Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A MÁV Rt. átalakulási programját támogató üzletági kontrolling eszközök Küsz András, MÁV Rt. Gépészeti Üzletág kontrolling igazgató Pécs, 2005. szeptember.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A MÁV Rt. átalakulási programját támogató üzletági kontrolling eszközök Küsz András, MÁV Rt. Gépészeti Üzletág kontrolling igazgató Pécs, 2005. szeptember."— Előadás másolata:

1 1 A MÁV Rt. átalakulási programját támogató üzletági kontrolling eszközök Küsz András, MÁV Rt. Gépészeti Üzletág kontrolling igazgató Pécs, 2005. szeptember 29.

2 2 IRÁNYÍTÁS ÜZLET SZOLGÁLTATÁS elnök - vezérigazgató menedzsment tanácsadás pénzügyi vezérigazgató-h stratégiai vezérigazgató-h humán vezérigazgató-h társasági szolg. főigazgató biztonsági igazgató kommunikációs igazgató jogi igazgató belső ellenőrzési igazgató titkárság Pálya- vasúti Üzletág Gépészeti Üzletág Áru- fuvarozási Üzletág Személy- szállítási Üzletág EBK szolgáltatás Informatikai és távközlési szolgáltató egység Beszerzési és készletgazdálkodási szolgáltató egység Beruházási szolgáltató egység MÁV Rt. szervezete - 2005 általános vezérigazgató h.

3 3 Villamos vontatójárművek 1047 V43 V46 V63 Összesen 456 db villamos mozdony Átlag életkor: 25 év

4 4 Dízel vontatójárművek M28 M32 M40 M41 M43 M44 M47 M62 Összesen 452 db dízel mozdony Átlag életkor: 32 év

5 5 Gépészeti Üzletág szervezete Üzletág főigazgató Vontatási igazgató Körzeti Vontatás Szolgáltatási Központok (6 db) Körzeti Kocsivizsgálati Központok (6 db) Központi irányító osztályok Fenntartási igazgató Körzeti Járműfenntartási Központok (9 db) Központi irányító osztályok Kontrolling igazgató Tervezési osztályVontatás kontrolling Fenntartás és beruházás kontrolling Szolgáltató központba kihelyezett kontrollerek

6 6 Beszámolás Stratégia: Stratégiai célok Stratégiai mutatók Célértékek Akciók Teljesítmény- célok Teljesítmény- mutatók Elvárt értékek Érdekeltségi rendszerbe illesztés Belső teljesítmény elszámolási rendszer Forrásallokációs rendszer Tervezés Várható- számítás Költség- gyűjtés Vezetői információs rendszer -Irányítási rendszer -Stratégiaalkotás -Informatikai háttér Jelmagyarázat: MÁV Rt. Irányítási Rendszere A MÁV Rt. Átalakulási program egyik fő célkitűzése: a költségek csökkentése. Az IR-nek is támogatnia kell.

7 7 MÁV IR részletezettsége az Üzletágban  Költség terv: 65 mrd Ft  Tárgyi eszköz: 68 mrd Ft  Létszám: 10 500 fő  Telephelyek: 21 db, 150 – 800 fős létszámmal A MÁV IR – ben a kontroll eszköze: költség és eredményterv A költség csökkentés menedzseléséhez elegendő egy 200 sor részletezettségű terv - tény eltérés számítás ? N E M Eredmény számítás: 200 soros Excel tábla A költség driverek és a költség fajlagosok beavatkozást lehetővé tévő mélységű kontrolljára van szükség !

8 8 Üzletági kontrolling eszközök EZ A KÖLTSÉG CSÖKKENTÉSI PROJEKTEK SIKERÉHEZ SZÜKSÉGES KONTROLLING SZAKMAI HÁTTÉR

9 9 Költség csökkentés projekt 1.: Túlóra csökkentése – akció lépései, rendszere 1. 1.ÉVES TERV készítése A túlóra terv az előző évi ténynél kisebb érték. A túlóra terv a vontatási tervvel, valamint a mozdonyvezető létszámtervvel összhangban készül el. Reálisan elérhető feszítést tartalmaz. 2.SZABADSÁG TERV készítése Ha minden mozdonyvezető nyáron menne szabadságra, a nyári csúcsforgalomban sok vonat kimaradna. A MT keretein belül a munkáltató irányíthatja a szabadságok kivételét.

