Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Erasmus7 2013/14. tanévi Erasmus és Campus Hungary hallgatói pályázat

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Erasmus7 2013/14. tanévi Erasmus és Campus Hungary hallgatói pályázat"— Előadás másolata:

1 Erasmus7 2013/14. tanévi Erasmus és Campus Hungary hallgatói pályázat
Székely Ágnes intézményi koordinátor Rektori Hivatal Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztály 2013. február

2 Erasmus7 Erasmus program: hallgatói részképzés és szakmai gyakorlat
Campus Hungary program: hallgatói részképzés, szakmai gyakorlat és rövid tanulmányút Interkulturális tréning (PPK, 4 kredit, 3 pénteki nap)

3 Az Erasmus program Európai Bizottság oktatást támogató (Life Long Learning) programján belül a felsőoktatást támogató alprogram Hallgatói, oktatói mobilitást biztosít kétoldalú egyetemközi megállapodások alapján

4 Az Erasmus programban való részvétel feltételei
Korábban nem vett részt az Erasmus programban* Magyar vagy EU-s állampolgárság vagy tartózkodási / letelepedési engedély Legalább ? teljesített félév / Bachelor, Master, PhD Nyertes pályázat Külföldi tanulmányok és/vagy szakmai gyakorlat elismertetése, beszámítása Aktív hallgatói jogviszony az „Erasmus” félévre Hallgatói tájékoztató:

5 Elnyerhető jogosultság
az Erasmus hallgatókat mindazok a jogok megilletik, amik a fogadó egyetem saját hallgatóit megilletik (+kötelezettségek) tandíjmentesség mentesülnek az egyéb díjak fizetési kötelezettsége alól (pl. könyvtárhasználati díj) tanulmányhoz szorosan kapcsolódó kurzusok felvétele - partneregyetemen teljesített vizsgák beszámítanak az ELTE-s tanulmányi kötelezettségbe ösztöndíj, szociális kiegészítő ösztöndíj, EILC, tartósan beteg kieg. pályázat

6 Mire lehet pályázni? Szakmai tanulmányút (részképzés) partneregyetemen
3-12 hónapos időtartam (ösztöndíj: max. 5 hó) háromoldalú tanulmányi szerződés (Learning Agreement) tanulmányok beszámítása Szakmai gyakorlat vállalkozásnál, képző- és kutatóközpontnál, vagy egyéb intézménynél Teljes munkaidő (heti 40 óra)! 3-12 hónap (ösztöndíj: max. 5 hó) háromoldalú megállapodás (munkaköri leírás, feladatleírás, projekt leírása) gyakorlat elismerése, beszámítása Közös mesterképzési programban való részvétel

7 Kombinált mobilitás Tanulmány és szakmai gyakorlat egy időszak alatt:
A két tevékenység közvetlenül követi egymást A fogadó egyetem felügyeli a szakmai gyakorlatot is Tanulmányi ösztöndíj adható a kombinált időszakra (max. 5 hónap)

8 Szakmai gyakorlat Lehetséges gyakorlati helyek felkutatása:
Angol nyelvterület: Német nyelvterület: – Kaffka program Tipp: fogadó intézmény állásbörzéje Tanító és tanár szakos hallgatóknak: Comenius tanárasszisztensi pályázat – Tempus Közalapítvány a pályáztató

9 Nem lehet fogadó intézmény:
Szakmai gyakorlat Nem lehet fogadó intézmény: EU intézmények és EU ügynökségek ( EU-s programokkal foglalkozó szervezetek (érdekütközés, kettős finanszírozás elkerülése végett) A küldő ország diplomáciai és közintézményeinek képviseletei a fogadó országban (nagykövetségek, konzulátusok, kulturális képviseletek, iskolák, stb.) a nemzetköziség követelménye miatt.

