Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ady Endre 1877-1919. 1877. november 22. Erdély északi részén, a Szilágyságban született, Érmindszent en, melyet ma Adyfalvának neveznek. Erdély északi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ady Endre 1877-1919. 1877. november 22. Erdély északi részén, a Szilágyságban született, Érmindszent en, melyet ma Adyfalvának neveznek. Erdély északi."— Előadás másolata:

1 Ady Endre 1877-1919

2 1877. november 22. Erdély északi részén, a Szilágyságban született, Érmindszent en, melyet ma Adyfalvának neveznek. Erdély északi részén, a Szilágyságban született, Érmindszent en, melyet ma Adyfalvának neveznek. Öntudatos, kálvinista kisnemesi családból származik, amely eredetét hét évszázadra vezette vissza. De Ady családja már teljesen elszegényedett, s rangját a fiak hivatali pályafutása útján remélte visszanyerni. Öntudatos, kálvinista kisnemesi családból származik, amely eredetét hét évszázadra vezette vissza. De Ady családja már teljesen elszegényedett, s rangját a fiak hivatali pályafutása útján remélte visszanyerni.

3 A SZÜLŐHÁZ ÉRMINDSZENTEN

4 CSALÁD Az apa, Ady Lőrinc, paraszti sorban élt, szívós gazdálkodással próbálta megszilárdítani anyagi helyzetüket; Az apa, Ady Lőrinc, paraszti sorban élt, szívós gazdálkodással próbálta megszilárdítani anyagi helyzetüket; az anya, a papleány Pásztor Mária, féltő szeretettel gondoskodott két fiúgyermekük neveléséről. Mindkettőt gimnáziumba, főiskolára járatták, különösen az elsőszülött Endrével voltak nagy terveik. az anya, a papleány Pásztor Mária, féltő szeretettel gondoskodott két fiúgyermekük neveléséről. Mindkettőt gimnáziumba, főiskolára járatták, különösen az elsőszülött Endrével voltak nagy terveik.Endrével voltak nagy terveikEndrével voltak nagy terveik Becsvágyó család, amely mintha egyszerre fogadná el s vonná kétségbe a fennálló hierarchia értékrendjét: általa akar felemelkedni, de nemességét régibbnek tudja azokénál, akik az országot uralják. Becsvágyó család, amely mintha egyszerre fogadná el s vonná kétségbe a fennálló hierarchia értékrendjét: általa akar felemelkedni, de nemességét régibbnek tudja azokénál, akik az országot uralják. A kisúri öntudat fontos családi útravalója Adynak, s meghatározó szerepet játszott politikai és művészi magatartásának kialakításában. A kisúri öntudat fontos családi útravalója Adynak, s meghatározó szerepet játszott politikai és művészi magatartásának kialakításában.

5 Ady Endre édesanyjával, „Édessel”

6 ISKOLÁI Tanulmányait az érmindszenti református elemi iskolában kezdte 1883-ban, ahol Katona Károly tanította, Tanulmányait az érmindszenti református elemi iskolában kezdte 1883-ban, ahol Katona Károly tanította,1883 majd (mivel édesapja úgy látta, hogy az jobb iskola) a katolikus népiskolában folytatta Hark István keze alatt. Az elemi befejeztével, majd (mivel édesapja úgy látta, hogy az jobb iskola) a katolikus népiskolában folytatta Hark István keze alatt. Az elemi befejeztével, 1888-ban a nagykárolyi piarista gimnáziumban bővítette tudását. Ebben az iskolában voltak a legszörnyűbb diák évei. 1888-ban a nagykárolyi piarista gimnáziumban bővítette tudását. Ebben az iskolában voltak a legszörnyűbb diák évei. 1888nagykárolyi 1888nagykárolyi Majd 1892-től a zilahi református kollégium diákja volt. 1896 júniusában jelesen érettségizett, csak görögből és matematikából kapott jó osztályzatot. Majd 1892-től a zilahi református kollégium diákja volt. 1896 júniusában jelesen érettségizett, csak görögből és matematikából kapott jó osztályzatot.1892zilahi18961892zilahi1896 Zilahon írja első verseit, prózai kísérleteit, Kossuth-ódája meg is jelenik a helyi lapban. Zilahon írja első verseit, prózai kísérleteit, Kossuth-ódája meg is jelenik a helyi lapban.