10 10 Költség csökkentés projekt 1.: Túlóra csökkentése – akció lépései, rendszere 2. 3.HAVI OPERATÍV CÉL kitűzése A havi teljesítmény célok kitűzésére a vezetői információs rendszer működtetése keretében kerül sor. Ha van éves terv, miért van szükség havi célkitűzésre ?  A vontatás szezonalitását a túlóra célkitűzésnek követnie kell.  Az éves terv az üzletág egészére érvényes. A havi cél telephelyekre van kitűzve. A telephely vezető a mozdonyvezető munkáltatója. Azaz a célt a közvetlen felelősig lebontjuk. Ahol több a munka, ott több a „megengedett” túlóra ? Nem, mert a vontatás lokális termék. Ott kell teljesíteni, ahol igény van rá. Azaz lokális eltérések esetén a munkaerőt át kell csoportosítani, ill. a munkaerőforgalmat kell célszerűen irányítani. A túlóra: „veszteség”. Minimalizálni kell. A túlóra célnak miért „óra/fő” a mérőszáma ? Azért, hogy minden dolgozónál pontosan tudni lehessen: már túl van a kívánatoson.

11 11 Költség csökkentés projekt 1.: Túlóra csökkentése – akció lépései, rendszere 3. 4.ELŐRE JELZÉS készítése Minden telephely vezető kéthetente előrejelzést készít(tet) a várható túlóra alakulásról. Az előrejelzés készítés módszere utasításban szabályozott. 5.INTÉZKEDÉSI TERV készítése A telephely kétheti rendszeres vezetői értekezletének az egyik kötelező napirendi pontja: túlóra helyzet áttekintése. Ha szükséges: a vezető intézkedést hoz a várható túlóra elkerülésére, csökkentésére. Az intézkedést írásban rögzítik, a felelős végrehajtásra megkapja.

12 12 Költség csökkentés projekt 1.: Túlóra csökkentése – akció lépései, rendszere 4. 6.ELŐRE JELZÉS, INTÉZKEDÉSI TERV HIERARCHIA Az előrejelzést és az intézkedési tervet a telephely vezető a körzeti vezetőnek megküldi: a főnökének beszámol a várható helyzetről és a megtett intézkedésekről (proaktív vezetés). A körzeti vezető az általa vezetett kétheti rendszeres értekezleten a telephelyek túlóra helyzetét napirendre tűzi, és azon intézkedéseket, amelyekre neki van csak hatásköre, meghozza. A körzeti vezető az üzletág vontatási igazgatójának jelent.

13 13 Költség csökkentés projekt 1.: Túlóra csökkentése – akció lépései, rendszere 5. 6.KONTROLLING JELENTÉSEK - TÚLÓRA CSÖKKENTÉSI EREDMÉNYEK KIÉRTÉKELÉSE Az üzletág eredményeit és a körzetek, valamint a telephelyek teljesítményét az üzletág főigazgatója a havi rendszeres üzletág vezetői értekezleten értékeli. ÜZLETÁGI TELJESÍTMÉNY TELEPHELYEK TELJESÍTMÉNYE

14 14 Költség csökkentés projekt 1.: Túlóra csökkentése – akció lépései, rendszere 6. 7.„PIROS” TELEPHELY MUNKÁJÁNAK A KIÉRTÉKELÉSE NEM kíséreljük meg kikalkulálni, hogy mennyi lett volna az „indokolt” túlóra és ahhoz képest mennyi a tény. Ez csak magyarázkodáshoz vezetne. HANEM a körzeti, illetve a telephely vezető proaktív vezetői munkáját értékeljük ki: - elkészítette az előrejelzést ? - tartott vezetői értekezletet (megtárgyalták a túlóra helyzetet ?) ? - hozott túlóra csökkentő intézkedéseket ? (amikor látta a rossz helyzetet) - az intézkedés jelentős, lényegretörő volt ? - visszaellenőrizte az intézkedés végrehajtását, ill. eredményességét ? A vezető premizálásában ill. vezetői megbízatásának kiértékelésekor az üzleti célok elérése (köztük a túlóra cél), teljesítése kulcs tényezőként szerepelnek. A kontrolling nem akar okosabb lenni a vezetőnél (a vezető megőrizheti a szuverenitását).

15 15 Költség csökkentés projekt 1.: Túlóra csökkentése – akció lépései, rendszere 7. 8.BELSŐ BENCHMARKING A tartósan „ZÖLD” telephely vezetője és kontrollere benchmark tanulmányt készít. A benchmark tanulmányokat a készítőik összevont vezetői – kontroller értekezleten bemutatják. A bevált megoldásokat a többi telephely is bevezeti. A Kontrolling visszaellenőrzi az adaptációk eredményességét

16 16 Költség csökkentés projekt 1.: Túlóra csökkentése – akció lépései, rendszere 8.  A túlóra csökkentését a vezetés hajtja végre, nem a kontrolling.  Mi a kontrolling szerepe ? A rendszert felépíti, elindítja  Előrejelzés kalkulációs módszer kidolgozása  Adatgyűjtési, elemzési módszerek kidolgozása  Eljárási szabályzatok kidolgozása A rendszert működteti  Készíti a jelentéseket, kiértékeléseket  Működteti a hierarchikus összegzéseket  Betartatja a határidőket  Szervezi, menedzseli a belső benchmarking munkát Fenntartja a rendszert  A rendszert hozzáigazítja a szervezeti – működési helyzet változásaihoz  A tervek, célkitűzések készítésekor, valamint a teljesítmények kiértékelésekor teljesítményorientált, felelősségteljes javaslatokat dolgoz ki.

17 17 Költség csökkentés projekt 1.: Túlóra csökkentése – eredmények Egy főre jutó túlórák alakulása Megtakarítás 2005. 1-6. hó: 526 mFt

18 18 Költség csökkentés projekt 2.: Gépmenet arány csökkentése Vezetői kontroll  Havonta vezetői feladatként gépmenet arány (teljesítmény) célt tűzünk ki.  A gépmenet arány tény adatokat havonta, területenként vezetői információs jelentésben dolgozzuk fel.  A gépmenet alakulását területenként vezetői megbeszéléseken értékelik. A géprevárás elkerülésére proaktív intézkedéseket hoznak. Az intézkedéseket a felelősök írásban megkapják.  Az intézkedések végrehajtását a vezetők a következő megbeszélésen ellenőrzik, az előrehaladást írásban rögzítik. Bevezetett intézkedések  A telephelyek szigorú kontroll alá veszik a jármű javítást követő próbameneteket. A feleslegesen hosszú próbamenetek elkerülésével egyéb gépmenet takarítható meg.  A mozdony fordulók kéthavonkénti újratervezése során a Személyszállítással együttműködve csökkentjük a fordulókba beépülő, tervezett gépmenetek arányát Tervezett újabb akciók  A nagyobb beválási pontosságú vezénylés tervezés érdekében tehervonat vontatási megrendelés nyilvántartás kiépítésén dolgozunk.  Az operatív vonatok arányának csökkentésében az Árufuvarozás motivációja megteremtése érdekében tervezzük, hogy az operatív tehervonatokra felárat vezetünk be. Teljes megtakarítási potenciál: 3 895 millió Ft Kezdeti eredmények

19 19 Költség csökkentés projekt 3.: Géprevárás csökkentése Vezetői kontroll  Havonta vezetői feladatként géprevárás (teljesítmény) célt tűzünk ki.  A géprevárás tény adatokat hetente, területenként vezetői információs jelentésben dolgozzuk fel.  A géprevárás alakulását területenként vezetői megbeszéléseken értékelik. A géprevárás elkerülésére proaktív intézkedéseket hoznak. Az intézkedéseket a felelősök írásban megkapják.  Az intézkedések végrehajtását a vezetők a következő megbeszélésen ellenőrzik, az előrehaladást írásban rögzítik. Az Árufuvarozási Üzletág igénye, hogy a tehervonatok továbbítását géprevárás ne akadályozza. A vonat továbbítás késése az Áfunál többlet „RIV kocsibér” többlet költséget von maga után. Bevezetett intézkedések  A Fenntartás részére vonali mozdony kiadási tervet készítünk, amelyet a vezetői információs rendszerben a fentivel azonos módon kezelünk.  A mozdonyok tervszerű megelőző karbantartását a szükség szerint hét végére helyezzük át. Ez évben még nem volt rá szükség (költség többlet).  Közös pool – ba vontuk a V46 és a V43 mozdonysorozatok tehervonati vontatási díj képzését. A kis terhelésű, kis sebességű (tolatós, szatelit) vonatokon V46 alkalmazható, amellyel a közepes terhelésű tehervonatok számára V43 sorozatú mozdonyokat lehet felszabadítani. Tervezett újabb akciók  A Gépészet motivációja erősítése érdekében Gépészet vállalja, hogy a géprevárás után kötbért fog fizetni.  A nagyobb beválási pontosságú vezénylés tervezés érdekében tehervonat vontatási megrendelés nyilvántartás kiépítése indult el.  Az operatív vonatok arányának csökkentésében az Árufuvarozás motivációja megteremtése érdekében az operatív tehervonatokra felárat tervezünk bevezetni. Eredmények Géprevárás: a vonat indulására kijelölt időben a mozdony nem áll rendelkezésre.

20 20 Költség csökkentés projekt 4.: Dízel mozdonyok fajlagos fogyasztása Fogyasztás csökkentő akciók Éves hatás [millió Ft] Előrehaladása Remotorizáció - 210 Eurofima hitelből folyamatban Mozdonyok gázolaj vezetékeinek a plombálása - 10 M41 sorozatú mozdonyokra elkészült Remotorizált vonali mozdonyok üzemkészségének a javítása - 20 Cél: 85 % Eredmény: januári 65% - ról júniusra 80% Mozdonyokra a számítógépes kutakhoz „Todo” csatlakozó felszerelése - 20 Desirón rajta van. A remotorizált vonali gépekre elkészült. A többi mozdonyra elő van készítve. A végrehajtás forrás hiányában felfüggesztve. Túlfogyasztó mozdonyvezetők kiemelt ellenőrzése Vasútőr Kft. extra megbízásával - 50 2005. május 1 – től elindult. Havi két tettenérés történt (jellemzően nem gépészek az elkövetők). Mozdony kiértékelés vételezéstől – vételezésig FVS - ben - 20 MÁV Informatika dolgozik a fejlesztésen. Határidő: 2005. 12. hó Norma képzés megújítása az FVS - ben - 50 MÁV Informatika dolgozik a fejlesztésen. Határidő: 2005. 12. hó M41 vontatás kiváltása orosz motorvonatokkal - 40 SZÜ üzletág vezetőivel az előkészítése elindult Desiró motorvonatokban az egyik motor leállítása - 10 A Siemens – el folyamatban a műszaki konzultáció Gázolaj megtakarítás ösztönzésére jutalmazás bevezetése - 20 Előkészítése folyamatban Elektronikus menetigazolvány -230 Pilot projekt előkészítve. Időszükséglete: 9 hónap. Költsége: 30 mFt. ÖSSZESEN: - 680

21 21 Összefoglalás  A tevékenység közeli -„fizikai”- költség driverek és költség fajlagosok teljesítmény kontrollja Jelentős közvetlen pénzügyi eredményt hoz A szervezeti egységek közötti versenyt a teljesítményekre fókuszálja A vezetés figyelmét az értékteremtésre irányítja Katalizálja a vezetés kreativitását


Letölteni ppt "1 A MÁV Rt. átalakulási programját támogató üzletági kontrolling eszközök Küsz András, MÁV Rt. Gépészeti Üzletág kontrolling igazgató Pécs, 2005. szeptember."

Hasonló előadás


Google Hirdetések