Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kvalitatív módszertan szemináriumok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kvalitatív módszertan szemináriumok"— Előadás másolata:

1 Kvalitatív módszertan szemináriumok
Partiumi Keresztény Egyetem Szociológia szak 2006/2007 őszi félév drd.Bernáth Krisztina

2 Kvalitatív módszertan
Alapkönyvészet: Jennifer Mason Kvalitatív kutatás Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 2005. David Silverman Interpretarea datelor calitative Iaşi: Polirom, 2004. Letenyei László Településkutatás (tankönyv) Budapest: Ráció Kiadó, 2005. Letenyei László (szerk.) Településkutatás (szöveggyűjtemény) Budapest: Ráció Kiadó, 2005. Kvalitatív módszertan

3 Kvalitatív vs. kvantitatív
Letenyei László Településkutatás Budapest: Ráció Kiadó, o. Jennifer Mason Kvalitatív kutatás Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, o. Teresa San Román A megérzéstől a megerősítésig: a terepmunka az antropológiában In Letenyei László (szerk.) Településkutatás Budapest: Ráció Kiadó, o. Alan Bryman Kvantitatív és kvalitatív módszerek összekapcsolása In Letenyei László (szerk.) Településkutatás Budapest: Ráció Kiadó, o. David Silverman Interpretarea datelor calitative Iaşi: Polirom, o. Kvalitatív módszertan

4 Adatgyűjtési technikák
KVANTITATÍV KVALITATÍV Meg- figyelés Résztvevő megfigyelés Strukturá- latlan interjú Strukturált intejú Kérdőív, nyílt kérdés Kérdőív, zárt kérdés Másodlagos adatlemzés Kvalitatív módszertan

5 Adatgyűjtési technikák
Strukturált vagy strukturálatlan adatgyűjtés? Hány alanyt kérdezünk meg? Terepspecifikusság vs.összehasonlíthatóság? Terepközeli vagy tereptávoli a kutató? Kvalitatív módszertan

6 Lineáris operacionalizálás
Kutatási probléma meghatározása Hipotézisek megfogalmazása Operacionalizálás Kutatási eszköz megtervezése Adatgyűjtés Adatelemzés Következtetések megrajzolása Eredmények közreadása McCord&McCord, 1958 Kvalitatív módszertan

7 Ciklikus operacionalizálás
Adatgyűjtés Kérdések feltevése Adatrögzítés Kutatási téma meghatározása Tanulmány- írás Adatelemzés Spradley, 1980 Kvalitatív módszertan

8 Két szakasz, két módszer
Teresa San Román: első szakasz: kutató és terep közeledése második szakasz: adatszerzés Alan Bryman: kvalitatív és kvantitatív: egymást kiegészítő módszerek Kvalitatív módszertan

9 Kvalitatív - kvantitatív
„puha” Rugalmas Szubjektív Ideologizált Esettanulmány Hipotézis-alkotás Magyarázat Konkrét adatok „kemény” Rugalmatlan, merev Objektív Értéksemleges Survey Hipotézis-tesztelés Leírás Elvont adatok Kvalitatív módszertan Halfpenny, 1979 Hammersley, 1992

10 Kvalitatív kutatás: mi is az?
Interpretivista szemlélet: Értelmezzünk! Rugalmas és kontextus-érzékeny adatgenerálás Holisztikus elemzések vs specifikusság Kvalitatív módszertan

11 Milyen a kvalitatív kutatás?
Szisztematikus, alaposan kivitelezett Megtervezett, de flexibilis és kontextus-függő Kritikai önreflexiót feltételez Társadalmi magyarázat intellektuális rejtvényekre Magyarázatot ad Kombinálható a kvantitatív kutatással Etikai gyakorlat Kvalitatív módszertan

12 Kvalitatív kutatások tervezése
Jennifer Mason Kvalitatív kutatás Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, o. David Silverman Interpretarea datelor calitative Iaşi: Polirom, o. Kvalitatív módszertan

13 Kutatási téma választása: két hiba
Kutatási téma – „felkapott” téma Túl általános, tág téma Mondjunk sokat a kevésről! Kvalitatív módszertan

14 Kvalitatív módszertan
További csapdák „Tudománykodás” Haladás Turizmus Romantizmus Kvalitatív módszertan

15 A kvalitatív módszertan témái
Tudományelméleti és társadalomelméleti alapok A kvalitatív módszerek különbözősége A kvalitatív kutatások, elméleti tézisek története Jellegzetes kutatási módszerek, helyzetek Egyéb témák: etikai kérdések, konkrét partikuláris jelenségek Kvalitatív módszertan

16 Kutatási témák és az érzékenység
Történelmi érzékenység Politikai érzékenység Kontextuális érzékenység Kvalitatív módszertan

17 Kvalitatív módszertan
Módszerek Módszer Kvantitatív Kvalitatív Megfigyelés Kérdőív szerkesztése előtt Más kultúrák megsimerése Szövegelemzés Tartalomelemzés Résztvevők megértése Interjú Nagy minta, zárt kérdések Kis minta, nyílt kérdések Hang,- kép Rtikán használtak Cselekvések rendszerezése Kvalitatív módszertan

18 A kvalitatív kutatások fő elvei
A terep primátusa a kutatásban Ahol Ami van Ahogy a kutató látja Külső érvényesség kérdése Az elmléletképző jelleg theory building az elméleti ideák a kutatás folyamatában alakulnak, az empirikus információk fényében grounded theory (Glasser, Strauss) az empirikus valóság jelentéseinek szimbólumainak – rendszeréből áll Kvalitatív módszertan

19 Kvalitatív módszertan
Konstruktivizmus Az emberi-társadalmi világban keletkezett jelentések megismerése a szükséges és elégséges cél Etnometodológia (Garfinkel) a mindennapi módszerek feltárása a cél alapjául a mindennapi ember értelmezései szolgálnak; a mindennapi cselekedeteket irányítják, illetve mások cselekedeteit jelentésekkel látják el; az egyének maguktól értetődőnek tekintik őket, „ki nem mondott” ismeretekről van szó. Kvalitatív módszertan

20 Miről szól a kutatásom? Az első fogós kérdés.
Milyen természetű a kutatni kívánt jelenség, társadalmi valóság? (ontológiai nézőpont) Szabályok, normák, hiedelemrendszerek Társadalmi haladás Rejtett mechanizmusok Kapcsolatnélküliség Individuumok, öntudat Kulturális és társadalmi konstrukciók Emberek, társadalmi szereplők Szövegek, diskurzusok Szavak, kódok, kommunikáció Akciók, reakciók stb. Kvalitatív módszertan

21 Kvalitatív módszertan
Második fogós kérdés Milyen tényeket ismerünk a vizsgálni kívánt jelenséggel/társadalmi valósággal kapcsolatosan? (episztemológiai kérdések) Kvalitatív módszertan

22 Kvalitatív módszertan
Harmadik fogós kérdés Milyen témával, szélesebb, mérhető területtel foglalkozik a kutatásunk? Kvalitatív módszertan

23 Kvalitatív módszertan
Negyedik fogós kérdés Mit akarok megmagyarázni? Melyek a kutatásom kérdései? A vizsgálat lényege Konzisztencia Koherencia Kutatási kérdések: érdekesek-e, nyitottak-e, és eredetiek-e? Elegendőek-e a kutatási kérdések? Kvalitatív módszertan

24 Kvalitatív módszertan
Ötödik fogós kérdés Mi a kutatásom célja? Miért foglalkozom a kérdéssel? Kvalitatív módszertan

25 Kvalitatív módszertan
Táblázat-vázlat Kutatási kérdés Adatforrás és módszer Indoklás Gyakorlati kérdések Etikai kérdések  Kvalitatív módszertan

26 Kvalitatív módszertan
Jövő alkalomra: Péter László (2003) „Új szegények túlélési stratégiái” in Erdélyi Társadalom Kutatási téma felvázolása Kvalitatív módszertan


Letölteni ppt "Kvalitatív módszertan szemináriumok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések