Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Szolnoki Bányakapitányság Iletékességi területén 2012. évben bekövetkezett munkavédelmi balesetek Visegrád, 2012. november 22-23. Készítette: Veréb László.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Szolnoki Bányakapitányság Iletékességi területén 2012. évben bekövetkezett munkavédelmi balesetek Visegrád, 2012. november 22-23. Készítette: Veréb László."— Előadás másolata:

1 A Szolnoki Bányakapitányság Iletékességi területén 2012. évben bekövetkezett munkavédelmi balesetek Visegrád, 2012. november 22-23. Készítette: Veréb László

2 A Szolnoki Bányakapitányság Illetékességét a 267/2006. (XII. 20.) Korm. Rendelet 1.számú melléklete rögzíti

3 Az illetékességi területen található négy megyében a természeti adottságokból adódóan nagyobb kockázatot jentő szilárd nyersanyagot kitermelő bányászati tevékenység nem történik. Az agyag illetve a homokbányák kb. 30%-a szünetel, illetve nem folytat kitermelést. Az autópálya építés kapcsán megnyitott célkitermelő helyek területén végeznek üzemszerű kitermelést. A tőzegbányászat a Duna bal parti területére korlátozódik, Kecel – Sükösd tengelyvonalban.

4 A megyék települései vezetékes gázellátása megtörtént. A gázelosztó vezetékek építése, rongálása során 2012. évben személyi sérüléssel végződő üzemzavar nem következett be. Az illetékességi területen a CH kitermelési, szállítási és tárolási, PB töltési tevékenység valósul meg országos szinten is jelentős mértében. Ebből adódóan a tárgy évben bekövetkezett 8 munkabaleset kapcsolódik a fenti tevékenységhez.

5 A balesetek megoszlása a sérülés jellege és helye szerint

6 A Bányakapitányság illetékességi területén egy II fokú égési sérüléssel végződő baleset következett be, azonban a körülmények vizsgálata alapján nem minősült súlyos munkabalesetnek. A balesetek közül egy a munkavédelemről szóló 1993. évi XCII. törvény 87. § 3. pont a) bekezdése szerint súlyos munkabalesetnek minősült.

7 Az égési sérüléssel végződő baleset rövid ismertetése és következtetései: A CH termelésben kőolaj gyűjtőállomásként nyilvántartott területen, a gazolin lefejtőnél 2012. augusztus 08-án 19 óra 10 perckor tűz keletkezett. A tűz a gazolin lefejtő területén illegális visszafejtés során történt. A visszafejtést a technológiai rendszer részeként telepített 50 m 3 fekvőhengeres üveges szintjelzővel ellátott gazolin tartályból akarták elvégezni.

8 A tűz során a területen illetéktelenül tartózkodó kút és mélyszivattyú kezelő saját tulajdonát képező FIAT Ducato típusú, zárt kocsiszekrényű gépkocsija, valamint a kocsiszekrényben lévő 8 db 200 l-es fémhordó kiégett. A keletkezett tűz át terjedt a gyűjtőállomás technológiai szerelvényeire, valamint a szivattyú szín tetőszerkezetére. A bekövetkezett tűz során a gépkocsi rakodóterében tartózkodó kút és mélyszivattyú kezelő súlyos II. fokú égési sérüléseket, a gyűjtési rendszerkezelő az oltás során kisebb égési sérülést szenvedett.

9

10

11 A gazolin gőzének berobbanását követően a gyűjtőállomás kezelője kb. 90 másodperc után elzárta a töltővezeték 2”-os gömbcsapját, ekkor megszűnt az utánpótlás. A kialakult tüzet az állomáson rendszeresített poroltókkal az utánpótlás megszűnését követően a helyszínen lévők eloltották. A kiérkező tűzoltók gondoskodtak a környezett hűtéséről, az esetleges öngyulladás megakadályozásáról.

