http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0569:EN:NOT

27 27 PPP-k III. A konzultáció tükrében igény mutatkozik: a hatékony verseny biztosítására kellő rugalmasság mellett Eszközök: Koncessziók tekintetében jogalkotás (2007: hatástanulmány + annak függvényében javaslat) Értelmező Közlemény IPPP-kre (2007)

28 28 Védelmi beszerzések I. EKSZ 296. (1) b) „a tagállamok megtehetik az alapvető biztonsági érdekeik védelme érdekében általuk szükségesnek tartott, fegyverek, lőszerek és hadianyagok előállításával vagy kereskedelmével kapcsolatos intézkedéseket; ezek az intézkedések nem befolyásolhatják hátrányosan a közös piacon belüli versenyfeltételeket a nem kifejezetten katonai célokra szánt termékek tekintetében”

29 29 Védelmi beszerzések II. A piac jellemzői nemzeti piacok, európai szintű verseny hiánya párhuzamos fejlesztések, programok 2004-ben a Bizottság konzultációt kezdeményezett minden érdekelt féllel Green Paper on defence procurement, COM(2004)608, http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/defence/green-paper/com04-608_hu.pdf http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/defence/green-paper/com04-608_hu.pdf 2005. dec.: Kommunikáció a konzultáció eredményeiről http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/defence/com05-626_hu.pdf http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/defence/com05-626_hu.pdf

30 30 Védelmi beszerzések III. A konzultáció eredménye: A többség támogatta, hogy a Bizottság egy Értelmező Közleményt adjon ki az EB vonatkozó esetjogáról, különösen az EKSZ 296. cikkében foglalt kivétel alkalmazása tekintetében. A többség támogatta egy külön erre a szektorra vonatkozó irányelv elfogadásának ötletét, mely figyelembe veszi annak sajátosságait és rugalmas szabályokat tartalmaz.

31 31 Védelmi beszerzések IV. A konzultációra tekintettel a Bizottság által tervezett lépések: 2006-ban Értelmező Közlemény kiadása az EKSZ 296. cikkének a védelmi beszerzések vonatkozásában történő alkalmazásáról (decemberben várható) 2006-ban hatástanulmány egy esetleges irányelvről (év végéig várható)

32 32 Elektronikus közbeszerzés Számlázás Szerződés köt. Megrend. Szerződés monitoring Az EU közbeszerzési irányelvei hatályán kívül: E-kereskedelem Irányelv Elektronikus aláírás Irányelv E-számlázás Adatvédelem Közzététel Hozzáférés anyagokhoz Szerződés- tervezet Ajánlatok vétele Ajánlatok értékelése Szerződés odaítélése Eljárás Kiválasztása Elektronikus eszközök alkalmazá- sára vonatk. információ Hirdetmények elektronikus továbbítása A Kiadvány- hivatalhoz (Új Hirdetmény- minták) Elektronikus hozzáférés a doku- mentációhoz X melléklet - előírásai, pl.: Adat integritás Titkosság, Diszkrimináció- mentesség Hitelesség Nyomon Követés Elektronikus aukció/ DBR Automatizált értékelés Eredmény Ajánlattevők informálása Elektronikus beszerzési módszerek

33 33 Elektronikus közbeszerzés II. Elektronikus kommunikációs eszközök alkalmazása: Adatátvitel ideje csökken Rövidebb határidők Kisebb tranzakciós költségek Nagyobb átláthatóság

34 34 Elektronikus közbeszerzés III. Általános elvek: Általános hozzáférés Diszkrimináció-mentesség Inter-operabilitás Veszély: Eltérő tagállami rendszerek, piac feldarabolódása http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/eprocurement/sec2005- 959_en.pdf


Letölteni ppt "1 Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége „A közbeszerzés elmélete és gyakorlata az Európai Unióban és Magyarországon” c. konferencia Budapest,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések