Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kiváltás projektszemmel

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kiváltás projektszemmel"— Előadás másolata:

1 Kiváltás projektszemmel
SZGYF Projekt Igazgatóság

2 Bentlakásos intézmények kiváltása TIOP-3.4.1.A-11/1
Alapvető cél A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos szociális intézményi férőhelyek kiváltása a lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó, széles szolgáltatási kínálattal rendelkező, az öngondoskodásra való képességre épülő és az azt fejlesztő szolgáltatási rendszer irányába történő elmozdulással Részcélok Az ellátottak és a velük foglalkozó szakemberek felkészítése az új körülményekre. A lakókörnyezet érzékenyítése, a társadalmi integrációhoz a település lakosainak megfelelő felkészítése. A kiváltással létrejövő szolgáltatásokkal a célcsoport önálló életvitelének támogatása. Támogatott települések: Bélapátfalva Berzence Kalocsa Mérk Szakoly Szentes Közreműködő szervezetek: EMMI NFÜ FSZK IFKOTT SZGYF NCSSZI Mentorhálózat SZGYF Projekt Igazgatóság

3 Bentlakásos intézmények kiváltása TIOP-3.4.1.A-11/1
Útmutató szerint rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a komponens elszámolható közkiadásaira rendelkezésre álló keretösszeg 7 milliárd forint, melynek teljes összege a konvergencia régiókban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-alföld, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) területén használható fel. Támogatható pályázatok száma: 10 db Támogatott települések: Bélapátfalva Berzence Kalocsa Mérk Szakoly Szentes Összesen: SZGYF Projekt Igazgatóság

4 Bentlakásos intézmények kiváltása TIOP-3.4.1.A-11/1
B. Pályázók köre Kiváltásra a fogyatékos személyek, pszichiátriai-, szenvedélybetegek számára tartós bentlakást nyújtó intézményi férőhelyeket fenntartó szervezetek pályázhatnak. A célcsoportra (fogyatékos személyek, pszichiátriai-, szenvedélybetegek) vonatkozó székhely/telephely működési engedélyben szereplő összes férőhelyszám figyelembevételével kell pályázni. Egy intézményre vonatkozóan csak egy pályázat nyújtható be. SZGYF Projekt Igazgatóság

5 Bentlakásos intézmények kiváltása TIOP-3.4.1.A-11/1
Általános elvárások a pályázatokkal szemben: A kiváltás a pályázó fenntartó pályázatában szereplő intézményének székhely/telephely működési engedélyében szereplő, célcsoportot érintő összes férőhelyére és minden épületére vonatkozik. A fejlesztésbe csak olyan épület/épületrész vonható be, amely megfelel a Stratégia céljának, miszerint: · Az intézmény kiváltásával létrejött lakhatási formák: lakás, lakóotthon, különösen indokolt esetben lakócentrum az akadálymentesítés szabályainak figyelembe vételével. · Lakócentrum esetében feltétel a lakás típusú szerkezetből álló épület/ek együttese. · az ellátottak esetleges munkahelyi környezetét elkülönülten – különböző helyrajzi számon - szükséges elhelyezni a lakhatás és a napközben szolgáltatás biztosításától. · az új lakhatási szolgáltatások kialakításánál az ellátottak igényeit és szükségleteit kell alapul venni. · pszichiátriai-, szenvedélybeteg célcsoport esetében a terápiás közösség alapelveire épülő szakmai munkát támogató építészeti környezet megteremtése. SZGYF Projekt Igazgatóság

6 Bentlakásos intézmények kiváltása TIOP-3.4.1.A-11/1
Általános elvárások a pályázatokkal szemben: · A kiváltás során létrejövő új létesítmény (lakás, lakóotthon, lakócentrum) elhelyezkedése megfelel a Stratégiában foglaltaknak, különös tekintettel: · a fogyatékos személyek új otthonai a településbe integráltan, belterületen kerülnek elhelyezésre, · az érintett társasház/településrész (utca) lakosságszámának maximum. 10%-a lehet a lakhatási szolgáltatás tervezett férőhelyszáma · lakások/lakóházak esetében azok nem lehetnek egymás közvetlen szomszédságban · a támogatott lakhatási szolgáltatásokat minél szélesebb földrajzi területen és eltérő közigazgatási területeken kell létrehozni. SZGYF Projekt Igazgatóság

7 Bentlakásos intézmények kiváltása TIOP-3.4.1.A-11/1
Általános elvárások a pályázatokkal szemben: A kiváltás során fennmaradt épületek vonatkozásában kötelező a további hasznosítási terveket is bemutatnia a pályázónak. (10. sz. melléklet Megvalósíthatósági tanulmány tartalmi követelményei.) A további hasznosítás nem szolgálhatja az eredeti ellátási forma visszaállítását. Minden esetben alapfeltétel, hogy a kiváltással létrehozandó, ellátási célokat szolgáló épületek belterületen, jól megközelíthetően helyezkedjenek el – kivéve szenvedélybetegek rehabilitációját megvalósító intézmények esetében. A kiváltás a célcsoportra vonatkozó, székhely/telephely működési engedélyében szereplő férőhelyekre terjed ki és nem járhat férőhelybővüléssel! SZGYF Projekt Igazgatóság

8 Bentlakásos intézmények kiváltása TIOP-3.4.1.A-11/1
Általános elvárások a pályázatokkal szemben: · Kizárólag azok a pályázatok támogathatók, amelyek a pályázati program és a Stratégia célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak és a felmért ellátotti szükségleteken alapulnak. · A létrejövő ingatlan(ok) környezetvédelmi és gazdálkodási szempontból legyenek energiatakarékosak, és a beépítésre kerülő épületgépészeti eszközöket a célcsoport tudja kezelni. · A létrejövő ingatlan(ok) a rájuk vonatkozó jogszabályok előírásainak mind építészeti, mind a Stratégiai szempontjából feleljen(ek) meg a szolgáltatás funkciójának, az ellátottak elhelyezési, ellátási igényeinek. · Fogyatékos személyek ellátása - a Stratégiának megfelelően- szükségleteikhez igazodó komplex szolgáltatás alapján történjen. · Pszichiátriai-, szenvedélybetegek ellátása az önálló életvitel és a társadalmi integráció szempontjából felmért szükségletekre épüljön. · A fejlesztés a pályázati útmutató 10 sz. mellékletét képező Megvalósíthatósági tanulmány tartalmi követelményei című dokumentum szerint elkészített Megvalósíthatósági tanulmány tartalmi követelményei című dokumentum alapján kerüljön megtervezésre. Ennek részeként, a Megvalósíthatósági tanulmány szerint köteles a pályázó bemutatni az általa választott kiváltási forma költséghatékonysági elemzését valamint a kiváltott ingatlanra vonatkozó hasznosítási tervet. A pályázat Megvalósíthatósági tanulmányát jóváhagyásra az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testülethez (IFKKOT) kell benyújtani. SZGYF Projekt Igazgatóság

9 Köszönöm figyelmüket! SZGYF Projekt Igazgatóság


Letölteni ppt "Kiváltás projektszemmel"

Hasonló előadás


Google Hirdetések