Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Együtt eredményesen” A SMÖ Duráczky EGYMI és Nevelési Tanácsadó szolgáltatásai www.duraczky.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Együtt eredményesen” A SMÖ Duráczky EGYMI és Nevelési Tanácsadó szolgáltatásai www.duraczky.hu."— Előadás másolata:

1 „Együtt eredményesen” A SMÖ Duráczky EGYMI és Nevelési Tanácsadó szolgáltatásai www.duraczky.hu

2 Fenntartó: Somogy megyei Önkormányzat Minisztériumok Pécsi Egyetem Egészségtud. Kar Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar ELTE BGGYK Országos és megyei Szakértői Bizottságok Nevelési Tanácsadók Kontaktus Kaposi Mór Oktató Kórház Szövetségek, érdekvédelmi szervezetek Gyermekvédelmi intézmények Családsegítő Szolgálat Csecsemő- otthonok Eü. gyermek- otthonok Önkormányzatok Alapítványok Pető Intézet Gyengénlátók Intézete Korai fejlesztő és gyp. központok Szülőcsoportok, egyesületek Közalapítványok Pedagógiai Intézetek Asszisztens- képzők Hazai és külföldi társintézmények Szemészeti szakrendelések Fül-orr-gége klinikák, szakrendelések Neurológiai szakrendelések Pszichiátriai szakrendelések Újszülött osztályok, gyermekorvosok Védőnői hálózat Orthopédiai osztályok SMÖ DURÁCZKY EGYMI ÉS NEVELÉSI TANÁCSADÓ KAPOSVÁR Kaposvár Diákotthon, Különleges lakásotthon Korai fejlesztés ambuláns, utazótanári Audiológia, pedoaudiológia Látás- sérültek Hallássérültek n.halló, siket, halm.fogy.hallássérült Logopédia beszédfogyatékos, beszédhibás Mozgássérültek konduktív ped., gyógytestnev. gyógytornász, HRG Dél-dunántúlSomogy megye AmbulánsUtazótan. Többségi óvoda Többségi ált. isk. Többségi óvoda Többségi ált. isk. Szűrővizsg.AmbulánsIntenzív ell. DecentrumUtazótan.Centrum Speciális óvodaTöbbségi óvoda Speciális iskola Többségi ált.isk. Spec. intézm. ellátásIntegrált Int.háttérAmbulánsDecentrum Speciális óvodaTöbbségi óvoda Speciális iskola Többségi ált. isk. Utazótn. MAGYE HIOE Szakmai szolgáltatás Többségi középiskola

3 Egységes Szakszolgálat -szakszolgáltatások- Korai intervenció  Hallássérültek ellátása  Logopédiai ellátás  Látássérültek ellátása  Mozgássérültek ellátása

4 Egységes Szakszolgálat -szakszolgáltatások- Korai intervenció - Hallássérültek ellátása Ahonnan elindulunk…

5 Egységes Szakszolgálat - szakszolgáltatások - Korai intervenció - logopédia Együtt, hogy ő is beszéljen…

6 Egységes Szakszolgálat - szakszolgáltatások - Korai intervenció- Látássérültek ellátása Erre forog, itt világít…(látásfejlesztés)

7 Egységes Szakszolgálat - szakszolgáltatások - Korai intervenció- mozgássérültek ellátása Konduktív pedagógia, gyógytestnevelés, gyógytorna, HRG úszás, masszázs.

8 Egységes Szakszolgálat - szakszolgáltatások - Utazótanári hálózat Utazótanáraink indulás előtt.

9 Egységes Szakszolgálat - szakszolgáltatások - Szülőklub Partnerségben a szülőkkel.

10 Egységes Szakszolgálat - szakszolgáltatások - Intenzív családi fejlesztés Bentlakással 2-3 napon át, reggeltől estig.

11 Egységes Szakszolgálat - szakszolgáltatások - Könyv-, eszköz- és játékkölcsönző

12 Halláscentrum Audiológia - pedoaudiológia Mérés szűrő BERA-val.Játékaudiometria.

13 Halláscentrum Cochlea implant állítás Együttműködő partnereink: Amplifon Kft (Nucleus), Victofon Kft (MedEl), Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár valamint a pécsi, szegedi és a budapesti CI műtéteket végző klinikák.

14 Egységes Szakszolgálat - szakszolgáltatások - Nevelési Tanácsadó (Siófok) 1.Diagnosztikai tevékenység - tanulási nehézségek, magatartási rendellenességek, beilleszkedési zavarok - az iskolába lépéshez szükségek fejlettség elérésének megállapítása - pszichés állapot feltárása… 2. Terápiás tevékenység - pszichoterápiás eljárások - tanácsadás egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében - konzultáció, esetmegbeszélés, családgondozói tevékenység…

15 Intézményi szolgáltatások Terápiák  a lapozó terápia  SINDELAR – Zsoldos I. - II.  HRG  l ovasterápia  s zenzomotoros integráció  l ogopédiai terápiák (pösze, dadogás, stb)  l ogopédiai ritmika  d iszlexia  diszgráfia  diszkalkulia

16 Terápiák intézményünkben

17 Az intézmény szakmai szolgáltatásai  Intézménybemutató – hospitációs tréning - óralátogatások  Intézmények közötti szakmai munkaközösségek, szakmai műhelyek szervezése, működtetése  Konferenciák rendezése  Érzékenyítő programok  Védőnők, gyermekorvosok felkészítése, tájékoztatása  Fecsketábor  Hallgatói gyakorlóhely (KE, ELTE BGGYK,POTE)  Akkreditált tanfolyamok, tréningek  Jó gyakorlatok

18 Az intézmény szakmai szolgáltatásai Intézménybemutató – hospitációs tréning - óralátogatások Nyitott intézmény vagyunk.

