Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szociális munkás-képzés új kihívásai a 21. században

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szociális munkás-képzés új kihívásai a 21. században"— Előadás másolata:

1 A 12 lépéses módszer alkalmazása az angliai PROMIS Drogrehabilitációs Központban
A szociális munkás-képzés új kihívásai a 21. században Tempus/Leonardo Programzáró Konferencia Madácsy József Pécs, PTE BTK, Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 2008. április 29.

2 Promis Recovery Centre
Drogrehabilitációs Központ Nonington, Kent, Egyesült Királyság

3 A Promis komplex intézményegyüttes, amely többféle szolgáltatást nyújt:
1. Bentlakásos kezelés, amely terápiás közösség formájában működik (Nonington) 2. Fiatalok számára fenntartott egység, szintén bentlakásos (Kent) 3. Tanácsadó központ (London), amely rugalmas szolgáltatási forma, igazodik a nagyvárosi életmódhoz. Szállást is tud biztosítani, de a lényege az, hogy olyan módon nyújt kezelést, hogy a kezeltek közben folytatni tudják munkájukat, mindennapi életüket 4. Félutas házak (Nonington környéke és London): köztes állomásként vehetők igénybe, amikor az elsődleges kezelés befejeződött, de a kezelt még nem integrálódott újra a „normális” életbe

4 A Promis nem csak Anglián belül mutat összetett képet
A Promis nem csak Anglián belül mutat összetett képet. Mára már nemzetközi intézménnyé vált. Jelen van Franciaországban, Spanyolországban, Hollandiában, Svájcban. A fenti országokban működő Promis intézmények nem bentlakásosak, hanem járóbetegek kezelésével foglalkoznak Jelenleg egy további egység létesítése is folyamban van Dubaiban

5 Ez a nemzetközi jelleg valamelyest a noningtoni rehabilitációs központban is érvényesül. Ottartózkodásom alatt (2008. március 1-21.) a britek mellett egy szaúdi és 4 francia beteget is kezeltek. A franciák közül kettő nem beszélt jól angolul, melléjük a Promis párizsi egységéből hívtak counsellort (és egyben tolmácsot). A noningtoni központ 43 bentlakó „beteg” (=„patient”) ellátására képes egyidejűleg. A csoportlétszám folyamatosan változik, márciusban fő között mozgott a kezeltek száma. Ez a viszonylag nagyfokú fluktuáció elsősorban abból adódik, hogy a Magyarországon megszokotthoz képest rövid ideig, átlagosan 24 napig tart az elsődleges kezelés.

6 Az intézmény nem állami támogatással, hanem piaci alapon működik, azaz a betegek vagy hozzátartozóik fizetnek a kezelésért A Promis több mint 20 éve működik, s ezalatt több mint 5000 beteget kezeltek A noningtoni egység kb. 40 alkalmazottat foglalkoztat, beleértve az épületfenntartó személyzetet, konyhai személyzetet, portásokat, recepciósokat, adminisztratív személyzetet, ápolókat, kutatási munkatársakat, counsellorokat és intézményvezetőket

7 A szakmai munka „lelkét” a counsellorok munkája képezi
Márciusban hivatalosan 11 counsellor működött Noningtonban. Jómagam nyolccal találkoztam, ők voltak jelen az intézményben folyamatosan, minden nap a Promisban tartózkodtak közülük legalább öten-hatan. Dr. Lefever is Noningtonban volt heti két napot. Márciusban további 4 (ebből két franciául tudó) vendég-counsellor is jelen volt néhány napon. A nagyszámú counsellor egyidejű jelenléte alapvető mozzanata az intenzív terápiás munkának. A Promis kizárólag szenvedélybetegségből felépült counsellorokat alkalmaz. Legtöbbjük képzettségének megnevezése: Addictions Counsellor vagy Twelve Step Counsellor

8 A kezelt addikciók típusa és megoszlása
A Promis 2006 áprilisában befejeződött utánkövetéses vizsgálata volt páciensek 190 fős mintája alapján készült férfi: 104 nő: 86 Átlagéletkor: 35 év Többszörös = alkohol + drogok vagy alkohol + étkezési zavar Egyéb = depresszió, szerencsejáték

9 Mint korábban jeleztem, a kezelés időtartama átlagosan 24 nap
A leghosszabb ideig kezelés alatt állók az étkezési zavarokban szenvedők = átlagosan 35 nap A legrövidebb ideig kezelés alatt állók az alkoholproblémával küzdők = átlagosan 20 nap

10 Absztinensek és visszaesők aránya
Látható, hogy az absztinencia aránya az eltelt idővel csökken. Az intézménytől való távozás után 3 illetve 6 hónappal felvett adatok azt mutatják, hogy az eltolódás a 6. hónap körül következik be.

11 Az absztinencia és visszaesés adatai átfogóan
Az első 3 kategória összevonása az absztinencia közel 53%-át mutatná, azonban igen valószínű, hogy a 2. kategóriába soroltak között vannak visszaesők. Valószínű, hogy azok, akik nem vállalták a kutatásban való részvételt, többségükben szintén visszaesők. A nem elérhető közel 18% között azonban lehetnek absztinensek. Összességében 35% mondható bizonyosan absztinensnek (1. és 3. kategória), azonban feltételezhető, hogy a valós arány ennél valamivel magasabb (2. kategória).

12 Az Anonim Alkoholisták 12 Lépése
A kezelés alapját a 12 lépés képezi, amelyet kiegészítenek különböző terápiás módszerek Az Anonim Alkoholisták 12 Lépése Beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk az alkohollal szemben - hogy életünk irányíthatatlanná vált. Eljutottunk arra a hitre, hogy egy nálunk hatalmasabb Erő visszaadhatja elménk épségét. Úgy döntöttünk, hogy akaratunkat és életünket - a saját felfogásunk szerinti - Isten gondviselésére bízzuk. Alapos és bátor erkölcsi leltárt készítettünk magunkról. Beismertük Istennek, magunknak és egy embertársunknak hibáink pontos természetét. Teljességgel készen álltunk arra, hogy Isten megszabadítson bennünket mindezektől a jellembeli torzulásainktól. Alázatosan kértük Őt, hogy vegye el tőlünk gyarlóságainkat. Felsoroltuk mindazokat, akiknek valaha kárára voltunk, és készen álltunk arra, hogy mindnyájuknak jóvátételt nyújtsunk. Közvetlen jóvátételt nyújtottunk ezeknek az embereknek, ahol ez lehetséges volt, kivéve, ha sérelmes lett volna rájuk vagy másokra nézve. Folytattuk az önvizsgálatot, és haladéktalanul beismertük, ha hibásnak találtuk magunkat. Igyekeztünk ima és meditáció útján elmélyíteni tudatos kapcsolatunkat - a saját felfogásunk szerinti - Istennel, csupán azt kérve, hogy velünk kapcsolatos akaratát megtudhassuk, és erőt, hogy azt kivitelezhessük. Miután e lépések eredményeként spirituális ébredést éltünk át, megpróbáltuk ezt az üzenetet továbbadni az alkoholistáknak, és ezeket az alapelveket életünk minden megnyilvánulásában gyakorolni. A 12 lépéses felépülési programot elsőként az Anonim Alkoholisták alkalmazták, melynek mintájára később más addikcióban szenvedők is kidolgozták a maguk 12 lépését

13 A kezelés három szintre koncentrál:
Fizikai Pl. étkezési előírások, masszázs, testmozgás, jóga, gyógyszeres kezelés – DE: magának az addikciónak a kezelése GYÓGYSZERMENTES, azaz az elvonási tüneteket nem csillapítják gyógyszerekkel Érzelmi-kognitív Csoportterápia, egyéb terápiás módszerek, oktatás. Az érzelmi szinten van a legnagyobb hangsúly, az addikció ui. kölcsönösen összefügg az érzelmi élet torzulásaival. A betegek naponta kitöltenek egy rövid kérdőívet: hogy érzik magukat, milyen jó dolog történt velük, mit tettek ezért. Ezeket a kérdőíveket következő reggeli átadáskor a counsellorok átnézik. A csoportterápia is elsősorban az érzelmekre koncentrál. Spirituális Csoportterápia (2-3. lépés), meditáció

14 A kezelés fázisai 1 Elsődleges kezelés (Nonington) Detoxifikáció
Egy az egyben terápia Minden betegnek van egy fő counsellora (segítője), illetve a terápiájába szükség esetén bekapcsolódhatnak specialista counsellorok, akikkel a terápia négyszemközt zajlik. Csoportterápia Létezik olyan forma, amelyen minden beteg és minimum két counsellor jelen van (Process Group), s ahol megosztják egymással az addikció és a felépülés kapcsán felmerülő gondolataikat, érzéseiket. Szintén valamennyi társ jelen van a Célok csoporton, amelyen a közösség a jövő héten elérendő célokat fogalmaz meg az egyének számára (pl. ossza meg gyakrabban az érzéseit a társaival), illetve értékelik az előző héten kitűzött célok megvalósulását Szintén mindenki jelen van a Közösségi csoportokon, amelyen a betegek részletes visszajelzést adnak a Promis nyújtotta szolgáltatásokról, a szobájuk állapotától az ételek minőségén át a counsellorok működéséig mindenről. Itt erősen kiütközik az, hogy a Promis a piaci szektorban működik, anyagi ellenszolgáltatás fejében szolgáltatást nyújt. A betegek visszajelzéseit rendkívül komolyan veszik, a felmerülő problémák megoldására azonnal lépéseket tesznek. Előadások az addikcióval és a felépüléssel kapcsolatban a betegek kérdései alapján. Élettörténet csoport, melyen csak a betegek vannak jelen, s amelyen az újonnan érkezők beszélnek életpályájukról, természetesen az addikcióra fókuszálva. Nagykönyv olvasó csoport. Fakultatív program. Létezik olyan csoportforma, amelyen kb beteg és egy counsellor van jelen. Ezeken a kiscsoportokon mindig egy bizonyos betegre koncentrálnak. Pl.: Péter 1 lépés, vagy Klára kollázs stb. A betegek ezeken a kiscsoportokon mindig más-más társakkal és counsellorokkal vannak együtt.

15 A kiscsoportos ülések formái 1
Lépés csoport Arra a lépésre koncentrál, ahol a beteg a felépülésben tart. A Promisnál forgalomban van egy Robert és Margaret Lefever által kidolgozott munkafüzet, címe Spirituális ébredés, amelyet minden beteg megkap, s terápiája során folyamatosan ezzel dolgozik. Ez alapján készülnek fel saját lépés-csoportjaikra. A beteg elmondja, amit a munkafüzetben leírt, közben a counsellor és a társak reagálnak. Nagy hangsúlyt helyeznek az első lépésekre, különösen az első lépésre, a tartós absztinencia legalapvetőbb feltétele ui. az addikció beismerése. Az első lépéssel minden addikció-típus esetén külön munkafüzet is foglalkozik. A lépéseket szükség esetén újra és újra ismétlik.

16 A kiscsoportos ülések formái 2
Kollázs csoport Egy adott beteg kivágott képekből tablót készít önmagáról, ezt bemutatja és magyarázza. A counsellor és a társak reagálnak. Sorstárs értékelő csoport A társak visszajelzést adnak egy bizonyos társuknak a közösségben való részvétele, a józanodásban való előrehaladása vagy elakadása kapcsán 5 dolog csoport és 10 dolog csoport A csoport fókuszában lévő személy olyan kérdésekben mond 5-5, illetve dolgot, mint pl. hogy milyen dolgokban van elakadva, milyen jellemhibái vannak, mire van szüksége a felépüléshez, milyen területeken fejlődött stb.

17 A kezelés fázisai 2 Az elsődleges kezelés további elemei: Pszichodráma
EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) a mélyen elfojtott érzések felhozatala céljából Lovak segítségével végzett terápia Kreatív terápia (zene, kollázs, festés) Testedzés és rekreáció (edzőterem, sport, masszázs, netcafé stb.) Családi csoportok. A Promis igyekszik bevonni a terápiás folyamatokba a családokat, számukra (kezelésen lévő családtagjukkal közös) hétvégi csoportokat szervez. Erre nagy hangsúlyt helyeznek, a visszaesés egyik legnagyobb rizikófaktora ui. a családba való visszakerülés, az, hogy a család nem ismeri, nem érti az addikció természetét, a felépülés folyamatát, így nem megfelelő, gyakran kényszeres segítő módon viszonyul a felépülőhöz.

18 A terápia rövid, de intenzív
A terápia rövid, de intenzív. Egy átlagos nap felépítése az elsődleges kezelés során: 7:45 Meditáció 8:00 Reggeli 9:00 Kiscsoport vagy közösségi csoport 10:00 Process csoport vagy pszichodráma 11:50 Kiscsoport vagy élettörténet vagy előadás 13: 00 Ebéd 14:00 Kiscsoport (3-4 párhuzamosan) vagy egyéb terápia 15:15 Kiscsoport (3-4 párhuzamosan) 16:30 Kiscsoport (3-4 párhuzamosan) vagy Nagykönyv olvasás 18:00 Vacsora 18:45 Meditáció 19:20 Önsegítő csoport (A.A., N.A., O.A. etc.)

19 A kezelés fázisai 3 Másodlagos kezelés (London)
Folytatólagos támogatást nyújt azoknak, akik keresztülmentek az elsődleges kezelésen, illetve kezelést nyújt azoknak, akik csak nappali ellátást igényelnek. A kezelés tartalma az elsődleges kezeléshez hasonló.

20 A kezelés fázisai 4 Utókezelés
A visszaesés kockázata az elsődleges kezelést követő egy éven belül a legnagyobb. Az utókezelés lehetőséget ad a betegeknek, hogy visszatérjenek a Promisba „top-up”-ra („feltöltődés”). Ezen túlmenően a Promis a volt kezeltekből nemzetközi támogató hálózatot épít.

21 A terápia hazánkban szokatlan rövidsége mögött meghúzódó okok:
Piaci igényekhez igazodás A Promis vállalt koncepciója, hogy az intézmény csak az indulást adja meg a józanság útján, maga a felépülés nem az intézményben, hanem a későbbiekben, önsegítő csoportban történik Ezért a Promis kezdettől támogatja az önsegítő csoportok látogatását, esténként kiviszik a kezelés alatt állókat a környező városok A.A., N.A., O.A. meetingjeire

22 A felhasznált statisztikai adatok forrása:
PROMIS Recovery Centre: Follow-up Study April 2006


Letölteni ppt "A szociális munkás-képzés új kihívásai a 21. században"

Hasonló előadás


Google Hirdetések