Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Controlling a gyakorlatban Gyimesi Gábor Magyar Controlling Egyesület Controlling és Audit elemek az EU pályáztatási folyamatban MCS Management & Controlling-Service.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Controlling a gyakorlatban Gyimesi Gábor Magyar Controlling Egyesület Controlling és Audit elemek az EU pályáztatási folyamatban MCS Management & Controlling-Service."— Előadás másolata:

1 Controlling a gyakorlatban Gyimesi Gábor Magyar Controlling Egyesület Controlling és Audit elemek az EU pályáztatási folyamatban MCS Management & Controlling-Service Vezetési Tanácsadó Kft. 1138 Budapest, Babér u. 5., Tel: 452-3795 www.mcskft.hu, mcskft@mcskft.hu

2 Controlling és Audit elemek az EU pályáztatási folyamatban Magyar Controlling Egyesület Gyimesi Gábor / MCS Kft. Néhány szó a téma választáshoz Cél Fontosabb controlling és audit eljárások, módszerek eszközök bemutatása a EU pályázatok rendszerén keresztül Aktualitás, kapcsolódás EU pályázatok, projektek belső ellenőrzés controlling elemek (folyamatok, eszközök, módszerek) Előzmények Bartha Szilvia: Az Európai Uniós támogatások controlling rendszere, EDIS (MCE konferencia, 2003.04.24-25)

3 „Fejlesztések” Magyar Controlling Egyesület Gyimesi Gábor / MCS Kft. Alapelemek: EU tervezési ciklusa EU tervezési periódus – 7 év Működés Éves terv Szakpolitikák Ehhez kapcsolódóan az EU Alapok Nemzeti Fejlesztési Terv és ehhez kapcsolódóan a KTK (Közösségi Támogatási Keret) Programok Prioritások Intézkedések Projektek Komponensek Controlling és Audit elemek az EU pályáztatási folyamatban

4 Magyar Controlling Egyesület Gyimesi Gábor / MCS Kft. Szakpolitika – program –projekt ciklusa Szakpolitikák Ehhez kapcsolódóan az EU Alapok Programozás Azonosítás Helyzetfelmérés Finanszírozás Bevezetés Értékelés Program ciklus Projekt ciklus Programozás Azonosítás Helyzetfelmérés Finanszírozás Bevezetés Értékelés Program végrehajtás Controlling és Audit elemek az EU pályáztatási folyamatban

5 Magyar Controlling Egyesület Gyimesi Gábor / MCS Kft. Program végrehajtás elemei Prioritások Intézkedés (projekt, támogatás) Költségvetés Program Felelős hatóság Lebonyolító ügynökség Kifizető ügynökség Monitoring Bizottság Projekt „Fejlesztési ügynökök” Controlling és Audit elemek az EU pályáztatási folyamatban

6 Magyar Controlling Egyesület Gyimesi Gábor / MCS Kft. Controlling aspektus - program ciklus menedzsment - logframe módszer - monitoring - mutatószámok Controlling és Audit elemek az EU pályáztatási folyamatban

7 Magyar Controlling Egyesület Gyimesi Gábor / MCS Kft. Programozás Azonosítás Helyzetfelmérés Finanszírozás Bevezetés Értékelés Szektoriális és nemzeti szintű vizsgálat a problémák, prioritások azonosítására, kooperáció megalapozásához Többéves „National Indicative Programme” elkészítése az eredmény, amely az ország stratégiai tervén alapul Projektötletek relevanciájának, megvalósíthatóságának izsgálata Szektoriális, tematikus Elő- Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése Koherencia vizsgálat a projekt / program és az ország stratégiai céljai között Releváns projektötletek tervekké fejlesztése A projektötlet részletes specifikációjában a haszonélvezők és az érintettek vesznek részt Implementációs, tevékenység és erőforrás terv készítése szükséges Eredmény: Megvalósíthatósági Tanulmány Controlling és Audit elemek az EU pályáztatási folyamatban

8 Magyar Controlling Egyesület Gyimesi Gábor / MCS Kft. Programozás Azonosítás Helyzetfelmérés Finanszírozás Bevezetés Értékelés Bizottság állítja össze a pénzügyi ajánlatot, döntés születik, hogy a projektet finanszírozzák-e El kell, hogy készüljön a végleges pénzügyi ajánlat Az EC és a partnerország aláírt megállapodása szükséges Implementáció kezdődhet ha a projektet megtervezték és a pénzügyi támogatás biztosított Monitoring: hatékony kontroll, hogy a célelérés közben a meghatározott keretek között maradjon a projekt; vezetés és döntéshozatal számára az információk szisztematikus és folyamatos gyűjtése és vizsgálata Reporting: haladás vizsgálata a célok megvalósulásának tükrében Objektív, célok mennyire teljesültek Hatékonyság, hatásosság, relevancia Projekt alatt, utána, később Függetlenség, hitelesség, hasznosság, haszonélvezők bevonása Controlling és Audit elemek az EU pályáztatási folyamatban

9 Magyar Controlling Egyesület Gyimesi Gábor / MCS Kft. Logical Framework Approach (Logframe) eszköz a projekttervezéshez és a projekt menedzsmenthez technika egy adott szituáció / helyzet azonosítására és analizálására, illetve olyan célok és tevékenységek definiálására, melyeket a szituáció javításához, a kívánt állapot eléréséhez szükségesek kulcsfontosságú management monitoring eszköz a bevezetés és értékelés szakaszában, de a program ciklus menedzsment minden fázisában elengedhetetlen szerepet tölt be iteratív folyamat, mely a létező szituáció alapos elemzésével kezdődik, ami alapot szolgáltat a későbbi tervezéshez Jelen Jövő Controlling és Audit elemek az EU pályáztatási folyamatban

10 Magyar Controlling Egyesület Gyimesi Gábor / MCS Kft. Logframe megközelítés Elemzési fázis Tervezési fázis Stakeholder analízis stkaeholderek, illetve a projekteredmények ‘haszonélvezőinek’ azonosítása, definiálni, hogy kinek a problémája lesz a jövőbeli beavatkozásokkal megoldva Probléma analízis a kulcs problémák, lehetőségek és veszélyek azonosítása, ok-okozati összefüggések meghatározása Cél elemzés azonosított problémákból a célok levezetése, ‘means to ends’ kapcsolat meghatározása Stratégia analízis különböző stratégiák azonosítása a kívánt célok eléréséhez, a legmegfelelőbb stratégia(ák) kiválasztása, a fő célok meghatározása (Általános célkitűzések, A projekt célja) Logframe projekt / program struktúra definiálása, belső logikájának tesztelése, célok mérhetővé tétele, szükséges eszközök és költségek meghatározása Tevékenység ütemezés a tevékenységek sorrendjének és függelmi viszonyának, átfutási idők, mérföldkövek, felelősök megadása Erőforrás ütemezés a Tevékenység ütemezésből levezetve inputok és budget megadása Controlling és Audit elemek az EU pályáztatási folyamatban

11 Magyar Controlling Egyesület Gyimesi Gábor / MCS Kft. Logikai keretmátrix – program beavatkozás logikája Controlling és Audit elemek az EU pályáztatási folyamatban InputProgram beavatkozások Output Eredmények Hatások Operatív célok Specifikus célok Átfogó célok Program célok

12 Magyar Controlling Egyesület Gyimesi Gábor / MCS Kft. Logikai keretmátrix – program szint Controlling és Audit elemek az EU pályáztatási folyamatban Általános célkitűzések A projekt célja Eredmények Tevékenységek Általános célkitűzések A projekt célja Eredmények Tevékenységek Általános célkitűzések A projekt célja Eredmények Tevékenységek PROGRAM PROJEKTKOMPONENS

13 Magyar Controlling Egyesület Gyimesi Gábor / MCS Kft. Logikai keretmátrix – projekt szint Miért van szükség a projektre? Mi a projekt elvárt célja? Hogy lehet ezt elérni? Mely külső faktorok lényegesek a siker szempontjából? Hol találhatóak azok az információk, melyek a projekt sikerességéhez szükségesek? Milyen eszközök szükségesek? Mekkorák a projektköltségek? Milyen előfeltevésekkel kell megbirkózni a projekt indítása előtt? Támogatási logika (Intervention Logic) Objektíven alátámasztható eredményességi mutatók (Objectively Verifiable Indicators) Az eredmények igazolásá- nak forrásai és eszközei (Sources of Verification) Feltevések, feltételek (Assumptions) Átfogó célkítűzések (Overall Objectives) A projekt célja (Project/Programme Purpose) Eredmények (Results) Intézkedés (Activities) Eszközök (Means)Költségek (Cost) Előfeltevések (Pre-conditions) Tartalmi kapcsolat Megvalósulásra gyakorolt hatás Controlling és Audit elemek az EU pályáztatási folyamatban

14 Magyar Controlling Egyesület Gyimesi Gábor / MCS Kft. Logikai keretmátrix -példa Logframe példa az SZVP-2003-2 számú GKM pályázat alapján az MCS Kft-re, mint pályázóra vonatkozóan Controlling és Audit elemek az EU pályáztatási folyamatban

15 Magyar Controlling Egyesület Gyimesi Gábor / MCS Kft. Program értékelési folyamat Controlling és Audit elemek az EU pályáztatási folyamatban Szükségletek CélokInputokMűködésOutputok Eredmény Hatás Érvényesség Hatékonyság Hatásosság Hasznosság és fenntarthatóság

16 Magyar Controlling Egyesület Gyimesi Gábor / MCS Kft. Hatásosság és hatékonyság mutatói Controlling és Audit elemek az EU pályáztatási folyamatban Mutató HatásosságHatékonyság Pénzügyi / fizikai output Eredmény Hatás Tényleges / tervezett output Output összehasonlítása a költségekkel Tényleges / tervezett eredmény Tényleges / tervezett hatás Eredmény összehasonlítása a költségekkel Hatás összehasonlítása a költségekkel Operatív cél Specifikus cél Átfogó cél Példa: Alap infrastruktúra Beavatkozási terület: KKV-k által igénybevett szolgáltatások és alkalmazások (elektronikus kereskedelem és tranzakciók, oktatás és szakképzés, üzleti kapcsolatok kialakítása) Output: IT-vel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó újonnan alapított cégek száma Eredmény: a létrejövő szolgáltatásokhoz hozzáférő KKV-k száma IT szolgáltatásokat nyújtó KKV-k száma Internet hozzáférés száma hívókörzetenként Hatás: új vagy megőrzött állások bruttó/nettó száma 2 év után

17 Magyar Controlling Egyesület Gyimesi Gábor / MCS Kft. Értékelés – Monitoring - Audit Értékelés Monitoring Audit Mit? Hatásosság, hatékonyság, relevancia, azaz fennállnak-e a program indításához hozzájáruló körülmények, eredmé- nyesség, hatékonyság, hatás Hatásosság, hatékonyság, szisztematikus vezetői tevékenység Pénzügyi területek, hatékonyság, jó vezetés Hogyan? Mély elemzésGyors és folyamatos vizsgálat Pénzügyi vizsgálat Kik? Külső értékelőkBelső és külső értékelőkKülső, hivatásos értékelők Mikor? Egy-kétszer, a projekt végén vagy később Rendszeresen, évente többször Implementáció előtt vagy után Controlling és Audit elemek az EU pályáztatási folyamatban

18 Magyar Controlling Egyesület Gyimesi Gábor / MCS Kft. Monitoring alap lépései LépésTartalom 1.Adatgyűjtés (tények, megfigyelések, mérések), majd azok dokumentálása - Célokhoz rendelt mutatók a Logframe minden szintjén - A tevékenységek minősége és alkalmassága, erőforrásfelhasználás (teljesítmény) - Projekt környezet (mutatók a Feltevésekhez) - Projekt hatás - Kooperáció a partnerekkel, érintettekkel, haszonélvezőkkel 2.Elemzés és következtetések levonása - A tervezett és a tényleges eredmények összehasonlítása, eltérések azonosítása, következtetések levonása - Változások a projket környezetben, konzekvenciái a projektre nézve, következtetések levonása - A tervezett és a tényleges projket eljárások és kooperáció összehasonlítása, eltérések azonosítása, következtetések levonása 3.Javasaltok, megfelelő intézkedések - Tevékenységek és erőforrások időzítésének szabályozása - Célok szabályozása - Eljárások és együttműködési mechanizmusok szabályozása Controlling és Audit elemek az EU pályáztatási folyamatban

19 Magyar Controlling Egyesület Gyimesi Gábor / MCS Kft. Reporting Inception Report a projekt indítását követően (1-3 hónapon belül) Progress Report-ok a projekt implementáció folyamán, rendszerint negyed- vagy félévente Annual Report-ok Final Report a projekt befejezése után Projekt környezet Projekt teljesítmény a célokkal és tervekkel összehasonlítva Kockázatok és feltevések Folyamatos ‘karbantartás’ Javaslatok és részletezett munka tervek és budget a következő implementációs periódusra FókuszterületekRiporttípusok Controlling és Audit elemek az EU pályáztatási folyamatban

20 Magyar Controlling Egyesület Gyimesi Gábor / MCS Kft. Audit aspektus - Rendszer audit, audit trail - Kockázat alapú ellenőrzés Controlling és Audit elemek az EU pályáztatási folyamatban

21 Magyar Controlling Egyesület Gyimesi Gábor / MCS Kft. Audit rendszer elemei Működési Kézikönyv Audit Trail Ellenőrzési módszerek Belső ellenőrzés intézmény rendszere Információs rendszer Controlling és Audit elemek az EU pályáztatási folyamatban

22 Magyar Controlling Egyesület Gyimesi Gábor / MCS Kft. Audit fókusza Controlling és Audit elemek az EU pályáztatási folyamatban Saját működésProgramok működése Saját (programokon kívüli) működési folyamatok Saját (programokon kívüli) gazdálkodás Programokhoz kapcsolódó szervezetek, folyamatok Projektek

23 Magyar Controlling Egyesület Gyimesi Gábor / MCS Kft. Működési Kézikönyv, audit trail Controlling és Audit elemek az EU pályáztatási folyamatban Audit trail definíció, értelmezés: A pénzügyi és megvalósítási folyamatok megfelelő leírását nyújtja a folyamatok kezdetétől azok befejezéséig; Kiemelten mutatja a folyamatba épített ellenőrzési pontokat, amelyek a hibák és szabálytalanságok minimalizálását szolgálják, valamint az ellenőrzések végrehajtásáért viselt felelősségeket; Biztosítja a költségek, kiadások ellenőrizhetőségét; Dokumentációja folyamatábrákból és szöveges leírásokból áll, amely biztosítja a rendszer áttekintését és megértését. Működési Kézikönyv Célja, tartalmánál fogva kettős Összefoglalás, szabályozás: biztosítani a a résztvevő munkatársak számára az összes olyan útmutatást, amely a feladataik szervezett, reprodukálható és hiteles, a vonatkozó előírások szigorú betartása melletti elvégzéséhez szükséges Felügyelet támogatása: vezetés, külső ellenőrző szerv

24 Magyar Controlling Egyesület Gyimesi Gábor / MCS Kft. Lehetséges audit trail eszközök Controlling és Audit elemek az EU pályáztatási folyamatban Felelősségek szétválasztása Check-listák használata 4 szem elv Ellenjegyzés Automatikus szoftver ell. Rendszeres összevetések Szigorú számadású biz. Független értékelők Előzetes kritérium rendszer Audit trail eszközök

25 Magyar Controlling Egyesület Gyimesi Gábor / MCS Kft. Kockázat alapú belső ellenőrzés tervezés Controlling és Audit elemek az EU pályáztatási folyamatban Vizsgálati fókusz: - fókusz 1 - fókusz 2 - fókusz n Intézményi célok Folyamatok Összegzés MAKAMMKKAKAAMAKKAAMAKAMMKKAKAAMAKKAA 1. lépés: Kritikus folyamatok azonosítása 2. lépés: Folyamatonkénti kockázat értékelés - Kockázatok azonosítása - Kockázatok értékelése: hatás és bekövetkezés valószínűsége - Ellenőrzési pontok azonosítása

26 Magyar Controlling Egyesület Gyimesi Gábor / MCS Kft. 5 %-os ellenőrzési szabály Controlling és Audit elemek az EU pályáztatási folyamatban Az összprojekt-érték min. 5%-nak megfelelő értékű projektet kell bevonni az ellenőrzésbe Teljeskörű ellenőrzés szükséges Szabályszerűségi- és rendszerellenőrzést is kell végezni A vizsgálandó projektek kiválasztása kockázatelemzés alapján történik, reprezentatív kritériumok figyelembevételével Kockázat elemzési fókuszok Méret Tulajdonos típusa Projekt időtartama Projektben résztvevők száma Támogatás mértéke Terület, bonyolultság (szakmai) Terület (módszertani) Kockázati arány Tény adatok Ellenőrzési tervek

27 Magyar Controlling Egyesület Gyimesi Gábor / MCS Kft. Források Strukturális Alapok Képzési Program, Bankárképző Project Cycle Management manual, EuropeAid Cooperation Office www.europa.eu.int/comm/budget Controlling és Audit elemek az EU pályáztatási folyamatban Külön köszönet Bartha Szilviának a Pénzügyminisztérium NAO Iroda belső ellenőrzési munkatársának konzultációs támogatásért


Letölteni ppt "Controlling a gyakorlatban Gyimesi Gábor Magyar Controlling Egyesület Controlling és Audit elemek az EU pályáztatási folyamatban MCS Management & Controlling-Service."

Hasonló előadás


Google Hirdetések