Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sótér Andrea alez., egyetemi tanársegéd

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sótér Andrea alez., egyetemi tanársegéd"— Előadás másolata:

1 A Magyar Honvédség drogszűrő vizsgálati rendszere, a drogfogyasztó magatartás felismerése
Sótér Andrea alez., egyetemi tanársegéd Dr. Hullám István PhD., egyetemi adjunktus Védelem Egészségtudományi Tanszék ZMNE Állománygyűlés, Ápr. 19.

2 Témavázlat I. rész A drogprevenciós tevékenység mérföldkövei
Jogszabályi környezet A drog szűrővizsgálati rendszer A drogszűrővizsgálatok eredményei Az „elkövetők” jellemzői Összefoglalás II. rész A kábítószerek csoportosítása A kábítószer fogyasztásra utaló magatartási és klinikai tünetek

3 A drogprevenciós tevékenység
mérföldkövei 1996. Drogepidemiológiai kutatások kezdete Arrabona kérdőív, drogszűrő vizsgálatok (anonym) 1998. A Magyar Honvédség Drogprevenciós Bizottság megalakulása Egészségügyi, jogi, humán, logisztikai, pénzügyi, titkos szolgálati szakemberek 1999. A Magyar Honvédség Drogprevenciós Stratégiá-ja és Cselekvési Programja kereslet/kínálatcsökken-tés) 2001. Regionális Albizottságok megalakulása 2003. A drog-szűrővizsgálati rendszer beindítása 2004. A komplex oktatási–kiképzési rendszer beindítása 2006. Alkalmasság-vizsgálat keretében a szűrés végrehajtása 2007. Drogszűrő laboratórium akkreditálása

4 Drogjog – ágazaton kívül
106/2009. (XII. 21.) OGY. határozattal elfogadott „Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma kezelése érdekében” 1094/2007. (XII. 5.) Korm. határozat „a kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai program céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról”

5 Drogjog – ágazaton belül
(HM KÁT /2010. sz. felülvizsgálat értelmében jelenleg módosítás alatt) 13/2009. (VIII.26.) HM rendelettel módosított 7/2006. (III.21.) HM rendelet a hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra, valamint oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság ellenőrzéséről 40/2007. (HK10) HM utasítás a katonai szolgálat méltatlanság címén történő megszűntetésének eljárási szabályairól 26/2008. (HK7) HM utasítás a MH személyi állománya kábítószer hatás alatti állapotának, illetve kábítószer fogyasztásának vagy tartásának ellenőrzéséről 167/2009. (HK5) MH HEK intézkedés a MH személyi állománya kábítószer hatás alatti állapotának, illetve kábítószer fogyasztásának vagy tartásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

6 Az MH drogprevenciós tevékenységének irányai
Nemzeti drogstratégiával összhangban a MH Drogprevenciós Stratégiájának Stratégiai pillérek: prevenció – megelőzés kezelés-ellátás-ártalomcsökkentés kínálatcsökkentés Zéró tolerancia elvének érvényesítése MH-ban folyó drogprevenciós munka koordinálása MH Drogprevenciós Regionális Albizottságok munkájának irányítása A tárca képviselete a MK Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságában

7 A zéró tolerancia elvét biztosító tevékenységek
Univerzális prevencióhoz köthető tevékenység Kognitív ismeretátadás (fegyelmi értekezlet, közösségi-színtér programok, plakátkiállítás) MH Egészségmegőrző Program Prevenciós feladatokat ellátók továbbképzése Missziós állomány felkészítése 2. Javallott, prevencióhoz köthető tevékenység: objektív, kombinált-komplex drog-szűrővizsgálati rendszer működtetése Kábítószer fogyasztás felderítése Kábítószer fogyasztás azonosítása és bizonyítása

8 Primer prevenciós tevékenység (keresletcsökkentés)
A MH Egészségmegőrző Program Prevenciós plakátkiállítás Katonai rendezvények alkalmával (Egészségnapok) Katonai közép és felsőfokú intézmények (ZMNE) tanrendjében Külszolgálati felkészítés keretében A drogprevenciós feladatokat ellátó szakember hálózat és a kortárs kiképzők folyamatos „karbantartása”

9 A drogszűrővizsgálatok végrehajtása 1.
(kínálatcsökkentés) 1. Alkalmasság-vizsgálat keretében végrehajtott (foglalkozás egészségügyi) szűrővizsgálatok: szerződéses állományba-, katonai felsőoktatási intézménybe jelentkezők, külszolgálatra jelentkező állomány, ill. külszolgálatból visszaérkező állomány, valamint a 3 hónapnál hosszabb külföldi beiskolázásra tervezett állomány. 2. Szolgálatteljesítésre alkalmas állapot ellenőrzése (preventív célból végzett vizsgálat): a vizsgálatot az állományilletékes parancsnok vagy az elöljáró parancsnok rendeli el szúrópróbaszerűen a fogyasztás megelőzése céljából: Csapat-egészségügyi szolgálat által végzett vizsgálatok (havonta egy alkalommal) Központi vizsgálatok: HVKF által elrendelt a MH Kábítószer szűrővizsgálat végzésére akkreditált laboratórium (MH HEK Tudományos Intézet Toxikológiai Kutató Osztály mobil-csoportja) hajtja végre.

10 A drogszűrővizsgálatok végrehajtása 2.
(kínálatcsökkentés) 3. Kábítószer befolyásoltság (hatósági) vizsgálata: a vizsgálatot el kell rendelni, ha fennáll a kábítószer fogyasztás gyanúja és a hatás alatti állapotra jellemző klinikai tünetek az állomány bármely tagjánál észlelhetőek. A szűrővizsgálatot az egészségügyi szolgálat orvosa végzi el bizottság jelenlétében, külön értesítés alapján a MH Kábítószer szűrővizsgálat végzésére akkreditált laboratórium (MH HEK Tudományos Intézet Toxikológiai Kutató Osztály) mobil-csoportja is végrehajthatja

11 Drogszűrő vizsgálatok

12 Objektív – komplex szűrővizsgálati rendszer
(NAT /2007 akkreditált nemzetközi laboratórium) 1. A kábítószer fogyasztásának felderítése: immunkromatográfiás gyorstesztek, immunkémiai módszerek alkalmazása 2. A kábítószer fogyasztásának azonosítása: immunkémiai módszerek, gázkromatográf alkalmazása 3. A kábítószer fogyasztásának bizonyítása: gázkromatográfiás - tömegspektrometer, nagynyomású folyadék-kromatográf alkalmazása

13 A drog szűrővizsgálatok végrehajtása
Foglalkozás-egészségügyi (Alkalmassági) vizsgálat során Szolgálatteljesítésre alkalmas állapot ellenőrzése Kábítószer befolyásoltság vizsgálata,avagy Véletlenszerű (preventív), a fogyasztás megelőzése céljából

14 Drog szűrővizsgálatok eredményei
(2010. jan.1.- okt.31.) Mintavétel célja Minta száma (db) Pozitív eredmények Előszűrés Megerősítő vizsgálat THC AMF OPI I. Foglalkozás-egészségügyi (Alkalmassági vizsgálat) Civil (szerződéses)* 2349 2 1 Katona (missziós) 5494 8 Beiskolázás (hallgató és katona) 1210 4 II. Szolgálat ellátásra alkalmas állapot ellenőrzése (Preventív) Csapategészségügyi szolgálat 3995 III. Gyanújel alapján (Hatósági) Parancsnoki elrendelés 68 6 HM Vezérkar Főnök elrendelés Összesen 13116 26 1** 11** 10

15 A pozitív esetek alakulatonkénti megoszlása
Szerződéses állományba jelentkező (MH HEK AVI-ban végzett vizsgálat): 4 fő civil MH KKB, Szentendre: 3 fő katona MH KPTT Szakképző Intézet, Szentendre: fő katona MH 25/88. KVZ, Szolnok: 2 fő katona

16 A ZMNE-n végrehajtott 2010. évi drogszűrések
Hónapok/ Áll. kat. II. IV. V. VIII. IX. X. XI. Össz. Hallgató 25 14 18 16 12 9 96 Ht. ti 5 8 7 36 Ht. tts. 2 3 1 Összesen 20 17 139 Valamennyi vizsgálat negatív eredménnyel zárult. Forrás: Dr. habil Kiss Zoltán László alez. beszámoló jelentése az MH DB ülésén

17 Az MH drogszűrő vizsgálatok eredményei
( )

18 Az MH Fegyelmi Információs Rendszer
adatai szerint, a feltételezett elkövetők 27 katona ellen indult büntetőeljárás (25% csökkenés) Az elkövetők szerződéses (legénységi) állományúak Életkor 19 és 30 év közöttiek Szolgálati idejük 1 hónapnál rövidebb MH Központi Kiképző Bázis felderítési mutatója kiemelkedő

19 Összefoglalás A szűrővizsgálati rendszer működése jelentős visszatartó erőnek bizonyult A fogyasztás kialakulásának megelőzésében is szerepe van Az állandó kontroll miatt a fogyasztás kockázata megnőtt 4. Objektív kép a fogyasztási szokásokról Primer prevenciós programok folyamatos elérhetősége Folyamatos oktatási – kiképzési tevékenység

20 A kábító(pszichoaktív)szerek csoportosítása I.
Legális: Kávé (társadalmilag elfogadott lehet napi 10 kávé is) Alkohol (társadalmilag nem elfogadott a napi „10 feles”) Dohány (nikotin) Energia italok (coffein + taurin + szénsav)(pulzus, vérnyo-más , izgatottság, bizarr viselkedés) - rendszeresen Gyógyszerek (altatók, nyugtatók, pszicholeptikumok) „Szerencsejáték” Nem tiltott (de jó ha tudunk róla): Szerecsendió (hallucinogén hatás – LSD-hez hasonlít) gombák: pszilocibin- vagy varázsgombák, gyilkos galóca, légy-ölő galóca (Nevét onnan kapta, hogy cukros vízbe téve, a vízbe esett rovarokat elkábította) mák (USA tiltott) csattanómaszlag, beléndek, nadragulya, salvia (jósmenta vagy látnokzsálya), -

21 A kábító(pszichoaktív)szerek csoportosítása II.
bizonyos varangyos béka bőrváladék mérge (LSD-hez hasonló hatása van) hajnalka (Heavenly Blue) stb. nitrogén-oxidul (kéjgáz v. nevető gáz) Hazai specialitások: gyógyszer + alkohol fagyálló (etilénglikol – vesekárosodás) metilalkohol (oldószerek tartalmazhatják) oldószerek (pálmatex, csavar lazító, nitrohigítók) Határeset receptre irható ópiátok - de ha methadont recept nélkül találnak, büntetik! Canabis - Hollandia (türelmi negyed) mák eltérő megítélése országonként

22 A kábító(pszichoaktív)szerek csoportosítása III.
Tiltott szerek !!! opiátok - mákalkaloidák: Morfium Kodein Heroin morfin-származékok szintetikus szerek - gyógyszerek: metadon, tranadol, buprenorfin canabisz, kokain, meszkalin LSD,

23 A kábító(pszichoaktív)szerek csoportosítása IV.
Diszkó drogok: Speed: Fehér, sárga, vagy rózsaszín por, vagy tabletta. Hatására elmúlik a fáradt-ság és az éhség, fokozódik az agyi és testi teljesítőképesség, agresszivi-tást, olykor hallucinációkat vált ki. Rendszeres használata kb. 2 év alatt tönkreteszi a belső szerveket, akár halált is okozhat. A fokozott szívmű-ködés és vérnyomás szívinfarktushoz, stroke-hoz vezethet. Elvonási tü-netként mély depresszió lép fel. A speed alapja az amfetamin, amely depresszió elleni gyógyszerként is forgalomban volt a hatvanas évekig. Ecstasy: Sokszor kedves figurákat ábrázoló tabletta. Hatása hasonló a speed hatá-sához, de lényegesen erősebb az érzelmi hatása. A hatására jellemző az alap-hangulat fokozása mind pozitív, mind negatív irányba. Tartós alkal-mazása agykárosodást, szív-, máj-, vesebetegségeket okozhat. Megvoná-sa súlyos depresszióhoz vezet, ami újabb adagok bevételére készteti a fo-gyasztóját. Már 1-2 tabletta is halálos lehet, nagyon sok esetben a házilag előállított tabletták magas szennyezőanyag tartalma miatt.

