Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Budaörsi kistérség bemutatása, civil szervezetek lehetőségei a területfejlesztésben Budaörs, 2008. december 2.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Budaörsi kistérség bemutatása, civil szervezetek lehetőségei a területfejlesztésben Budaörs, 2008. december 2."— Előadás másolata:

1 A Budaörsi kistérség bemutatása, civil szervezetek lehetőségei a területfejlesztésben
Budaörs, december 2.

2 Kistérségek kialakulása I.
90-es évek első fele Önkormányzati rendszer szétaprózottsága, ellentétes irányú érdekkényszerek > bővültek az önk-i együttműködések különböző formái, társulások EU csatlakozás > NUTS-rendszer létrehozása Magyarországon NUTS 1 ország NUTS 2 régió NUTS 3 megye NUTS 4 (LAU 1) kistérség NUTS 5 (LAU 2) település

3 Kistérségek kialakulása II.
1994. KSH közlemény > 138 statisztikai körzet 1996. évi területfejl-ről és területrend-ről szóló XXI. tv. Kistérség: települések között létező funkcionális kapcsolatrendszerek összessége alapján lehatárolható terfejl-i- stat-i egység. A kistérség teljes mértékben és ismétlésmentesen lefedi az ország területét és illeszkedik a régió, megye, valamint más kistérség határaihoz. Minden település közigazgatási területe csak egy kistérségbe tartozik. Kistérségi fejlesztési tanácsok (területfejlesztési cél) 1997. évi CXXXV. tv. a helyi önk-ok társulásairól és együttműködéséről 1998. KSH közlemény 150 kistérség 244/2003 (XII.18.) Korm. rend. 168 kistérség 2004. évi CVII. tv. a települési önk-ok többcélú kistérségi társulásáról >

4 Kistérségek kialakulása III.
Kistérségek összehangolt fejlesztésének előmozdítása, önkormányzati közszolgáltatások színvonalának emelése érdekében Feladat- és hatáskörök: a) oktatás és nevelés b) szociális ellátás c) egészségügyi ellátás q)belső ellenőrzés r) területfejlesztés Kistérségi fejlesztési tanács – többcélú kistérségi társulás 2008-tól 174 kistérség

5 A Közép-Magyarországi Régió kistérségei 2008
ÉRDI BUDAÖRSI SZOBI VÁCI VERESEGYHÁZI ASZÓDI SZENTENDREI DUNAKESZI GÖDÖLLŐI NAGYKÁTAI CEGLÉDI PILISVÖRÖSVÁRI MONORI DABASI GYÁLI RÁCKEVEI BUDAPEST

6 Budaörsi Kistérség I. 2004. szeptember 28. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása megalakulása (9 település > Biatorbágy, Budaörs, Diósd, Herceghalom, Pusztazámor, Sóskút, Százhalombatta, Tárnok, Törökbálint) – mellette Budaörs Kistérség Fejlesztési Tanács 2005. november. 9. Érd csatlakozása Érdi kistérség (Érd, Diósd, Százhalombatta, Tárnok) Budaörsi Kistérség (Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Herceghalom, Páty, Sóskút, Telki, Törökbálint)

7

8 Budaörsi Kistérség települései 2008
Lakosság (fő) Terület (km2) Biatorbágy 11 260 43,80 Budajenő 1 689 12,42 Budakeszi 13 773 37,11 Budaörs 27 048 23,59 Herceghalom 1 780 7,34 Páty 6 473 39,30 Pusztazámor 1 134 9,28 Sóskút 3 077 27,68 Telki 3 137 10,47 Törökbálint 12 898 29,39 Össz: 82 269 240,38

9 Budaörs Kistérség Többcélú Társulásának szervezete
Jegyzői Kollégium Polgármesterek Tanácsa Pénzügyi Bizottság Kistérségi Iroda (munkaszervezet) Közoktatási munkacsoport Szociális és egészségügyi munkacsoport

10 Polgármesterek Tanácsa

11 Feladatkör I. Szociális és egészségügyi ellátás:
BTT Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat - Budaörs, Sóskút, Pusztazámor, Herceghalom, Törökbálint - szociális alapszolgáltatási feladatok: családsegítés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, támogató szolgálat, idősek nappali ellátás, fogyatékosok nappali ellátása HÍD Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás - Budakeszi, Budajenő, Tök Máltai Szeretetszolgálat - Páty, Telki Hajléktalanok nappali és átmeneti ellátása (Érd) Tanulmányok: Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Egészségfejlesztési Terv

12 Feladatkör II. Közoktatás:
Budaörsi Kistérség Sóskút-Pusztazámor Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulása Nevelési tanácsadás > Budaörsi Nevelési Tanácsadó (teljes kistérség) Logopédia > Budaörsi Logopédiai Intézet (teljes kistérség) Tanulmányok: Közoktatási Intézkedési Terv BTT településeinek és intézményeinek eredményei az országos kompetenciamérésen

13 Feladatkör III. Belső ellenőrzés: Területfejlesztés:
8 településen (kiv.: Budaörs, Biatorbágy) > óvodák, iskolák, polgármesteri hivatalok Tanulmány: Egységes belső ellenőrzési kézikönyv, stratégia és ütemterv Területfejlesztés: BTT területfejlesztési koncepció és program (helyzetértékelés+program) 2 éves akcióterv (pályázati szintre emelendő projektek) Felszíni vízelvezetés projekt-előkészítő tanulmány Közösségi közlekedésről szóló tanulmányterv (14 település; folyamatban) Kerékpárutak megépülése (Érd-Százhalombatta) tervezése (8 település; folyamatban) tanulmányterv (6 település; folyamatban)

14 Feladatkör IV. Gazdasági ingatlankataszter felállítása
Honlap létrehozása Kistérségi Fesztivál Együttműködés a Pro Régió Ügynökséggel Részvétel - a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácsban - Pest Megyei Területfejlesztési Tanács Kistérségi Egyeztető Fórumán - Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács Kistérségi Egyeztető Fórumán

15 Pályázatok I. „A települési önkormányzatok fenntartásában lévő sportpályák felújításának támogatásáról” című, a többcélú kistérségi társulások számára kiírt pályázaton Tárnok Nagyközség sportpályájának felújítására. Elnyert támogatás: Ft, vidékfejlesztési menedzser foglalkoztatására, elnyert támogatás: Ft, Dunamenti kerékpárút megépítésére (5,5 km), elnyert támogatás: Ft, A pedagógiai szakmai szolgáltatások kistérségi szintű szervezése érdekében elkészítendő szakmai koncepció készítésére, elnyert támogatás: Ft, Kistérségi kerékpárút-hálózat engedélyezési-kiviteli terveinek elkészíttetésére (60km), elnyert támogatás: Ft,

16 Pályázatok II. „Budaörsi Kistérségi Kulturális Fesztivál megrendezése” címmel az OKM Közkincs-07 pályázati kiírásra. Elnyert támogatás: Ft, Közmunka pályázat: 15 fő június 15-től december 15-ig tartó foglalkoztatására. Elnyert támogatás: Ft, PMKA pályázatok: Gyógypedagógiai, fejlesztőpedagógiai képzés: Ft Iskolai mérési, értékelési szakemberek képzése: Ft Kistérségi asztalitenisz bajnokság megrendezése: Ft

17 Pályázatok III. KMOP „Budaörsi Kistérségi feladatellátás bővítése az infrastrukturális feltételek megteremtésével”. Projekt összege Ft elbírálása folyamatban van. TÁMOP „Kallódó fiatalok” . Projekt összege Ft, elbírálása folyamatban van. ES-BK-08 „Biztos Kezdet Klub Babajátszó”. Projekt összege: Ft, támogatást nyert. SZOC-BF-08-T-0090 Támogató szolgálat működtetésére benyújtott pályázat. Projekt összege: Ft, elbírálása folyamatban van. SZOC Házi segítségnyújtás szoc. alapszolgáltatás többletigényének finanszírozására benyújtott pályázat, összege: Ft, elbírálása folyamatban van. SZOC-EHS Szociális étkeztetés szoc. alapszolgáltatás többletigényének finanszírozására benyújtott pályázat, összege: Ft, elbírálása folyamatban van.

