Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Küsz András, MÁV Rt. Gépészeti Üzletág kontrolling igazgató

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Küsz András, MÁV Rt. Gépészeti Üzletág kontrolling igazgató"— Előadás másolata:

1 A MÁV Rt. átalakulási programját támogató üzletági kontrolling eszközök
Küsz András, MÁV Rt. Gépészeti Üzletág kontrolling igazgató Pécs, szeptember 29.

2 MÁV Rt. szervezete - 2005 IRÁNYÍTÁS ÜZLET SZOLGÁLTATÁS
elnök - vezérigazgató IRÁNYÍTÁS általános vezérigazgató h. titkárság menedzsment tanácsadás Pálya- vasúti Üzletág Gépészeti Áru- fuvarozási Személy- szállítási stratégiai vezérigazgató-h pénzügyi vezérigazgató-h humán vezérigazgató-h társasági szolg. főigazgató biztonsági igazgató jogi igazgató kommunikációs igazgató belső ellenőrzési igazgató ÜZLET SZOLGÁLTATÁS Beruházási szolgáltató egység Beszerzési és készletgazdálkodási szolgáltató egység Informatikai és távközlési szolgáltató egység EBK szolgáltatás

3 Villamos vontatójárművek
1047 V43 V46 V63 Összesen db villamos mozdony Átlag életkor: 25 év

4 Dízel vontatójárművek
Összesen db dízel mozdony Átlag életkor: 32 év

5 Gépészeti Üzletág szervezete

6 MÁV Rt. Irányítási Rendszere
Stratégia: Stratégiai célok Stratégiai mutatók Célértékek Akciók Teljesítmény- célok Teljesítmény- mutatók Elvárt értékek Érdekeltségi rendszerbe illesztés Forrásallokációs rendszer Tervezés Várható- számítás Beszámolás Felülről lebontott célok, Társasági szinten mért teljesítmények Jelmagyarázat: -Irányítási rendszer Stratégiaalkotás Informatikai háttér Belső teljesítmény elszámolási rendszer Költség- gyűjtés Vezetői információs rendszer A MÁV Rt. Átalakulási program egyik fő célkitűzése: a költségek csökkentése. Az IR-nek is támogatnia kell.

7 MÁV IR részletezettsége az Üzletágban
A MÁV IR – ben a kontroll eszköze: költség és eredményterv A költség csökkentés menedzseléséhez elegendő egy 200 sor részletezettségű terv - tény eltérés számítás ? Költség terv: 65 mrd Ft Tárgyi eszköz: 68 mrd Ft Létszám: fő Telephelyek: 21 db, 150 – 800 fős létszámmal N E M A költség driverek és a költség fajlagosok beavatkozást lehetővé tévő mélységű kontrolljára van szükség ! Eredmény számítás: 200 soros Excel tábla

8 Üzletági kontrolling eszközök

9 Költség csökkentés projekt 1
Költség csökkentés projekt 1.: Túlóra csökkentése – akció lépései, rendszere 1. ÉVES TERV készítése A túlóra terv az előző évi ténynél kisebb érték. A túlóra terv a vontatási tervvel, valamint a mozdonyvezető létszámtervvel összhangban készül el. Reálisan elérhető feszítést tartalmaz. SZABADSÁG TERV készítése Ha minden mozdonyvezető nyáron menne szabadságra, a nyári csúcsforgalomban sok vonat kimaradna. A MT keretein belül a munkáltató irányíthatja a szabadságok kivételét.

10 Költség csökkentés projekt 1
Költség csökkentés projekt 1.: Túlóra csökkentése – akció lépései, rendszere 2. HAVI OPERATÍV CÉL kitűzése A havi teljesítmény célok kitűzésére a vezetői információs rendszer működtetése keretében kerül sor. Ha van éves terv, miért van szükség havi célkitűzésre ? A vontatás szezonalitását a túlóra célkitűzésnek követnie kell. Az éves terv az üzletág egészére érvényes. A havi cél telephelyekre van kitűzve. A telephely vezető a mozdonyvezető munkáltatója. Azaz a célt a közvetlen felelősig lebontjuk. Ahol több a munka, ott több a „megengedett” túlóra ? Nem, mert a vontatás lokális termék. Ott kell teljesíteni, ahol igény van rá. Azaz lokális eltérések esetén a munkaerőt át kell csoportosítani, ill. a munkaerőforgalmat kell célszerűen irányítani. A túlóra: „veszteség”. Minimalizálni kell. A túlóra célnak miért „óra/fő” a mérőszáma ? Azért, hogy minden dolgozónál pontosan tudni lehessen: már túl van a kívánatoson.

11 Költség csökkentés projekt 1
Költség csökkentés projekt 1.: Túlóra csökkentése – akció lépései, rendszere 3. ELŐRE JELZÉS készítése Minden telephely vezető kéthetente előrejelzést készít(tet) a várható túlóra alakulásról. Az előrejelzés készítés módszere utasításban szabályozott. INTÉZKEDÉSI TERV készítése A telephely kétheti rendszeres vezetői értekezletének az egyik kötelező napirendi pontja: túlóra helyzet áttekintése. Ha szükséges: a vezető intézkedést hoz a várható túlóra elkerülésére, csökkentésére. Az intézkedést írásban rögzítik, a felelős végrehajtásra megkapja.

12 Költség csökkentés projekt 1
Költség csökkentés projekt 1.: Túlóra csökkentése – akció lépései, rendszere 4. ELŐRE JELZÉS, INTÉZKEDÉSI TERV HIERARCHIA Az előrejelzést és az intézkedési tervet a telephely vezető a körzeti vezetőnek megküldi: a főnökének beszámol a várható helyzetről és a megtett intézkedésekről (proaktív vezetés). A körzeti vezető az általa vezetett kétheti rendszeres értekezleten a telephelyek túlóra helyzetét napirendre tűzi, és azon intézkedéseket, amelyekre neki van csak hatásköre, meghozza. A körzeti vezető az üzletág vontatási igazgatójának jelent.

13 ÜZLETÁGI TELJESÍTMÉNY TELEPHELYEK TELJESÍTMÉNYE
Költség csökkentés projekt 1.: Túlóra csökkentése – akció lépései, rendszere 5. ÜZLETÁGI TELJESÍTMÉNY KONTROLLING JELENTÉSEK - TÚLÓRA CSÖKKENTÉSI EREDMÉNYEK KIÉRTÉKELÉSE Az üzletág eredményeit és a körzetek, valamint a telephelyek teljesítményét az üzletág főigazgatója a havi rendszeres üzletág vezetői értekezleten értékeli. TELEPHELYEK TELJESÍTMÉNYE

14 Költség csökkentés projekt 1
Költség csökkentés projekt 1.: Túlóra csökkentése – akció lépései, rendszere 6. „PIROS” TELEPHELY MUNKÁJÁNAK A KIÉRTÉKELÉSE NEM kíséreljük meg kikalkulálni, hogy mennyi lett volna az „indokolt” túlóra és ahhoz képest mennyi a tény. Ez csak magyarázkodáshoz vezetne. HANEM a körzeti, illetve a telephely vezető proaktív vezetői munkáját értékeljük ki: - elkészítette az előrejelzést ? - tartott vezetői értekezletet (megtárgyalták a túlóra helyzetet ?) ? - hozott túlóra csökkentő intézkedéseket ? (amikor látta a rossz helyzetet) - az intézkedés jelentős, lényegretörő volt ? - visszaellenőrizte az intézkedés végrehajtását, ill. eredményességét ? A vezető premizálásában ill. vezetői megbízatásának kiértékelésekor az üzleti célok elérése (köztük a túlóra cél), teljesítése kulcs tényezőként szerepelnek. A kontrolling nem akar okosabb lenni a vezetőnél (a vezető megőrizheti a szuverenitását).

15 Költség csökkentés projekt 1
Költség csökkentés projekt 1.: Túlóra csökkentése – akció lépései, rendszere 7. BELSŐ BENCHMARKING A tartósan „ZÖLD” telephely vezetője és kontrollere benchmark tanulmányt készít. A benchmark tanulmányokat a készítőik összevont vezetői – kontroller értekezleten bemutatják. A bevált megoldásokat a többi telephely is bevezeti. A Kontrolling visszaellenőrzi az adaptációk eredményességét

16 Költség csökkentés projekt 1
Költség csökkentés projekt 1.: Túlóra csökkentése – akció lépései, rendszere 8. A túlóra csökkentését a vezetés hajtja végre, nem a kontrolling. Mi a kontrolling szerepe ? A rendszert felépíti, elindítja Előrejelzés kalkulációs módszer kidolgozása Adatgyűjtési, elemzési módszerek kidolgozása Eljárási szabályzatok kidolgozása A rendszert működteti Készíti a jelentéseket, kiértékeléseket Működteti a hierarchikus összegzéseket Betartatja a határidőket Szervezi, menedzseli a belső benchmarking munkát Fenntartja a rendszert A rendszert hozzáigazítja a szervezeti – működési helyzet változásaihoz A tervek, célkitűzések készítésekor, valamint a teljesítmények kiértékelésekor teljesítményorientált, felelősségteljes javaslatokat dolgoz ki.

17 Költség csökkentés projekt 1.: Túlóra csökkentése – eredmények
Egy főre jutó túlórák alakulása Megtakarítás hó: 526 mFt

