Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szempontok a házasság teológiájának mai irányzataihoz és néhány aktuális családban előforduló bioetikai kérdéshez Nyéky Kálmán XVI. Családkongresszus –

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szempontok a házasság teológiájának mai irányzataihoz és néhány aktuális családban előforduló bioetikai kérdéshez Nyéky Kálmán XVI. Családkongresszus –"— Előadás másolata:

1 Szempontok a házasság teológiájának mai irányzataihoz és néhány aktuális családban előforduló bioetikai kérdéshez Nyéky Kálmán XVI. Családkongresszus – Máriabesnyő 2009. november 14.

2 A bioetika határtudomány Teológia Teológia Filozófia Filozófia Jog Jog Orvostudomány Orvostudomány Biológia Biológia Demográfia Demográfia Informatika Informatika Politika Politika Pszichológia Pszichológia Szociológia Szociológia 2Nyéky

3 Néhány klasszikus téma Abortusz Abortusz Eutanázia Eutanázia Fogamzásgátlás Fogamzásgátlás Sterilizáció Sterilizáció Asszisztált humán reprodukció (mesterséges megtermékenyítés) Asszisztált humán reprodukció (mesterséges megtermékenyítés) 3 Nyéky

4 A test teológiája II. János Pál katekéziseiben szerdai katekézisek: 1979-től 133 beszéd szerdai katekézisek: 1979-től 133 beszéd „Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követ el vele.” (Mt 5,27-28) „Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követ el vele.” (Mt 5,27-28) 4Nyéky

5 Nem a test elítélése! Nem a test elítélése! manicheizmus manicheizmus a gonoszság forrása az anyag, a test a gonoszság forrása az anyag, a test elítélte a nemiséget és a házasságot elítélte a nemiséget és a házasságot Krisztus a testnek menyegzős jelentést ad. 5Nyéky

6 A „gyanúsítás mesterei” A „gyanúsítás mesterei” Freud, Marx és Nietzsche Freud, Marx és Nietzsche vádolják az embert, annak rendetlen vágyai miatt vádolják az embert, annak rendetlen vágyai miatt Nietzsche – az „élet kevélysége” Nietzsche – az „élet kevélysége” Marx – a „szemek kívánsága” Marx – a „szemek kívánsága” Freud – a „test kívánsága” Freud – a „test kívánsága” 6Nyéky

7 A Bibliában A krisztusi tanítás nem a kívánságok puszta leírása A krisztusi tanítás nem a kívánságok puszta leírása Az ember többre van hivatva Az ember többre van hivatva Kölcsönös méltóság kifejezése Kölcsönös méltóság kifejezése Vágy, hogy széppé és nemessé tegye a férfi és a nő testét Vágy, hogy széppé és nemessé tegye a férfi és a nő testét Szexualitás: mély emóció, belső érzékenység Szexualitás: mély emóció, belső érzékenység 7Nyéky

8 A teremtés ethosza vágyaktól való megtartóztatás, önuralom vágyaktól való megtartóztatás, önuralom emberi szív és az érték így összekötve marad emberi szív és az érték így összekötve marad az ember lényegileg személyes hivatása az ember lényegileg személyes hivatása a bűnösségről való tudatosság az emberi szív tisztaságra való törekvésének elengedhetetlen feltétele a bűnösségről való tudatosság az emberi szív tisztaságra való törekvésének elengedhetetlen feltétele 8Nyéky

9 A „test” és a „Lélek” „Kérlek tehát benneteket, hogy lélek szerint éljetek, s akkor majd nem teljesítitek a test kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen tusakodik, a lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak egymással, s így nem azt teszitek, amit szeretnétek.” (Gal 5,16-17). „Kérlek tehát benneteket, hogy lélek szerint éljetek, s akkor majd nem teljesítitek a test kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen tusakodik, a lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak egymással, s így nem azt teszitek, amit szeretnétek.” (Gal 5,16-17). 9 Nyéky

10 A szabadság „testvérek, a meghívásotok szabadságra szól, csak ne éljetek vissza a szabadsággal a test javára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak.” (Gal 5,13) „testvérek, a meghívásotok szabadságra szól, csak ne éljetek vissza a szabadsággal a test javára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak.” (Gal 5,13) lehet rosszul is használni lehet rosszul is használni Krisztusi szabadság = szabadság egymás szolgálatára Krisztusi szabadság = szabadság egymás szolgálatára Ha a szabadság ürüggyé válik: egy „iga” forrásává válik a rendetlen kívánság három formájának Ha a szabadság ürüggyé válik: egy „iga” forrásává válik a rendetlen kívánság három formájának 10Nyéky