10 Elnyerhető támogatás Ösztöndíj = hozzájárulás a többletköltségekhez!
minimum 3, maximum 5 hónapra időtartamtól (!) és célországtól függően megállapított ösztöndíj (2012/13. tanévben: 345, 397, 448 €/hó, szgy: 410, 451, 492 €/hó) – 2013/14. tanévre a támogatási összeg ismeretében (~május, június) – ösztöndíjak kifizetése szeptembertől! időtartam igazolás (nem repjegy és szállás igazolás!) alapján ösztöndíj összeg véglegesítés (kerekítés: felfelé vagy lefelé, egész vagy fél hónapra) vagy ösztöndíj nélkül „label” státusz Kiegészítő ösztöndíj lehetőségek: EHÖK szociális kiegészítő ösztöndíj, kari kiegészítő ösztöndíjak, útiköltség támogatás lakhely szerinti önkormányzat támogatása, egyéb: tartósan beteg vagy fogyatékkal élő hallgatók kiegészítő ösztöndíj pályázata intenzív nyelvi kurzuson való részvétel lehetősége (2-4 hét)

11 Pályázás menete Erasmus pályázati felület (Neptunban)
Karonként, intézetenként/tanszékenként Több intézmény megjelölhető (max. 3) Határidőn túl lezár a program Véglegesítést követően nyomtatni, aláírni és a mellékletekkel együtt személyesen leadni! ellenőrző lista (?) hibaüzenetek, emlékeztetők en (?)

12 Csatolandó mellékletek
Szakmai önéletrajz (EU minta) Motivációs levél Tanulmányi terv Nyelvvizsga másolat Index másolat Igazolás szakmai és/vagy közéleti tevékenységről Egyéb, előírt vagy fontosnak tartott információk

13 Jelentkezés a fogadó intézménybe: áprilistól!
Pályázati határidők Pályázati felhívás közzététele: február 1. Neptun Erasmus pályázati felület nyit: február 18. (terv) Véglegesítés: március 8. (24.00 óra) (terv) Alternatív verzió: papír alapú pályáztatás, pályázati adatlap: és kari honlapok Nyomtatott pályázati anyag leadása: karonként eltérő Kari bírálati határidő és a kari rangsorok közzététele: március 30. Döntés az ösztöndíjas létszámról, az ösztöndíjak összegéről: ~ április vége, május eleje Jelentkezés a fogadó intézménybe: áprilistól!

14 Pályázatok bírálata Karonként eltérő: intézeti/tanszéki, vagy kari
Bírálati szempontok: egységes (a pályázati felhívásban rögzített) és ezt kiegészítő speciális szakmai szempontok (az intézeti/tanszéki vagy kari pályázati felhívásban közzé kell tenni!) Bíráló bizottság összetétele: szakmai bírák (koordinátor tanárok) és HÖK képviselő Dokumentáció egységes: bírálati emlékeztető

15 Pályázatok bírálata Karonként eltérő leadási határidő!
Intézeti/Tanszéki vagy Kari bírálat és javaslattétel – Bíráló bizottságok emlékeztetőt készítenek Kari összesítés Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság dönt Erasmus pályázati felületen (Neptun) státusz beállítás: ösztöndíjas / label / tartalékos / elutasított

16 Bírálati szempontok A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek): szaknyelvi ismeret; tanulmányi eredmény; szakmai tájékozottság és aktivitás; kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény; Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység; beérkező Erasmus hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása

17 Speciális kérdések Csak tanulmányi célú mobilitás lehetséges (kutatás nem, kivéve PhD hallgatók esetén) Beszámítás kérdése (csak olyan hallgató kapjon státuszt, aki be tudja számíttatni a kint teljesített kurzusait – kredit-túlfutás) Fogadó intézmény idegen nyelvű kurzuskínálatának ismerete, tanulmányi szint (alap vagy mester képzés) Félévente kredit teljesítése a fogadó egyetemen, és legalább 3, a szakos tanulmányokhoz szorosan kötődő kurzus beszámítása kötelező (kari, ill. szakos eltérések!) Az Erasmus státusz nem „hordozható” képzési szintek között Utolsó félévben ne pályázzanak, ne utazzanak

18 Tanulmányok beszámítása HKR 42
Tanulmányok beszámítása HKR 42. paragrafus (4) bekezdés (módosítás alatt) Külföldi felsőoktatási intézményben résztanulmányokat folytató hallgató esetében – a tanulmányokra vonatkozó megállapodás vagy program rendelkezése alapján – a kurzusok elvégzéséért járó kreditek, amennyiben a kiutazás előtt megkötött tanulmányi szerződés a teljesítendő krediteket tartalmazza, teljes mértékben beszámításra kerülnek a hallgató itthoni tanulmányi kötelezettségébe. A kredit-egyenértékűségre vonatkozó vizsgálat ilyen esetben a résztanulmányok megkezdése, illetőleg az azokra vonatkozó tanulmányi szerződés véglegesítése előtt történik meg.