18 BTT területfejlesztési koncepció és program I.
Jövőkép: A Budaörsi kistérségben hosszútávon, magas szinten állandósult növekedést mutató minőségorientált, nagy jövedelemtermelő képességű gazdaság működik, a természeti környezet védelme és a térségi szinten szervezett közszolgáltatások magas színvonala biztosítja a magas életminőséget, a belső területi harmóniát*. A települések lakosságának, településtípustól független, magas színvonalú életminőségét a térségi alközpontok által hálózatba szervezett és települési illetve településközi szinten megvalósított intézményi és infrastrukturális rendszer támasztja alá. A Budaörsi kistérség stabilizálja országos szinten kiemelkedő prosperitását és növekedési ütemét, községei és városai egyaránt képesek a Budapest közelségéből adódó fokozottan urbanizálódó környezetben a lehető legideálisabb körülményeket megteremteni lakosságuk, a térségben működő vállalkozások, a térségben dolgozók és befektetők számára I. A kistérség váljon közép-európai jelentőségű gazdasági-logisztikai és innovációs növekedési pólussá, a hazai kkv-k intenzív bevonásával és részvéte-lével, környezeti szempontból fenn-tartható módon III. Javuljanak a közintézményi szolgáltatások; erősödjön a térség belső kohéziója I.1. A tudás-intenzív gazdasági ágak számának, tevékenységének és térségi kapcsolatainak bővítése I.2. A kistérségben a gazdasági fejlődés kistérségi konszenzuson alapuló szabályozási kereteinek kialakítása I.3. A kistérségen belül a települések és a mikro- térségek helyi adottságainak megfelelő gazdaságfejlesztési irány feltételeinek javítása II. Javuljon az infrastrukturális hálózatok és közszolgáltatások színvonala II.1. A települések közötti és az agglomerációs reláció fizikai kapcsolatainak megerősítése, a közlekedési elérhetőség feltételeinek javítása II.2. A csapadékvíz elvezető és tároló rendszer térségi szintű problémáinak megoldása II.3. Az ivóvízminőségi problémák térségi szintű kezelése II.4. A különösen erős közlekedési terhelésből adódó lég- és zajszennyezés csökkentése III.1. Színvonalában és kapacitásában legyen összhang a bölcsődei, óvodai és általános iskolai intézményi háttér és a térségben felmerülő igények között III.2. A települések lakossága térségen belül érjen el minden alap és középfokú egészségügyi és szociális közszolgáltatást III.3. Tovább erősödjön a civil szereplők és a közintézmények együttműködése III. 4. Erősödjön meg a térségi tudat és épüljön a kistérség külső imázsa

19 BTT területfejlesztési koncepció és program II.
Prioritások Fenntartható gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése Közlekedési hálózatok fejlesztése a szolgáltatások színvonalának emelése Kommunális és hálózati infrastruktúra komplex térségi fejlesztése, települési környezetminőség javítása Az intézményi közszolgáltatások térségi szintű fejlesztése Tevékenységek Intézkedések Projektek

20 Civilek lehetőségei Civil Egyeztető Fórum – véleményezés, javaslatok, a civil érdekek képviselete, pályázatok társadalmi egyeztetése Gyenge kapcsolat – önkormányzatokon keresztül Általános – „ágazati” Összefogás kezdeményezése a jelenlévő szervezetek közreműködésével

21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Iroda 2040 Budaörs, Szabadság út 1. Tel/Fax.: 23/


Letölteni ppt "A Budaörsi kistérség bemutatása, civil szervezetek lehetőségei a területfejlesztésben Budaörs, 2008. december 2."

Hasonló előadás


Google Hirdetések