Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Budaörsi kistérség bemutatása, civil szervezetek lehetőségei a területfejlesztésben Budaörs, 2008. december 2.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Budaörsi kistérség bemutatása, civil szervezetek lehetőségei a területfejlesztésben Budaörs, 2008. december 2."— Előadás másolata:

1 A Budaörsi kistérség bemutatása, civil szervezetek lehetőségei a területfejlesztésben Budaörs, december 2.

2 Kistérségek kialakulása I. 90-es évek első fele  Önkormányzati rendszer szétaprózottsága, ellentétes irányú érdekkényszerek > bővültek az önk-i együttműködések különböző formái, társulások  EU csatlakozás > NUTS-rendszer létrehozása  Magyarországon NUTS 1 ország NUTS 2 régió NUTS 3 megye NUTS 4 (LAU 1) kistérség NUTS 5 (LAU 2) település

3 Kistérségek kialakulása II KSH közlemény > 138 statisztikai körzet évi területfejl-ről és területrend-ről szóló XXI. tv. Kistérség: települések között létező funkcionális kapcsolatrendszerek összessége alapján lehatárolható terfejl-i- stat-i egység. A kistérség teljes mértékben és ismétlésmentesen lefedi az ország területét és illeszkedik a régió, megye, valamint más kistérség határaihoz. Minden település közigazgatási területe csak egy kistérségbe tartozik. Kistérségi fejlesztési tanácsok (területfejlesztési cél) évi CXXXV. tv. a helyi önk-ok társulásairól és együttműködéséről KSH közlemény 150 kistérség 244/2003 (XII.18.) Korm. rend. 168 kistérség évi CVII. tv. a települési önk-ok többcélú kistérségi társulásáról >

4 Kistérségek kialakulása III.  Kistérségek összehangolt fejlesztésének előmozdítása, önkormányzati közszolgáltatások színvonalának emelése érdekében  Feladat- és hatáskörök: a) oktatás és nevelés b) szociális ellátás c) egészségügyi ellátás.. q)belső ellenőrzés r) területfejlesztés  Kistérségi fejlesztési tanács – többcélú kistérségi társulás 2008-tól 174 kistérség

5 ÉRDI BUDAÖRSI SZOBI VÁCI VERESEGYHÁZI ASZÓDI SZENTENDREI DUNAKESZI GÖDÖLLŐI NAGYKÁTAI CEGLÉDI PILISVÖRÖSVÁRI MONORI DABASI GYÁLI RÁCKEVEI ÉRDI BUDAÖRSI BUDAPEST A Közép-Magyarországi Régió kistérségei 2008

6 Budaörsi Kistérség I szeptember 28. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása megalakulása (9 település > Biatorbágy, Budaörs, Diósd, Herceghalom, Pusztazámor, Sóskút, Százhalombatta, Tárnok, Törökbálint) – mellette Budaörs Kistérség Fejlesztési Tanács november. 9. Érd csatlakozása Érdi kistérség (Érd, Diósd, Százhalombatta, Tárnok) Budaörsi Kistérség (Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Herceghalom, Páty, Sóskút, Telki, Törökbálint)

7

8 Budaörsi Kistérség települései 2008 TelepülésLakosság (fő)Terület (km2) Biatorbágy ,80 Budajenő ,42 Budakeszi ,11 Budaörs ,59 Herceghalom1 7807,34 Páty ,30 Pusztazámor1 1349,28 Sóskút ,68 Telki ,47 Törökbálint ,39 Össz: ,38

9 Kistérségi Iroda (munkaszervezet) Közoktatási munkacsoport Szociális és egészségügyi munkacsoport Jegyzői Kollégium Polgármesterek Tanácsa Pénzügyi Bizottság Budaörs Kistérség Többcélú Társulásának szervezete