12 A z esettel kapcsolatos következtetések A kút- és mélyszivattyú kezelő nem szervezett munkavégzés közben szenvedett súlyos égési sérülést, balesete nem minősül munkabalesetnek. A gyűjtési rendszerkezelő szervezett munkavégzés során, ahhoz nem kapcsolódó tevékenység következtében keletkezet tűz oltása során szenvedett el kisebb égési sérülést (ami munkaköri kötelessége) balesete munkabaleset. A Munkáltató technológiai szerelvények alkalmazásával (pl. visszacsapó szelepek), rendszer felügyelettel akadályozza meg a hasonló esetek előfordulásának lehetőségét.

13 A Tiszaszentimre -2 fúrásponton bekövetkezet súlyos munkabaleset A súlyos baleset az éjszakai partiban következett be. A parti munkaideje 19 órakor kezdődött, a munkarend szerint a munkaidő 12 óra. A munkát a nappalos parti főfúrómesterétől vette át az éjszakás főfúrómester, majd munkamegbeszélést tartottak, ahol a főfúrómester elmondta, hogy a feladatuk az „E” dugó zárásvizsgálatának elvégzése, majd sikeres nyomáspróba esetén kútindítás és termeltetés végzése lesz. A zárásvizsgálathoz a nappalos parti már megszerelte a dugattyús szivattyú nyomóvezetékét a termelő csőfej egyik béléscső közi tolózárjához. 2012. április 13.-án 19 óra 13 perckor a Tiszi-2 kúton felállított Lyb-42 berendezésnél bekövetkezett súlyos – a sérült halálával végződő–balesete bányászati munkabalesetnek minősül.

14 A főfúrómester, a munkafolyamatokat felügyelő supervisor és a szivattyút kezelő beosztású dolgozó felmentek a munkapadra. A szivattyúval 100 bar-t rányomtak a kút béléscső közére, majd leállás után nyomáscsökkenést észleltek. Újabb rányomás után is fennmaradt a jelenség, felszíni hibát észleltek, ezért a supervisor szólt, hogy zárják be a bekötött béléscső köz tolózárat és szereljenek nyomásmérőt a termelőcső fej szabadon lévő béléscső köz tolózárjára..

15 A súlyos bányászati munkabaleset oka: A fúróberendezésnél a 2 3/8”-os termelőcső szeleptartóba behelyezett „E” záródugó jóságának ellenőrzésére 2012. április 13.-án az éjszakás műszakban nyomáspróbát rendelt el a supervisor. A fúróberendezés dolgozói által a szabad béléscső köz tolózárra felszerelt nyomásmérő rendszert a gyorscsatlakozóval szerelt kapcsolódási pontnál a nyomáspróba megkezdése után nagyon rövid időn belül a kútban uralkodó, mintegy 80 bar nyomás szétnyomta,

16 és a felfelé elrepülő, gyorscsatlakozó anyarészbe fixen szerelt feszmérős egység a mellette tartózkodó kulcsos beosztású dolgozót a fején eltalálva, súlyos sérülést okozott, amely miatt nevezett munkavállaló másnap elhalálozott.

17 A nyomás hatására lerepült (FIG 1502 típusú) gyorskapcsoló

18 A FIG 602 gyorskapcsoló

19 A Rendőrség által lefoglalt eszközök pontos méretezése 2012. április 20.-án műszaki szakértő közreműködésével megtörtént, a gyorskapcsoló k adatai: aparészanyarész a menet külső átmérője belső átmérő 96,5 mm 96,3 mm a menetfej szélessége 3,05 mm 3,15 mm menethorony szélessége 3,5 mm3,2 mm A különbség az összekapcsolódáshoz átmérőben 0,2 mm, azaz összecsavaráskor a felfekvő keresztmetszet minimális.