11 „Kerüljétek a tisztátalanságot” „Az az Isten akarata, hogy szentek legyetek. Kerüljétek a tisztátalanságot. Mindegyiktek szentül és tisztességesen éljen feleségével, és ne szenvedélyes érzékiségben, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. … Hiszen az Úr nem bűnös életre hívott bennünket, hanem szentségre. Aki tehát az ilyen dolgokat megveti, nem az embert veti meg, hanem az Istent, aki kiárasztotta ránk a Szentlelket.” „Az az Isten akarata, hogy szentek legyetek. Kerüljétek a tisztátalanságot. Mindegyiktek szentül és tisztességesen éljen feleségével, és ne szenvedélyes érzékiségben, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. … Hiszen az Úr nem bűnös életre hívott bennünket, hanem szentségre. Aki tehát az ilyen dolgokat megveti, nem az embert veti meg, hanem az Istent, aki kiárasztotta ránk a Szentlelket.” 11Nyéky

12 A tisztaság A mértékletesség erényének egy megkülönböztetett alfaja. A mértékletesség erényének egy megkülönböztetett alfaja. Feladatként is felfogható. Feladatként is felfogható. A tisztelet szellemi ereje képes szentté tenni és megőrizni a testet ebben a szentségben. A tisztelet szellemi ereje képes szentté tenni és megőrizni a testet ebben a szentségben. 12Nyéky

13 A szégyen Minden generációban felbukkan Minden generációban felbukkan Fontos szerepe van a test tiszteletében Fontos szerepe van a test tiszteletében Az eredeti ártatlanság visszhangja a bűn elkövetése után a szégyenérzet Az eredeti ártatlanság visszhangja a bűn elkövetése után a szégyenérzet A szív harmóniája kell kialakuljon helyette, hogy megtapasztalja az férfi és a nő a communio personarum-ot, a személyes egységet A szív harmóniája kell kialakuljon helyette, hogy megtapasztalja az férfi és a nő a communio personarum-ot, a személyes egységet A test meghasonlása összekapcsolódott a szégyen tapasztalatával A test meghasonlása összekapcsolódott a szégyen tapasztalatával szabadosság ↔ megtartóztatásra törekvés és tisztaság szabadosság ↔ megtartóztatásra törekvés és tisztaság 13 Nyéky

14 A test felemelkedése Jézus Krisztus emberi testet öltött Jézus Krisztus emberi testet öltött Minden emberi testet felemel (elevatio) Minden emberi testet felemel (elevatio) A szív tisztasága: menyegzős jelentés A szív tisztasága: menyegzős jelentés A mértékletesség = a szív tisztaságának pozitív képe A mértékletesség = a szív tisztaságának pozitív képe Pedagógiai jelentése van a testnek Pedagógiai jelentése van a testnek Ez az önnevelés antropológiai alapja, hogy végül eljussunk a teljes önátadásig Ez az önnevelés antropológiai alapja, hogy végül eljussunk a teljes önátadásig 14Nyéky

15 A „Szentháromság ikonja” Isten jelenléte a világban az életközösség és a személyek közössége által. Isten jelenléte a világban az életközösség és a személyek közössége által. Az ember léte önmagában ajándék Az ember léte önmagában ajándék Családot alapít = a Szentháromság missziós küldetését gyakorolja az Egyházban Családot alapít = a Szentháromság missziós küldetését gyakorolja az Egyházban A termékenység a családnak a szentségi mivoltát is megmutatja A termékenység a családnak a szentségi mivoltát is megmutatja Az odaszentelt életűek lelki termékenysége ~ a családok szentségi termékenysége Az odaszentelt életűek lelki termékenysége ~ a családok szentségi termékenysége Az Egyház missziójának a családból kell kiindulnia Az Egyház missziójának a családból kell kiindulnia 15Nyéky

16 A test tiszteletére nevelés Kulcskérdés Kulcskérdés a példa segítségével sikerülhet: a példa segítségével sikerülhet: „Magatartásunk élő képe” (Sgreccia) „Magatartásunk élő képe” (Sgreccia) 16Nyéky

17 Bioetikai kérdések a Boldogabb Családokért körlevélben 17

18 Bioetikai kérdések Abortusz Abortusz Eutanázia Eutanázia Sterilizáció Sterilizáció Mesterséges megtermékenyítés Mesterséges megtermékenyítés Fogamzásgátlás Fogamzásgátlás Újra átgondolni a Tanítóhivatal útmutatását Újra átgondolni a Tanítóhivatal útmutatását 18Nyéky