19 Intézményünk szakmai szolgáltatásai Intézmények közötti szakmai munkaközösségek  Hallássérült gyermekeket integráló utazótanárok országos munkaközössége  Regionális konduktori- mozgásfejlesztői munkaközösség  Logopédiai munkaközösség  SNI befogadó pedagógusok munkaközössége

20 Az intézmény szakmai szolgáltatásai konferenciák rendezése Óvodánk 50 éves jubileuma alkalmából rendezett konferencia.

21 Az intézmény szakmai szolgáltatásai Szakmai műhelyek szervezése, működtetése Hallássérülteket segítő utazótanárok országos munkaközössége. Kompetencia-fejlesztési pályázathoz (TÁMOP 3.1.4.) kapcsolódó műhelymunka.

22 Egységes Szakszolgálat szakmai szolgáltatások Érzékenyítő programok Befogadó intézmények pedagógusai, osztályközösségei és a szülők számára, a TÁMOP 3.1.6. pályázat támogatásával.

23 Egységes Szakszolgálat szakmai szolgáltatások Fecsketábor Iskolát kezdő SNI gyerekek, szüleik és leendő pedagógusaik számára.

24 Az intézmény szakmai szolgáltatásai Védőnők, gyermekorvosok felkészítése, tájékoztatása Korai felkutatás, jelzés, szakmaközi együttműködés fontossága.

25 Az intézmény szakmai szolgáltatásai Hallgatói gyakorlóhely Logopédia-, hallássérültek pedagógiája szakos hallgatók gyakorlati képzése. Tanító hallgatók hospitálása. Óraadói tevékenység.(KE) Asszisztensek képzése, gyakorlata.

26 Az intézmény szakmai szolgáltatásai Akkreditált tréningek  Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében- oktatásában  Hatékony tanuló-megismerési és segítő technikák, a pedagógiai diagnózis alkalmazási lehetőségei a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében  A tanórai differenciálás megvalósításának lehetőségei a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásában  Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a hátrányos helyzetű gyermekek integrációja érdekében

27 Az intézmény szakmai szolgáltatásai Akkreditált tanfolyamok  Vezetői elkötelezettséggel az inkluzív nevelésért  Befogadó pedagógusok felkészítése beszéd és tanulási zavarral küzdő gyermekek együttnevelésére  Partnerségben a sajátos nevelési igényű gyermekek szüleivel  Hallássérült tanulók együttnevelése  Digitális tananyagok fejlesztése, sérülés specifikus SNI akadálymentesítése

28 Az intézmény szakmai szolgáltatásai Jó gyakorlatok  Együtt lépünk a középiskolába - együtt eredményesebb  Logopédus hallgatók gyakorlati képzése  "Szülőklub"  „Fecske – tábor”  „ Beszédmester ” szoftver módszertani alkalmazása  Családi intenzív fejlesztés mesével  Digitális tananyagfejlesztés és alkalmazása  Komplex fejlesztés az óvodai mesefeldolgozás során

29 Jó gyakorlatok „Együtt lépünk a középiskolába-együtt eredményesebb” Pályaorientációs felkészítés a speciális általános iskolában.

30 Jó gyakorlatok Logopédus hallgatók gyakorlati képzése A hallgatókkal fogla l kozó gyakorlatvezetők felkészítése.

31 Jó gyakorlatok "Szülőklub" SNI gyermekeket nevelő szülők hétvégi szakmai és szabadidős programja.

32 Jó gyakorlatok „Fecsketábor” Iskolát kezdő SNI gyerekek, szüleik és leendő pedagógusaik számára.

33 Jó gyakorlatok „ Beszédmester” szoftver módszertani alkalmazása Kiejtésjavító és olvasástanító szoftver.

34 Jó gyakorlatok Családi intenzív fejlesztés mesével Mese köré felépítve a kisebbeknél…..és játékosan a kicsit nagyobbaknál.

35 Jó gyakorlatok Digitális tananyagfejlesztés és alkalmazása Digitális tananyagok fejlesztése és alkalmazása SNI tanulók számára.

36 Jó gyakorlatok Komplex fejlesztés az óvodai mesefeldolgozás során Életkornak megfelelő mesébe illesztett komplex személyiségfejlesztés.

37 Intézmény bemutató film a Sorstársak című műsorban. 2010. szeptember 4.

38 Az előadás összeállításában segítség ünk re volt: Szabó János informatika tanár - rendszergazda

39 Köszön jük megtisztelő figyelmüket! Gyurina Éva gyógypedagógus-főigazgató közoktatási szakértő Nagyné Tóth Ibolya gyógypedagógus- egységes szakszolgálat szakmai vezető közoktatási szakértő www.duraczky.hu

40 Elérhetőségeink SMÖ Duráczky EGYMI és Nevelési Tanácsadó 7400 Kaposvár Somssich P. u. 8. Főigazgató: Gyurina Éva T: 82/527-444 06-30-760-6355 Egységes szakszolgálat szakmai vezető: Nagyné Tóth Ibolya T: 06-30-464-1514 Tel: 82/527-430 (központ) 82/527-436 (szakszolgálat) 82/527-445 (titkárság) Fax: 82/511-490 Honlap: www.duraczky.huwww.duraczky.hu Email: titkár@oaisk-kvar.sulinet.hutitkár@oaisk-kvar.sulinet.hu korai@oaisk-kvar.sulinet.hu


Letölteni ppt "„Együtt eredményesen” A SMÖ Duráczky EGYMI és Nevelési Tanácsadó szolgáltatásai www.duraczky.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések