Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Székely Ágnes intézményi koordinátor Rektori Hivatal Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztály 2013. február Erasmus7 2013/14. tanévi Erasmus és Campus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Székely Ágnes intézményi koordinátor Rektori Hivatal Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztály 2013. február Erasmus7 2013/14. tanévi Erasmus és Campus."— Előadás másolata:

1 Székely Ágnes intézményi koordinátor Rektori Hivatal Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztály 2013. február Erasmus7 2013/14. tanévi Erasmus és Campus Hungary hallgatói pályázat

2 Erasmus program: hallgatói részképzés és szakmai gyakorlat Campus Hungary program: hallgatói részképzés, szakmai gyakorlat és rövid tanulmányút Interkulturális tréning (PPK, 4 kredit, 3 pénteki nap) Erasmus7

3 Európai Bizottság oktatást támogató (Life Long Learning) programján belül a felsőoktatást támogató alprogram Hallgatói, oktatói mobilitást biztosít kétoldalú egyetemközi megállapodások alapján Az Erasmus program

4 Korábban nem vett részt az Erasmus programban* Magyar vagy EU-s állampolgárság vagy tartózkodási / letelepedési engedély Legalább ? teljesített félév / Bachelor, Master, PhD Nyertes pályázat Külföldi tanulmányok és/vagy szakmai gyakorlat elismertetése, beszámítása Aktív hallgatói jogviszony az „Erasmus” félévre Hallgatói tájékoztató: www.elte.hu/erasmus/hallgmob Az Erasmus programban való részvétel feltételei

5 az Erasmus hallgatókat mindazok a jogok megilletik, amik a fogadó egyetem saját hallgatóit megilletik (+kötelezettségek) tandíjmentesség mentesülnek az egyéb díjak fizetési kötelezettsége alól (pl. könyvtárhasználati díj) tanulmányhoz szorosan kapcsolódó kurzusok felvétele - partneregyetemen teljesített vizsgák beszámítanak az ELTE-s tanulmányi kötelezettségbe ösztöndíj, szociális kiegészítő ösztöndíj, EILC, tartósan beteg kieg. pályázat Elnyerhető jogosultság

6 Szakmai tanulmányút (részképzés) partneregyetemen 3-12 hónapos időtartam (ösztöndíj: max. 5 hó) háromoldalú tanulmányi szerződés (Learning Agreement) tanulmányok beszámítása Szakmai gyakorlat vállalkozásnál, képző- és kutatóközpontnál, vagy egyéb intézménynél Teljes munkaidő (heti 40 óra)! 3-12 hónap (ösztöndíj: max. 5 hó) háromoldalú megállapodás (munkaköri leírás, feladatleírás, projekt leírása) gyakorlat elismerése, beszámítása Közös mesterképzési programban való részvétel Mire lehet pályázni?

7 Tanulmány és szakmai gyakorlat egy időszak alatt: A két tevékenység közvetlenül követi egymást A fogadó egyetem felügyeli a szakmai gyakorlatot is Tanulmányi ösztöndíj adható a kombinált időszakra (max. 5 hónap) Kombinált mobilitás

8 Lehetséges gyakorlati helyek felkutatása: Angol nyelvterület: www.placement-uk.com www.europlacement.com Német nyelvterület: www.ghst.dewww.ghst.de – Kaffka program Tipp: fogadó intézmény állásbörzéje Tanító és tanár szakos hallgatóknak: Comenius tanárasszisztensi pályázat – Tempus Közalapítvány a pályáztató Szakmai gyakorlat

9 Nem lehet fogadó intézmény: EU intézmények és EU ügynökségek (http://ec.europa.eu/institutions/index_en.htm)http://ec.europa.eu/institutions/index_en.htm EU-s programokkal foglalkozó szervezetek (érdekütközés, kettős finanszírozás elkerülése végett) A küldő ország diplomáciai és közintézményeinek képviseletei a fogadó országban (nagykövetségek, konzulátusok, kulturális képviseletek, iskolák, stb.) a nemzetköziség követelménye miatt. Szakmai gyakorlat

10 Ösztöndíj = hozzájárulás a többletköltségekhez! minimum 3, maximum 5 hónapra időtartamtól (!) és célországtól függően megállapított ösztöndíj (2012/13. tanévben: 345, 397, 448 €/hó, szgy: 410, 451, 492 €/hó) – 2013/14. tanévre a támogatási összeg ismeretében (~május, június) – ösztöndíjak kifizetése szeptembertől!  időtartam igazolás (nem repjegy és szállás igazolás!) alapján ösztöndíj összeg véglegesítés (kerekítés: felfelé vagy lefelé, egész vagy fél hónapra) vagy ösztöndíj nélkül „label” státusz Kiegészítő ösztöndíj lehetőségek: EHÖK szociális kiegészítő ösztöndíj, kari kiegészítő ösztöndíjak, útiköltség támogatás lakhely szerinti önkormányzat támogatása, egyéb: www.palyazat.lap.hu, www.osztondij.hu www.osztondij.hu tartósan beteg vagy fogyatékkal élő hallgatók kiegészítő ösztöndíj pályázata intenzív nyelvi kurzuson való részvétel lehetősége (2-4 hét) Elnyerhető támogatás

11 Erasmus pályázati felület (Neptunban) Karonként, intézetenként/tanszékenként Több intézmény megjelölhető (max. 3) Határidőn túl lezár a program Véglegesítést követően nyomtatni, aláírni és a mellékletekkel együtt személyesen leadni! ellenőrző lista (?) hibaüzenetek, emlékeztetők e-mailen (?) Pályázás menete

12 Szakmai önéletrajz (EU minta) Motivációs levél Tanulmányi terv Nyelvvizsga másolat Index másolat Igazolás szakmai és/vagy közéleti tevékenységről Egyéb, előírt vagy fontosnak tartott információk Csatolandó mellékletek

13 Pályázati felhívás közzététele: február 1. Neptun Erasmus pályázati felület nyit: február 18. (terv) Véglegesítés: március 8. (24.00 óra) (terv) Alternatív verzió: papír alapú pályáztatás, pályázati adatlap: www.elte.hu/erasmus/hallgmob és kari honlapokwww.elte.hu/erasmus/hallgmob Nyomtatott pályázati anyag leadása: karonként eltérő Kari bírálati határidő és a kari rangsorok közzététele: március 30. Döntés az ösztöndíjas létszámról, az ösztöndíjak összegéről: ~ április vége, május eleje Jelentkezés a fogadó intézménybe: áprilistól! Pályázati határidők

14 Karonként eltérő: intézeti/tanszéki, vagy kari Bírálati szempontok: – egységes (a pályázati felhívásban rögzített) és – ezt kiegészítő speciális szakmai szempontok (az intézeti/tanszéki vagy kari pályázati felhívásban közzé kell tenni!) Bíráló bizottság összetétele: szakmai bírák (koordinátor tanárok) és HÖK képviselő Dokumentáció egységes: bírálati emlékeztető Pályázatok bírálata

15 Karonként eltérő leadási határidő! Intézeti/Tanszéki vagy Kari bírálat és javaslattétel – Bíráló bizottságok emlékeztetőt készítenek Kari összesítés Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság dönt Erasmus pályázati felületen (Neptun) státusz beállítás: ösztöndíjas / label / tartalékos / elutasított Pályázatok bírálata

16 A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek): szaknyelvi ismeret; tanulmányi eredmény; szakmai tájékozottság és aktivitás; kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény; Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység; beérkező Erasmus hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása Bírálati szempontok

17 Csak tanulmányi célú mobilitás lehetséges (kutatás nem, kivéve PhD hallgatók esetén) Beszámítás kérdése (csak olyan hallgató kapjon státuszt, aki be tudja számíttatni a kint teljesített kurzusait – kredit-túlfutás) Fogadó intézmény idegen nyelvű kurzuskínálatának ismerete, tanulmányi szint (alap vagy mester képzés) Félévente 25-30 kredit teljesítése a fogadó egyetemen, és legalább 3, a szakos tanulmányokhoz szorosan kötődő kurzus beszámítása kötelező (kari, ill. szakos eltérések!) Az Erasmus státusz nem „hordozható” képzési szintek között Utolsó félévben ne pályázzanak, ne utazzanak Speciális kérdések

18 Külföldi felsőoktatási intézményben résztanulmányokat folytató hallgató esetében – a tanulmányokra vonatkozó megállapodás vagy program rendelkezése alapján – a kurzusok elvégzéséért járó kreditek, amennyiben a kiutazás előtt megkötött tanulmányi szerződés a teljesítendő krediteket tartalmazza, teljes mértékben beszámításra kerülnek a hallgató itthoni tanulmányi kötelezettségébe. A kredit- egyenértékűségre vonatkozó vizsgálat ilyen esetben a résztanulmányok megkezdése, illetőleg az azokra vonatkozó tanulmányi szerződés véglegesítése előtt történik meg. Tanulmányok beszámítása HKR 42. paragrafus (4) bekezdés (módosítás alatt)

