Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben APPI Klub, 2007. dec. 10.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben APPI Klub, 2007. dec. 10."— Előadás másolata:

1 Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben APPI Klub, 2007. dec. 10.

2 Ez a prezentáció megtalálható a www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007 cím alatt www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007 Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben

3 APPI Klub, 2007. dec. 10. Captatio benevolentiae A mérnőkrajongó Nyíri Az oktatásfilozófus Nyíri Megélt virtualitás – projektjeim és azok tanulságai Virtuális könyvtár Képernyőpedagógia Virtuális egyetem UNIWORLD Nyitott Egyetem A 21. század tudományrendszere Mobiltársadalomkutatás (m-learning) Virtuális Enciklopédia Mindentudás Egyeteme KALEIDOSCOPE “The Networked Mind”, London, 2005. máj. 27. “Cset új hangszerelésben”, Balatonvilágos, 2005. nov. 18. “Context and Intention”, London, 2007. jún. 30. “The Philosophy of Mobile Communication”, Berlin, 2007. nov. 26. Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007

4 APPI Klub, 2007. dec. 10. Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007 Captatio benevolentiae – A mérnőkrajongó Nyíri egy rövidlátó repülőgépbolond filozófussá vedlik

5 APPI Klub, 2007. dec. 10. Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007 Captatio benevolentiae – A mérnőkrajongó Nyíri filozófus mérnöki szemlélettel – a lipcsei talkshaw

6 APPI Klub, 2007. dec. 10. Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007 filozófus mérnöki szemlélettel – a lipcsei talkshaw

7 APPI Klub, 2007. dec. 10. Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007 filozófus mérnöki szemlélettel – a lipcsei talkshaw Mélység a filozófiában?

8 APPI Klub, 2007. dec. 10. Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007 filozófus mérnöki szemlélettel – a lipcsei talkshaw “… fejezzük ki magunkat világosan. A filozófiában legszívesebben úgy járok el, mint a mérnök. Fel szeretnék valamit építeni, a híd célja az, hogy kibírja a forgalmat, hogy ne roppanjon össze, és a híd ne legyen mély; lehetőleg ne legyen mély. [Claudia: “De túl magas se legyen?”] Ne legyen túl magas se. Célszerű legyen…” Mélység a filozófiában?

9 APPI Klub, 2007. dec. 10. Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007 közbevetőleg: filozófus és mérnök egyre inkább azonos – transzdiszciplináris – környezetben dolgozik. (A “két kultúra” immár csak mítosz, erre rövidesen visszatérek…) “… fejezzük ki magunkat világosan. A filozófiában legszívesebben úgy járok el, mint a mérnök. Fel szeretnék valamit építeni, a híd célja az, hogy kibírja a forgalmat, hogy ne roppanjon össze, és a híd ne legyen mély; lehetőleg ne legyen mély. [Claudia: “De túl magas se legyen?”] Ne legyen túl magas se. Célszerű legyen…”

10 APPI Klub, 2007. dec. 10. "Hagyomány és gyakorlati tudás", Medvetánc 1985/4-1986/1, utalásokkal Wittgenstein, Ryle, Polányi Mihály, John Ziman, Michael Oakshott, T. S. Kuhn, Feyerabend és mások ama gondolatára, hogy a tudás alapvetően és elsősorban gyakorlati. "A huszadik századi filozófia fő felfedezésének alighanem az tekinthető, hogy végső soron minden tudás gyakorlati tudáson alapszik. Nem kétséges, hogy Wittgenstein és Heidegger közös üzenete éppen ebben áll" ("A virtuális egyetem felé", Világosság 1999/8-9). Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007 filozófus mérnöki szemlélettel – a gyakorlati tudás jelentősége

11 APPI Klub, 2007. dec. 10. Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007 filozófus mérnöki szemlélettel – a gyakorlati tudás jelentősége Itt izgalmas érintkezés: A Kompetencia alapú oktatás a szakképzésben tantárgy vázlatához írja Baloghné Szombathelyi Mária és Kelemen Gyula: “A kompetencia a legtágabb értelemben vett intelligencia, a ‘mit’ egyszerű tudásán túl a ‘hogyan’ tudását is magába foglaló operatív intelligencia. A kompetencia akcióra vonatkozik, a környezet megváltoztatására csakúgy, mint a környezethez való alkalmazkodásra (Bruner).” (ALKALMAZOTT NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS PSZICHOLÓGIAI DOKTORI ISKOLA alapító okiratának tervezete, 145. o.)

12 APPI Klub, 2007. dec. 10. Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007 filozófus mérnöki szemlélettel – a “két kultúra” mítosza ellen 2001. január–április

13 APPI Klub, 2007. dec. 10. A múlt század hatvanas évei óta általánosan elfogadott az úgymond két kultúra C. P. Snow által adott diagnózisa, mely szerint a műszaki-természettudományos műveltsé- gű értelmiség egyfelől s a társadalomtudományi vagy kivált bölcsész műveltségűek másfelől immár képtelenek egymással szót érteni. Ez a diagnózis ma kezdi érvényét veszíteni. A számítógépes szöveg- és képszerkesztés megjelenésével, s méginkább az internethasználat széleskörűvé válásával, legújabban pedig a mobiltelefónia rohamos terjedésével ama két kultúra tagjai nemcsak - újra - közös nyelvet tanulnak, hanem újra közös kérdéseken gondolkoznak: az új kommunikációs technológiák kérdésein. újra közös kérdéseken gondolkoznak újra közös kérdéseken gondolkoznak Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007 filozófus mérnöki szemlélettel – a “két kultúra” mítosza ellen

14 APPI Klub, 2007. dec. 10. Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007 filozófus mérnöki szemlélettel – a “két kultúra” mítosza ellen “A mérnöki ösztönök kifogástalanul működnek: az emberek közötti kommunikáció folya- matosságát és természetességét az eszközök közötti kommunikáció folytonossága biztosítja. Itt az ideje, hogy immár a bölcsész-ösztönök is magukra találjanak. A web az összevisszasá- gok, esetlegességek és egyenetlenségek dacára a kultúra és tudomány eddig soha nem látott gazdagságát és rendezettségét nyújtja. A virtuális közösségektől, azok minden felszínességé- vel együtt is, folyamatos az átmenet a valódi emberi kapcsolatok felé. Boldognak kell lennie az entellektüellnek, aki a kommunikáció mai forradalma közepette dolgozhat. Az egész ed- digi kommunikációtechnológiai történelem most nyeri el értelmét. A kommunikációtechno- lógiai elidegenedés visszavételének korát éljük. A hálózott individuum – az új otthonosság polgára.” 2001. május

15 APPI Klub, 2007. dec. 10. “Kevesen mondanák, hogy a mérnökök kívül esnek a tudomány tartományán, s ama kevesek ítéletüket a ‘tiszta’ tudománynak nevezett valami és az ‘alkalmazott’ tudománynak nevezett másvalami közötti igen kétes megkülönböztetésre alapoz- nák.... A tiszta tudomány nem alkalmazza magát automatikusan; az alkalmazás olyan módszerek használata révén történik, amelyeket önkényesen különböztetnek meg a laboratóriumban vagy az obszervatóriumban igénybe vettektől. És a mérnö- köt azért említem, mert ha egyszer őt befogadjuk, akkor nem zárhatjuk ki a far- mert, a műszerészt és a sofőrt, amennyiben ezek az emberek azt, amit tenniök kell, az eszközök értelmes megválasztásával és az eszközöknek a célokhoz történő ér- telmes igazításával teszik, nem pedig szokásra és találgatásra hagyatkozva” (Dewey, 1938). Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007 filozófus mérnöki szemlélettel – az alkalmazott tudás jelentősége "Szavaktól képekig: A tudomány új egysége", Magyar Filozófiai Szemle 2005/3 (különszám Pléh Csaba 60. születésnapja alkalmából).