7 ISKOLÁI

8 TANULMÁNYOK, ÚTKERESÉS Érettségi után a debreceni jogakadémiára iratkozott be, de nem fejezte be jogi tanulmányait. Érettségi után a debreceni jogakadémiára iratkozott be, de nem fejezte be jogi tanulmányait. 1899 áprilisában a függetlenségi párti Debrecen című lap munkatársa lett. 1899 áprilisában a függetlenségi párti Debrecen című lap munkatársa lett. Itt jelentette meg első verseskötetét, Versek címmel 1899 júniusában. Itt jelentette meg első verseskötetét, Versek címmel 1899 júniusában. A nagy példaképnek, Csokonainak tulajdonított „garabonciás”, bohém élet vonzotta, s ehhez az újságíró pálya igencsak alkalmasnak mutatkozott. A nagy példaképnek, Csokonainak tulajdonított „garabonciás”, bohém élet vonzotta, s ehhez az újságíró pálya igencsak alkalmasnak mutatkozott. Csakhamar szűkösnek érezte Debrecent, a „Maradandóság városát”, ahogy később nevezte. (A magyar elmaradottság egyik jelképe lett költészetében.) Csakhamar szűkösnek érezte Debrecent, a „Maradandóság városát”, ahogy később nevezte. (A magyar elmaradottság egyik jelképe lett költészetében.) Nagyváradra szerződött, a szabadelvű párti Szabadsághoz. Nagyváradra szerződött, a szabadelvű párti Szabadsághoz. Ekkor döntötte el végképp - a család tiltakozása ellenére -, hogy szakít a jogi pályával, és újságíró, író lesz. Ekkor döntötte el végképp - a család tiltakozása ellenére -, hogy szakít a jogi pályával, és újságíró, író lesz.

9 AZ ÚJSÁGÍRÓ ADY A SZÁZADFORDULÓN

10 A NAGYVÁRADI ÚJSÁGÍRÓ Nagyváradot már igazi városnak látta. Vérbeli hírlapírók és szerkesztők közé került. Nagyváradot már igazi városnak látta. Vérbeli hírlapírók és szerkesztők közé került. Sokat tanult új barátaitól, mindenekelőtt a Párizst megjárt, művelt, radikálisan antifeudális szemléletű és nála is fiatalabb Bíró Lajostól (1880-1948). Sokat tanult új barátaitól, mindenekelőtt a Párizst megjárt, művelt, radikálisan antifeudális szemléletű és nála is fiatalabb Bíró Lajostól (1880-1948). Könyvek helyett túlnyomórészt emberektől szerezte - kávéházi s egyéb beszélgetések során - széles körű ismereteit. Könyvek helyett túlnyomórészt emberektől szerezte - kávéházi s egyéb beszélgetések során - széles körű ismereteit. És az újságokból: szokásává vált, hogy a fontosabb lapokat naponta végigolvassa. És az újságokból: szokásává vált, hogy a fontosabb lapokat naponta végigolvassa. Gyorsan és biztonsággal tájékozódott a kor politikai erőviszonyaiban. Gyorsan és biztonsággal tájékozódott a kor politikai erőviszonyaiban. A századelőn újságírónak lenni hivatást és életmódot jelentett. A századelőn újságírónak lenni hivatást és életmódot jelentett.újságírónak lenni hivatást és életmódot jelentettújságírónak lenni hivatást és életmódot jelentett Szerb Antal találóan állapította meg Adyról, hogy az ő „újságíró-volta egyáltalán nem véletlenszerű. Ady előbb volt jó újságíró, mint jó költő, és mindvégig megőrizte újságíró természetét”. Szerb Antal találóan állapította meg Adyról, hogy az ő „újságíró-volta egyáltalán nem véletlenszerű. Ady előbb volt jó újságíró, mint jó költő, és mindvégig megőrizte újságíró természetét”.

11 A KÖLTŐ ADY 1903 szeptemberében jelenik meg új verseskötete, a Még egyszer, amely majdnem olyan visszhangtalan marad, mint a korábbi kötet. 1903 szeptemberében jelenik meg új verseskötete, a Még egyszer, amely majdnem olyan visszhangtalan marad, mint a korábbi kötet.

12 LÉDA ÉS PÁRIZS 1903 augusztusában találkozott a romantikusan elképzelt, nagy szerelemmel: megismerkedett Diósy Ödön (a Balkánon, majd Párizsban letelepedett kereskedő) feleségével, a Váradra hazalátogató Brüll Adéllal, akit utóbb - nevét megfordítva - Lédának nevez verseiben.

13 LÉDA ÉS PÁRIZS Találkozásuk fordulópontot jelent Ady életében és művészi pályáján: célt ad elvágyódásának, nagy álmú terveinek. Találkozásuk fordulópontot jelent Ady életében és művészi pályáján: célt ad elvágyódásának, nagy álmú terveinek. 1904 februárjában utána utazott Párizsba. A Léda-szerelem érzelmi földrengése és a „szép ámulások szent városá”-val való ismerkedés fölszabadította költői tehetségét. 1904 februárjában utána utazott Párizsba. A Léda-szerelem érzelmi földrengése és a „szép ámulások szent városá”-val való ismerkedés fölszabadította költői tehetségét. Léda-szerelem 1904 és 1911 között hétszer járt Párizsban, hosszabb-rövidebb ideig tartózkodott ott. 1904 és 1911 között hétszer járt Párizsban, hosszabb-rövidebb ideig tartózkodott ott.

14

15 ÚJ IDŐK ÚJ DALOSA 1905-ben hazaérkezvén Ady a liberális szellemű Budapesti Napló munkatársa lesz, másfél év alatt csaknem ötszáz jelzett cikke jelenik meg a lapban. Ekkor itt publikálja legtöbb versét is. 1905-ben hazaérkezvén Ady a liberális szellemű Budapesti Napló munkatársa lesz, másfél év alatt csaknem ötszáz jelzett cikke jelenik meg a lapban. Ekkor itt publikálja legtöbb versét is. 1906 februárjában jelenik meg a harmadik és egyben az első „igazi” Ady- kötet, az Új versek: ehhez szokás kötni a modern magyar költészet születését. 1906 februárjában jelenik meg a harmadik és egyben az első „igazi” Ady- kötet, az Új versek: ehhez szokás kötni a modern magyar költészet születését.

16 ÚJ IDŐK ÚJ DALOSA

17 Valójában a következő - nem kevésbé jelentős - verseskötet, az 1907 decemberében megjelenő Vér és arany győzte meg végképp a kicsi, de lelkes progresszív tábort, hogy megérkezett Ady Endre személyében az új idők új dalosa. Valójában a következő - nem kevésbé jelentős - verseskötet, az 1907 decemberében megjelenő Vér és arany győzte meg végképp a kicsi, de lelkes progresszív tábort, hogy megérkezett Ady Endre személyében az új idők új dalosa.

18 A NYUGAT 1908 januárjában indul a Nyugat (első számában Adytól a Sion- hegy alatt című versét hozza és A magyar Pimodán című, esszévé formált vallomásának bevezető részét). Sion- hegy alattA magyar PimodánSion- hegy alattA magyar Pimodán Haláláig főmunkatársa a folyóiratnak, amely 1912-től szerkesztőként is feltünteti nevét.

19

20 A „beérkezett” Ady Alighanem a Nyugat a legjelentékenyebb folyóirat a magyar irodalom történetében. Arculatát mindenekelőtt szerkesztője, Osvát Ernő alakította ki, aki kizárólag a művészi színvonalat tartotta szem előtt. Alighanem a Nyugat a legjelentékenyebb folyóirat a magyar irodalom történetében. Arculatát mindenekelőtt szerkesztője, Osvát Ernő alakította ki, aki kizárólag a művészi színvonalat tartotta szem előtt.kizárólag a művészi színvonalat tartotta szem előttkizárólag a művészi színvonalat tartotta szem előtt Ady nemcsak első munkatársa volt a lapnak, hanem példaképe, lobogója és reklámja is. 1909. június 1-én a Nyugat külön Ady- számot jelentetett meg, benne Ady önéletrajzával. Ady nemcsak első munkatársa volt a lapnak, hanem példaképe, lobogója és reklámja is. 1909. június 1-én a Nyugat külön Ady- számot jelentetett meg, benne Ady önéletrajzával.