19 Hallgatói teljesítmény elismerése
A Learning Agreement-ben rögzített és teljesített kurzusok beszámítása automatikus ELTE-s tanulmányok: tanárok rugalmassága fontos (nem ül bent az órán, ezért hátrány nem érheti!)

20 Speciális igényű hallgatók részvételének elősegítése
ExchangeAbility projekt (UNICA) Cél: a felsőoktatási intézményeket felkészíteni a minél többféle speciális igényű hallgató fogadására Eredmény: a projektben részt vett partneregyetemek készek speciális igényű hallgatók fogadására (bővebb infó: Kovács Krisztina, egyetemi fogyatékos-ügyi koordinátor)

21 Honnan indultunk – hová tartunk
Partnerintézmények és mobilitási keretszámok növekedése: 1998/99: 64 partnerintézmény, keretszámok: 178 hallgató, 72 oktató 2012/13: 327 partnerintézmény, keretszámok: hallgató, 396 oktató tanév ösztöndíjas létszám label létszám összesen 1998/1999 116 2006/2007 338 11 349 2007/2008 10 466 2012/2013 (terv) 15 540

22 Campus Hungary pályázat
Egyéni pályázati forma Hallgatói mobilitás: Féléves részképzés Szakmai gyakorlat Rövid tanulmányút, egyéni és csoportos 2013. áprilistól szeptemberig megvalósuló mobilitásra a pályázati határidő: március 10. Balassi Intézet: BI: pályázati felhívás, pályázati felület, bírálat, szerződéskötés, ösztöndíj utalása (ösztöndíjak: , ,- Ft /hó)

23 Campus Hungary pályázat
Feltételek Mindenben megegyezik az Erasmus program feltételeivel: Aktív hallgatói jogviszony a CH időszak alatt Biztosítás A szakos tanulmányokhoz szorosan kötődő tevékenység CH teljesítmény beszámítása a szakos tanulmányokba (25-30 kredit, heti 40 óra) Learning Agreement / Training Agreement Beszámolási kötelezettség Diplomamellékletbe bekerül

24 Campus Hungary, ELTE ELTE feladat – intézeti / tanszéki koordinátor oktató: Intézeti / Tanszéki oktatói ajánlás Tanulmányi terv, szakmai gyakorlat: munkaterv összeállítása, aláírás Szakmai felügyelet Kinti tevékenység beszámítása

25 Felkészülés a „kalandra”
PPK, Interkulturális tréning ZAN-IN04 Szenzitivitás tréning, 4 kredit Interkulturális felkészítő tréning Erasmus diákoknak Kulturális tudatosság, interkulturális kompetenciák fejlesztése Érdeklődés, nyitottság Nyelvi felkészülés

26 Interkulturális tréning
ZAN-IN04 Szenzitivitás tréning, 4 kredit (a kurzus munkacíme: Interkulturális felkészítő tréning Erasmus diákoknak) A kurzust gondozza az ELTE PPK Interkulturális pszichológiai és Pedagógiai Központ  oktató: Szabó Mónika Időpont: tömbösítve 3 egész péntek, február 22., március 1., 8. Kurzusismertető: A képzés alapvető célkitűzése, hogy az interkulturális szemléletet formálja, és az ehhez társuló szükséges ismereteket bővítse, valamint a készségeket fejlessze. Az interkulturális kapcsolatok mechanizmusainak megértésén keresztül felhívja a figyelmet a kultúra gondolkodás, érzelem- és viselkedésirányító, sokszor rejtett szerepére, amely a különböző kultúrákból származó emberek interakcióját erősen befolyásolja. A kommunikáció kulturális sajátosságaira, az interkulturális interakciók, kapcsolatok mechanizmusainak megértésére, az ezekben rejlő lehetőségek kiaknázására, interkulturális kompetencia fejleszthetőségére, a konfliktusok sikeresebb kezelésére, a sztereotípiákkal és az előítéletekkel való megküzdésre fókuszál. A szemléletformálás mellett célja a készségek és kompetenciák fejlesztése is, azaz egyfajta interkulturális eszközrendszer átadására törekszik, reflektálva speciálisan az ERASMUS hallgatók élethelyzetében felmerülő lehetséges problémákra és megoldási módokra.

27 Köszönöm a figyelmet! Székely Ágnes
Intézményi Erasmus koordinátor


Letölteni ppt "Erasmus7 2013/14. tanévi Erasmus és Campus Hungary hallgatói pályázat"

Hasonló előadás


Google Hirdetések