19 A Learning Agreement-ben rögzített és teljesített kurzusok beszámítása automatikus ELTE-s tanulmányok: tanárok rugalmassága fontos (nem ül bent az órán, ezért hátrány nem érheti!) Hallgatói teljesítmény elismerése

20 ExchangeAbility projekt (UNICA) Cél: a felsőoktatási intézményeket felkészíteni a minél többféle speciális igényű hallgató fogadására Eredmény: a projektben részt vett partneregyetemek készek speciális igényű hallgatók fogadására (bővebb infó: Kovács Krisztina, egyetemi fogyatékos-ügyi koordinátor) Speciális igényű hallgatók részvételének elősegítése

21 Partnerintézmények és mobilitási keretszámok növekedése: 1998/99: 64 partnerintézmény, keretszámok: 178 hallgató, 72 oktató 2012/13: 327 partnerintézmény, keretszámok: 1.506 hallgató, 396 oktató Honnan indultunk – hová tartunk tanévösztöndíjas létszámlabel létszámösszesen 1998/19991160 2006/200733811349 2007/2008412 + 4410466 2012/2013 (terv) 470 + 5515540

22 Egyéni pályázati forma Hallgatói mobilitás: Féléves részképzés Szakmai gyakorlat Rövid tanulmányút, egyéni és csoportos 2013. áprilistól 2014. szeptemberig megvalósuló mobilitásra a pályázati határidő: 2013. március 10. Balassi Intézet: www.campushungary.huwww.campushungary.hu BI: pályázati felhívás, pályázati felület, bírálat, szerződéskötés, ösztöndíj utalása (ösztöndíjak: 150.000,- - 200.000,- Ft /hó) Campus Hungary pályázat

23 Feltételek Mindenben megegyezik az Erasmus program feltételeivel: Aktív hallgatói jogviszony a CH időszak alatt Biztosítás A szakos tanulmányokhoz szorosan kötődő tevékenység CH teljesítmény beszámítása a szakos tanulmányokba (25-30 kredit, heti 40 óra) Learning Agreement / Training Agreement Beszámolási kötelezettség Diplomamellékletbe bekerül Campus Hungary pályázat

24 ELTE feladat – intézeti / tanszéki koordinátor oktató: Intézeti / Tanszéki oktatói ajánlás Tanulmányi terv, szakmai gyakorlat: munkaterv összeállítása, aláírás Szakmai felügyelet Kinti tevékenység beszámítása Campus Hungary, ELTE

25 PPK, Interkulturális tréning ZAN-IN04 Szenzitivitás tréning, 4 kredit Interkulturális felkészítő tréning Erasmus diákoknak Kulturális tudatosság, interkulturális kompetenciák fejlesztése Érdeklődés, nyitottság Nyelvi felkészülés Felkészülés a „kalandra”

26 ZAN-IN04 Szenzitivitás tréning, 4 kredit (a kurzus munkacíme: Interkulturális felkészítő tréning Erasmus diákoknak) A kurzust gondozza az ELTE PPK Interkulturális pszichológiai és Pedagógiai Központ oktató: Szabó Mónika Időpont: tömbösítve 3 egész péntek, február 22., március 1., 8. Kurzusismertető: A képzés alapvető célkitűzése, hogy az interkulturális szemléletet formálja, és az ehhez társuló szükséges ismereteket bővítse, valamint a készségeket fejlessze. Az interkulturális kapcsolatok mechanizmusainak megértésén keresztül felhívja a figyelmet a kultúra gondolkodás, érzelem- és viselkedésirányító, sokszor rejtett szerepére, amely a különböző kultúrákból származó emberek interakcióját erősen befolyásolja. A kommunikáció kulturális sajátosságaira, az interkulturális interakciók, kapcsolatok mechanizmusainak megértésére, az ezekben rejlő lehetőségek kiaknázására, interkulturális kompetencia fejleszthetőségére, a konfliktusok sikeresebb kezelésére, a sztereotípiákkal és az előítéletekkel való megküzdésre fókuszál. A szemléletformálás mellett célja a készségek és kompetenciák fejlesztése is, azaz egyfajta interkulturális eszközrendszer átadására törekszik, reflektálva speciálisan az ERASMUS hallgatók élethelyzetében felmerülő lehetséges problémákra és megoldási módokra. Interkulturális tréning

27 Székely Ágnes Intézményi Erasmus koordinátor www.elte.hu/erasmuswww.elte.hu/erasmus; erasmus@rekthiv.elte.hu Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Székely Ágnes intézményi koordinátor Rektori Hivatal Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztály 2013. február Erasmus7 2013/14. tanévi Erasmus és Campus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések