Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PTE PMMIK Környezetmérnöki Szak (BSC)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PTE PMMIK Környezetmérnöki Szak (BSC)"— Előadás másolata:

1 PTE PMMIK Környezetmérnöki Szak (BSC)
Közműellátás 3. előadás Vízellátás II. Dittrich Ernő egyetemi adjunktus PTE-PMMK Környezetmérnöki Tanszék Pécs, Boszorkány u. 2. B ép. 039.

2 Szivattyúk kiválasztásának szempontjai
Felhasználási terület (pl. öntözés, szennyvíz átemelés, vízellátás, ipari nyomásfokozás, stb..) Szállítandó anyag jellemzői (fajta, pH, szennyezettség, sűrűség, viszkozitás, stb..) Teljesítmény adatok (szállító képesség, nyomás, emelőmagasság, teljesítmény, jelleggörbe alak, hatásfok, szívóképesség, fordulatszám, energia hatékonyság, stb..) Működési elv és szerkezeti felépítés (dugattyús-, csiga-, örvény-, aprító, stb..) Járókerék anyaga és szerkezeti anyagok (műanyag, öv, acél, KO-acél, bronz, stb..) Forgalmazó Garanciák

3 Szivattyúk párhuzamos üzeme I.
Ha egy szivattyú maximális vízhozama nem éri el a csúcs vízigényt, vagy jelentősen ingadozik a vízigény, vagy növelni akarjuk az üzembiztonságot. Párhuzamos üzemre közel azonos vízhozamú szivattyúkat célszerű kapcsolni! Szívóvezeték lehet közös vagy önálló. A nyomóvezeték közösített. Együttdolgozó szivattyúk eredő Q-H görbéje az összetartozó abcissza (vízhozam) értékek összegzésével nyerhető. A vezetéki jelleggörbe metszéspontjaiból meghatározható az együttdolgozó szivattyúk és az önállóan működő szivattyú munkapontja is. A vízhozam növekedésével a csővezetéki ellenállás négyzetesen nő. Így a Q1<Q és H1>H.

4 Szivattyú választás és csőhálózat hidraulika kapcsolata I.
Csőhálózati jelleggörbe Vezetéki jelleggörbe

5 Víztárolók csoportosítása és feladatai
Víztárolók funkciói lehetnek: Vízfogyasztás ingadozásból eredő többlet vízigény tárolása Vízfogyasztás ingadozásából eredő vízhiány pótlása Tűzi-víz biztosítása Üzemzavarok idején történő vízellátás biztosítása (csőtörés, géphiba, stb..) Energiaköltség - takarékosság (éjszakai áram) Stb.. Mély tárolók: Általában a tisztavíz medence és a tűzi-víz tározók többsége mélytározó Csak mennyiségi kiegyenlítésre (és) vagy egyéb speciális célra szolgál Magas tárolók: Mennyiségi és nyomás kiegyenlítésre is szolgálnak

6 Magas-tárolók elhelyezése I.
Súlyponti tároló A legkedvezőbb nyomásviszonyok Ellennyomó tároló Kétfelől táplált fogyasztási terület – legnagyobb üzembiztonság Nagyobb medence magasság Átfolyó tároló A fogyasztók csak a medencéből kapnak vizet Egyszerűbb üzemmenet Oldal tároló Általában domborzati igény miatt az ellátandó körzet oldalsó felén kerül elhelyezésre a tároló

7 Magas-tárolók elhelyezése II.

8 Magas-tárolók elhelyezése III.

9 Tárolók magassági elhelyezésének elvi kérdései

10 Vízellátó hálózat vezeték típusai
Fővezeték, távvezeték Ellátási biztonság Vízhiány nagy károkat okoz (tüzi víz, kórházak, erőművek, stb..) Vízhiány nem okoz jelentős károkat Gazdaságossági szempontok 147/2010 Korm.r. szerint a fővezetékek létesítésének tervezésekor vizsgálni kell a kettős betáplálás lehetőségét Gerinc vezetékek: elosztó hálózat fővezetékei Elosztó vezetékek: Feladatuk a fogyasztók részére történő szétosztás Megkülönböztetünk elsőrendű, másodrendű, stb.. elosztó vezetékeket

11 Vízellátó hálózat típusai I.
Elágazó rendszer: Előnyei: Legrövidebb csőhossz Hátrányai: Alacsony üzembiztonság Csővégek környezetében jelentős nyomásingadozás pangó vizek alakulhatnak ki Összekapcsolt rendszer: Nagyobb üzembiztonság az elosztó hálózatban Nincs pangó víz probléma A fővezeték törése komoly ellátási gondokat okozhat

12 Vízellátó hálózat típusai II.
Körvezetékes rendszer: Előnyei: Legkisebbek a vízellátási zavarok Nincs pangó víz probléma Nyomásingadozás a legkisebb mértékű Hátrányai: Legmagasabb kivitelezési költség Alacsony vízfogyasztásnál kis vízsebességek

13 Magassági vonalvezetés I.
A vízvezetéket min. 1 m csőtakarással a domborzatot közelítőleg követve fektetik (fagyveszély) Meglévő terep – Tervezett terep ?! Magas pontokra légtelenítők telepítése szükséges A magas pontok sosem emelkedhetnek a nyomásvonal fölé! (beszivárgás, gázkiválás) Mélypontokba leürítő akna telepítendő. Minimális hossz-esés 0,1-0,3% (üríthetőség) Magas és mélypontok számát lehetőleg minimalizálni kell! Keresztező közművek magassági védőtávolságai Vízfolyás, árok, út és vasútkeresztezések magassági kötöttségei

14 Magassági vonalvezetés II.
Útburkolat alatt minimális csőtakarás 1,2 m. Csőstatikai számítással kell igazolni a cső állékonyságát! Nagyátmérőjű tolózárak, illetve légtelenítők magassága indokolttá tehet mélyebb vezetési igényt Domborzati viszonyok – nyomásviszonyok Talajmechanikai viszonyok

15 Vízellátó hálózat kialakítás néhány szempontja
30/2008 (XII.31) KvVM r. figyelembe vétele: Körvezetékes rendszert kell kialakítani, kivéve ha műszakilag nem lehetséges, illetve gazdaságilag nem indokolt. Koncentrált ivóvízhasználat esetén (pl. városszéli lakótelep, kórház) kétoldali vízellátást kell biztosítani. Fővezeték mindig összeköti a tározó(ka)t és a szivattyús betáplálás(oka)t. Fővezetékre általában közvetlenül csak a nagyfogyasztók köthetőek. Fő elosztó vezetékek a nagy vízigényű területeken haladjanak keresztül. Elosztó vezetékeket minden vízellátásba bevont közterületi sávban vezetni kell. Az optimális hálózatkialakításhoz szükséges a vízigények területi eloszlását szemléltető helyszínrajz előállítása

16 Védőterületek, védőtávolságok a 123/1997 Korm. r. szerint
Zárt víztároló: 10 m Nyílt felszínű víztároló: 50 m Víztechnológiai célú légbeszívás: 20 m Víztorony: csak a vezetékek védősávjának kijelölése szükséges Vízvezeték: 2-2 m Vízvezeték és szennyvízvezeték közötti védőtávolság: Ha a vízvezeték talajvízben van: 1 m Ha a szennyvízcsatorna magasabban fekszik mint a vízvezeték: 1 m Ha a vízvezeték magasabban fekszik mint a szennyvízcsatorna: 0,5 m Nyomás alatti szennyvízvezeték esetén: 2 m

17 Közművek elhelyezése MSZ 7487/2 szerint I
Közművek elhelyezése MSZ 7487/2 szerint I. –hatályos jogszabályokkal módosítva Nincs érvényben, mégis mindenki ezt használja, azokban az esetekben ahol a 123/1997 Korm. r. nem szabályoz. Üreges közmű és gáz között 2 m! 123/1997 Korm. r. szerint

18 Közművek elhelyezése MSZ 7487/2 szerint II.

19 Közművek elhelyezése MSZ 7487/2 szerint III.

20 Közművek elhelyezése MSZ 7487/2 szerint IV.
Szennyvízcsatorna és vízvezeték közötti függőleges védőtávolság 50 cm a 123/1997 Korm. r. szerint Vízvezeték függőleges védőtávolsága egyéb közművektől 20 cm Egyéb esetekben a vízvezetéket védelembe kell helyezni Védőcső Beton védelem

21 Közművek elhelyezése MSZ 7487/2 szerint V.

22 Közművek elhelyezése MSZ 7487/2 szerint VI.

23 Közművek elhelyezése MSZ 7487/2 szerint VII.

24 Közművek elhelyezése MSZ 7487/2 szerint VIII.

25 Csőanyagokkal szemben támasztott általános követelmények
Csak közegészségügyi alkalmassági engedéllyel rendelkező csőanyag építhető be, illetve csőbevonat alkalmazható. Csőanyagnak és csőkötéseinek vízállónak és nyomásbírónak kell lenniük. Csőanyagnak külső sérülésekkel szemben ellenállónak kell lenniük. Igénybevételeket bíró szilárdságú kell hogy legyen. Csővezetékeket érő főbb igénybevételek, hatások: Önsúly Szállított vízsúly Külső és belső víznyomás Talajnyomás Forgalmi terhelés Biológiai hatások (talaj) Vegyi hatások (talajvíz) Korrózió

26 Vízellátásban használt csőanyagok
Gyakran: GÖV KPE KM-PVC Ritkán: Acél PP Üvegszál erősítésű epoxi csövek Feszített Vb (kifejezetten nagy átmérőknél (NA 800 felett) lehet alternatíva) Régen: AC (egészségre veszélyes csőanyag, alkalmazása ma már tilos!) Hga (földbe helyezve könnyen korrodál) Lemezgrafitos ÖV (rideg, nagy anyagigény) Réz (könnyen korrodál) Ólom (egészségre veszélyes csőanyag, alkalmazása ma már tilos!)

27 Acél csövek Kötési mód lehet: Előnyök: Hátrányok: Korrózió védelem
Karimás Menetes Hegesztett (varratminőség ellenőrzése MSZ 6442 szerint!) Előnyök: Nagy szilárdság Nagy rugalmasság Könnyű szerelhetőség Hátrányok: Fokozott korrózió védelmi igény → rövid élettartam Korrózió védelem Aktív (katódos) vagy passzív (bevonatokkal) Külső vagy belső MI és MSZ 1891/1 szerint

28 PE csövek Kötési mód lehet: Előnyök: Kis súly Rugalmas
Fittinges Elektrofittinges Karimás Tompán hegesztett Polifúziós Előnyök: Kis súly Rugalmas Könnyen szerelhető Hajlékony (Rmin=20Dk) (ez hátrány is lehet) Olcsó Hátrányok: Átszúródási ellenállás gyenge Magas hőtágulási együttható (kb. az acél 10-szerese)

29 KM-PVC csövek Kötési mód lehet: Előnyök: Hátrányok: Nagy szilárdság
Karimás Ragasztott Tokos Előnyök: Nagy szilárdság Könnyű szerelhetőség Hátrányok: Kis rugalmasság Nagy merevség (előny is lehet) Dinamikus terhelést rosszul viseli

30 GÖV csövek Kötési mód lehet: Belső bevonatok: Előnyök:
Karimás Menetes (ritkán) Tokos Előnyök: Nagy szilárdság Kimagasló élettartam Hátrányok: Külső belső bevonatok növelik az élettartamot Nagy súly Drága Belső bevonatok: Cementezés Műanyag alapú bevonatok Külső bevonatok: Bitumen alapú bevonatok

31 Felhasznált irodalom MSZ / A vízellátás fajlagos vízigényei: kommunális vízellátás Buzás Kálmán: Települések vízellátása II. Typotex, Budapest, 1991. György István (szerk): Vízügyi létesítmények kézikönyve. Műszaki könyvkiadó 1974. Öllős Géza: Vízellátás K+F eredmények. Vízdok, Budapest, 1987. Vízépítési segédletek: Vízi-közművek. Vízdok, Budapest 1986. MSZ Vízügyi létesítmények. Épületen kívüli vízszállító csővezetékek. Öllős Géza – Borsos József: Vízellátás – Csatornázás I. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990. Markó Iván (szerk): Vízépítő művezetők zsebkönyve. Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1990. Flowtite csőkatalógus. Vízért Kft. PVC-U nyomó és csatornacsövek a közműépítésben. Alkalmazástechnikai kézikönyv. Pannonpipe Kft. Gömbgrafitos öntvénycsövek, -idomok ivóvízhálózatok építésében, hibajavításában. Vonroll Hydrotech. Alkalmazástechnikai kézikönyv. Polietilén KPE nyomócsövek és nyomócső rendszerek építése. Alkalmazástechnikai kézikönyv. Pannonpipe Kft.

32 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "PTE PMMIK Környezetmérnöki Szak (BSC)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések