Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

GYÓGYÍTANI BÁRMI ÁRON?.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "GYÓGYÍTANI BÁRMI ÁRON?."— Előadás másolata:

1 GYÓGYÍTANI BÁRMI ÁRON?

2 Egy régi történet… De a kígyó ezt mondta az asszonynak: Dehogy haltok meg! De jól tudja az Isten, hogy ha esztek belőle megnyílik a ti szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten: tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. (1 Mózes 3:4-5)

3 A gyógyulás útja I. Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. (Jakab 5:14-16)

4 A gyógyulás útja II. A)Természetes gyógymódok (étrend, mozgás, pihenés, masszázs, gyógynövények, víz, napfény stb.) B) Hagyományos orvoslás Közös vonásaik: - megfigyelések útján kialakult módszerek - hatásuk bizonyított és reprodukálható „Azt, hogy fűben-fában orvosság a racionális orvostudomány is tudja. Azért vonja ki fűből, fából az orvosságot. De ellenőrizhetően, racionálisan, kísérleti kontrollnak alávetve teszi. A kereszténynek nincs mit idegenkednie a racionalitástól. A ráció, a következtető értelem a Teremtő ajándéka. Amit el kell utasítanunk, az a racionalizmus, amely értelmünk korlátai közé akarja begyömöszölni a teljes valóságot. Ezt nem fogadhatjuk el. A létezés mélyén szent titok van, amely meghaladja értelmünket. De ugyanígy nem fogadhatjuk el az irracionalizmust sem. Ameddig az emberi értelem határai terjednek, jogunk és kötelességünk használni azt.” (dr. Kovács Gábor, teológus, a Hét Láng Szövetség alapszabályában)

5 A gyógyulás útja III. C) Csodák
Azokat pedig, akik hisznek ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek, …betegekre vetik kezeiket és meggyógyulnak. (Márk 16:17-18) A lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom atyámfiai, hogy tudatlanok legyetek. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek. Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése. Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által. Némelyiknek csodatévő erőknek munkái. (1 Korinthus 12:1;4;7;9-10) Az Istentől jövő csoda/gyógyulás nem öncélú, a megtérést szolgálja, az Istennel való találkozásra szóló meghívásként, a hit elmélyítése kedvéért történik.

6 A gyógyulás útja? Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet a választottakat is. (Márk 13:22) „Sátán a maga jeleivel Istentől akar elfordítani: a gyógyítás nem visz közelebb a szeretethez, a békéhez, helyette előbb vagy utóbb benyújtja a számlát, miután jogot formál a meggyógyított élete feletti bizonyos szintű uralomra. Vannak akiknek életében ez a hit elvesztésében, a céltalanság vagy a félelem kialakulásában vagy más betegségek felbukkanásában mutatkozik meg.” (Gál Péter: A New Age keresztény szemmel, Szent István Társulat, 247. oldal)

7 Isten álláspontja Ne legyen köztetek olyan, aki fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző. Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. (5 Mózes 18:10-12) „Önmagában az a tény, hogy Isten tiltja a varázslást, bizonyítja, hogy a varázslás működik vagy működhet! Pusztán logikusan gondolkodva is világos, hogy ami tilos, az nyilván lehetséges.” (Dr. Erdélyi Judit, „Mi is a természetgyógyászat?” c. előadás – Budapest-Rákosfalva március 16.)

8 Figyelmeztetés Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok Istentől valók-e; mert sok hamis próféta jött el a világba. (1 János 4:1)

9 A vizsgálat szempontjai
A testi-lelki gyógyulást ígérő módszerek közt NEM a hangoztatott istenhit, a csoda megtörténte vagy a gyógymód természettudományos hátterének léte/ismerete alapján lehet különbséget tenni. A különbségtétel a gyógymód hátterében álló világkép, szellemiség alapján lehetséges.

10 Mi a New Age? Okkultizmus: titkos tudomány
Mágia: titkos tudomány gyakorlati alkalmazása, okkult erők, szellemiség igénybevétele Gnoszticizmus: - az apostoli korban jelent meg - hit egy rejtett isteni erőben, mely bárkinek elérhető. Bármely valláshoz alkalmazkodott, mindegyik mélyebb megértését ígérte. New Age: - a XX. század „terméke” - a gnosztikus tanok továbbvitele - számtalan irányzat, de néhány közös vonás

11 Mi a New Age? reinkarnáció (lélek halhatatlansága)
kapcsolatteremtés a szellemvilággal Jézus Isten voltát tagadják kulcsszó: energia (bio-, kozmikus- stb.) a gyógyító parancsol ennek az energiának Manapság gyakran keresztény köntösben jelenik meg, a fenti vonásokat kevésbé hangsúlyozzák, a gyógyító erőt pedig Istennel azonosítják.

12 Kereszténység és New Age?
Mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? Vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? … Vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? Vagy mi az egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az Isten temploma vagytok, amint az Isten mondotta: lakozom bennük és közöttük járok; és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek. (2 Korinthus 6:14-16.) „Elfogadható-e olyan gyógykezelést alkalmazni, mely az életerő elméletén alapul, amely egyértelműen összevethető a keleti vallások Csi-jével, valamint a New Age filozófiák kozmikus energiájával? Alkalmaznunk kellene-e olyan gyógymódot, amelyet egyes gyógyítók kombinálnak jóslással, asztrológiával és ingázással, amelyeket egyértelműen tilt a Biblia?” (dr. George Smith; Keresztény Orvosok Lapja, 2006., 17. évf., 3. szám; a Triple Helix nyári számában megjelent cikk fordítása)

13 Homeopátia és rokon gyógymódok
-a hivatalos magyarázat kozmikus energiáról, rázogatásról (dinamizálásról, potenciálásról) szól -S. Hahnemann; G. Vithoulkas: a homeopaták nem „anyagi” gyógysze-rekkel, hanem „energia” gyógyszerekkel dolgoznak -W. Schwarz: „A homeopátia nem csupán az ember fizikai, hanem spirituális fejlődésével is jár. A homeopátiás szer ily módon tulajdonképpen lelkeket ment meg. Segít a gonosz lelkek lerombolásában a fizikai szervek harmóniájának megteremtésével, és így az intellektus és a lélek működését támogató tiszta eszköz. A homeopátia segít megnyitni a felsőbb szinteket a spirituális és mennyei beáramlás felé.” (Sven Weum: Homeopathy and Spirirtual Power; vagy

14 Akupunktúra, akupresszúra
-meridiánokról, jin-jang energiák egyensúlyának helyreállításáról szól a hivatalos magyarázat -a pontoknak nevük van, legendák fűződnek hozzájuk -szoros kapcsolat az asztrológiával -fekete afrikaiakon nem hatásos (világnézet szerepe!) -egyes esetekben hatástalan/halálos a kezelés: „Ennek okáért megesik az is, hogyha a tűszúrásos kezeléshez folyamodnak végzetes lesz az eredmény és meleg tavaszokon teljesen hatástalan a kezelés. Olyannyira, hogy akik alávetik magukat ennek a gyógyászati eljárásnak, szakadatlanul gyöngülnek, mígnem a halál elviszi őket.” (dr. Józsa László: Akupunktúra és moxibusztió, Medicina, Bp., 1986.; 28. oldal) -”Az akupunktúra nem más, mint a hipnózis illetve az önszuggesztió rituális formája.” (dr. Józsa László: Akupunktúra és moxibusztió, Medicina, Bp., 1986., 98. oldal)

15 Reflexológia (talpmasszázs)
-talpon leképeződnek a belső szervek, megfelelő pontok masszírozásával befolyásolhatjuk a szervek működését -budhista világnézet a háttérben Radiesztézia (ingázás) -a hivatalos álláspont szerint elektromágneses kölcsönhatások okozzák az inga mozgásának változását (Eötvös inga) -ráhangolódás fontossága -párbeszéd az ingával, ami egy másik értelmes lény részvételét feltételezi

16 Gyógyulni/gyógyítani bármi áron?
„Ezidáig kb. 100 olyan reflexológussal hozott össze a sors, akik talpmasszázs közben reumatikus fájdalmakat vagy epilepsziát, áttétes rákot stb. vettek át; több mint 100, magabiztosságában megingott reikis keresett fel, akik szívritmuszavaroktól a rákig a legváltozatosabb betegségeket szerezték be reikizés közben; közel 50 radiesztéziával foglalkozó kolléga jutott el az eszméletvesztésig, szívritmuszavarig és zárt osztályokig, s egy tucatnál több bioenergetikust ismerek, akikből jelenleg a halál szaga árad. Nem tudom, hogy mit és hogyan rontottunk el. (…) De valamibe belenyúltunk, amiről egyelőre fogalmunk sincs, s időbe fog telni, amire rájövünk, hogy e divathóbortnak is megvannak a maga veszélyei, amelyek ellen még nem lehetünk felvérteződve.” (Szőke Lajos, Természetgyógyászat, augusztus)

17 Gyógyulni/gyógyítani bármi áron?
Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Mert mit adhat az ember váltságdíjul lelkéért? (Márk 8:35-37) „A természet erejével gyógyítani: tudomány. A Szentlélek erejével gyógyítani: karizma. Titkos erőkkel gyógyítani: fekete mágia. Mert fehér mágia nincs. Aki ellenőrizetlen szellemi befolyások előtt nyitja meg magát, szükségképpen megnyitja magát a gonosz hatalmak előtt, amelyek mindenütt résen állnak, hogy mihelyt lehet, behatoljanak, és uralmuk alá vonják az embert.” (dr. Kovács Gábor, teológus, a Hét Láng Szövetség alapszabályában) „Ezért önáltatás volna, ha azt hinnénk, hogy egy-egy manapság reklámozott módszer kipróbálása még nem jelent semmit. Már a kezdeti ártatlan játékban benne van az egésznek a szellemisége és egyben a következő lépés is.” (Gál Péter: A New Age keresztény szemmel, Szent István Társulat, 251. oldal)

18 Rajtunk múlik… Előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is! Szeresd az Urat a te Istenedet, hallgass szavára, és ragaszkodj hozzá… (5 Mózes 30:19-20)


Letölteni ppt "GYÓGYÍTANI BÁRMI ÁRON?."

Hasonló előadás


Google Hirdetések