Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A FEJLŐDÉSI DISZFÁZIA ÉS KÖVETKEZMÉNYEI ISKOLÁSKORBAN „Köszönnöm kell, hogy ismerem az emberi szavakat, … s mindent meg tudok mondani e szavakkal, amit.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A FEJLŐDÉSI DISZFÁZIA ÉS KÖVETKEZMÉNYEI ISKOLÁSKORBAN „Köszönnöm kell, hogy ismerem az emberi szavakat, … s mindent meg tudok mondani e szavakkal, amit."— Előadás másolata:

1 A FEJLŐDÉSI DISZFÁZIA ÉS KÖVETKEZMÉNYEI ISKOLÁSKORBAN „Köszönnöm kell, hogy ismerem az emberi szavakat, … s mindent meg tudok mondani e szavakkal, amit akarok!” Márai Sándor Földházi Péterné 2008. február

2 ELŐADÁS VÁZLAT A beszéd kialakulása A beszéd kialakulása Beszédzavarok Beszédzavarok A megkésett beszédfejlődés és a fejlődési diszfázia tünetei A megkésett beszédfejlődés és a fejlődési diszfázia tünetei A fejlődési diszfázia okai A fejlődési diszfázia okai A fejlődési diszfázia terápiája A fejlődési diszfázia terápiája Esetismertetés Esetismertetés Együttműködési lehetőségek Együttműködési lehetőségek Videó Videó

3 A nyelv és a beszéd A nyelv az emberi kommunikáció legáltalánosabb eszköze. A nyelvi kifejezés legtermészetesebb formája a beszéd, mely hangadással történő kommunikáció. A nyelvi kifejezés legtermészetesebb formája a beszéd, mely hangadással történő kommunikáció.

4 A nyelv kialakulása Jobbkezűség kialakulása  a jelbeszéd idegi központja a bal oldali AFL : gesztikuláció produkciója és megértése Teljes beszédcentrum kialakulása (kb. 100 ezer éve) Teljes beszédcentrum kialakulása (kb. 100 ezer éve) Bal halántéki lebenyben a Wernicke-mező: beszédértés Bal homlok lebenyben a Broca-mező: beszéd kivitelezés Bal alsó fali lebeny: a látott nyelv értelmezése Beszédizmok kialakulása (FOXP2 gén mutációja)

5

6 Az agyi aktivitás fokozódása beszéd hallgatása közben Wernicke mező –Szemantikus feldolgozó terület –A bejövő nyelvi információ kezelése –Beszédértéshez szükséges rövid távú memória

7 Agyi aktivitás beszédképzés közben (PET-scan) Broca mező (1861) –A kimenő nyelvi információ kezelése –Beszédképzés –Jelentésrendelés a használt szavakhoz

8 A beszélő félteke A beszédközpont az emberek 95%-ban a bal féltekében található. A megértő részben a beszéd alkotó elemeire (pl.: névelők, névutók, jelzők, főnevek, stb.) bomlik. Ezeket az idegrendszer atomizált formában, szeriálisan, egymást követő módon dolgozza fel.

9

10 A beszéd fejlődése Az anya-gyermek közti szabályos kommunikációs aktusokban az anya nem csak állandó testi kontaktussal, hanem verbális jelenlétével is részt vesz. Az egymást megerősítő verbális és taktilis ingerek elősegítik a gyermek egyre differenciáltabb kommunikációját az anyával, később a környezet egyéb szereplőivel, előkészítve ezzel a gyermek beszédtanulását.

11 A belső nyelv segítségével a gyermek belső élményvilágának egy része, saját tapasztalatai tudatossá, egyre inkább érthetővé válnak számára, ezt azonban beszédével egyelőre nem tudja kifejezni. A belső nyelv segítségével a gyermek belső élményvilágának egy része, saját tapasztalatai tudatossá, egyre inkább érthetővé válnak számára, ezt azonban beszédével egyelőre nem tudja kifejezni. A receptív nyelv elsajátításával a gyermek a küldött információt már képes dekódolni, azaz megérti, amit mondanak neki, s bár beszélni még nem tud, adekvátan reagál. A receptív nyelv elsajátításával a gyermek a küldött információt már képes dekódolni, azaz megérti, amit mondanak neki, s bár beszélni még nem tud, adekvátan reagál. Az expresszív nyelv a beszéd kialakulásának befejező mozzanata, melynek során a gyermek képes a gondolatait szavakká formálni, és egy új kommunikációs csatornán, beszéd útján kifejezni. Az expresszív nyelv a beszéd kialakulásának befejező mozzanata, melynek során a gyermek képes a gondolatait szavakká formálni, és egy új kommunikációs csatornán, beszéd útján kifejezni.

12 Artikulációs bázis + percepciós bázis Artikulációs bázis + percepciós bázis → anyanyelvi beszédprodukció és beszédmegértés fejlődése, életkornak megfelelő működése → anyanyelvi beszédprodukció és beszédmegértés fejlődése, életkornak megfelelő működése A nyelv elsajátítása tanulási folyamat eredménye. 14 éves korra éri el a felnőttre jellemző nyelvi teljesítmény színvonalát. A nyelv elsajátítása tanulási folyamat eredménye. 14 éves korra éri el a felnőttre jellemző nyelvi teljesítmény színvonalát.

13 A beszédzavarok Elsődleges beszédzavarok - ép hallás,ép értelem Elsődleges beszédzavarok - ép hallás,ép értelem –megkésett beszédfejlődés –akadályozott beszédfejlődés- fejlődési diszfázia Másodlagos beszédzavarok: Másodlagos beszédzavarok: –értelmi fogyatékosság, hallászavar, pszichés zavarok következményei

14 Megkésett beszédfejlődés Az expresszív beszéd időbeli és mennyiségi elmaradása. Az expresszív beszéd időbeli és mennyiségi elmaradása.

15 Fejlődési diszfázia A szelektív fejlődési zavarok közé tartozik. A szelektív fejlődési zavarok közé tartozik. A fejlődés korai szakaszától veleszületetten fennáll. A fejlődés korai szakaszától veleszületetten fennáll. Azon képességek eltérő fejlődését, hiányosságait jelenti, amellyel a gyermek a nyelvi információkat felfogja, feldolgozza, és nyelvi szándékait kifejezi. Azon képességek eltérő fejlődését, hiányosságait jelenti, amellyel a gyermek a nyelvi információkat felfogja, feldolgozza, és nyelvi szándékait kifejezi. Az expresszív, receptív beszéd időbeli és strukturális zavara, amely a beszéd morfológiai-grammatikai (szintaktikai), fonológiai és szemantikai szintjén különböző kombinációjú és súlyosságú tünetekben mutatkozik meg. Az expresszív, receptív beszéd időbeli és strukturális zavara, amely a beszéd morfológiai-grammatikai (szintaktikai), fonológiai és szemantikai szintjén különböző kombinációjú és súlyosságú tünetekben mutatkozik meg.

16 A nyelvi szintek elmaradásának vagy zavarának következményei Fonetikai szint : pöszeség Fonetikai szint : pöszeség Fonológiai szint : zöngés-zöngétlen hangok cseréje, makacs pöszeség Fonológiai szint : zöngés-zöngétlen hangok cseréje, makacs pöszeség Morfológiai szint: helytelen toldalékolás, grammatikai problémák Morfológiai szint: helytelen toldalékolás, grammatikai problémák Szintaktikai szint: hibás szórend, szókapcsolatok Szintaktikai szint: hibás szórend, szókapcsolatok Szemantikai szint: beszéd – és olvasásértési problémák Szemantikai szint: beszéd – és olvasásértési problémák

17 A megkésett beszédfejlődés tünetei 3 éves kor után nem indul meg a beszéd 3 éves kor után nem indul meg a beszéd biztos beszédmegértés, szó-és mondatértés biztos beszédmegértés, szó-és mondatértés jó passzív szókincs, fejletlen aktív szókincs jó passzív szókincs, fejletlen aktív szókincs a gyermek könnyen tanul szavakat a gyermek könnyen tanul szavakat nem echolál nem echolál jó utánmondó képesség jó utánmondó képesség általános-illetve részleges pöszeség általános-illetve részleges pöszeség társuló pszichikus tünet nincs, rendezett viselkedés társuló pszichikus tünet nincs, rendezett viselkedés esetleg finommozgás koordinációs zavarok esetleg finommozgás koordinációs zavarok életkori szinten fejlett kognitív képességek életkori szinten fejlett kognitív képességek iskoláskorban maradványtünetek: enyhe fokú diszlexia, verbális tanulásban mutatkozó gyengébb teljesítmények iskoláskorban maradványtünetek: enyhe fokú diszlexia, verbális tanulásban mutatkozó gyengébb teljesítmények 2-3-4 éves korban kifejezettek, 4-6 éves korban fokozatosan és rohamosan megszűnnek 2-3-4 éves korban kifejezettek, 4-6 éves korban fokozatosan és rohamosan megszűnnek