10 Polgármesterek Tanácsa

11 Feladatkör I. Szociális és egészségügyi ellátás:  BTT Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat - Budaörs, Sóskút, Pusztazámor, Herceghalom, Törökbálint - szociális alapszolgáltatási feladatok: családsegítés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, támogató szolgálat, idősek nappali ellátás, fogyatékosok nappali ellátása  HÍD Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás - Budakeszi, Budajenő, Tök  Máltai Szeretetszolgálat - Páty, Telki Hajléktalanok nappali és átmeneti ellátása (Érd) Tanulmányok: Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Egészségfejlesztési Terv

12 Feladatkör II. Közoktatás:  Budaörsi Kistérség Sóskút-Pusztazámor Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulása  Nevelési tanácsadás > Budaörsi Nevelési Tanácsadó (teljes kistérség)  Logopédia > Budaörsi Logopédiai Intézet (teljes kistérség) Tanulmányok: Közoktatási Intézkedési Terv BTT településeinek és intézményeinek eredményei az országos kompetenciamérésen

13 Feladatkör III. Belső ellenőrzés:  8 településen (kiv.: Budaörs, Biatorbágy) > óvodák, iskolák, polgármesteri hivatalok Tanulmány: Egységes belső ellenőrzési kézikönyv, stratégia és ütemterv Területfejlesztés:  BTT területfejlesztési koncepció és program (helyzetértékelés+program)  2 éves akcióterv (pályázati szintre emelendő projektek)  Felszíni vízelvezetés projekt-előkészítő tanulmány  Közösségi közlekedésről szóló tanulmányterv (14 település; folyamatban)  Kerékpárutak megépülése (Érd-Százhalombatta) tervezése (8 település; folyamatban) tanulmányterv (6 település; folyamatban)

14 Feladatkör IV.  Gazdasági ingatlankataszter felállítása  Honlap létrehozása  Kistérségi Fesztivál  Együttműködés a Pro Régió Ügynökséggel  Részvétel - a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácsban - Pest Megyei Területfejlesztési Tanács Kistérségi Egyeztető Fórumán - Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács Kistérségi Egyeztető Fórumán

15 Pályázatok I.  „A települési önkormányzatok fenntartásában lévő sportpályák felújításának támogatásáról” című, a többcélú kistérségi társulások számára kiírt pályázaton Tárnok Nagyközség sportpályájának felújítására. Elnyert támogatás: Ft,  vidékfejlesztési menedzser foglalkoztatására, elnyert támogatás: Ft,  Dunamenti kerékpárút megépítésére (5,5 km), elnyert támogatás: Ft,  A pedagógiai szakmai szolgáltatások kistérségi szintű szervezése érdekében elkészítendő szakmai koncepció készítésére, elnyert támogatás: Ft,  Kistérségi kerékpárút-hálózat engedélyezési-kiviteli terveinek elkészíttetésére (60km), elnyert támogatás: Ft,

16 Pályázatok II.  „Budaörsi Kistérségi Kulturális Fesztivál megrendezése” címmel az OKM Közkincs-07 pályázati kiírásra. Elnyert támogatás: Ft,  Közmunka pályázat: 15 fő június 15-től december 15-ig tartó foglalkoztatására. Elnyert támogatás: Ft,  PMKA pályázatok: Gyógypedagógiai, fejlesztőpedagógiai képzés: Ft Iskolai mérési, értékelési szakemberek képzése: Ft Kistérségi asztalitenisz bajnokság megrendezése: Ft

17 Pályázatok III.  KMOP „Budaörsi Kistérségi feladatellátás bővítése az infrastrukturális feltételek megteremtésével”. Projekt összege Ft elbírálása folyamatban van.  TÁMOP „Kallódó fiatalok”. Projekt összege Ft, elbírálása folyamatban van.  ES-BK-08 „Biztos Kezdet Klub Babajátszó”. Projekt összege: Ft, támogatást nyert.  SZOC-BF-08-T-0090 Támogató szolgálat működtetésére benyújtott pályázat. Projekt összege: Ft, elbírálása folyamatban van.  SZOC Házi segítségnyújtás szoc. alapszolgáltatás többletigényének finanszírozására benyújtott pályázat, összege: Ft, elbírálása folyamatban van.  SZOC-EHS Szociális étkeztetés szoc. alapszolgáltatás többletigényének finanszírozására benyújtott pályázat, összege: Ft, elbírálása folyamatban van.

18 Jövőkép : A Budaörsi kistérségben hosszútávon, magas szinten állandósult növekedést mutató minőségorientált, nagy jövedelemtermelő képességű gazdaság működik, a természeti környezet védelme és a térségi szinten szervezett közszolgáltatások magas színvonala biztosítja a magas életminőséget, a belső területi harmóniát*. A települések lakosságának, településtípustól független, magas színvonalú életminőségét a térségi alközpontok által hálózatba szervezett és települési illetve településközi szinten megvalósított intézményi és infrastrukturális rendszer támasztja alá. A Budaörsi kistérség stabilizálja országos szinten kiemelkedő prosperitását és növekedési ütemét, községei és városai egyaránt képesek a Budapest közelségéből adódó fokozottan urbanizálódó környezetben a lehető legideálisabb körülményeket megteremteni lakosságuk, a térségben működő vállalkozások, a térségben dolgozók és befektetők számára I. A kistérség váljon közép-európai jelentőségű gazdasági-logisztikai és innovációs növekedési pólussá, a hazai kkv-k intenzív bevonásával és részvéte-lével, környezeti szempontból fenn- tartható módon III. Javuljanak a közintézményi szolgáltatások; erősödjön a térség belső kohéziója I.1. A tudás-intenzív gazdasági ágak számának, tevékenységének és térségi kapcsolatainak bővítése I.2. A kistérségben a gazdasági fejlődés kistérségi konszenzuson alapuló szabályozási kereteinek kialakítása I.3. A kistérségen belül a települések és a mikro- térségek helyi adottságainak megfelelő gazdaságfejlesztési irány feltételeinek javítása II. Javuljon az infrastrukturális hálózatok és közszolgáltatások színvonala II.1. A települések közötti és az agglomerációs reláció fizikai kapcsolatainak megerősítése, a közlekedési elérhetőség feltételeinek javítása II.2. A csapadékvíz elvezető és tároló rendszer térségi szintű problémáinak megoldása II.3. Az ivóvízminőségi problémák térségi szintű kezelése II.4. A különösen erős közlekedési terhelésből adódó lég- és zajszennyezés csökkentése III.1. Színvonalában és kapacitásában legyen összhang a bölcsődei, óvodai és általános iskolai intézményi háttér és a térségben felmerülő igények között III.2. A települések lakossága térségen belül érjen el minden alap és középfokú egészségügyi és szociális közszolgáltatást III.3. Tovább erősödjön a civil szereplők és a közintézmények együttműködése III. 4. Erősödjön meg a térségi tudat és épüljön a kistérség külső imázsa BTT területfejlesztési koncepció és program I.

19 I.Fenntartható gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése II.Közlekedési hálózatok fejlesztése a szolgáltatások színvonalának emelése III.Kommunális és hálózati infrastruktúra komplex térségi fejlesztése, települési környezetminőség javítása IV.Az intézményi közszolgáltatások térségi szintű fejlesztése BTT területfejlesztési koncepció és program II. Prioritások Tevékenységek Intézkedések Projektek

20 Civilek lehetőségei  Civil Egyeztető Fórum – véleményezés, javaslatok, a civil érdekek képviselete, pályázatok társadalmi egyeztetése  Gyenge kapcsolat – önkormányzatokon keresztül  Általános – „ágazati”  Összefogás kezdeményezése a jelenlévő szervezetek közreműködésével

21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Iroda 2040 Budaörs, Szabadság út 1. Tel/Fax.: 23/


Letölteni ppt "A Budaörsi kistérség bemutatása, civil szervezetek lehetőségei a területfejlesztésben Budaörs, 2008. december 2."

Hasonló előadás


Google Hirdetések