Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kvalitatív módszertan szemináriumok Partiumi Keresztény Egyetem Szociológia szak 2006/2007 őszi félév drd.Bernáth Krisztina.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kvalitatív módszertan szemináriumok Partiumi Keresztény Egyetem Szociológia szak 2006/2007 őszi félév drd.Bernáth Krisztina."— Előadás másolata:

1 Kvalitatív módszertan szemináriumok Partiumi Keresztény Egyetem Szociológia szak 2006/2007 őszi félév drd.Bernáth Krisztina

2 Kvalitatív módszertan Alapkönyvészet:  Jennifer Mason Kvalitatív kutatás Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 2005.  David Silverman Interpretarea datelor calitative Iaşi: Polirom, 2004.  Letenyei László Településkutatás (tankönyv) Budapest: Ráció Kiadó, 2005.  Letenyei László (szerk.) Településkutatás (szöveggyűjtemény) Budapest: Ráció Kiadó, 2005.

3 Kvalitatív módszertan Kvalitatív vs. kvantitatív   Letenyei László Településkutatás Budapest: Ráció Kiadó, 2005. 55-70. o.   Jennifer Mason Kvalitatív kutatás Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 2005. 9-18. o.   Teresa San Román A megérzéstől a megerősítésig: a terepmunka az antropológiában In Letenyei László (szerk.) Településkutatás Budapest: Ráció Kiadó, 2005. 358-369 o.   Alan Bryman Kvantitatív és kvalitatív módszerek összekapcsolása In Letenyei László (szerk.) Településkutatás Budapest: Ráció Kiadó, 2005. 371-391. o.   David Silverman Interpretarea datelor calitative Iaşi: Polirom, 2004. 41-60. o.

4 Kvalitatív módszertan Adatgyűjtési technikák Kérdőív, nyílt kérdés Strukturált intejú Meg- figyelés Résztvevő megfigyelés Strukturá- latlan interjú Kérdőív, zárt kérdés Másodlagos adatlemzés KVALITATÍV KVANTITATÍV

5 Kvalitatív módszertan Adatgyűjtési technikák  Strukturált vagy strukturálatlan adatgyűjtés?  Hány alanyt kérdezünk meg?  Terepspecifikusság vs.összehasonlíthatóság?  Terepközeli vagy tereptávoli a kutató?

6 Kvalitatív módszertan Lineáris operacionalizálás Kutatási probléma meghatározása Adatgyűjtés Kutatási eszköz megtervezése Hipotézisek megfogalmazása Operacionalizálás Eredmények közreadása Következtetések megrajzolása Adatelemzés McCord&McCord, 1958

7 Kvalitatív módszertan Ciklikus operacionalizálás Kérdések feltevése Adatgyűjtés Tanulmány- írás Kutatási téma meghatározása Adatrögzítés Adatelemzés Spradley, 1980

8 Kvalitatív módszertan Két szakasz, két módszer  Teresa San Román:  első szakasz: kutató és terep közeledése  második szakasz: adatszerzés  Alan Bryman:  kvalitatív és kvantitatív: egymást kiegészítő módszerek

9 Kvalitatív módszertan Kvalitatív - kvantitatív  „puha”  Rugalmas  Szubjektív  Ideologizált  Esettanulmány  Hipotézis-alkotás  Magyarázat  Konkrét adatok  „kemény”  Rugalmatlan, merev  Objektív  Értéksemleges  Survey  Hipotézis-tesztelés  Leírás  Elvont adatok Halfpenny, 1979 Hammersley, 1992

10 Kvalitatív módszertan Kvalitatív kutatás: mi is az?  Interpretivista szemlélet: Értelmezzünk!  Rugalmas és kontextus-érzékeny adatgenerálás  Holisztikus elemzések vs specifikusság

11 Kvalitatív módszertan Milyen a kvalitatív kutatás?  Szisztematikus, alaposan kivitelezett  Megtervezett, de flexibilis és kontextus-függő  Kritikai önreflexiót feltételez  Társadalmi magyarázat intellektuális rejtvényekre  Magyarázatot ad  Kombinálható a kvantitatív kutatással  Etikai gyakorlat

12 Kvalitatív módszertan Kvalitatív kutatások tervezése  Jennifer Mason Kvalitatív kutatás Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 2005. 19-47. o.  David Silverman Interpretarea datelor calitative Iaşi: Polirom, 2004. 17-40. o.