19 Az abortusz II. század: Diognétoszhoz írt levél II. század: Diognétoszhoz írt levél II. Vatikáni Zsinat megerősíti II. Vatikáni Zsinat megerősíti II. János Pál pápa – Evangélium Vitae II. János Pál pápa – Evangélium Vitae az abortusz „szörnyű bűncselekmény” az abortusz „szörnyű bűncselekmény” „a művi abortusz, bárhogyan hajtják végre, egy ember megfontolt és közvetlen megölése életének kezdeti szakaszában, a fogantatás és a születés közötti időben.” (EV 58) „a művi abortusz, bárhogyan hajtják végre, egy ember megfontolt és közvetlen megölése életének kezdeti szakaszában, a fogantatás és a születés közötti időben.” (EV 58) „minden direkt terhesség megszakítás sérti az élethez való jogot” (BCs 76) „minden direkt terhesség megszakítás sérti az élethez való jogot” (BCs 76) 19Nyéky

20 20 Nyéky Forrás:KSH

21 Az abortusz Az abortuszt végzők kb. fele házasságban él Az abortuszt végzők kb. fele házasságban él Az édesanyai hivatás és az abortusz nem összeegyeztethetőek egymással Az édesanyai hivatás és az abortusz nem összeegyeztethetőek egymással Különbséget kell tenni szándékos vagy spontán abortusz között – logikai folytonosság Különbséget kell tenni szándékos vagy spontán abortusz között – logikai folytonosság A szándékos abortusz mindenképpen kerülendő, súlyos bűn A szándékos abortusz mindenképpen kerülendő, súlyos bűn 21 Nyéky

22 A fogamzásgátlás A fogamzásgátlás nem az abortusz ellenszere A fogamzásgátlás nem az abortusz ellenszere A két erkölcsi rossz ugyanarról a tőről fakad A két erkölcsi rossz ugyanarról a tőről fakad Sokan úgy tekintik, hogyha a fogamzásgátlás sikertelen, akkor az abortusz még lehetséges megoldás. Az Egyház ellentmond ennek! Sokan úgy tekintik, hogyha a fogamzásgátlás sikertelen, akkor az abortusz még lehetséges megoldás. Az Egyház ellentmond ennek! Különbséget kell tennünk: Különbséget kell tennünk: abortív módszerek abortív módszerek a megtermékenyülést megakadályozó módszerek a megtermékenyülést megakadályozó módszerek a terméketlen periódusokat figyelő természetes módszerek a terméketlen periódusokat figyelő természetes módszerek 22Nyéky

23 A természetes családtervezés A házas aktus erkölcsi tisztasága: teremtő cselekedetet, amely a testi egyesülést és a gyermeknemzés lehetőségének megőrzését egyszerre valósítja meg A házas aktus erkölcsi tisztasága: teremtő cselekedetet, amely a testi egyesülést és a gyermeknemzés lehetőségének megőrzését egyszerre valósítja meg Az erre való törekvés szükségessége Az erre való törekvés szükségessége A házasság szentsége és az anyaság vállalása a megszentelődés útja lehet A házasság szentsége és az anyaság vállalása a megszentelődés útja lehet Nehézségek esetén: gyóntató vagy katolikus szakember Nehézségek esetén: gyóntató vagy katolikus szakember 23 Nyéky

24 A sterilizáció A fogamzásgátlás tartós vagy végleges formája A fogamzásgátlás tartós vagy végleges formája Az Egyházi megnyilatkozások egyértelműen elutasítják (HV 14, EV 91) Az Egyházi megnyilatkozások egyértelműen elutasítják (HV 14, EV 91) orvosi indok nélkül – szándékos öncsonkítás bűne orvosi indok nélkül – szándékos öncsonkítás bűne ha mint nem kívánt hatás létrejön a sterilizáció, a sebészi beavatkozás nem lesz fogamzásgátló vagy sterilizáló cselekedet, szándék is kell! ha mint nem kívánt hatás létrejön a sterilizáció, a sebészi beavatkozás nem lesz fogamzásgátló vagy sterilizáló cselekedet, szándék is kell! 24Nyéky

25 XVI. Benedek pápa: Caritas in Veritate „A gazdaságilag fejlett országokban (viszont) igen elterjedt az életellenes törvényalkotás, ami már befolyásolja a morális magatartást és gyakorlatot is, hozzájárulva a születésellenes mentalitás kialakulásához, és gyakran úgy igyekszik kiterjeszteni ezt más államokra is, mintha ez volna a kulturális fejlődés útja. Néhány nem kormányzati szervezet szintén aktívan ügyködik az abortusz elterjesztése érdekében; szorgalmazzák a szegény országokban a sterilizálás gyakorlatának alkalmazását, nem is informálva erről a szóban forgó nőket. Egyébként pedig megalapozott az a gyanú, hogy olykor a fejlesztésekre adott segélyeket is meghatározott egészségpolitikai lépésekhez kötik, ami de facto magában foglalja az erőteljes születésszabályozás megkövetelését.” (CV 28) 25