16 APPI Klub, 2007. dec. 10. “A tudás … elsősorban gyakorlati, s csak másodsorban elméleti. Tudni annyit tesz, mint tenni tudni: megtalálni, végére járni, létrehozni, megoldani. Az elmélet a cselekvés, a gyakorlat eszközeinek egyike, hasonlóan más eszközeinkhez: szer- számainkhoz, műszereinkhez, készülékeinkhez. Tudásunk java eszközeinkben rejlik; bizonyos eszközeinkben pedig, s ilyen a mobiltelefon is, kivált nagyon sok ember - tudósok, mérnökök, számítástechnikusok vagy akár gyakorló pszicho- lógusok - nagyon sokféle tudása csapódik le.” Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007 filozófus mérnöki szemlélettel – a készülékekben megtestesülő tudás jelentősége “Enciklopédikus tudás a 21. században”, előadás a Mindentudás Egyetemén, 2003. dec.15-ikén.

17 APPI Klub, 2007. dec. 10. Captatio benevolentiae A mérnőkrajongó Nyíri Az oktatásfilozófus Nyíri Megélt virtualitás – projektjeim és azok tanulságai Virtuális könyvtár Képernyőpedagógia Virtuális egyetem UNIWORLD Nyitott Egyetem A 21. század tudományrendszere Mobiltársadalomkutatás (m-learning) Virtuális Enciklopédia Mindentudás Egyeteme KALEIDOSCOPE “The Networked Mind”, London, 2005. máj. 27. “Cset új hangszerelésben”, Balatonvilágos, 2005. nov. 18. “Context and Intention”, London, 2007. jún. 30. “The Philosophy of Mobile Communication”, Berlin, 2007. nov. 26. Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007

18 APPI Klub, 2007. dec. 10. Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007 Captatio benevolentiae – Az oktatásfilozófus Nyíri "Electronic Networking and the Unity of Knowledge", in: Stephanie Kenna and Seamus Ross, eds., Networking in the Humanities, London: Bowker-Saur, 1995. "Der Begriff des Wissens im Kontext elektronischer Vernetzung", in: Albert Berger, ed., 25 Jahre Universität Klagenfurt 1970-1995, Klagenfurt: Universität Klagenfurt, 1996. "Open and Distance Learning in an Historical Perspective", European Journal of Education, vol. 32, no. 4 (1997).  "Nyitott oktatás és távoktatás", Educatio 1997/4 (rövidített fordítás). "The Concept of Knowledge in the Context of Electronic Networking", The Monist, July 1997, vol. 80, no. 3. Itt ismét izgalmas érintkezés: Tomka János a tudás természetéről a Szakmai közösségek a tudásorientált munkaszervezésben tárgy kapcsán (ALKALMAZOTT NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS PSZICHOLÓGIAI DOKTORI ISKOLA alapító okiratának tervezete, 180. o.).

19 APPI Klub, 2007. dec. 10. Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007 Captatio benevolentiae – Az oktatásfilozófus Nyíri "Electronic Networking and the Unity of Knowledge", in: Stephanie Kenna and Seamus Ross, eds., Networking in the Humanities, London: Bowker-Saur, 1995. "Der Begriff des Wissens im Kontext elektronischer Vernetzung", in: Albert Berger, ed., 25 Jahre Universität Klagenfurt 1970-1995, Klagenfurt: Universität Klagenfurt, 1996. "Open and Distance Learning in an Historical Perspective", European Journal of Education, vol. 32, no. 4 (1997).  "Nyitott oktatás és távoktatás", Educatio 1997/4 (rövidített fordítás). "The Concept of Knowledge in the Context of Electronic Networking", The Monist, July 1997, vol. 80, no. 3. "Global Education and Local Communities", in: V. Montviloff, ed., INFOethics'98, proceedings of the congress Ethical, legal and societal challenges of cyberspace, Monaco: 1998. " Philosophy, Education, and the History of Communication Technologies ", in: David M. Steiner, ed., The Proceedings of the Twentieth World Congress of Philosophy, vol.3, Philosophy of Education, Bowling Green State University, Philosophy Documentation Center, 1999.

20 APPI Klub, 2007. dec. 10. Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007 Captatio benevolentiae – Az oktatásfilozófus Nyíri "A virtuális egyetem felé", Világosság 1999/8-9. "Towards a Philosophy of Virtual Education", in: Marilyn Deegan – Harold Short, eds., DRH 99, London: King’s College, 2000. "Nyitott tudomány, nyitott oktatás: Internet és interdiszciplinaritás", Magyar Tudomány 2000/7. "A virtuális egyetem filozófiájához", Liget 2000/2. "Towards a Philosophy of M-Learning", in: M. Milrad – U. Hoppe – Kinshuk, eds., Wireless and Mobile Technologies in Education, Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society, 2002. "From Texts to Pictures: The New Unity of Science", in: Kristóf Nyíri, ed., Mobile Learning: Essays on Philosophy, Psychology and Education, Vienna: Passagen Verlag, 2003. Vernetztes Wissen: Philosophie im Zeitalter des Internets, Vienna: Passagen Verlag, 2004. "Collective Thinking", in: Kristóf Nyíri, ed., Mobile Understanding: The Epistemology of Ubiquitous Communication, Vienna: Passagen Verlag, 2006.

21 APPI Klub, 2007. dec. 10. Captatio benevolentiae A mérnőkrajongó Nyíri Az oktatásfilozófus Nyíri Megélt virtualitás – projektjeim és azok tanulságai Virtuális könyvtár Képernyőpedagógia Virtuális egyetem UNIWORLD Nyitott Egyetem A 21. század tudományrendszere Mobiltársadalomkutatás (m-learning) Virtuális Enciklopédia Mindentudás Egyeteme KALEIDOSCOPE “The Networked Mind”, London, 2005. máj. 27. “Cset új hangszerelésben”, Balatonvilágos, 2005. nov. 18. “Context and Intention”, London, 2007. jún. 30. “The Philosophy of Mobile Communication”, Berlin, 2007. nov. 26. Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007

22 APPI Klub, 2007. dec. 10. Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007 Megélt virtualitás – projektjeim és azok tanulságai virtuális könyvtár A hibrid könyvtár eszményétől (1994, Elvetham Hall, Anglia) a digitális könyvtár valóságáig (1996, Santa Barbara, CA).

23 APPI Klub, 2007. dec. 10. Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007 Megélt virtualitás – projektjeim és azok tanulságai … … Today libraries have neither the space, nor the budgetary means, to accommodate a continuing grow in the output of periodicals and books; they have increasing difficulties as regards systematic cataloging and shelving; and they are faced with a progressive digitalization of scientific, scholarly, and educational material. Scientific argumentation is increasingly making use of the audiovisual possibilities of the new electronic media; and the requirement to digitalize existing library catalogs and stocks becomes overwhelming. These developments mean that conventional library services are progressively superseded by virtual library services - in the USA rather more rapidly than in Europe. The physical library is becoming a museum; the librarian a historian of the book, but also a pioneer in the domain of the new humanities, where the new humanities are increasingly dealing not with mere texts, but with the relationships between different media, and in particular with those between the fixed text on the one hand and the flux of electronic media on the other. … 1996, Santa Barbara, CA Towards a Library of the 21st Century:

24 APPI Klub, 2007. dec. 10. Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007 Megélt virtualitás – projektjeim és azok tanulságai virtuális könyvtár képernyőpedagógia A hibrid könyvtár eszményétől (1994, Elvetham Hall, Anglia) a digitális könyvtár valóságáig (1996, Santa Barbara, CA). 1998 – írni-olvasni-számolni tanulás számítógépes környezetben?

25 APPI Klub, 2007. dec. 10. Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007 Megélt virtualitás – projektjeim és azok tanulságai “Az 1998. márc. 12-i elsõ projekt-megbeszélés elé: Néhány fésületlen hipotézis Magyarországon a számítógép-pedagógia az általános iskolákban alig, az alsó tagozaton csak egészen kivételesen van jelen, jóllehet mind az elenyészõ számú hazai kísérlet, mind a nem- zetközi szakirodalom egyértelmûen arra utal, hogy elemi fokon az olvasás-írás-számolás, késõbb pedig a megfelelő fogalmazási és szövegmegértési készségek számítógépek segítségével gyor- sabban és sikeresebben taníthatók, mint konvencionális eszközökkel. A számítógépes írni-olvas- ni-számolni tanulás nem nehezebb, hanem - megfelelő pedagógiai környezetet és metodikát elő- föltételezve - éppenséggel könnyebb, mint a hagyományos. Már az alapkészségek - az írás-olvasás és a számolás - elsajátíttatása terén is a papír-alapú tanulás- sal szemben a képernyő-alapú tanulás látványos eredményeket hoz. Nicholas Negroponte, az MIT Médialaboratóriumának igazgatója Being Digital címmel 1995-ben könyvet jelentetett meg. A könyv ezzel a mondattal kezdődik: ‘Mint diszlexiás, nem szeretek olvasni.’” 1998, “Képernyőpedagógia”:

26 APPI Klub, 2007. dec. 10. Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007 Megélt virtualitás – projektjeim és azok tanulságai virtuális könyvtár képernyőpedagógia virtuális egyetem A hibrid könyvtár eszményétől (1994, Elvetham Hall, Anglia) a digitális könyvtár valóságáig (1996, Santa Barbara, CA). 1998 – írni-olvasni-számolni tanulás számítógépes környezetben? A virtuális szeminárium illúziójától a portálok realitásáig, a UNIWORLD-től a Nyitott Egyetemig…

27 APPI Klub, 2007. dec. 10. Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007 Megélt virtualitás – projektjeim és azok tanulságai

28 APPI Klub, 2007. dec. 10. Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007 Megélt virtualitás – projektjeim és azok tanulságai http://nyitottegyetem.phil-inst.hu

29 APPI Klub, 2007. dec. 10. Captatio benevolentiae A mérnőkrajongó Nyíri Az oktatásfilozófus Nyíri Megélt virtualitás – projektjeim és azok tanulságai Virtuális könyvtár Képernyőpedagógia Virtuális egyetem UNIWORLD Nyitott Egyetem A 21. század tudományrendszere Mobiltársadalomkutatás (m-learning) Virtuális Enciklopédia Mindentudás Egyeteme KALEIDOSCOPE “The Networked Mind”, London, 2005. máj. 27. “Cset új hangszerelésben”, Balatonvilágos, 2005. nov. 18. “Context and Intention”, London, 2007. jún. 30. “The Philosophy of Mobile Communication”, Berlin, 2007. nov. 26. Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007

30 APPI Klub, 2007. dec. 10. Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007 Megélt virtualitás – projektjeim és azok tanulságai virtuális könyvtár képernyőpedagógia virtuális egyetem mobiltársadalomkutatás A hibrid könyvtár eszményétől (1994, Elvetham Hall, Anglia) a digitális könyvtár valóságáig (1996, Santa Barbara, CA). www.mobilkutatas.t-mobile.hu 1998 – írni-olvasni-számolni tanulás számítógépes környezetben? A virtuális szeminárium illúziójától a portálok realitásáig, a UNIWORLD-től a Nyitott Egyetemig…

31 APPI Klub, 2007. dec. 10. Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007 Megélt virtualitás – projektjeim és azok tanulságai

32 APPI Klub, 2007. dec. 10. Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007 Megélt virtualitás – projektjeim és azok tanulságai virtuális könyvtár képernyőpedagógia virtuális egyetem mobiltársadalomkutatás virtuális enciklopédia A hibrid könyvtár eszményétől (1994, Elvetham Hall, Anglia) a digitális könyvtár valóságáig (1996, Santa Barbara, CA). www.mobilkutatas.t-mobile.hu 1998 – írni-olvasni-számolni tanulás számítógépes környezetben? A virtuális szeminárium illúziójától a portálok realitásáig, a UNIWORLD-től a Nyitott Egyetemig… www.enc.huwww.enc.hu  mikrotartalom / a wiki alternatíva

33 APPI Klub, 2007. dec. 10. Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007 Megélt virtualitás – projektjeim és azok tanulságai

34 APPI Klub, 2007. dec. 10. Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007 Megélt virtualitás – projektjeim és azok tanulságai A “Mindennapi tudás” rovat ötlete Benedek Andrástól származik – a gyakorlati tudás fogalmát kíséreltük meg az enciklopédia rendszerébe beemelni…

35 APPI Klub, 2007. dec. 10. Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007 Megélt virtualitás – projektjeim és azok tanulságai

36 APPI Klub, 2007. dec. 10. Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007 Megélt virtualitás – projektjeim és azok tanulságai

37 APPI Klub, 2007. dec. 10. Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007 Megélt virtualitás – projektjeim és azok tanulságai

38 APPI Klub, 2007. dec. 10. Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007 Megélt virtualitás – projektjeim és azok tanulságai

39 APPI Klub, 2007. dec. 10. Captatio benevolentiae A mérnőkrajongó Nyíri Az oktatásfilozófus Nyíri Megélt virtualitás – projektjeim és azok tanulságai Virtuális könyvtár Képernyőpedagógia Virtuális egyetem UNIWORLD Nyitott Egyetem A 21. század tudományrendszere Mobiltársadalomkutatás (m-learning) Virtuális Enciklopédia Mindentudás Egyeteme KALEIDOSCOPE “The Networked Mind”, London, 2005. máj. 27. “Cset új hangszerelésben”, Balatonvilágos, 2005. nov. 18. “Context and Intention”, London, 2007. jún. 30. “The Philosophy of Mobile Communication”, Berlin, 2007. nov. 26. Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007

40 APPI Klub, 2007. dec. 10. Olyan munkahelyre érkeztem – a Műegyetemre, a GTK-ra, az Alkalma- zott Pedagógia és Pszichológia Intézetbe és jelesül a Műszaki Pedagógia Tanszékre – amelynek gondolatvilágában a mérnöki és a bölcsészintelli- gencia összekapcsolódik, a társadalomtudományi szemléletet a jelenkor technológiai környezetéhez való tudatos odafordulás határozza meg, s az oktatást – csakúgy, mint az oktatás elméletét – áthatja az új kommuniká- ciós lehetőségek kihasználásának igénye. Missziómnak érzem, hogy eme gondolatvilágnak a filozófiájához a lehető legtevékenyebben hozzájárul- jak, s jelen bemutatkozásommal érzékeltetni próbáltam, hogy ez a hozzá- járulás eddigi munkásságom mely irányainak folytatását fogja jelenteni. Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007

41 APPI Klub, 2007. dec. 10. Ez a prezentáció megtalálható a www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007 cím alatt www.hunfi.hu/nyiri/APPI-Klub_2007 Nyíri Kristóf: Megélt virtualitásOktatásfilozófia önéletrajzi keretben Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás – Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben Mindazok az előadások és prezentációk, amelyekre most nem tudtam kitérni, elérhetők a www.hunfi.hu/nyiri/cv oldalról www.hunfi.hu/nyiri/cv Honlapom, sok-sok webre helyezett publikációval: www.hunfi.hu/nyiri www.hunfi.hu/nyiri


Letölteni ppt "Nyíri Kristóf: Megélt virtualitás Oktatásfilozófia önéletrajzi keretben APPI Klub, 2007. dec. 10."

Hasonló előadás


Google Hirdetések