Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2008.02.20.1 Gőzmozdonyok I. 2. előadás Dr. Csiba József igazgató, c. egyetemi docens MÁV ZRt. Vasúti Mérnöki- és Mérésügyi Szolgáltató Központ H-1045.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2008.02.20.1 Gőzmozdonyok I. 2. előadás Dr. Csiba József igazgató, c. egyetemi docens MÁV ZRt. Vasúti Mérnöki- és Mérésügyi Szolgáltató Központ H-1045."— Előadás másolata:

1 2008.02.20.1 Gőzmozdonyok I. 2. előadás Dr. Csiba József igazgató, c. egyetemi docens MÁV ZRt. Vasúti Mérnöki- és Mérésügyi Szolgáltató Központ H-1045 Budapest, Elem u. 5-7. Tel.: 511-8105, E-mail: csibaj@mav.hu

2 2008.02.20.2 Gőzmozdonyok I. (2. előadás, 2008. 02. 20.) Az előző (1. előadás) összefoglalója: A gőzmozdony feladata A gőzmozdony vázlatos elrendezése Általános alapfogalmak A gőzmozdony méreteire és kialakítására vonatkozó mértékadó feltételek A gőzmozdonyok osztályozása

3 2008.02.20.3 Gőzmozdonyok I. (2. előadás, 2008. 02. 20.) A 2. előadás összefoglalója (I.): A gőzmozdony berendezésnél felállítandó teljesítményi program A gőzmozdonnyal kifejthető vonóerő fajták A különböző típusú vonóerők - Tapadási (adhéziós súlyból származó) vonóerő - A gőzgép méreteiből adódó vonóerő - A kazánteljesítményből adódó vonóerő

4 2008.02.20.4 Gőzmozdonyok I. (2. előadás, 2008. 02. 20.) A 2. előadás összefoglalója (II.): A kapcsolt kerékpárok számának meghatározása A mozdonyok szerkesztési szelvénye

5 2008.02.20.5 Gőzmozdonyok I. (2. előadás, 2008. 02. 20.) Kiindulási alapkérdés: a mozdonyt milyen pályán, milyen szolgálatra kí- vánják használni. A teljesítményi program tartalma: 1.) Milyen súlyú kocsikból mekkora szerelvényt milyen sebességgel kíván- ják továbbítani. 2.) A pálya emelkedési és ívviszonyai (összeesik-e a legnagyobb emelkedés és a legkisebb ív) 3.) Pályán megengedett legnagyobb tengelynyomás és folyómétersúly.

6 2008.02.20.6 Gőzmozdonyok I. (2. előadás, 2008. 02. 20.) 4.) A mozdonnyal elérendő legnagyobb sebesség 5.) Szén-, víz- (olaj)állomások távolsága 6.) A használni óhajtott tüzelőanyag minősége 7.) Járművek számára előírt szerkesztési szelvény

7 2008.02.20.7 Gőzmozdonyok I. (2. előadás, 2008. 02. 20.) A vonatellenállás A mozgó vonat ellenállása (W): - mozdony (W'), - kocsi/szerelvény (W'') Alapellenállás / menetellenállás / futási ellenállás (W o ): egyenes vízszintes pálya, szélcsend, egyenletes sebesség Járulékos ellenállás (W j ): - emelkedés / esés (W e ), - ívekben való mozgás (W i ), - gyorsítás (W a ), - szél (W s ), - indítási ellenállás (W ind ).

8 2008.02.20.8 Gőzmozdonyok I. (2. előadás, 2008. 02. 20.) Alapellenállás /menetellenállás / futási ellenállás (W o ) Egyenes vízszintes pálya, szélcsend, egyenletes sebesség - vágányon a kerék gördülő ellenállása és csúszó súrlódása (W g ) - tengelycsapok súrlódása (W cs ), - sinillesztés, egyenletes pálya, nyugtalan járás, ütközési ellenállás (W ü ), - levegő ellenállás (W l ).

9 2008.02.20.9 Gőzmozdonyok I. (2. előadás, 2008. 02. 20.) Futási ellenállás (W f ) I. W f = W g + W cs

10 2008.02.20.10 Gőzmozdonyok I. (2. előadás, 2008. 02. 20.) Futási ellenállás (W f ) II. Gördülő csapágyazás előnye. 90 km/h

11 2008.02.20.11 Gőzmozdonyok I. (2. előadás, 2008. 02. 20.) Ütközési ellenállás (W ü ) - Frank, Strahl - vasutak gyakorlata

12 2008.02.20.12 Gőzmozdonyok I. (2. előadás, 2008. 02. 20.) Levegőellenállás (W l ) W l : - homlokfelület - tető - padló - oldalfelület W l : F e v 2 ; μ=1,22 F e : egyenértékű homlokfelület (10, 12 m 2 ) Strahl: oldalszél, ellenszél: v+15

13 2008.02.20.13 Gőzmozdonyok I. (2. előadás, 2008. 02. 20.) Fajlagos alapellenállás (w o ) w o = w g +w cs +w ü +w l [w o ] = N/t, … w o = A+Bv+Cv 2 w o = Á+CV 2

14 2008.02.20.14 Gőzmozdonyok I. (2. előadás, 2008. 02. 20.) A gőzmozdony alapellenállása(W o ‘) Összetevők: -Futó kerékpárok súrlódó és gördülő ellenállása -Gépezet (hajtómű és vezérmű ellenállása -llenállás Z e =Ze(v,N e ) Z i W o ‘ = Z i -Z e Effektív/mechanikai összhatások: δ e δ e =

15 2008.02.20.15 Gőzmozdonyok I. (2. előadás, 2008. 02. 20.) Gőzmozdonyokra vonatkozó ellenállási összefüggések - MÁV, normál nyomtávú mozdony: Sanzin-képlet: a,b: mozdony rendszerétől függő állandó, a=5,5…8,8, b=8….36 - MÁV, keskeny nyomtávú, futókerékpár nélküli mozdony: Z i -Z e =G m [4,5n k +( +0,096)( ) 2 ] Futókerékpár: kocsi kerékpárként -Gőzmozdony keskenynyomközű iparvágányra, erdei és mezőgazdaásgi vasútra: Engel szerint: (Z i -Z e )G m =16…..20 kg/t

16 2008.02.20.16 Gőzmozdonyok I. (2. előadás, 2008. 02. 20.) Az effektív vonóerő (Z e ) Effektív /hasznos/ vonóhorgon mért vonóerő (Z e /Z h /Z v ): Egyenes pálya, vízszintes pálya, egyenletes sebesség: Z e =W o ''

17 2008.02.20.17 Gőzmozdonyok I. (2. előadás, 2008. 02. 20.) A kapcsolt tengelyek számának meghatározása Adott: szükséges vonóerő (Z) súrlódási tényező (μ): 1/7…..1/5; 0.16 megengedett tengelynyomás (g t ) Meghatározandó: -Z a μ→kapcsolt nehezedő összes (adhéziós) súly (G m a ), G m a = - G m a,g t →a kapcsolt kerekek száma (n k ) n =

18 2008.02.20.18 Gőzmozdonyok I. (2. előadás, 2008. 02. 20.) 1.A gőzmozdonnyal kifejthető vonóerő (Z) Vonóhorgon mért (effektív) hasznos vonóerő (Z e /Z h /Z v ), MÁV gőzgép méretéből (Z k ), RZD gépezeti indikált vonóerő (Z i ) meghatározva

19 2008.02.20.19 Gőzmozdonyok I. (2. előadás, 2008. 02. 20.) 1. A vonóerő meghatározása a tapadási/adhéziós súlyból → Krupp-gyár képlete: μ: értékei:-száraz, tiszta sín: 1/5…1/4; -piszkos sín: 1/6.3…1/5; -olajos sín -ködben, falevéllel borított sín μ=1/10;

20 2008.02.20.20 Gőzmozdonyok I. (2. előadás, 2008. 02. 20.) Ha Z k >Z kmax →hajtott kerekek megcsúsznak, köszörülnek→káros hatásai: -hajtórúd/csatlórúd görbülés, törés, -sínbe mélyedés köszörülése, -abroncs, sín anyag felmelegszik→szövetszerkezeti elvál- tozások→törési lehetőség A szükséges Z a gőzmozdony, kocsisor súlyából a sebesség/sebesség- változás ismeretében: W: a vonat ellenállása Egyensúlyi helyzetben: →Z=W

21 2008.02.20.21 Gőzmozdonyok I. (2. előadás, 2008. 02. 20.) 2. A vonóerő számítása a gőzgép méreteiből 1 fordulat alatti munka: a kerék vonóerő munkája: A dugattyú által végzett munka: ahol:p ik : indikált középnyomás → d r : a dugattyúrúd átmérője, s: a löket, n g : a friss gőzzel dolgozó hen- gerek száma, p k : kazán nyomása, ξ: 0.65 nagy töltésnél (a töltés nagyságát figyelembe vevő tényező);

22 2008.02.20.22 Gőzmozdonyok I. (2. előadás, 2008. 02. 20.) η m : mechanikai hatásfok: 97 %, v: 0.97 (az előli és hátulsó dugattyúrúd területének számtani közepe a dugattyú területének 3 %-a) → ahol:p t : tolattyúnyomás ε: a töltés mértéke

23 2008.02.20.23 Gőzmozdonyok I. (2. előadás, 2008. 02. 20.) 3. A vonóerő számítása a kazánteljesítményből: Legyenh g : fajlagos gépezeti kazánterhelés (a kazánfelület 1 m 2 -én órán- ként átlagban fejlesztett gőzmennyiség): kg/(m 2 h) H: a kazán fűtőfelülete: m 2 : egységnyi teljesítményre eső gőzfogyasztás: kg/kWh : a gőzgép óránkénti gőzszükséglete A kerületi vonóerő: ahol:állandó

24 2008.02.20.24 Gőzmozdonyok I. (2. előadás, 2008. 02. 20.) A 424 sor. gőzmozdony kerületi vonóerejének változása teljesen nyitott szabályzónál (ρ s =1) a v, ε, h g függvényében

25 2008.02.20.25 Gőzmozdonyok I. (2. előadás, 2008. 02. 20.) A vonat legnagyobb gyorsulása (a max ) I. A max : Z l =Z a a: vonali szolgálat: 0,04…0,05 elővárosi szolgálat: 0,15…0,3 tolató szolgálat: 0,1 …0,2 [a]= m/s 2 δ m : forgó tömegek redukált értéke, (1+δ m ): szerkocsi mozdony: 1,04….1,06 szertartányos mozdony: 1,05…1,07 W: vonat fajlagos ellenállása

26 2008.02.20.26 Gőzmozdonyok I. (2. előadás, 2008. 02. 20.) A vonat legnagyobb gyorsulása (a max ) II. : tapadási súly aránya (egységnyi vonatsúlyra eső tapadási súly)

27 2008.02.20.27 Gőzmozdonyok I. (2. előadás, 2008. 02. 20.) Mozdony- és szerkocsi szerkesztési szelvény belföldi forgalomra I. MSZ 8696-51 (jóváhagyás: 1951. XI. 30. hatálybalépés: 1952. V. 1.) Def.: Szerkesztési/rakszelvény: keret, egyenes vágány, középhely- zet, üres, rakott jármű/rakomány keresztmetszeti méretei még ko- pott kerekek, tengelycsapok, á- gyak, ülepedett hordrugók eseté- ben sem léphetnek túl. Megj.: …gőzt kibocsájtó alkatrészek határa villamos felsővezetékes pálya esetén

28 2008.02.20.28 Gőzmozdonyok I. (2. előadás, 2008. 02. 20.) Mozdony- és szerkocsi szerkesztési szelvény belföldi forgalomra II. Szűkítés: a méreteket úgy kell szűkíteni, hogy a jármű a számításba jöhető pálya- és kitérőíveken, továbbá lejtésváltozásokon akadálytalanul áthaladhasson.

29 2008.02.20.29 Gőzmozdonyok I. (2. előadás, 2008. 02. 20.) Keskenynyomtávolságú (760 mm-es) gőzmozdony szerkesztési szelvénye Szabvány: MNOSZ 8698-52 (szabvánnyá nyilvánítás idő- pontja: 1952. X. 31.) (a kötelező alkalmazásba vétel időpontja: 1953. VIII. 1.)

30 2008.02.20.30 Gőzmozdonyok I. (2. előadás, 2008. 02. 20.) A volt DR gőzmozdonyaira vonatkozó szerkesztési szelvény A témát az „általános műszaki té- mák” keretében tárgyaljuk. A szer- kesztési szelvény I. és II. o. gőz- mozdonyokra, motorkocsikra vo- natkozik, valamint tartalmazza a különleges engedményeket.

31 2008.02.20.31 Gőzmozdonyok I. (2. előadás, 2008. 02. 20.) A 2. előadás összefoglalója (I.): A gőzmozdony méretezésénél felállítandó teljesítményi program A gőzmozdonnyal kifejthető vonóerő fajták A különböző típusú vonóerők - Tapadási (adhéziós súlyból származó) vonóerő - A gőzgép méreteiből adódó vonóerő - A kazánteljesítményből adódó vonóerő

32 2008.02.20.32 Gőzmozdonyok I. (2. előadás, 2008. 02. 20.) A 2. előadás összefoglalója (II.): A kapcsolt kerékpárok számának meghatározása A mozdonyok szerkesztési szelvénye

33 2008.02.20.33 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "2008.02.20.1 Gőzmozdonyok I. 2. előadás Dr. Csiba József igazgató, c. egyetemi docens MÁV ZRt. Vasúti Mérnöki- és Mérésügyi Szolgáltató Központ H-1045."

Hasonló előadás


Google Hirdetések