26 Az asszisztált humán reprodukció „El kell utasítani a mesterséges megterméke- nyítés és a béranyaság gyakorlatát is” (Bcs 115) „El kell utasítani a mesterséges megterméke- nyítés és a béranyaság gyakorlatát is” (Bcs 115) Emberi méltóság megőrzése Emberi méltóság megőrzése Nem gyógyítja a sterilitást, hanem új problémákat vet fel Nem gyógyítja a sterilitást, hanem új problémákat vet fel az emberi fogantatás testen kívüli lehetősége az emberi fogantatás testen kívüli lehetősége a szülői nemzés hiánya a szülői nemzés hiánya 26Nyéky

27 Dignitas Personae 2008 „Az újabb technikáknak is figyelembe kell venniük három alapvető szempontot: „Az újabb technikáknak is figyelembe kell venniük három alapvető szempontot: 1, Az emberi élethez és a fizikai integritáshoz való jogát minden embernek a fogantatásától természetes haláláig. 1, Az emberi élethez és a fizikai integritáshoz való jogát minden embernek a fogantatásától természetes haláláig. 2, A házasság egységét; amely magában hordozza a kölcsönös jog elismerését a házasfelek között, hogy csak egymás által válhatnak édesanyává és édesapává. 2, A házasság egységét; amely magában hordozza a kölcsönös jog elismerését a házasfelek között, hogy csak egymás által válhatnak édesanyává és édesapává. 3, A szexualitás speciálisan emberi értékeit, amelyek „megkövetelik, hogy úgy kell törekedni egy emberi lény nemzésére, mint aki a házastársak közötti szeretet specifikus házastársi aktusának gyümölcse” 3, A szexualitás speciálisan emberi értékeit, amelyek „megkövetelik, hogy úgy kell törekedni egy emberi lény nemzésére, mint aki a házastársak közötti szeretet specifikus házastársi aktusának gyümölcse” 27Nyéky

28 Az asszisztált humán reprodukció Nem beültetett embriók elpusztítása és kísérletezésre használása Nem beültetett embriók elpusztítása és kísérletezésre használása A nemük vagy egészségi állapotuk szerinti eugenikus szelekció A nemük vagy egészségi állapotuk szerinti eugenikus szelekció A béranyaság gyakorlata: akár három anya A béranyaság gyakorlata: akár három anya↕ a gyermeknemzés magasztos vallásos esemény, ahol a házastársak magának a Teremtő Istennek a munkatársai a gyermeknemzés magasztos vallásos esemény, ahol a házastársak magának a Teremtő Istennek a munkatársai 28Nyéky

29 Eutanázia vagy a súlyos beteg gondozása? Gyakran igen nehéz pontosan meghúzni a határvonalat, mi az ami csak egy szenvedő élet meghosszabbítását jelenti és mi az, amit mindenképpen meg kell tenni az emberi élet méltóságának megőrzéséért. Gyakran igen nehéz pontosan meghúzni a határvonalat, mi az ami csak egy szenvedő élet meghosszabbítását jelenti és mi az, amit mindenképpen meg kell tenni az emberi élet méltóságának megőrzéséért. Eutanáziát semmiképpen sem szabad elkövetni, vagyis szándékosan az orvos sem tevőlegesen, sem mulasztással nem siettetheti a gyógyíthatatlan beteg halálának bekövetkeztét Eutanáziát semmiképpen sem szabad elkövetni, vagyis szándékosan az orvos sem tevőlegesen, sem mulasztással nem siettetheti a gyógyíthatatlan beteg halálának bekövetkeztét Az aktív és a passzív eutanázia kifejezéseket ne alkalmazzuk – mindkettő szándékos emberölés Az aktív és a passzív eutanázia kifejezéseket ne alkalmazzuk – mindkettő szándékos emberölés 29 Nyéky

30 Terminális palliatív medicina Az aránytalan és különleges kezelés felfüggesztése ≠ arányos és nem rendkívüli kezelés abbahagyásával (eutanázia) Az aránytalan és különleges kezelés felfüggesztése ≠ arányos és nem rendkívüli kezelés abbahagyásával (eutanázia) Folyadékpótlás és táplálás mindig kell Folyadékpótlás és táplálás mindig kell Terminális palliatív medicina: testi-lelki szenvedések enyhítése Terminális palliatív medicina: testi-lelki szenvedések enyhítése Fájdalomcsillapító kúrák csak, ha más eszköz már nincs és amennyire lehet a beteg tudatánál marad. Fájdalomcsillapító kúrák csak, ha más eszköz már nincs és amennyire lehet a beteg tudatánál marad. 30 Nyéky

31 Köszönöm a figyelmet! Nyéky


Letölteni ppt "Szempontok a házasság teológiájának mai irányzataihoz és néhány aktuális családban előforduló bioetikai kérdéshez Nyéky Kálmán XVI. Családkongresszus –"

Hasonló előadás


Google Hirdetések