Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Európai Uniós tagság és a munkaügyi szervezet, az EURES működése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Európai Uniós tagság és a munkaügyi szervezet, az EURES működése"— Előadás másolata:

1 Európai Uniós tagság és a munkaügyi szervezet, az EURES működése
Eszék, október 26. Szellő János

2 Szakértők Izményi Éva Koleszár Tibor Szabó Ferenc Kéri Éva Krisztina

3 A csatlakozás előtti helyzet
Az Európai Unió foglalkoztatáshoz köthető irányelveinek beépítése a jogrendszerbe PHARE Előcsatlakozási Alap hatékony felhasználása A magyar munkaerő-piaci szervezet modernizációja PHARE TWINING Prog-ram keretében

4 Legfontosabb Európai Uniós irányelvek
A munkavállalói jogok védelme a vállal-kozások strukturális átalakítása során Jogközelítés a munkafeltételek vonat-kozásában Az atipikus foglalkoztatási formákra vonatkozó rendelkezések Szociális párbeszéd Az egyenlő bánásmód elve

5 A foglalkoztatáshoz kötődő PHARE programok
Dél-dunántúli régió + Zala megye: „Újra Dolgozom” program tartósan munka-nélküliek számára Fiatal munkanélküliek programja (Foglal-kozási Információs Tanácsadók) Nők vállalkozóvá válásának elősegítése Kockázati csoportok esélyegyenlőségének javítása

6 PHARE TWINING Program Új szolgáltatási modell kialakítása és be-vezetése Az ÁFSZ irányítási rendszerének korsze-rűsítése Új irodai környezet és információs rend-szer kialakítása Munkatársak képzése, felkészítése az új szolgáltatási modellre

7 Munkatársak felkészítése az EU csatlakozásra
Foglalkoztatási stratégiák és meghatá-rozó cselekvési prioritások Strukturális Alapok jellemzői, felhasznál-hatósága Menedzsment ismeretek, új fogalmak, eljárások megismertetése Menedzsmentszemlélet formálása, ala-kítása

8 Stratégiai, átfogó célok
Teljes foglalkoztatottság A munka minőségének és eredményes- ségének javítása A társadalmi kohézió és befogadás erősítése

9 Alappillérek Foglalkoztathatóság Vállalkozás Alkalmazkodóképesség
Esélyegyenlőség

10 Cselekvési prioritások
Aktív és preventív intézkedések a munka- nélküliség és az inaktivitás ellen A vállalkozókészség erősítése és a munka- helyteremtés elősegítése Több és jobb beruházás a humán tőkébe, az életen át tartó tanulás stratégiái A munkaerő kínálat növekedése és az aktív öregedés elő mozdítása

11 A nemek közötti egyenlőség
Az integráció elősegítése és küzdelem a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő emberek diszkriminációja ellen Ösztönzés a munkavállalásra a munka vonzóbbá tételével A be nem jelentett munka átalakítása be- jelentett munkává

12 A foglalkozási és földrajzi mobilitás elő- mozdítása és a munkaközvetítés javítása
A jobb irányítás, partnerség és kivitelezés elősegítése (az érintettek bekapcsolása, a szociális partnerek bevonása, hatékony és eredményes szolgáltatások biztosítása és megfelelő pénzügyi rendszer)

13 Strukturális Alapok Európai Szociális Alap
Európai Regionális Fejlesztési Alap Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz

14 Változások az EU csatlakozás nyomán
EU foglalkoztatáspolitikai irányelvek be-épülése Munkaügyi jogharmonizáció Szervezetfejlesztés, új munkakörök meg-jelenése Strukturális Alapok megjelenése EURES rendszer azonnali indítása Lassú szemléletváltás

15 Változások a munkaügyi szervezetben
EURES és migráns tanácsadó rendszer kiépítése először régiós, megyei majd kirendeltségi szinten ESZA tanácsadói hálózat kialakítása majd átalakítása (pályázati tanácsadás) ESZA monitoring munkatársak Menedzsment szervezetek létrehozása, projektek generálása Megvalósítók alkalmazása

16 Tipikus projektszervezet

17 Funkcióbővülések Önálló pályázatok készítése és lebonyo-lítása hazai és nemzetközi szinten Kapcsolódás más pályázókhoz hazai és nemzetközi szinten Kapcsolódás a területi, térségi fejleszté-sekhez, döntően a foglalkoztatás előse-gítése érdekében Képviselet, részvétel az uniós források területi elosztásában

18 Tervezési időszakok 2004 – 2006 Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program (HEFOP)* Társadalmi Megújulás Opera-tív Program (TÁMOP)* A tervezés alapja: - ESZA irányelvek tagállami adaptációja - cselekvési prioritások *I-II. Nemzeti Fejlesztési Terv részeként

19 Felmerült gondok, problémák
Bürokratikus rendszer A változások nehézkes követése ESZA eljárás magyar eljárás közötti kü-lönbségekből adódó ellentmondások (például: közbeszerzés) De minimis szabály nem kedvező a magyar vállalkozások számára Előfinanszírozás és likviditás

20 Uniós csatlakozás utáni új szolgáltatások*
*Friss Zoltán DDRMK EURES tanácsadó szakmai anyagának felhasználásával

21 Migráns ügyintézés* Hatósági jellegű szolgáltatás, minden ki-rendeltségen elérhető Feladata: migráns munkavállalók szociális biztonságának megteremtése, illetve ellá-tásainak biztosítása. *Jogszabályi háttér: 883/2004 EK rendelet a szociális koordinációról 1991. évi IV. törvény a munkanélküli ellátásról 859/2003 EK rendelet a harmadik országbeli állampolgárokról

22 Migráns ügyintézés 2. Szociális ellátórendszerek koordinációja:
Minden tagállam maga dönti el és határozza meg az egyes szociális ellátási formáit, csak annyi a követelmény, hogy a más tagállamban szerzett jogviszonyokat be kell számítania a saját ellátásának megállapításakor. Társulási megállapodások Ezek alapján a török, a marokkói, a tunéziai, illetve az algír állampolgárok ugyanúgy igényelhetnek ellátást, mint az uniós állampolgárok. Ügyintézéshez szükséges uniós nyomtat-ványok E 301 – biztosítási jogviszony igazolása E 303 – megállapított ellátások exportálhatósága

23 EURES 2004. 05. 01. Mo. → EU ÁFSZ → EURES EURopean Employment Services
Célok és feladatok: Információnyújtás és tanácsadás munkavállalók részére a külföldi álláslehetőségekről és munkavállalási körülményekről EU/EGT országai közötti munkaerő-áramlás elősegítése Segítségnyújtás munkáltatók részére a külföldi munkaerő-toborzáshoz

24 Az EURES működésének pillérei
Jogszabályi háttér -1612/68/EGK Tanácsi Rendelet -2003/8/EK Bizottsági Döntés -EURES Alapokmány (2003) -EURES Irányelvek – Guidelines (3 évre szól) Az EURES működésének pillérei -EURES adatbázisok (álláshely-, önéletrajz-, információs) -Technikai háttér (hálózat) eures.europa.eu -EURES-tanácsadók (hálózat) 31 tagállamban mintegy 1000 fő -EU-támogatás a tervek megvalósításához

25 A hálózatot a brüsszeli EURESco iroda
irányítja felügyeli EURES hálózat magyarországi felépítése: -EURES-menedzser (szakmai irányító) – 1 fő -EURES-koordinátor (pénzügyi irányító) – 1 fő -EURES-tanácsadók – 32 fő teljes országos lefedettség -EURES-asszisztensek – 169 fő teljes kirendeltségi lefedettség

26 EURES tanácsadók feladatai:
EURES szolgáltatások minél szélesebb körben történő hirdetése (munkát keresők, munkáltatók, egyéb célcsoportok) Beérkező megkeresések (írásos, személyes, telefonos) megválaszolása Tagállamokra vonatkozó információk megismerése és nyomon követése Tanácsadás: információ szolgáltatás hiányszakmákról, többletekről (nemzeti, helyi szint) Szabad álláshelyek figyelése Segítségnyújtás külföldi munkaerő toborzásához Tagállamok munkaerőpiacának megfelelő ismerete EURES rendezvények (lakossági fórum, információs nap) szervezése, más eseményeken történő részvétel EURES asszisztensek munkájának koordinálása, folyamatos tájékoztatásuk

27 EURES tanácsadók faladatai II.
-Projektjavaslatok pénzügyi tervhez -Havi jelentés -Kapcsolattartás más tagállamok EURES tanácsadóival -Kapcsolattartás partnerszervezetekkel -Szemináriumokon, konferenciákon részvétel -EURES-es kiadványok tervezése, megalkotása, frissítése Tanácsadási tevékenység -havonta ügyfél -kedvelt célországok: Ausztria, Németország, Egyesült Királyság, Írország -őszi középiskolai road show – 2009-ben 30 helyszín, 2176 diák -Mobilitási Nap – 2009-ben PTE, 335 érdeklődő

28 EURES-T határmenti társulás
két határmenti régó között jöhet létre feltétele a kimutatható, jelentős mértékű munkaerő-ingázás a határmenti régiók között önálló tevékenységi terv önálló büdzsé brüsszeli felügyelet, gyakori felülvizsgálat EURES-T társulások Magyarországon EURES-T Danubius Magyarország és Szlovákia között EURES-T Pannónia Magyarország és Ausztria között

29 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Európai Uniós tagság és a munkaügyi szervezet, az EURES működése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések