Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia."— Előadás másolata:

1 A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4.

2 Miről fogok beszélni?  A portugál-magyar „Megújuló energia” konferenciáról (2009)  A Green Capitalról  Magyarország (megújuló)energia helyzetéről  A „zöld gazdaság”-ról  A „zöld gazdaság” részeként a decentralizált megújuló energia programról Bevezetés

3 Portugál-magyar „Megújuló energia” konferencia Budapest, 2009. november 26. A jó portugál példa bemutatása a magyar politikusok és felelős döntéshozók számára:  a megújuló energiák felhasználása területén  a lakossági decentralizált villamos-energia előállítás területén  egyes energiapolitikai, szabályozási és finanszírozási kérdések A portugál-magyar „Megújuló energia” konferenciáról (2009)

4 A GREEN CAPITAL független környezetpolitikai kutató- tanácsadó műhely küldetése és tevékenysége Küldetés: a környezetpolitika eszközeivel a környezettudatosság alakítása, a társadalom és a nemzetgazdaság minden szintjén  szemlélet  közpolitika Tevékenység:  Környezetügyi kutatások tervezése, szervezése  Környezetpolitikai stratégiai tanácsadás  Környezeti vezetési tanácsadás  Szervezet- és hálózatépítés  Környezetlogisztikai tanácsadás (benne megújuló energia)  Környezeti marketing és kommunikáció  Nemzetközi környezetügyi projektek szervezése, lebonyolítása, szakértők biztosítása nemzetközi partnerekkel együttműködésben  Környezeti hatásvizsgálat, felülvizsgálat, engedélyezések koordinálása A Green Capitalról

5 Vonatkozó referenciák  Környezetpolitikai stratégiai tanácsadás a Győri Szeszgyár és Finomító Zrt. Részére (megújuló energia-bioüzemanyag)  Környezetpolitikai stratégiai tanácsadás a Hungrana Kft. Részére (megújuló energia-bioüzemanyag)  „Lehet-e Magyarország bioetanol nagyhatalom?” c. kutatás és tanulmány  „Zöldgazdaság - a gazdaság zöldítése Magyarországon” c. tanulmány  Agrár-környezetvédelmi kutatások az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet számára (benne megújuló energia)  Életciklus analízisek (LCA): villamosenergia (benne megújuló energia vizsgálata) villamosenergia (benne megújuló energia vizsgálata) tömegközlekedés (alternatív üzemanyag) tömegközlekedés (alternatív üzemanyag) A Green Capitalról

6  Magyarország jelenlegi gázexport-függősége 73%-os. A lakásállomány 90%-a gázalapú fűtéssel működik  2020: a jelenlegi energiapolitikai koncepció szerint a függőségünk 85%-os lesz  4 millió háztartás, 0,1% energetikai korszerűsítés évente, 1.5 Mrd Ft  2009-ben 82 milliárd Ft-ot költöttünk távhő - és gázár támogatásra, annyit, mint amennyit megújulókra és energiahatékonyságra 2007 és 2013 között Magyarország (megújuló) energia helyzete  2009: 6-7% (elektromos energia : 5,3%)  2020: 13-15%  ?????(20-30%) Magyarország (megújuló)energia helyzetéről

7 Magyar elektromos energia termelés Egyéb megújuló=1,7% Biomassza:3,6% Egyéb fosszilis=4,7% Összes fosszilis: 57,7% Összes megújuló: 5,3% Magyarország (megújuló)energia helyzetéről

8 Megújuló energia potenciál Technikai potenciál (MTA)  Biomassza:   Biomassza: 203-328 PJ (jelenleg 50 PJ hasznosul)   Napenergia:  Napenergia: 1838 PJ (0,1PJ)  Víz:  Víz: 14,4 PJ (5,6 PJ)  Szél:  Szél: 532,8 PJ (3,3 PJ)  Geotermikus:  Geotermikus: 63,5 PJ (Összes villamosenergia: 1110 PJ, ebből nukleáris: 410 PJ földgáz: 420 PJ) nukleáris: 410 PJ földgáz: 420 PJ) Biomassza fenntartható hasznosítása (EEA) : Biomassza fenntartható hasznosítása (EEA) : 145,5 PJ ebből erdő: ebből erdő: 8,3 PJ szántóföldi növénytermesztés: szántóföldi növénytermesztés: 50,2 PJ biomassza hulladék: biomassza hulladék: 87 PJ Magyarország (megújuló)energia helyzetéről

9 Zöldgazdaság= a fenntartható fejlődés gyakorlati alkalmazása Beavatkozási sarokpontok:  Energia  Megtakarítások (nyersanyag, energia, víz, hulladékok)  Foglalkoztatás A „zöld gazdaság”-ról

10 Zöldgazdaság… Célok:  Fenntartható fejlődési stratégia beágyazása a (gazdaságpolitikai) döntésekbe  Helyi gazdaságok fejlesztése a foglalkoztatás növelése mellett („1millió munkahely 10 év alatt”) Profitszerzés helyett a fenntartható szükséglet kielégítésével Profitszerzés helyett a fenntartható szükséglet kielégítésével A természeti ciklusok modellezésével A természeti ciklusok modellezésével Helyi kultúrákra és természeti értékekre alapozva Helyi kultúrákra és természeti értékekre alapozva A „zöld gazdaság”-ról

11 Zöldgazdaság… Eszközök:  Adórendszer és támogatáspolitika zöldítése  Erőforrásokhoz való igazságos hozzáférés  Fenntartható agrárium és vidékfejlesztés, birtokpolitika, élelmiszergazdaság  Megújuló energiák használata  Fentieknek megfelelő kis-és középvállalkozás támogatás kis-és középvállalkozás támogatás anyag és energiaszegény gazdaságba való K+F és innováció anyag és energiaszegény gazdaságba való K+F és innováció A „zöld gazdaság”-ról

12 A decentralizált megújuló energia program lényege  Vidékfejlesztési politika része  Szociálpolitika része (egyéni szinten fogyasztói/termelői egyenleg elszámolás, pl. villamosenergia terén)  Helyi közösségi megújuló energia mátrix  Helyi zöld gazdaságokban termelik és hasznosítják  Sok lábon állás Input (ami felesleg van, vagy rendelkezésre áll) Input (ami felesleg van, vagy rendelkezésre áll) biomassza(hulladék), nap, szél, geotermikus, trágya(biogáz)…. Output (hasznosítás energia és nem csak energia célra) Output (hasznosítás energia és nem csak energia célra) állattartás, élelmiszeripar, ökoturizmus, zöld ipar….  Alacsonyan kvalifikált munkaerő A „zöld gazdaság” részeként a decentralizált megújuló energia programról

13 A decentralizált megújuló energia program - innováció  Ehhez szükséges K+F= magasan kvalifikált munkaerő Az energia és anyagszegény, hulladékmentes, zárt ciklusú ipari folyamatok megtervezése Az energia és anyagszegény, hulladékmentes, zárt ciklusú ipari folyamatok megtervezése A mezőgazdaságban az alkalmazkodást szolgáló termelési eljárások kimunkálása A mezőgazdaságban az alkalmazkodást szolgáló termelési eljárások kimunkálása Komplex tájgazdálkodási rendszerek Komplex tájgazdálkodási rendszerek Alternatív energiaforrások kutatása Alternatív energiaforrások kutatása Szociális innováció és vidékfejlesztés Szociális innováció és vidékfejlesztés Zöld („Green IT”) információtechnikák (pl. „smart grid” ), stb. Zöld („Green IT”) információtechnikák (pl. „smart grid” ), stb. A „zöld gazdaság” részeként a decentralizált megújuló energia programról

14 A decentralizált megújuló energia program közpolitikája I.  Helyzetfeltárás Globális kitekintés, példák Globális kitekintés, példák EU, példák EU, példák Régió, példák Régió, példák Magyarországi helyzet Magyarországi helyzet EU előírások EU előírások  Az elérendő cél meghatározása  Eszközrendszer meghatározása jogszabályi háttér jogszabályi háttér egyéb szabályozók, ösztönzők/gátló tényezők feltárása egyéb szabályozók, ösztönzők/gátló tényezők feltárása műszaki háttér műszaki háttér gazdasági háttér gazdasági háttér társadalmi háttér társadalmi háttér A „zöld gazdaság” részeként a decentralizált megújuló energia programról

15 A decentralizált megújuló energia program közpolitikája II.  Stratégiai tervezés a decentralizált megújuló energia termelés és ellátás magyarországi kialakítására, magvalósítására vonatkozó közpolitikára  „Stakeholder” analízis és konzultáció, azaz a társadalmi elfogadottság megteremtése  Megvalósítás jogszabályi feltételek kidolgozása jogszabályi feltételek kidolgozása műszaki feltételek kidolgozása műszaki feltételek kidolgozása gazdasági feltételek, ösztönzők kidolgozása gazdasági feltételek, ösztönzők kidolgozása egyéb feltételek, mint pl. K+F és innováció kidolgozása egyéb feltételek, mint pl. K+F és innováció kidolgozása szakértői támogatás szakértői támogatás  Kommunikációs tervezés és megvalósítás  Finanszírozási feltételek és támogatáspolitika kialakítása  Pilot projektek megvalósítása A „zöld gazdaság” részeként a decentralizált megújuló energia programról

16 Konklúzió  Portugália jó példája a megújuló energiák területén  Jelen hazai helyzet: A magyar energiarendszer nem fenntartható A magyar energiarendszer nem fenntartható Megújuló energia célok kevesek, de ez sem tartható Megújuló energia célok kevesek, de ez sem tartható (centralizáltan nem teljesíthetőek) (centralizáltan nem teljesíthetőek)  Megoldás: Decentralizált megújuló energia program köré szervezett fenntartható vidékfejlesztés Decentralizált megújuló energia program köré szervezett fenntartható vidékfejlesztés A centralizált és decentralizált rendszerek egymás melletti működtetése A centralizált és decentralizált rendszerek egymás melletti működtetése Munkahelyteremtés = zöld foglalkoztatás Munkahelyteremtés = zöld foglalkoztatás Ki kell dolgozni a vonatkozó közpolitikát Ki kell dolgozni a vonatkozó közpolitikát Összefoglalás

17 Köszönöm a figyelmet! További információ: Őri István vezérigazgató ori.istvan@greencapital.hu Green Capital Zrt. 1024 Budapest, Fény u. 16. Telefon: +36-1-336-1356 Telefax: +36-1-430-6695 www.greencapital.hu Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4.


Letölteni ppt "A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések