Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Fodor Árpád (CVS) Az értékelemzés és a nettó jelenérték számítás alkalmazásának jelentősége, technikái a közbeszerzési eljárásokban Budapest 2005. június.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Fodor Árpád (CVS) Az értékelemzés és a nettó jelenérték számítás alkalmazásának jelentősége, technikái a közbeszerzési eljárásokban Budapest 2005. június."— Előadás másolata:

1 1 Fodor Árpád (CVS) Az értékelemzés és a nettó jelenérték számítás alkalmazásának jelentősége, technikái a közbeszerzési eljárásokban Budapest 2005. június 3 Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége

2 2 Az előadás célja:  Felhívni a figyelmet e fejlesztési technológiára  Bemutatni az értékelemzés szemléletmódját  Példákat mutatni arra, hogy miként lehet e módszert alkalmazni a közbeszerzési folyamatokban.

3 3 Az értékelemzés logikai összefüggésrendszere IGÉNYELEMZÉS FUNKCIÓ- ÉS FOLYAMATELEMZÉS FUNKCIÓTELJESÍTÉS VIZSGÁLAT ÖTLETGYŰJTÉS KIVÁLASZTÁS TERVEZÉS ÉRTÉK = FUNKCIÓ FUNKCIÓKÖLTSÉG VIZSGÁLAT SZERVEZETI KAPCS. VIZSGÁLATA

4 4 IGÉNYELEMZÉS FUNKCIÓ- ÉS FOLYAMATELEMZÉS FUNKCIÓTELJESÍTÉS VIZSGÁLAT ÖTLETGYŰJTÉS KIVÁLASZTÁS TERVEZÉS ÉRTÉK = FUNKCIÓ FUNKCIÓKÖLTSÉG VIZSGÁLAT SZERVEZETI KAPCS. VIZSGÁLATA Az értékelemzés logikai összefüggésrendszere

5 5 IGÉNYELEMZÉS FUNKCIÓ- ÉS FOLYAMATELEMZÉS FUNKCIÓTELJESÍTÉS VIZSGÁLAT ÖTLETGYŰJTÉS KIVÁLASZTÁS TERVEZÉS ÉRTÉK = FUNKCIÓ FUNKCIÓKÖLTSÉG VIZSGÁLAT SZERVEZETI KAPCS. VIZSGÁLATA Az értékelemzés logikai összefüggésrendszere

6 6 A funkciókhoz rendelt tulajdonságok, majd ezek tény és terv paramétereinek összehasonlítása révén Funkció:Szükséges mértékben teljesített funkció Hiányzó funkció (nem teljesített igény) Alulteljesített funkció Túlteljesített funkció Felesleges funkció Funkcióteljesítés bírálat

7 7 A funkció végső minősítése: Szükséges mértékben teljesített funkció Hiányzó funkció (nem teljesített igény) Alulteljesített funkció Túlteljesített funkció Felesleges funkció Fejlesztendő Megfelelő

8 8 IGÉNYELEMZÉS FUNKCIÓ- ÉS FOLYAMATELEMZÉS FUNKCIÓTELJESÍTÉS VIZSGÁLAT ÖTLETGYŰJTÉS KIVÁLASZTÁS TERVEZÉS ÉRTÉK = FUNKCIÓ FUNKCIÓKÖLTSÉG VIZSGÁLAT SZERVEZETI KAPCS. VIZSGÁLATA Az értékelemzés logikai összefüggésrendszere

9 9 IGÉNYELEMZÉS FUNKCIÓ- ÉS FOLYAMATELEMZÉS FUNKCIÓTELJESÍTÉS VIZSGÁLAT ÖTLETGYŰJTÉS KIVÁLASZTÁS TERVEZÉS ÉRTÉK = FUNKCIÓ FUNKCIÓKÖLTSÉG VIZSGÁLAT SZERVEZETI KAPCS. VIZSGÁLATA Az értékelemzés logikai összefüggésrendszere

10 10 IGÉNYELEMZÉS FUNKCIÓ- ÉS FOLYAMATELEMZÉS FUNKCIÓTELJESÍTÉS VIZSGÁLAT ÖTLETGYŰJTÉS KIVÁLASZTÁS TERVEZÉS ÉRTÉK = FUNKCIÓ FUNKCIÓKÖLTSÉG VIZSGÁLAT SZERVEZETI KAPCS. VIZSGÁLATA Az értékelemzés logikai összefüggésrendszere

11 11 IGÉNYELEMZÉS FUNKCIÓ- ÉS FOLYAMATELEMZÉS FUNKCIÓTELJESÍTÉS VIZSGÁLAT ÖTLETGYŰJTÉS KIVÁLASZTÁS TERVEZÉS ÉRTÉK = FUNKCIÓ FUNKCIÓKÖLTSÉG VIZSGÁLAT SZERVEZETI KAPCS. VIZSGÁLATA Az értékelemzés logikai összefüggésrendszere

12 12 IGÉNYELEMZÉS FUNKCIÓ- ÉS FOLYAMATELEMZÉS FUNKCIÓTELJESÍTÉS VIZSGÁLAT ÖTLETGYŰJTÉS KIVÁLASZTÁS TERVEZÉS ÉRTÉK = FUNKCIÓ FUNKCIÓKÖLTSÉG VIZSGÁLAT SZERVEZETI KAPCS. VIZSGÁLATA Az értékelemzés logikai összefüggésrendszere

13 13 JELZŐLÁMPÁS ÉS KÖRFORGALMŰ CSOMÓPONT ÉLETCIKLUS-KÖLTSÉG VIZSGÁLATA

14 14 JELZŐLÁMPÁS ÉS KÖRFORGALMŰ CSOMÓPONT ÉLETCIKLUS-KÖLTSÉG VIZSGÁLATA

15 15 JELZŐLÁMPÁS ÉS KÖRFORGALMŰ CSOMÓPONT ÉLETCIKLUS-KÖLTSÉG VIZSGÁLATA

16 16 DUNA Ú JV Á ROSI DUNA-H Í D É RT É KELEMZ É SE

17 17 DUNA Ú JV Á ROSI DUNA-H Í D É RT É KELEMZ É SE Korrózióvédelem a teljes felületen: kb. 200.000 m 2, kb. 10-12.000 Ft/m 2 ; összesen kb. 2 Mrd Ft Javaslat: Passzív korrózióvédelem a belső felületeken, kb. 80.000 m 2 -en Többlet ráfordítás: kb. 80-100 mFt beruházási költség, ill. üzemeltetési költség növekedés kb. 17-20 mFt/év. Megtakarítás: kb. 800 millió Ft beruházási költség

18 18 KORRÓZIÓVÉDELMI BEVONAT ÉS A HÍDSZERKEZETBELI LÉGTÉR SZÁRÍTÁS ÉLETTARTAM- KÖLTSÉG VIZSGÁLATA Korrózióvédelmi bevonat Passzív korrózióvédelem, légtér szárítás

19 19 IGÉNYELEMZÉS FUNKCIÓ- ÉS FOLYAMATELEMZÉS FUNKCIÓTELJESÍTÉS VIZSGÁLAT ÖTLETGYŰJTÉS KIVÁLASZTÁS TERVEZÉS ÉRTÉK = FUNKCIÓ FUNKCIÓKÖLTSÉG VIZSGÁLAT SZERVEZETI KAPCS. VIZSGÁLATA Az értékelemzés logikai összefüggésrendszere

20 20 Hol tart a világon az értékelemzés alkalmazása?

21 21 President Clinton on Saturday, February 10, 1996 signed Public Law #104450 Act for Fiscal Year 1996. Section 4306 of this law requires that: SEC. 4306. VALUE ENGINEERING FOR FEDERAL AGENCIES. `SEC. 36. VALUE ENGINEERING. `(a) IN GENERAL- Each executive agency shall establish and maintain cost-effective value engineering procedures and processes. Minden kiemelt ügynökségnek, hivatalnak, minisztériumnak rendelkeznie kell értékelemzési eljárásokkal és programokkal a költségvetés hatékonyabb felhasználása érdekében. FAR (Szövetségi Beszerzési Szabályzat)

22 22 Értékelemzés a nagyvilágban

23 23 Értékelemzés a nagyvilágban

24 24 Hol tart Magyarországon az értékelemzés alkalmazása? Közbeszerzési törvény: "Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírhatja, hogy az ajánlattevő alkalmazza az értékelemzés módszerét.”