24 A kábító(pszichoaktív)szerek csoportosítása V.
Kati - vagy Mephisztó: Bárki számára elérhető, hiszen a növényvédelemben, illetve a háztartás-ban is használatos mefedron az alapanyaga. Euforikus állapotot idéz elő, majd a másnapossághoz hasonló tünetek: étvágytalanság, hidegrázás, fej-fájás, hányinger. Rendkívül gyors a hozzászokás. Gina – a lányok rémálma (angyalporként vagy szexdrogként is emlegetik): Színtelen, szagtalan folyadék, ami a gyanútlan lányok italába töltve aka-rat nélküli lénnyé változtathatja őket. Néhány csepp az italukba elegendő ahhoz, hogy akaratuk és tudtuk ellenére szexuális kapcsolatot létesítsenek velük. A szer hatása után az áldozatok nem emlékeznek semmire, így ál-talában feljelentésre sem kerül sor, és a hatásokkal is csak később szem-besülnek: a fertőzésekkel, nem kívánt terhességgel,  illetve a tudatalatti-ból felkúszó rémképekkel.

25 A kábító(pszichoaktív)szerek csoportosítása VI.
MDMA (metiléndioxid-metamfetamin): Tabletta, kapszula, ill. por formájában fogyasztott tipikus parti-drog. Korábban pszichiátriai betegségek kezelésére alkalmazták. Hatásának lényege az amfetamin származékok serken-tő hatása és a boldogságérzés kombinációja. A házilag gyártott tabletták gya-korta szennyezett, veszélyes anyagok. Speciál-K (ketamin): igen népszerű az éjszakai életben. A K-vitaminnak is nevezett szert az állatgyógyászatban altatószerként használják. A vegyület kémiai rokonságban áll az angyalporral, a PCP-vel és hallucinációkat, eufóriát, zsibbadást, delíriumot okozhat, továbbá használói úgy érezhetik, függetlenek a tértől és az időtől. A ketamin megzavarhatja a motoros funkciókat, magas vér-nyomást és légzési elégtelenséget válthat ki. Hosszútávon kismedencei fájdal-makhoz, inkontinenciához vezethet. GHB (gamma hidroxibutirát): Kis mennyiségben a nyugalom és béke érzését váltja ki, vidámmá és közvetlenné teszi fogyasztóját, feloldja a belső gátlásokat, de fáradságot is okozhat. Nagy mennyiségben teljes emlékezetkie-sést, a koordinációs képesség elvesztését, émelygést, izomlázat, dührohamokat, a tájékozódó képesség elvesztését, ájulást, eszméletvesztést, szédülést, hányin-gert és hányást okozhat. Alkohollal együtt életveszélyes lehet.

26 marihuana hasis opium Heroin LSD kokain Pszilocibin

27 Ecstasy Speed Amfetamin Angyalpor GHB (Liquid X)

28 Drogok hatása a gépjárművezetésre!!

29 A droghasználat szintjei (meghatározások)
A kísérletező életében összesen tíznél kevesebb alka-lommal használ drogokat. A szociális-rekreációs használó megközelítőleg he-tente használ drogot, de azt mindig valamilyen társa-dalmi aktivitáshoz, kikapcsolódáshoz, szórakozáshoz kötődően teszi. Ez jellemzi a hétvégi, táncos szórako-zóhelyekhez kötődő amfetamin- vagy ecstasy haszná-latot. A szituációs droghasználó ennél gyakrabban használ drogokat, többnyire abból a célból, hogy kezelni tudja a számára problémás helyzetet, feladatot. Ez jellemzi azt a személyt, aki a feszültséget, szorongást okozó helyzeteket próbálja az alkohol vagy más „szorongás-oldók” segítségével kezelni. Az intenzifikált használó hosszú időn keresztül na-ponta használ valamilyen drogot, A kényszeres használó ezt naponta többször, illetve folyamatosan teszi, hosszú időn át.