18 A fejlődési diszfázia tünetei sivár gagyogás sivár gagyogás 3 éves kor után sem indul meg a beszéd 3 éves kor után sem indul meg a beszéd nehezített beszédmegértés, szó-és mondatértés hiánya nehezített beszédmegértés, szó-és mondatértés hiánya aktív és passzív szókincs alacsony szintű aktív és passzív szókincs alacsony szintű szómegtalálási nehézség szómegtalálási nehézség echolálás, vokalizálás, bébinyelv használat echolálás, vokalizálás, bébinyelv használat centrális pöszeség tünetei (inkonzekvens hangcserék, hangátvetések, kihagyások, betoldások) centrális pöszeség tünetei (inkonzekvens hangcserék, hangátvetések, kihagyások, betoldások) gesztusokkal történő kommunikálás gesztusokkal történő kommunikálás szó-és mondatalkotás feltűnő hiánya szó-és mondatalkotás feltűnő hiánya szótöredékek szótöredékek szómondatok szómondatok a nyelvi szabályok lassú elsajátítása, alkalmazásának nehézsége a nyelvi szabályok lassú elsajátítása, alkalmazásának nehézsége DISZGRAMMATIZMUS – vezető tünet DISZGRAMMATIZMUS – vezető tünet verbális típusú tanulási nehézségek, idegen nyelv tanulásának nehézsége verbális típusú tanulási nehézségek, idegen nyelv tanulásának nehézsége a tünetek magasabb életkorban is megmaradhatnak a tünetek magasabb életkorban is megmaradhatnak

19 A fejlődési diszfázia okai az agyi érés az agyi érés a centrális szerveződés a centrális szerveződés a környezet a környezet a familiaritás szerepével hozzák összefüggésbe a familiaritás szerepével hozzák összefüggésbe

20 A fejlődési diszfázia típusai Expresszív (motoros) Elsődleges a beszédkifejezés zavara, súlyos vagy enyhébb artikulációs zavar, diszgrammatizmus. Enyhén vagy mérsékelten gyenge beszédészlelés. A beszédértés normális. Receptív(szenzoros) Elsődleges a beszédértés hiánya vagy jelentős nehézsége, beszédészlelés zavara. A beszédkifejezés is érintett. Receptív-expresszív(szenzomotoros) A receptív és expresszív beszéd egyaránt érintett, az egyik túlsúlyával.

21 A fejlődési diszfázia terápiája A nagy profilkülönbségek miatt egyénre szabott. A nagy profilkülönbségek miatt egyénre szabott. Az időben elkezdett orvosi, pszichológiai, logopédiai vizsgálatok eredményén alapuló, differenciál diagnózisra épülő terápia lehetőséget ad az elmaradások csökkentésére. Súlyos esetekben a nyelvi maradványtünetekkel egész életen át számolni kell.

22 Vizsgálat – státusz és folyamat diagnózis Intelligencia – S.O.N. Intelligencia – S.O.N. Rajz – Goodenough Rajz – Goodenough Vizuomotorium – Frostig, Bender Vizuomotorium – Frostig, Bender Beszéd, nyelv – Artikuláció, GMP, PPL DPT, olvasás, írás Beszéd, nyelv – Artikuláció, GMP, PPL DPT, olvasás, írás Lateralitás Lateralitás Hallás Hallás

23 Logopédiai terápia Artikuláció Beszéd, nyelvi fejlesztés Részképességek fejlesztése Diszlexia – prevenció, reedukáció Diszkalkulia – prevenció, diszkalkulia terápia

24 Kiegészítő terápia Ayres Ayres HRG HRG Alapozó Alapozó

25 ESETLEÍRÁS Lényeges anamnesztikus adatok: Szülés: 42. gestációs héten, indított, elhúzódó, császármetszéssel világra hozott fiú Szülés: 42. gestációs héten, indított, elhúzódó, császármetszéssel világra hozott fiú 3 éves korában nagyon magas láz, azóta kancsal 3 éves korában nagyon magas láz, azóta kancsal Első szavak: 2 éves, rövid mondatok: 4;6 éves, folyamatos beszéd 6;0 éves korában Első szavak: 2 éves, rövid mondatok: 4;6 éves, folyamatos beszéd 6;0 éves korában ( beszédfejlődése elmaradást mutat)

26 Státusza (7;11 éves) IQ: 115 S.O.N. IQ: 115 S.O.N. RQ: 90 RQ: 90 Lateralitás: jobb Lateralitás: jobb Mozgásai koordináltak, finommotorikája fejlett. Mozgásai koordináltak, finommotorikája fejlett. GMP – beszédészlelési és beszédértési teljesítménye nagyon gyenge. GMP – beszédészlelési és beszédértési teljesítménye nagyon gyenge. Vizuális emlékezete jó. Vizuális emlékezete jó. Artikuláció: r-l, j-l, z, c, cs torz Artikuláció: r-l, j-l, z, c, cs torz Grammatikai rendszere fejletlen. Beszédében sztereotip szó – és mondatismétlések előfordulnak. Grammatikai rendszere fejletlen. Beszédében sztereotip szó – és mondatismétlések előfordulnak. Hallása ép. Hallása ép. DIAGNÓZIS: SZENZOMOTOROS DISZFÁZIA DIAGNÓZIS: SZENZOMOTOROS DISZFÁZIA

27 Terápiájának részei Logopédiai: a szómegértés és a szókincs fejlesztése a szómegértés és a szókincs fejlesztése a grammatikai rendszer fejlesztése a grammatikai rendszer fejlesztése beszédészlelési és megértési képesség fejlesztése beszédészlelési és megértési képesség fejlesztése artikuláció fejlesztése artikuláció fejlesztése percepció fejlesztés percepció fejlesztés figyelem, gondolkodás fejlesztése figyelem, gondolkodás fejlesztése a verbális emlékezet fejlesztése a verbális emlékezet fejlesztése diszlexia prevenció, majd diszlexia reedukáció diszlexia prevenció, majd diszlexia reedukáció Kiegészítő: mozgásterápia Kiegészítő: mozgásterápia

28 Fejlődés Az általános iskolai évek alatt R. a nyelvi képességek területén igen kis lépésekben haladt előre. Az általános iskolai évek alatt R. a nyelvi képességek területén igen kis lépésekben haladt előre. Társalgási szituációban beszéde kezdetben érthetetlen volt a szótalálás nehézsége, a hibás ragozás, szórendi problémák, szövegszerkesztési nehézségek miatt. Beszédértési zavara következtében kérdésekre gyakran inadekvát válaszokat adott. Artikulációs zavara enyhe volt. Társalgási szituációban beszéde kezdetben érthetetlen volt a szótalálás nehézsége, a hibás ragozás, szórendi problémák, szövegszerkesztési nehézségek miatt. Beszédértési zavara következtében kérdésekre gyakran inadekvát válaszokat adott. Artikulációs zavara enyhe volt. A 8.osztály végén még küzdött ezekkel a problémákkal, de gondolatait érthetőbben tudta megfogalmazni. A Beszédvizsgáló 2006. november 9-én végzett kontrollvizsgálat eredményei alapján felállított diagnózisa: szenzomotoros diszfázia maradványtünetei A 8.osztály végén még küzdött ezekkel a problémákkal, de gondolatait érthetőbben tudta megfogalmazni. A Beszédvizsgáló 2006. november 9-én végzett kontrollvizsgálat eredményei alapján felállított diagnózisa: szenzomotoros diszfázia maradványtünetei

