Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Közműellátás 3. előadás Vízellátás II. Dittrich Ernő egyetemi adjunktus PTE-PMMK Környezetmérnöki Tanszék Pécs, Boszorkány u. 2. B ép. 039.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Közműellátás 3. előadás Vízellátás II. Dittrich Ernő egyetemi adjunktus PTE-PMMK Környezetmérnöki Tanszék Pécs, Boszorkány u. 2. B ép. 039."— Előadás másolata:

1 1 Közműellátás 3. előadás Vízellátás II. Dittrich Ernő egyetemi adjunktus PTE-PMMK Környezetmérnöki Tanszék Pécs, Boszorkány u. 2. B ép. 039. dittrich@witch.pmmf.hu PTE PMMIK Környezetmérnöki Szak (BSC)

2 Szivattyúk kiválasztásának szempontjai Felhasználási terület (pl. öntözés, szennyvíz átemelés, vízellátás, ipari nyomásfokozás, stb..) Szállítandó anyag jellemzői (fajta, pH, szennyezettség, sűrűség, viszkozitás, stb..) Teljesítmény adatok (szállító képesség, nyomás, emelőmagasság, teljesítmény, jelleggörbe alak, hatásfok, szívóképesség, fordulatszám, energia hatékonyság, stb..) Működési elv és szerkezeti felépítés (dugattyús-, csiga-, örvény-, aprító, stb..) Járókerék anyaga és szerkezeti anyagok (műanyag, öv, acél, KO-acél, bronz, stb..) Forgalmazó Garanciák 2

3 Szivattyúk párhuzamos üzeme I. Ha egy szivattyú maximális vízhozama nem éri el a csúcs vízigényt, vagy jelentősen ingadozik a vízigény, vagy növelni akarjuk az üzembiztonságot. Párhuzamos üzemre közel azonos vízhozamú szivattyúkat célszerű kapcsolni! Szívóvezeték lehet közös vagy önálló. A nyomóvezeték közösített. Együttdolgozó szivattyúk eredő Q-H görbéje az összetartozó abcissza (vízhozam) értékek összegzésével nyerhető. A vezetéki jelleggörbe metszéspontjaiból meghatározható az együttdolgozó szivattyúk és az önállóan működő szivattyú munkapontja is. A vízhozam növekedésével a csővezetéki ellenállás négyzetesen nő. Így a Q 1 H. 3

4 Szivattyú választás és csőhálózat hidraulika kapcsolata I. 4 Vezetéki jelleggörbe Csőhálózati jelleggörbe

5 Víztárolók csoportosítása és feladatai Víztárolók funkciói lehetnek:  Vízfogyasztás ingadozásból eredő többlet vízigény tárolása  Vízfogyasztás ingadozásából eredő vízhiány pótlása  Tűzi-víz biztosítása  Üzemzavarok idején történő vízellátás biztosítása (csőtörés, géphiba, stb..)  Energiaköltség - takarékosság (éjszakai áram)  Stb.. Mély tárolók:  Általában a tisztavíz medence és a tűzi-víz tározók többsége mélytározó  Csak mennyiségi kiegyenlítésre (és) vagy egyéb speciális célra szolgál Magas tárolók:  Mennyiségi és nyomás kiegyenlítésre is szolgálnak 5

6 Magas-tárolók elhelyezése I. Súlyponti tároló  A legkedvezőbb nyomásviszonyok Ellennyomó tároló  Kétfelől táplált fogyasztási terület – legnagyobb üzembiztonság  Nagyobb medence magasság Átfolyó tároló  A fogyasztók csak a medencéből kapnak vizet  Egyszerűbb üzemmenet Oldal tároló  Általában domborzati igény miatt az ellátandó körzet oldalsó felén kerül elhelyezésre a tároló 6

7 Magas-tárolók elhelyezése II. 7

8 Magas-tárolók elhelyezése III. 8

9 Tárolók magassági elhelyezésének elvi kérdései 9

10 Vízellátó hálózat vezeték típusai Fővezeték, távvezeték  Ellátási biztonság Vízhiány nagy károkat okoz (tüzi víz, kórházak, erőművek, stb..) Vízhiány nem okoz jelentős károkat  Gazdaságossági szempontok  147/2010 Korm.r. szerint a fővezetékek létesítésének tervezésekor vizsgálni kell a kettős betáplálás lehetőségét Gerinc vezetékek: elosztó hálózat fővezetékei Elosztó vezetékek:  Feladatuk a fogyasztók részére történő szétosztás  Megkülönböztetünk elsőrendű, másodrendű, stb.. elosztó vezetékeket 10

11 Vízellátó hálózat típusai I. 11 Elágazó rendszer:  Előnyei: Legrövidebb csőhossz  Hátrányai: Alacsony üzembiztonság Csővégek környezetében  jelentős nyomásingadozás  pangó vizek alakulhatnak ki Összekapcsolt rendszer:  Előnyei: Nagyobb üzembiztonság az elosztó hálózatban Nincs pangó víz probléma  Hátrányai: A fővezeték törése komoly ellátási gondokat okozhat

12 Vízellátó hálózat típusai II. Körvezetékes rendszer:  Előnyei: Legkisebbek a vízellátási zavarok Nincs pangó víz probléma Nyomásingadozás a legkisebb mértékű  Hátrányai: Legmagasabb kivitelezési költség Alacsony vízfogyasztásnál kis vízsebességek 12

13 Magassági vonalvezetés I. A vízvezetéket min. 1 m csőtakarással a domborzatot közelítőleg követve fektetik (fagyveszély) Meglévő terep – Tervezett terep ?! Magas pontokra légtelenítők telepítése szükséges A magas pontok sosem emelkedhetnek a nyomásvonal fölé! (beszivárgás, gázkiválás) Mélypontokba leürítő akna telepítendő. Minimális hossz-esés 0,1-0,3% (üríthetőség) Magas és mélypontok számát lehetőleg minimalizálni kell! Keresztező közművek magassági védőtávolságai Vízfolyás, árok, út és vasútkeresztezések magassági kötöttségei 13

14 Magassági vonalvezetés II. Útburkolat alatt minimális csőtakarás 1,2 m. Csőstatikai számítással kell igazolni a cső állékonyságát! Nagyátmérőjű tolózárak, illetve légtelenítők magassága indokolttá tehet mélyebb vezetési igényt Domborzati viszonyok – nyomásviszonyok Talajmechanikai viszonyok 14

15 Vízellátó hálózat kialakítás néhány szempontja 30/2008 (XII.31) KvVM r. figyelembe vétele:  Körvezetékes rendszert kell kialakítani, kivéve ha műszakilag nem lehetséges, illetve gazdaságilag nem indokolt.  Koncentrált ivóvízhasználat esetén (pl. városszéli lakótelep, kórház) kétoldali vízellátást kell biztosítani. Fővezeték mindig összeköti a tározó(ka)t és a szivattyús betáplálás(oka)t. Fővezetékre általában közvetlenül csak a nagyfogyasztók köthetőek. Fő elosztó vezetékek a nagy vízigényű területeken haladjanak keresztül. Elosztó vezetékeket minden vízellátásba bevont közterületi sávban vezetni kell. Az optimális hálózatkialakításhoz szükséges a vízigények területi eloszlását szemléltető helyszínrajz előállítása 15

16 Védőterületek, védőtávolságok a 123/1997 Korm. r. szerint Védőterületek:  Zárt víztároló: 10 m  Nyílt felszínű víztároló: 50 m  Víztechnológiai célú légbeszívás: 20 m  Víztorony: csak a vezetékek védősávjának kijelölése szükséges  Vízvezeték: 2-2 m Vízvezeték és szennyvízvezeték közötti védőtávolság:  Ha a vízvezeték talajvízben van: 1 m  Ha a szennyvízcsatorna magasabban fekszik mint a vízvezeték: 1 m  Ha a vízvezeték magasabban fekszik mint a szennyvízcsatorna: 0,5 m  Nyomás alatti szennyvízvezeték esetén: 2 m 16

17 Közművek elhelyezése MSZ 7487/2 szerint I. –hatályos jogszabályokkal módosítva Nincs érvényben, mégis mindenki ezt használja, azokban az esetekben ahol a 123/1997 Korm. r. nem szabályoz. 17 123/1997 Korm. r. szerint Üreges közmű és gáz között 2 m!

18 Közművek elhelyezése MSZ 7487/2 szerint II. 18

19 Közművek elhelyezése MSZ 7487/2 szerint III. 19

20 Közművek elhelyezése MSZ 7487/2 szerint IV. Szennyvízcsatorna és vízvezeték közötti függőleges védőtávolság 50 cm a 123/1997 Korm. r. szerint Vízvezeték függőleges védőtávolsága egyéb közművektől 20 cm Egyéb esetekben a vízvezetéket védelembe kell helyezni  Védőcső  Beton védelem 20

21 Közművek elhelyezése MSZ 7487/2 szerint V. 21

22 Közművek elhelyezése MSZ 7487/2 szerint VI. 22

23 Közművek elhelyezése MSZ 7487/2 szerint VII. 23

24 Közművek elhelyezése MSZ 7487/2 szerint VIII. 24

25 Csőanyagokkal szemben támasztott általános követelmények Csak közegészségügyi alkalmassági engedéllyel rendelkező csőanyag építhető be, illetve csőbevonat alkalmazható. Csőanyagnak és csőkötéseinek vízállónak és nyomásbírónak kell lenniük. Csőanyagnak külső sérülésekkel szemben ellenállónak kell lenniük. Igénybevételeket bíró szilárdságú kell hogy legyen. Csővezetékeket érő főbb igénybevételek, hatások:  Önsúly  Szállított vízsúly  Külső és belső víznyomás  Talajnyomás  Forgalmi terhelés  Biológiai hatások (talaj)  Vegyi hatások (talajvíz)  Korrózió 25

26 Vízellátásban használt csőanyagok  Gyakran: GÖV KPE KM-PVC  Ritkán: Acél PP Üvegszál erősítésű epoxi csövek Feszített Vb (kifejezetten nagy átmérőknél (NA 800 felett) lehet alternatíva)  Régen: AC (egészségre veszélyes csőanyag, alkalmazása ma már tilos!) Hga (földbe helyezve könnyen korrodál) Lemezgrafitos ÖV (rideg, nagy anyagigény) Réz (könnyen korrodál) Ólom (egészségre veszélyes csőanyag, alkalmazása ma már tilos!) 26

27 Acél csövek Kötési mód lehet:  Karimás  Menetes  Hegesztett (varratminőség ellenőrzése MSZ 6442 szerint!) Előnyök:  Nagy szilárdság  Nagy rugalmasság  Könnyű szerelhetőség Hátrányok:  Fokozott korrózió védelmi igény → rövid élettartam Korrózió védelem  Aktív (katódos) vagy passzív (bevonatokkal)  Külső vagy belső  MI 18100 és MSZ 1891/1 szerint 27

28 PE csövek Kötési mód lehet :  Fittinges  Elektrofittinges  Karimás  Tompán hegesztett  Polifúziós Előnyök:  Kis súly  Rugalmas  Könnyen szerelhető  Hajlékony (R min =20Dk) (ez hátrány is lehet)  Olcsó Hátrányok:  Átszúródási ellenállás gyenge  Magas hőtágulási együttható (kb. az acél 10-szerese) 28

29 KM-PVC csövek Kötési mód lehet:  Karimás  Ragasztott  Tokos Előnyök:  Nagy szilárdság  Könnyű szerelhetőség Hátrányok:  Kis rugalmasság  Nagy merevség (előny is lehet)  Dinamikus terhelést rosszul viseli 29

30 GÖV csövek Kötési mód lehet:  Karimás  Menetes (ritkán)  Tokos Előnyök:  Nagy szilárdság  Kimagasló élettartam Hátrányok:  Külső belső bevonatok növelik az élettartamot  Nagy súly  Drága Belső bevonatok:  Cementezés  Műanyag alapú bevonatok Külső bevonatok:  Műanyag alapú bevonatok  Bitumen alapú bevonatok 30

31 31 Felhasznált irodalom MSZ-10-158/1-1990. A vízellátás fajlagos vízigényei: kommunális vízellátás Buzás Kálmán: Települések vízellátása II. Typotex, Budapest, 1991. György István (szerk): Vízügyi létesítmények kézikönyve. Műszaki könyvkiadó 1974. Öllős Géza: Vízellátás K+F eredmények. Vízdok, Budapest, 1987. Vízépítési segédletek: Vízi-közművek. Vízdok, Budapest 1986. MSZ-10-310-86 Vízügyi létesítmények. Épületen kívüli vízszállító csővezetékek. Öllős Géza – Borsos József: Vízellátás – Csatornázás I. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990. Markó Iván (szerk): Vízépítő művezetők zsebkönyve. Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1990. Flowtite csőkatalógus. Vízért Kft. PVC-U nyomó és csatornacsövek a közműépítésben. Alkalmazástechnikai kézikönyv. Pannonpipe Kft. Gömbgrafitos öntvénycsövek, -idomok ivóvízhálózatok építésében, hibajavításában. Vonroll Hydrotech. Alkalmazástechnikai kézikönyv. Polietilén KPE nyomócsövek és nyomócső rendszerek építése. Alkalmazástechnikai kézikönyv. Pannonpipe Kft.

32 32 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 Közműellátás 3. előadás Vízellátás II. Dittrich Ernő egyetemi adjunktus PTE-PMMK Környezetmérnöki Tanszék Pécs, Boszorkány u. 2. B ép. 039."

Hasonló előadás


Google Hirdetések