30 A drogfüggőséghez kapcsolódó fogalmak
tolerancia (a személynek azonos hatás el-éréséhez egyre nagyobb mennyiségű szert kell használnia), megvonás (szerspecifikus testi és pszichés tünetek megjelenése a szer használatának el-hagyáskor), használat fölötti kontroll elvesztése (a tervezettnél nagyobb mértékű és hosszabb idejű használat), a sikertelen leszokási kísér-letek , a munka-, a tanulási, illetve a szóra-kozási tevékenység romlása , a társas kap-csolatok beszűkülése)

31 A kábítószer fogyasztására utaló  viselkedéses jellemzők, testi, pszichikai elváltozások I.
1./ Magatartásbeli változások: korábban meglévő érdeklődések csökkenése teljesítmény hirtelen romlása kapcsolatok megszűnése, romlása korábbi életmódok, szokások minden ok nélküli megváltoztatása környezethez történő alkalmazkodás romlása, bizalmatlanság kölcsönkérések, megmagyarázhatatlan tartozások munka, tanulás abbahagyása, amelynek okára nincs magyarázat 2./ Egyéni jelek: értékek eltulajdonítása szokatlan dühkitörések, agresszivitás illatszerek túlzott használata ( elnyomja a gyanút keltő szagot ) napszemüveg indokolatlan használata (eltakarja a pupillát, a túlzott fényérzékenység miatt viselik)

32 A kábítószer fogyasztására utaló viselkedéses jellem-zők, testi, pszichikai elváltozások II.
3. Csoport jelek: együttes távolmaradás rendezvényekről távolságtartás ,elkülönülés alvilági, szokatlan szleng használata pénz vagy egyéb tárgyak szokatlan körülmények közötti cseréje  4. Pszichés tünetek: idegesség, belső nyugtalanság ,feszültség ,ingerlékenység, nagy hangulati ingadozások pesszimista hangulat, reménytelenség érzése, kedvetlenség, levertség, közömbösség indokolatlan örömkitörések, nevetgélés ,túlzott barátkozási hajlam váratlan meglepő közlékenység

33 A kábítószer fogyasztására utaló viselkedéses jellem-zők, testi, pszichikai elváltozások III.
túlérzékenység, minden ok nélküli ingerlékenység, amely könnyen az izgatottságig fokozódik figyelem-koncentrációs képességek zavara, feledékenység alvászavarok, zavaró álmok térbeli és időbeli tájékozódás zavara túl sok, gyakran összefüggéstelen, de egy témához rögzülő, attól el nem téríthető beszéd hallucinációk, víziók, deperszonalizáció tényektől való függetlenné válás, derealizáció Testi tünetek kivörösödött szemek, torokfájás, száraz köhögés és fáradtságérzés, izomfájdalmak, hasmenés csökkent fájdalomérzés és reakciókészség izzadás, remegés, szűk pupillák

34 A kábítószer fogyasztására utaló tényezők
Gyanút keltő használati tárgyak alumínium fólia ,ezüst papír golyócskák égési nyo-mokkal, kisméretű plasztik zacskók, különlegesen hajtogatott papírtasakok, pakettek színes, préselt, különböző figurákat ábrázoló, nem gyári készítésű tabletták, kockacukor darabok bármilyen primitív injekciós felszerelés, injektálásra utaló tárgyak ( fecskendő, tű, érelszorító, szemcsep-pentő) levélmérleg, gyertya, kanál, amelynek alján látszik az égésnyom, rendszeresen érzékelhető szokatlan szag citromlé, borkősav ismeretlen eredetű növényi törmelékmaradványok tükör, penge, szippantó csövek, üveg adagolókanál natúr pipa, vízipipa melegítésre kialakított üdítős doboz

35 Összefoglalás Drog

36 www.mhhek.hu www.hekprev.hu
Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Sótér Andrea alez., egyetemi tanársegéd"

Hasonló előadás


Google Hirdetések