13 Kvalitatív módszertan Kutatási téma választása: két hiba 1.Kutatási téma – „felkapott” téma 2.Túl általános, tág téma  Mondjunk sokat a kevésről!

14 Kvalitatív módszertan További csapdák  „Tudománykodás”  Haladás  Turizmus  Romantizmus

15 Kvalitatív módszertan A kvalitatív módszertan témái  Tudományelméleti és társadalomelméleti alapok  A kvalitatív módszerek különbözősége  A kvalitatív kutatások, elméleti tézisek története  Jellegzetes kutatási módszerek, helyzetek  Egyéb témák:  etikai kérdések, konkrét partikuláris jelenségek

16 Kvalitatív módszertan Kutatási témák és az érzékenység  Történelmi érzékenység  Politikai érzékenység  Kontextuális érzékenység

17 Kvalitatív módszertan Módszerek MódszerKvantitatívKvalitatív Megfigyelés Kérdőív szerkesztése előtt Más kultúrák megsimerése SzövegelemzésTartalomelemzés Résztvevők megértése Interjú Nagy minta, zárt kérdések Kis minta, nyílt kérdések Hang,- kép Rtikán használtak Cselekvések rendszerezése

18 Kvalitatív módszertan A kvalitatív kutatások fő elvei  A terep primátusa a kutatásban  Ahol  Ami van  Ahogy a kutató látja  Külső érvényesség kérdése  Az elmléletképző jelleg  theory building  az elméleti ideák a kutatás folyamatában alakulnak, az empirikus információk fényében  grounded theory (Glasser, Strauss)  az empirikus valóság jelentéseinek szimbólumainak – rendszeréből áll

19 Kvalitatív módszertan  Konstruktivizmus  Az emberi-társadalmi világban keletkezett jelentések megismerése a szükséges és elégséges cél  Etnometodológia (Garfinkel)  a mindennapi módszerek feltárása a cél  alapjául a mindennapi ember értelmezései szolgálnak;  a mindennapi cselekedeteket irányítják, illetve mások cselekedeteit jelentésekkel látják el;  az egyének maguktól értetődőnek tekintik őket, „ki nem mondott” ismeretekről van szó.

20 Kvalitatív módszertan Miről szól a kutatásom? Az első fogós kérdés.  Milyen természetű a kutatni kívánt jelenség, társadalmi valóság? (ontológiai nézőpont)  Szabályok, normák, hiedelemrendszerek  Társadalmi haladás  Rejtett mechanizmusok  Kapcsolatnélküliség  Individuumok, öntudat  Kulturális és társadalmi konstrukciók  Emberek, társadalmi szereplők  Szövegek, diskurzusok  Szavak, kódok, kommunikáció  Akciók, reakciók  stb.

21 Kvalitatív módszertan Második fogós kérdés  Milyen tényeket ismerünk a vizsgálni kívánt jelenséggel/társadalmi valósággal kapcsolatosan? (episztemológiai kérdések)

22 Kvalitatív módszertan Harmadik fogós kérdés  Milyen témával, szélesebb, mérhető területtel foglalkozik a kutatásunk?

23 Kvalitatív módszertan Negyedik fogós kérdés  Mit akarok megmagyarázni? Melyek a kutatásom kérdései?  A vizsgálat lényege  Konzisztencia  Koherencia  Kutatási kérdések: érdekesek-e, nyitottak-e, és eredetiek-e?  Elegendőek-e a kutatási kérdések?

24 Kvalitatív módszertan Ötödik fogós kérdés  Mi a kutatásom célja? Miért foglalkozom a kérdéssel?

25 Kvalitatív módszertan Táblázat-vázlat Kutatási kérdés Adatforrás és módszer Indoklás Gyakorlati kérdések Etikai kérdések  

26 Kvalitatív módszertan Jövő alkalomra:  Péter László (2003) „Új szegények túlélési stratégiái” in Erdélyi Társadalom  Kutatási téma felvázolása


Letölteni ppt "Kvalitatív módszertan szemináriumok Partiumi Keresztény Egyetem Szociológia szak 2006/2007 őszi félév drd.Bernáth Krisztina."

Hasonló előadás


Google Hirdetések