25 25 AZ ÉRTÉKELEMZÉS DEFINÍCIÓJA Közbeszerzési törvény II. FEJEZET, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, 4. § 8. értékelemzés: olyan döntés-előkészítő módszer, amelynek alkalmazása során az áru, a szolgáltatás, illetőleg az építési beruházás funkciójának, valamint előállítási, megvalósítási vagy beszerzési és üzemeltetési, működtetési költségeinek viszonyát kell vizsgálni;

26 26 Eredmények 75 db közúti beruházási terv továbbfejlesztése 6 év alatt Becsült bruttó beruh. költség: 420 Mrd Ft Megtakarítási lehetőség: 39,5 Mrd Ft (9 %) Javasolt többletráfordítás: 9,4 Mrd Ft (2 %) Nettó megtakarítás: 30 Mrd Ft (7 %) Változtatás: 49 Milliárd Ft (12 %)

27 27 AZ ÉRTÉKELEMZÉS ALKALMAZÁSA A KÖZBESZERZÉSI FOLYAMATOKBAN 1.Jogszabály-alkotás (szabályzatok) 2.Beruházások fejlesztése 1.A tervezési tender kiírásának támogatása 2.A beruházási objektum terveinek továbbfejlesztése 3.Összehasonlítás, kiválasztás

28 28 1. (JOG)SZABÁLYOK FELÜLVIZSGÁLATA Ajánlott beavatkozási pontok (VM = Value Methodology) Koncepció- alkotás VM 1 Hatályosulás vizsgálata VM 4 Szakmai anyag el- készítése VM 2 Normatív szöveg el- készítése VM3 Elektronikus irat, keresked. Állami vagyon kezelése Társas- házi tv. Megválto- zott munka- képességű- ek ellátási rendszere Alapítvá- nyok, közala- pítványok Helyi közutak kezelői szabályzata Foglalkoz- tatási törvény (2003.) Jelnyelvi tolmács szolgálat

29 29 Tervezési tender- terv elő- készítése (Tervkon- cepció) VM 1 A kivitele- zés meg- kezdése előtt VM 5 A beruházó finanszírozza A kivitelező finanszírozza Eng. terv készítése Kiviteli terv készítése Tanulmányterv készítése A nyertes pályáza- ti terv tovább- fejlesztése VM 2 A kiviteli tervek felülvizs- gálata VM4 Az enge- délyezési terv enge- délyezte- tése előtt VM 3 Ajánlott beavatkozási pontok a tervezés folyamatában 2. BERUHÁZÁSI TERVEK FEJLESZTÉSE

30 30 3. ÖSSZEHASONLÍTÁS, KIVÁLASZTÁS …… de mi alapján? 1.A műszaki teljesítmény és a gazdasági szempontok alapján 2.Csak a műszaki teljesítmények összehasonlítása alapján 3.Az érték = funkció/költség alapján Figyelem! Mindhárom esetben más a sorrend!!!

31 31 Az értékelemzés alkalmazása a közbeszerzési folyamatban (1) Ajánlatkérő Ajánlattevő1 – értékelemzés1 Ajánlattevő2 – értékelemzés2 Ajánlattevő3 – értékelemzés3 előírás, meghivatkozva a Kbt.-t Az ajánlatkérő minden ajánlattevővel elvégezteti az értékelemzést.

32 32 Ajánlatkérő: pl. a Főv. Főpolg.m. Hivatal; az NA Rt.; az UKIG; az ÁKMI Kht.; a M. Áll. Közútkezelő Kht.-k A nyertes értékelemző végzi el pl. a beruházási terv felülvizsgálatát és tesz javaslatot a szakértőkkel a terv továbbfejlesztésére meghirdeti az értékelemzők felé az értékelemzési felülvizsgálatot Az értékelemzés alkalmazása a közbeszerzési folyamatban (2)

33 33 A nyertes Ajánlattevő részére: a tervezői ajánlat munkarésze az értékelemzési döntés-előkészítési tanulmány elkészít(tet)ése is (meghivatkozva az ÚMEI KTSZ-t) Előírás az ajánlattevők (tervezők) felé Az értékelemzés alkalmazása a közbeszerzési folyamatban (3) Ajánlatkérő: pl. az NA Rt.; az UKIG; az ÁKMI Kht.; a Megyei Áll. Közútkez. Kht.-k

34 34 A (közlekedési) ágazatra vonatkozó belső szabályozás Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közúti Közlekedési Főosztály Az értékelemzés alkalmazásának szabályzása (1) Útügyi Műszaki Előírások Közutak tervezési szabályzata ÚT 2-1.201:2004

35 35 1.11 Tervfázisok és munkarészeik, tartalmi követelmények 1.11.2 Tanulmányterv B) Esetileg kötelező további önálló munkarészek Értékelemzési döntés-előkészítési tanulmány Útügyi Műszaki Előírások Közutak tervezési szabályzata ÚT 2-1.201:2004

36 36 1.11.3 Engedélyezési terv B) Esetileg benyújtandó munkarészek, illetve dokumentációk 1. Értékelemzési döntés-előkészítési tanulmány Az engedélyezési tervre vonatkozó értékelemzéses felülvizsgálatot gyorsforgalmi utaknál és főutaknál, abban az esetben kell elvégezni, ha az összefüggő szakasz (önálló hálózati elemek) hossza a 3 km-t és/vagy a becsült bruttó költsége 2003. évi árszinten a két milliárd forintot meghaladja.

37 37 II. Közúti hídépítés engedélyezési terve B) Esetileg benyújtandó munkarészek, illetve dokumentációk 5. Értékelemzési döntés-előkészítési tanulmány (az engedélyezési eljárást megelőzően). Az értékelemzéses felülvizsgálatot abban az esetben kell elvégezni, ha a híd szerkezeti hosszúsága eléri vagy meghaladja a 20 métert.

38 38 1.11.5 Kiviteli (építési) terv B.Esetileg kötelező további önálló munkarészek, illetve dokumentációk: Értékelemzési döntés-előkészítési tanulmány A kiviteli tervre vonatkozó értékelemzéses felülvizsgálatot abban az esetben kell elvégezni, ha az összefüggő szakasz (önálló hálózati elemek) hossza a 6 km-t, és/vagy a becsült bruttó költsége 2003. évi árszinten a négymilliárd forintot meghaladja.

39 39 Ajánlatkérő követelmény jegyzék létrehozása értékelemzéssel A projekt kidolgozása az értékelemzett követelményjegyzék alapján Pályázati feltétel az értékelemző szakértő leszállítás Közbeszerzési pályázat a megvalósításra, az érték- elemzéssel létrehozott követelményjegyzékre alapozva Az értékelemzés alkalmazása a közbeszerzési folyamatban (4)

40 40 Ajánlatkérő A projekt kidolgozása az értékelemzett követelményjegyzék alapján Az értékelemzés alkalmazása a közbeszerzési folyamatban (5) Az ajánlatkérő saját maga készíti el a tender követelményjegyzékét értékelemzéssel Közbeszerzési pályázat a megvalósításra, az érték- elemzéssel létrehozott követelményjegyzékre alapozva

41 41 Belső szabályozás Az értékelemzés alkalmazásának szabályzása (2) Budapest-Zugló Képviselő-testületének 28/2000.(VII.13). sz. önkormányzati rendelete, a beruházások előkészítésére; 6. § g pont, értéktervezés, funkció-költséganalízis a g ponti felsorolás hivatkozott tételére a 461/2000. ( VI.27 ) sz. határozat intézkedik, az alkalmazást illetően kötelező jelleggel http://www.zuglo.hu/attachments/67/file_1068383134_000r0028.doc

42 42 Beruházási kézikönyv Az értékelemzés alkalmazásának szabályzása (3) Terv készíttetése - Tanulmányterv - Tanulmányterv értékelemzése - Engedélyezési terv - Engedélyezési terv értékelemzése - ……. Tervező kiválasztása KözbeszerzésAjánlatkérésTervpályázat

43 43 ÖSSZEFOGLALÁS: MINŐSÉG KÖLTSÉG IDŐ

44 44

45 45 Valamilyen kérdés? Észrevétel? Köszönöm a figyelmet! MicroVA Fejlesztő Bt. Tel.: 283-8630 http://www.microva.hu


Letölteni ppt "1 Fodor Árpád (CVS) Az értékelemzés és a nettó jelenérték számítás alkalmazásának jelentősége, technikái a közbeszerzési eljárásokban Budapest 2005. június."

Hasonló előadás


Google Hirdetések