21 BABITS MIHÁLLYAL

22 ÉLET 1909-től Ady egyre gyakrabban szorul szanatóriumi ápolásra, hogy rendbe hozzák kimerült idegeit, legyöngült fizikumát. A szertelen életmód, a narkotikumok és kicsapongások felőrlik erejét. 1909-től Ady egyre gyakrabban szorul szanatóriumi ápolásra, hogy rendbe hozzák kimerült idegeit, legyöngült fizikumát. A szertelen életmód, a narkotikumok és kicsapongások felőrlik erejét.szertelen életmódszertelen életmód Ady évekig halogatja a döntést, majd 1912 áprilisában - egy újabb heves összecsapás után - szakít Lédával. Két verssel is búcsúzik tőle: egy elégikus, tűnődő, fájdalmas vallomással (Valaki útravált belőlünk) és egy patetikusan átkozódó, kegyetlen leszámolással (Elbocsátó, szép üzenet). Ady évekig halogatja a döntést, majd 1912 áprilisában - egy újabb heves összecsapás után - szakít Lédával. Két verssel is búcsúzik tőle: egy elégikus, tűnődő, fájdalmas vallomással (Valaki útravált belőlünk) és egy patetikusan átkozódó, kegyetlen leszámolással (Elbocsátó, szép üzenet).Valaki útravált belőlünkElbocsátó, szép üzenetValaki útravált belőlünkElbocsátó, szép üzenet

23 LÁNYKÉRÉS Több meghiúsult házassági terv után Ady 1914 áprilisában meglátogatja Csucsán a kastély fiatal, romantikus, egzaltált kisasszonyát, Boncza Bertát, akivel 1911 óta leveleznek. A lány irodalmi halhatatlanságra áhítozik. Több meghiúsult házassági terv után Ady 1914 áprilisában meglátogatja Csucsán a kastély fiatal, romantikus, egzaltált kisasszonyát, Boncza Bertát, akivel 1911 óta leveleznek. A lány irodalmi halhatatlanságra áhítozik.a kastély fiatal, romantikus, egzaltált kisasszonyáta kastély fiatal, romantikus, egzaltált kisasszonyát A költő új nevet „adományoz” neki: önmagát tréfásan Csacsinszkynak, Bertukát Csacsinszkának nevezi, s ez utóbbiból lesz a Csinszka. A költő új nevet „adományoz” neki: önmagát tréfásan Csacsinszkynak, Bertukát Csacsinszkának nevezi, s ez utóbbiból lesz a Csinszka. Június 26-án Ady - miközben kétségek gyötrik: harminchét évével, „rongyolt” egészségével szabad-e a húszéves Csinszkát magához kötnie? - megkéri a lány kezét apjától. Az egyre aggasztóbb politikai helyzet, a háború sokasodó előjelei növelik házasulási vágyát. Június 26-án Ady - miközben kétségek gyötrik: harminchét évével, „rongyolt” egészségével szabad-e a húszéves Csinszkát magához kötnie? - megkéri a lány kezét apjától. Az egyre aggasztóbb politikai helyzet, a háború sokasodó előjelei növelik házasulási vágyát.

24 HÁBORÚ Június végén Nagyváradon éri a hír Ferenc Ferdinánd meggyilkolásáról. Válságos időszakVálságos időszak következik a költő életében. Válságos időszak Akkor kevesen mérték fel úgy, mint Ady, hogy világkatasztrófa készül. Június végén Nagyváradon - éppen a. Június végén Nagyváradon - éppen a.

25 HÁZASSÁG Boncza Miklós megtagadja apai beleegyezését, s Ady most már dacból is a nősülés mellett dönt. Boncza Miklós megtagadja apai beleegyezését, s Ady most már dacból is a nősülés mellett dönt. Hosszas utánjárással megkapják az árvaszéki engedélyt, és 1915 márciusában megtartják az esküvőt. Hosszas utánjárással megkapják az árvaszéki engedélyt, és 1915 márciusában megtartják az esküvőt. A csucsai kastély menedékében szenvedi át a „nagy tivornyát”, a háború „véres, szörnyű lakodalmát”. A csucsai kastély menedékében szenvedi át a „nagy tivornyát”, a háború „véres, szörnyű lakodalmát”. A csucsai kastély menedékében A csucsai kastély menedékében

26 ŐRIZEM A SZEMED Már vénülő kezemmel Fogom meg a kezedet, Már vénülő szememmel Őrizem a szemedet. Világok pusztulásán Ősi vad, kit rettenet Űz, érkeztem meg hozzád S várok riadtan veled. Már vénülő kezemmel Fogom meg a kezedet, Már vénülő szememmel Őrizem a szemedet. Nem tudom, miért, meddig Maradok meg még neked, De a kezedet fogom S őrizem a szemedet.

