Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Szent Szövetség Európája

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Szent Szövetség Európája"— Előadás másolata:

1 A Szent Szövetség Európája
Nemzetközi kapcsolatok története Nemzetközi tanulmányok BA ZMNE Balogh István

2 Az óra szerkezete Elképzelések Európa megszervezésére
A bécsi kongresszus A kongresszusi korszak A keleti kérdés és a görög szabadságharc

3 Elképzelések Európa megszervezésére
- Békére törekvés - Európai szoldiaritás - Német kérdés: - Poroszo. -Vs. - Au. - Mittel-Europa elképzelések - Alkotmányos monarchiák? - Nemzetállamiság? (Hegel) - Metternich elképzelése - I. Sándor elképzelése és az orosz tervek - Franciaország kérdése

4 A bécsi kongresszus 1814-1815 - 1814 szeptembertől-1815 június 9.
- Bizottsági rsz – kisállamok – 8 „nagy” - Oroszország Poroszország - Ausztria Anglia - Franciaország Spanyolország - Svédország Portugália - Rendezők: Hardenberg, Humboldt; Castlereagh; Metternich; I Sándor; Talleyrand - Alapelvek

5 A bécsi kongresszus 1814 május 30: I. párizsi béke: Fr. megtarthatta 1792-es határait; Itália egy része Au-hoz kerül, többi: szuverén államok; Rajna bal partja: Poroszország és Hollandia Területi rendezés: Oroszország: Lo. nagy része Varsóval együtt, Finnország (1809); Besszarábia (1812) Poroszország: Posen, Danzig, Thorn grófsága, Szászország és svéd Pomeránia egy része, Vesztfália, Rajna-vidék [Mainz, Trier, Köln, Koblenz]

6 A bécsi kongresszus Bajorország: Nürnberg, Regensburg, Passau, Pfalz egy része Hannover: Egyes területek Poroszoktól – királyság Ausztria: Ladoméria és Galícia, Salzburg, Tirol Voralberg [Bajorországtól]; Lombardia, Isztria, Velence, Dalmácia Krakkó: kt. nagyhatalmak nki gyámsága alatt Német Szövetség: 1815 június 10.: 39 egység

7 A bécsi kongresszus Svédország: Norvégiát kapják Finno. Elvesztése miatt Dánia: Holstein és Lauenburg Piemont: Genovai Kt. liguriával együtt – osztrák bef. Párma és Lucca, Modena, Nápolyi Királyság, Ravenna, Ferrara – osztrák befolyás Egyházi állam: csalódás

8

9 A bécsi kongresszus Svédország: Norvégiát kapják Finno. Elvesztése miatt Dánia: Holstein és Lauenburg Piemont: Genovai Kt. liguriával együtt – osztrák bef. Párma és Lucca, Modena, Nápolyi Királyság, Ravenna, Ferrara – osztrák befolyás Egyházi állam: csalódás

10 A bécsi kongresszus Napóleon 100 napja – angol-porosz győzelem 1815 november 20: II. bécsi béke: 1790-es határok, területek elvesztése: Rajna bal partján, Nizza, Savoya, 700 m frank jóvátétel, es sereg 5 éven keresztüli eltartására Ütköző államok Franciaország körül (Svájc semlegessége: 1815 november 20)

11 A bécsi kongresszus 1814-1815 Kettős garancia-rsz.:
- Szent Szövetség: 1815 szeptember 26.: Or.; Poroszo.; Au. - Forradalmak ellenében - Négyes Szövetség: 1815 november 20.: Or,; Poroszo.; Au.,+ Anglia – Franciaország ellen ÉRTÉKELÉS – kontinentális, keresztény, monarchikus (ld.: Ormos-Majoros-könyv)

12 A kongresszusi korszak
Orosz befolyás vs. osztrák érdekek Zavargások német területeken 1815: Jéna: diákegyletek 1817: Wartburg – zavarágsok 1819: Mannheim, Wiesbaden – merényletek 1819: Karlsbad: határozatok a megmozdulásokkal szemben 1819: Birodalmi Gyűlés is elfogadja

13 A kongresszusi korszak
1818 szeptember 27: Aachen – 5 nagyhatalom - Francia jóvátétel és megszállás kérdése - DE! Négyes Szövetség megújítása - Porosz és orosz javaslatok november 1: Négyes Szöv. felújítása : 3 forradalmi hullám I.: Spanyolország, Portugália, Nápolyi Királyság, Piemont, Franciaország

14 A kongresszusi korszak
1820 október 20: Troppau - Fr. és GB csak megfigyelőkkel - Metternich és az osztrák érdekek Itáliában - Franciák nem akarták osztrákokat Nápolyban látni – közvetítés november 19: elvek a forradalmi országok kapcsán - 1821: GB lehatárolódik – liberális közvélemény

15 A kongresszusi korszak
1821 január 26: Laibach (Ljubljana) - Anglia nincsen jelen - Ausztria kap felhatalmazást a nápolyi felhat. február 6.: sereg, Rieti – Március 24 - Nápoly: restauráció – 7 évig osztrákok - piemonti beavatkozás

16 A kongresszusi korszak
1820 október 20.: Verona - Spanyolország kérdése – ki avatkozzon be? - Angol érdekek – spanyol és LA. g-i érdeke - Franciák kaptak megbízást - Szent Szöv. ellenőrzése alatt augusztus 31: Cádiz elfoglalása Latin-Amerika: kreolok mozgalma - 1816: Argentína - 1817: Chile - 1819: Bolivar – Nagy-Kolumbia - 1824: Peru - 1825: Brazília - portugálok

17 A kongresszusi korszak
L-A.: gazdasági érdekek, nagyhatalmi elképzelések Párizs: beavatkozást fontolgat – Anglia – USA-hoz fordul – 1823 december 2.: Monroe-doktrína Franciák visszalépnek még ősz folyamán Veronával a bécsi győztesek szövetsége szétesik – csak porosz-orosz-osztrák kooperáció, de 1825: Sándor halála

18 A keleti kérdés és a görög szabadságharc
Török birodalom feletti befolyásért folyó versengés - Balkán - KK és Egyiptom - Konstantinápoly - Fekete-tengeri szorosok 1774: Kücsük-Kajnardzsi béke 1789: Napóleon hadjárata Elképzelések a keleti kérdés kapcsán

19 A keleti kérdés és a görög szabadságharc
- Görögök helyzete a török birodalmon belül: kedvező - Okok: - Fanarióták tervei - Francia hatás - janinai pasa - Anarchikus viszonyok a TB-on belül Előzmények: - Titkos társaságok, Philiki Eteria: 3 cél - Kapodisztriasz – orosz keleti ügyekért felelős küm. - 1820: Ypszilanti Sándor - európai görög hálózat jelentősége

20 A keleti kérdés és a görög szabadságharc
- Dunai monarchiákkal való együttműködés – Szerbia, román fejedelemségek – Moldva, Besszarábia március 6 – kezdeti sikerek után kudarc június – Dragasanin – török győzelem - Ypszilanti fogságba esik – Munkács

21 A keleti kérdés és a görög szabadságharc
Nagy kérdés: legitimitás VS. érdek? - ÉRDEK! július és augusztus: oroszok lépései - 1822: janinai pasa feletti török győzelem január: Epidaurosz: függetlenség – Mavrokordatosz április – török válasz: Chiosz-sziget

22 A keleti kérdés és a görög szabadságharc
- Kezdetben Verona: be nem avatkozás - Utána: Anglia – kölcsönök 1824-től – Földközi-tenger – keresk, orosz befolyás : nagyhatalmak kivárnak - 1825: Porta bevonja Egyiptomot - 1824: Kréta és Morea - 1825: Navarino elesik - 1826: Misszolonghi - 1827: Athén és Morea nagy része

23 A keleti kérdés és a görög szabadságharc
Oroszok a dunai monarchiákban voltak érdekeltek 1826 április 4: Pétervár: angol-orosz protokoll: görögök elleni hadműveletek beszüntetése, görög autonómia Orosz befolyás: 1826: Kapodisztriasz: helytartó 1827: Görög kt. elnöke 1826 október 7: akkermani konvenció: dunai monarchiákban az orosz befolyás érvényesülhetne 1827 július 6: London: angol-orosz-francia megállapodás

24 A keleti kérdés és a görög szabadságharc
Törökök elutasítják – válasz: tengeri blokád 1827 október 20: navarionói öböl: egyiptomi és török flotta elsüllyesztése 1828 május 4: oroszok törökök ellen – Konstantinápolyig jutnak 1828: brit nyomásra egyiptomi sereg kivonul Moreából, brit és francia seregek benyomulása 1829 szeptember 14: drinápolyi béke – oroszok területeket kapnak: Duna deltája, Kaukázus

25 A keleti kérdés és a görög szabadságharc
Határok: Arta folyótól Volosz-öbölig I. Othon 1832-től 1832-ben törökök is elismerik

26 Felhasznált irodalom Davies, Norman 2001: Európa története. Osiris Kiadó/ 2000 Kiadó, Budapest x. fejezet Kincses László 2005: Diplomáciatörténet. Hvg-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest - Vonatkozó fejezetrészek Kissinger, Henry A.1996: Diplomácia. Panem-Mcgraw-Hill-Grafo, Budapest – IV. fejezet Kleinschmidt, Harald 2000: Nemzetközi kapcsolatok története. Athaeneum, Budapest - Vonatkozó fejezetrészek TÉRKÉP:

27 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A Szent Szövetség Európája"

Hasonló előadás


Google Hirdetések