29 2. osztály tanév végén 12 mondat – 60 szó 12 mondat – 60 szó 7-szer használja a „van” létigét, 5-ször a „nézi” igét 7-szer használja a „van” létigét, 5-ször a „nézi” igét hibás szóhasználat hibás szóhasználat hibás toldalékolás hibás toldalékolás hibás igeragozás hibás igeragozás rossz szórend rossz szórend bővítményei: tárgyak, helyhatározók bővítményei: tárgyak, helyhatározók grammatikailag 3 mondat elfogadható grammatikailag 3 mondat elfogadható 8. osztály tanév végén  12 mondat – 55 szó 1-szer használja a „van” létigét 1-szer használja a „van” létigét hibás szóhasználat hibás szóhasználat hibás toldalékolás hibás toldalékolás hibás igeragozás hibás igeragozás rossz szórend rossz szórend bővítményei: tárgyak, helyhatározók bővítményei: tárgyak, helyhatározók 1 választékos szó előfordul (hölgy) 1 választékos szó előfordul (hölgy) grammatikailag 5 mondat elfogadható grammatikailag 5 mondat elfogadható Összefüggő beszéd vizsgálata, képtörténet elmondásakor:

30 Beszédészlelés és beszédmegértés A GMP beszédészlelési - és beszédmegértési teszt évenkénti eredményeit összehasonlítva időnkénti visszaesés mellett jól látható a fejlődés, de az is, hogy elvárható teljesítményre csak az akusztikai szint és a vizuális emlékezet területén képes. A GMP beszédészlelési - és beszédmegértési teszt évenkénti eredményeit összehasonlítva időnkénti visszaesés mellett jól látható a fejlődés, de az is, hogy elvárható teljesítményre csak az akusztikai szint és a vizuális emlékezet területén képes.

31 GMP 2 Akusztikai szint GMP 2 Akusztikai szint

32 GMP 3 Akusztikai szint GMP 3 Akusztikai szint

33 GMP 4 Fonetikai szint GMP 4 Fonetikai szint

34 GMP 5 Fonológiai szint GMP 5 Fonológiai szint

35 GMP 10 Szerialitás

36 GMP 11 Aktivizálható szókincs GMP 11 Aktivizálható szókincs

37 GMP 12 Szemantikai, szintaktikai szint

38 Verbális emlékezet vizsgálata Prefer

39 Iskolai előmenetel OLVASÁS, ÍRÁS OLVASÁS, ÍRÁS ANGOL ANGOL A második, harmadik nyelv nagyobb területet foglal el a beszédkéregből, mint az első. Ugyanazon vagy hasonló fogalmak, igék stb. kérgi reprezentációja a különböző nyelvek esetében eltérő, nem esik egybe.

40 Együttműködési lehetőségek Tanítók, tanárok, fejlesztőpedagógus, pszichológus, Tanítók, tanárok, fejlesztőpedagógus, pszichológus, mozgásterapeuta, asszisztensek, szülők, ép társak empátiájára, hatékony együttműködésére van szükség. Tanítók, szaktanárok: Tanítók, szaktanárok: lassú, jól tagolt, jól artikulált beszéd lassú, jól tagolt, jól artikulált beszéd vázlat - rajz vázlat - rajz a tananyag lerövidített változatban, egyszerű mondatszerkezetekkel való átírása a tananyag lerövidített változatban, egyszerű mondatszerkezetekkel való átírása a mindennapi pedagógiai munka során az észlelés különböző csatornáinak(vizuális, auditív, taktilis, kinesztétikus), a nagy-és finommozgásoknak a fejlesztése. a mindennapi pedagógiai munka során az észlelés különböző csatornáinak(vizuális, auditív, taktilis, kinesztétikus), a nagy-és finommozgásoknak a fejlesztése. beszédészlelés-és megértés, beszédészlelés-és megértés, szövegértés fejlesztése – vizualitás, tevékenység szövegértés fejlesztése – vizualitás, tevékenység.

41 Irodalom: Hámori József: Az emberi agy asszimetriái Dialóg Campus Kiadó Bp. – Pécs 1999, 2005. Hámori József: Mit tud az emberi agy Mindentudás Egyeteme Pszicho-neuro-fiziológia I. internet Fejlődési diszfázia szerk.: Gerebenné Várbíró Katalin ELTE B.G. Gyógypedagógiai Főiskolai Kar 1995. Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok szerk.: Gósy Mária Nicol GMK. Bp. 1996.


Letölteni ppt "A FEJLŐDÉSI DISZFÁZIA ÉS KÖVETKEZMÉNYEI ISKOLÁSKORBAN „Köszönnöm kell, hogy ismerem az emberi szavakat, … s mindent meg tudok mondani e szavakkal, amit."

Hasonló előadás


Google Hirdetések