20 A FIG 602 gyorskapocs és a szerelt közcsavar használatára utaló jelek

21 A fúróvállalat 2006.03.09. dátummal Műszaki igazgatói körlevelet adott ki ML-1-2006 számon, ami hasonló baleset kapcsán elrendelte minden berendezésnél a gyorskapcsolók felmérését, majd a körlevél rendelkezett, hogy a vízvezeték rendszerbe véglegesen beépített alacsony nyomású gyorskapcsolók kivételével kizárólag csak magasnyomású (FIG 1502 típusú) gyorskapcsoló használható a fúróberendezéseknél, és az ettől eltérő gyorskapcsolókat el kell távolítani a berendezésektől, szerviz egységektől és minden egyéb technológiai rendszerekből. Bányakapitányság vizsgálta, hogy a berendezés üzemeltetéséhez, illetve a munkafolyamatok elvégzéséhez az előírt típusú utasítások rendelkezésre állnak-e, illetve azokat a munkavállalók megismerték-e. A KFBSZ előírja, hogy:

22 4.§ (2) bekezdés: „A gépek, berendezések, létesítmények üzemeltetésére, karbantartására, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételeire vonatkozó üzemi (technológiai, műveleti, kezelési, karbantartási, ellenőrzési, üzemzavar-elhárítási, szolgálati) utasításokat kell készíteni. Az utasításokat évente felül kell vizsgálni, és szükség szerint aktualizálni. A berendezésnél végzett nyomáspróbához kapcsolódóan az alábbi utasításokat adta át fúróvállalat képviselője: -V-80-06-5. Munkaengedélyezési rendszer. Hatályos: 2011.08.01. -M-42-158-1. Gyorskapcsoló össze- és szétszerelése. Hatályos: 2011.12.02. -M-63-08-1. Az SBS DIR 806 típusú berendezés felszíni nyomóvezeték rendszer nyomáspróbájának műveleti utasítása. Hatályos: 2007.03.20.

23 A vizsgálat megállapította Az érvényben lévő utasításból a munkaköri leírásának II.4. pontjában előírtak ellenére a dolgozóknak oktatást nem tartott a főfúrómester, csak az éves munkavédelmi tájékoztató vállalati programjában január hóra előírt, a MER-t érintő részek kerültek ismertetésre. A MER működési rendszerét, az abból adódó kötelezettségeket a főfúrómester ismerte, ennek ellenére a gyakorlatban nem alkalmazta sem a műszak megkezdésekor, sem a program módosulásakor. A műveleti utasításokból bizonylatolt módon a műszak dolgozói nem kaptak oktatást.

24 A Bt. végrehajtásáról szóló 203/1198. (XII.19.) Kormányrendelet (továbbiakban Vhr.) Vhr. 16.§ (2) bekezdése kimondja, hogy az üzemi utasítás alapján végezhető munkát –M-42- 158-1 utasítás–csak akkor szabad megkezdeni, ha az érintettek kioktatása megtörtént, erről az elrendelő személy meggyőződött. A 2/2010. (I.14.) KHEM rendelet a Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról (továbbiakban KFBSZ) előírja, hogy:

25 19.§ (2) bekezdés: „A fúrási, lyukbefejezési és kútjavítási tevékenységeknél csak az Európai Unión belüli gyártó által adott megfelelőségi nyilatkozattal, vagy tanúsító szerv által kiadott megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező eszközt, berendezést szabad használni.”

26 A hasonló balesetek megelőzésére elrendelt intézkedések: A fúróvállalat köteles olyan rendszert kialakítani és működtetni, ami a munkafolyamatok közben beépíthető, szerelhető, felhasználható anyagok, eszközök felhasználhatóságát nyilatkozattal, vagy tanúsító szerv által kiadott megfelelőségi tanúsítvánnyal garantálja, illetve azok mozgását kizárólagosan, nyomon követhetően biztosítja. A fúróvállalat köteles olyan rendszert kialakítani és működtetni, hogy a KFBSZ 4.§ alapján készített üzemi utasítások átadási, megismerési és oktatási gyakorlata feleljen meg a Mvt. 54.- 55.§ -ában megszabott követelményeknek.

27 A munkaköri leírásokat úgy kell átalakítani, hogy az azokban leírtak számon kérhetőek legyenek, egyértelmű legyen a konkrét felelőssége a dolgozónak. A berendezéseknél történő vezetői cserék átadás-átvételi követelményeit le kell szabályozni.

28 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "A Szolnoki Bányakapitányság Iletékességi területén 2012. évben bekövetkezett munkavédelmi balesetek Visegrád, 2012. november 22-23. Készítette: Veréb László."

Hasonló előadás


Google Hirdetések