18 Költség csökkentés projekt 2.: Gépmenet arány csökkentése
Teljes megtakarítási potenciál: millió Ft Vezetői kontroll Havonta vezetői feladatként gépmenet arány (teljesítmény) célt tűzünk ki. A gépmenet arány tény adatokat havonta, területenként vezetői információs jelentésben dolgozzuk fel. A gépmenet alakulását területenként vezetői megbeszéléseken értékelik. A géprevárás elkerülésére proaktív intézkedéseket hoznak. Az intézkedéseket a felelősök írásban megkapják. Az intézkedések végrehajtását a vezetők a következő megbeszélésen ellenőrzik, az előrehaladást írásban rögzítik. Bevezetett intézkedések A telephelyek szigorú kontroll alá veszik a jármű javítást követő próbameneteket. A feleslegesen hosszú próbamenetek elkerülésével egyéb gépmenet takarítható meg. A mozdony fordulók kéthavonkénti újratervezése során a Személyszállítással együttműködve csökkentjük a fordulókba beépülő, tervezett gépmenetek arányát Kezdeti eredmények Tervezett újabb akciók A nagyobb beválási pontosságú vezénylés tervezés érdekében tehervonat vontatási megrendelés nyilvántartás kiépítésén dolgozunk. Az operatív vonatok arányának csökkentésében az Árufuvarozás motivációja megteremtése érdekében tervezzük, hogy az operatív tehervonatokra felárat vezetünk be.

19 Költség csökkentés projekt 3.: Géprevárás csökkentése
Az Árufuvarozási Üzletág igénye, hogy a tehervonatok továbbítását géprevárás ne akadályozza. A vonat továbbítás késése az Áfunál többlet „RIV kocsibér” többlet költséget von maga után. Géprevárás: a vonat indulására kijelölt időben a mozdony nem áll rendelkezésre. Vezetői kontroll Havonta vezetői feladatként géprevárás (teljesítmény) célt tűzünk ki. A géprevárás tény adatokat hetente, területenként vezetői információs jelentésben dolgozzuk fel. A géprevárás alakulását területenként vezetői megbeszéléseken értékelik. A géprevárás elkerülésére proaktív intézkedéseket hoznak. Az intézkedéseket a felelősök írásban megkapják. Az intézkedések végrehajtását a vezetők a következő megbeszélésen ellenőrzik, az előrehaladást írásban rögzítik. Bevezetett intézkedések A Fenntartás részére vonali mozdony kiadási tervet készítünk, amelyet a vezetői információs rendszerben a fentivel azonos módon kezelünk. A mozdonyok tervszerű megelőző karbantartását a szükség szerint hét végére helyezzük át. Ez évben még nem volt rá szükség (költség többlet). Közös pool – ba vontuk a V46 és a V43 mozdonysorozatok tehervonati vontatási díj képzését. A kis terhelésű, kis sebességű (tolatós, szatelit) vonatokon V46 alkalmazható, amellyel a közepes terhelésű tehervonatok számára V43 sorozatú mozdonyokat lehet felszabadítani. Eredmények Tervezett újabb akciók A Gépészet motivációja erősítése érdekében Gépészet vállalja, hogy a géprevárás után kötbért fog fizetni. A nagyobb beválási pontosságú vezénylés tervezés érdekében tehervonat vontatási megrendelés nyilvántartás kiépítése indult el. Az operatív vonatok arányának csökkentésében az Árufuvarozás motivációja megteremtése érdekében az operatív tehervonatokra felárat tervezünk bevezetni.

20 Költség csökkentés projekt 4.: Dízel mozdonyok fajlagos fogyasztása
Fogyasztás csökkentő akciók Éves hatás [millió Ft] Előrehaladása Remotorizáció - 210 Eurofima hitelből folyamatban Mozdonyok gázolaj vezetékeinek a plombálása - 10 M41 sorozatú mozdonyokra elkészült Remotorizált vonali mozdonyok üzemkészségének a javítása - 20 Cél: 85 % Eredmény: januári 65% - ról júniusra 80% Mozdonyokra a számítógépes kutakhoz „Todo” csatlakozó felszerelése Desirón rajta van. A remotorizált vonali gépekre elkészült. A többi mozdonyra elő van készítve. A végrehajtás forrás hiányában felfüggesztve. Túlfogyasztó mozdonyvezetők kiemelt ellenőrzése Vasútőr Kft. extra megbízásával - 50 2005. május 1 – től elindult. Havi két tettenérés történt (jellemzően nem gépészek az elkövetők). Mozdony kiértékelés vételezéstől – vételezésig FVS - ben MÁV Informatika dolgozik a fejlesztésen. Határidő: hó Norma képzés megújítása az FVS - ben M41 vontatás kiváltása orosz motorvonatokkal - 40 SZÜ üzletág vezetőivel az előkészítése elindult Desiró motorvonatokban az egyik motor leállítása A Siemens – el folyamatban a műszaki konzultáció Gázolaj megtakarítás ösztönzésére jutalmazás bevezetése Előkészítése folyamatban Elektronikus menetigazolvány 230 Pilot projekt előkészítve. Időszükséglete: 9 hónap. Költsége: 30 mFt. ÖSSZESEN: - 680

21 Összefoglalás A tevékenység közeli -„fizikai”- költség driverek és költség fajlagosok teljesítmény kontrollja Jelentős közvetlen pénzügyi eredményt hoz A szervezeti egységek közötti versenyt a teljesítményekre fókuszálja A vezetés figyelmét az értékteremtésre irányítja Katalizálja a vezetés kreativitását


Letölteni ppt "Küsz András, MÁV Rt. Gépészeti Üzletág kontrolling igazgató"

Hasonló előadás


Google Hirdetések