27 HÁBORÚ Jóllehet súlyosan beteg ember, ismételten katonai sorozással zaklatják, sőt egy alkalommal be is kell vonulnia, csak a laktanyában kapja meg fölmentését. A soviniszta sajtó útszéli hangon támadja. Jóllehet súlyosan beteg ember, ismételten katonai sorozással zaklatják, sőt egy alkalommal be is kell vonulnia, csak a laktanyában kapja meg fölmentését. A soviniszta sajtó útszéli hangon támadja. Iszonyú megpróbáltatást jelent Ady számára az Erdély elleni román támadás 1916 augusztusában. Iszonyú megpróbáltatást jelent Ady számára az Erdély elleni román támadás 1916 augusztusában.az Erdély elleni román támadásaz Erdély elleni román támadás 1917 elején Boncza Miklós meghal, s Adyék szeptemberben Budapestre költöznek. A költő korábbi elszigeteltsége oldódik. 1917 elején Boncza Miklós meghal, s Adyék szeptemberben Budapestre költöznek. A költő korábbi elszigeteltsége oldódik. Az elhúzódó háború terhei, a Monarchia tehetetlen hadvezetése és a növekvő német befolyás veszélye szinte az egész értelmiséget kiábrándítja. Az elhúzódó háború terhei, a Monarchia tehetetlen hadvezetése és a növekvő német befolyás veszélye szinte az egész értelmiséget kiábrándítja. Adynak 1914 óta nem jelent meg verseskönyve, most Hatvany Lajos biztatására elkészíti A halottak élén c. kötetet. Adynak 1914 óta nem jelent meg verseskönyve, most Hatvany Lajos biztatására elkészíti A halottak élén c. kötetet.

28 A HALOTTAK ÉLÉN Az őszirózsás forradalom Budapesten éri. Már halálos beteg, amikor utolsó versét írja - mély aggodalommal a magyarság jövőjéért (Üdvözlet a győzőnek). Az őszirózsás forradalom Budapesten éri. Már halálos beteg, amikor utolsó versét írja - mély aggodalommal a magyarság jövőjéért (Üdvözlet a győzőnek).Üdvözlet a győzőnekÜdvözlet a győzőnek A Nemzeti Tanács küldöttsége lakásán keresi fel, és köszönti benne a „forradalom viharmadarát”. A Nemzeti Tanács küldöttsége lakásán keresi fel, és köszönti benne a „forradalom viharmadarát”. A haladó írók új szervezetének, a Vörösmarty Akadémiának alakuló ülésére még elmegy, elnökké választják, de ünnepi megnyitóját nem képes elmondani. A haladó írók új szervezetének, a Vörösmarty Akadémiának alakuló ülésére még elmegy, elnökké választják, de ünnepi megnyitóját nem képes elmondani.

29 A VÉG 1919. január 27-én reggel a szanatóriumban meghal. A nemzet halottjaként temetik el.

30 UTÓÉLET Halála után, posztumusz kötetben jelennek meg a kötetekből kimaradt versek Az utolsó hajók címmel 1923-ban. Halála után, posztumusz kötetben jelennek meg a kötetekből kimaradt versek Az utolsó hajók címmel 1923-ban.

31 JELENTŐSÉGE A Nyugat előtt és a Nyugattal együtt Ady jelentette a századfordulón a totális lázadást irodalmunkban; ám ő nemcsak az irodalomban, hanem Magyarországon is felfordulást akart és hirdetett. A Nyugat előtt és a Nyugattal együtt Ady jelentette a századfordulón a totális lázadást irodalmunkban; ám ő nemcsak az irodalomban, hanem Magyarországon is felfordulást akart és hirdetett. Ízig-vérig újságíró volt. Személyisége mélyen megosztotta kortársait, híveit és ellenfeleit egyaránt. Ízig-vérig újságíró volt. Személyisége mélyen megosztotta kortársait, híveit és ellenfeleit egyaránt. A tízes évek fiatal nemzedékének épp úgy anyanyelve volt Ady költészete, mint az 1960-as, 1970-es évek ifjúságának József Attiláé. A tízes évek fiatal nemzedékének épp úgy anyanyelve volt Ady költészete, mint az 1960-as, 1970-es évek ifjúságának József Attiláé. A Monarchia más nemzetiségű írói szemében is vitathatatlan tekintély volt. A Monarchia más nemzetiségű írói szemében is vitathatatlan tekintély volt.

32 Kisfaludy Stróbl Zsigmond szobra

33


Letölteni ppt "Ady Endre 1877-1919. 1877. november 22. Erdély északi részén, a Szilágyságban született, Érmindszent en, melyet ma Adyfalvának neveznek. Erdély északi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések