Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projekt zárás Szüret témahét megvalósítása Készítette:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projekt zárás Szüret témahét megvalósítása Készítette:"— Előadás másolata:

1 Projekt zárás Szüret témahét megvalósítása Készítette:
Kékesiné Holecz Marianna szakmai vezető Körmend április.

2 A pályázat címe: TÁMOP-3. 1. 4
A pályázat címe: TÁMOP / Pályázat címe: „A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kompetencia alapú oktatásának fejlesztése” 9900Körmend Bartók B. u. 9. 2009. Június 1. – augusztus 31.

3 A kompetencia alapú oktatás széleskörű elterjesztése a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a képességek és kulcskompetenciák egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítését tűzi ki célul.

4 A projekt a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai, tartalmi és módszertani fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javításához

5 Óvodánk az udvarról a felújítás előtt

6 Óvodánk épülete felújítás után

7 A kompetencia programcsomag nem áll távol az
eddigi óvodai nevelési gyakorlattól, a már meglevő értékekre, hagyományokra építhető. Az egymástól való tanulás, valamint a team munka előtérbe kerül. Jó közösségformáló erő a csoportmunka, az összedolgozás, a siker.

8 A kompetencia alapú programcsomag a négy őselem köré épül:
Víz témakör: január- február- március Föld témakör: Április- május- június Levegő témakör: Július- augusztus- szeptember Tűz témakör: Október – november-december

9 Saját innovációként, a módszertani kultúra fejlesztése érdekében Szüret témahetet valósítottuk meg

10 2009. szeptember 21- 2009. szeptember 25.
Szüret témahét A témahét időpontja: 2009. szeptember szeptember 25. A témahetet szervező csoportok és óvodapedagógusok: Vackor mackó csoport: 25 gyermek Vass Virág- óvodapedagógus Czirjákné Varga Rita- óvodapedagógus Katica csoport: 23 gyermek Gradolszky Lászlóné- óvodapedagógus Rendesné Schulcz Rita- óvodapedagógus

11 A nyári időszak lezárását követően, a levegő témakörben hangulatos hét előzi meg a szüreti mulatságot. Még élvezhetjük a nap melegét, az udvarunk mérete és elosztása lehetőséget ad arra, hogy külön-külön csoportonként, majd együtt is jól érezzük magunkat

12 A témahét célja: A szüret, mint népszokás felelevenítése, érzelmi összetartó ereje, anyanyelvi-, és mozgásfejlesztés. Bővüljön a gyermekek ismerete a szüretről. Erkölcsi ítéletek a mese kapcsán, a pozitív és negatív érzelmek, vágyak megfogalmazása. Lényeg, hogy a tevékenységek végzése jó hangulatot teremtsen, jól érezzék magukat, igazán ráhangolódjanak a hétvégi szüreti mulatságra.

13 A témahét előkészítése
Tervezés, ötletgyűjtés: Őszi dekorációk gyermekmunkákkal könyvek, képek gyűjtése, zenei anyagok kiválasztása és tánclépések gyakorlása, mozdulatok zenére, dramatikus játék. Szülők, nagyszülők elbeszélései erről a szép régi hagyományról

14 Mozdulatok zenére

15 Drámajáték – seregélyek vagyunk

16 A kompetenciafejlesztés fókuszai
Értelmi kompetencia: Megfigyelés, alkotásvágy, ok-okozati összefüggések, kíváncsiság, gondolkodási műveletek gyakorlása a tervezés és a megvalósítás folyamata során. Figyelemfejlesztés: összehasonlítás, megkülönböztetés (érett, éretlen gyümölcsök)

17 A must készítés folyamatának egy mozzanata
Saját készítésű gyümölcs puzzle

18 Kommunikációs kompetencia:
Szókincsbővítés, új fogalmak megismerése (gyümölcsök, szőlőprés, must) . A gyermekek nyelvi kifejezőkészségének fejlesztése a gyümölcsre jellemző íz, forma, szín beazonosításával.

19

20 Szociális kompetencia:
A létrehozás, az alkotás közös örömének átélése. A szüretelés szabályainak betartásával a természet védelmére és testi épségük óvására való nevelés.

21 Szőlőszüret egy családnál
Kooperatív munka Szőlőszüret egy családnál

22 Testi kompetencia: Nagymozgások: az érzelmek mimikával és testmozgással történő kifejezése. Összerendezett tánclépések. Finommotorika: az ujjak izomzatának erősítése

23 Munkaformák: Kooperatív csoportmunka Páros Frontális Mikrocsoportos
Egyéni

24 Szőlőpréselés Szőlőszemezés

25 Szüret témahét tevékenységei foglalkozási ágakra lebontva
Külső világ tevékeny megismerése - Beszélgetés a szüreti tapasztalatokról: szőlő szüretelése kosarakba, vödrökbe, ollóval levágjuk, ledaráljuk a kádba, kicsorog a szőlőlé – ez a must; ihatunk belőle. -A must készítésének folyamata: daráló, edények, prés, üvegek; aszalás, szárítás, mazsola készítés - Az anyagok halmazállapotának tulajdonságai, folyékony must – Szüreti mulatság, szokások felelevenítése - az aszott és ép szemek szétválogatása - szőlőszemek számlálása sorba rendezése, sorszámnevek (kék, zöld, sárga ritmikus sor alkotás) - rész-egész (szőlőfürt-szemek) - fürt és szemek alakja: gömbölyű, tojás alakú, - könnyebb-nehezebb, teli-üres ellentétpárok - több-kevesebb, - egy fürtön sok ép szem - Az eszközök, hozzávalók mennyisége, darabszáma kimérésük, kancsóból poharakba öntés gyakorlása

26 Vers-mese Gazdag Erzsi.:Itt az ősz,
Találós kérdések a szürettel kapcsolatban Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack Weöres Sándor:Szüret után

27 Vizuális nevelés ujjbeggyel szőlőfürt festés
szőlőfürt készítése nyomda technikával Gyümölcsös csendélet készítése papírmozaik-ragasztással - krepp-papírból és gyurmából golyók gömbölyítése (szőlőfürt) - Madárijesztő készítése meseillusztráció (Szóló szőlő…)

28 Ének-zene énekes játék
Zenehallgatás: Ősszel érik babám…Érik a szőlő…,Ettem szőlőt most érik, Kicsiny a hordócska Kolompos Együttes (Százszorszép)cd-re Szüreti játékok (9)- Dramatikus játék: „Mi vagyunk a seregélyek” Hull a szilva (11)tánc, dunántúli ugrós elemekből Gyermekjátékok: Csip-csip csóka ;Lipem, lopom a szőlőt, A Kállói szőlőbe ;Lopják az úr szőlőjét ;Ence, Bence,

29 Csip-csip csóka

30 Mozgás, játék - Vigyázz akadály! (becsukott szemmel a szőlőtőkék között) - Mit teszel a tarisznyába? (ősszel szüretkor) A kamra polca (nyújtó-feszítő-lazító gyakorlatok) - Merre járt a csősz? hangkövető Mit csinálok? (szüret mozdulatai) Csendkirály (csőszjáték)

31 „Kamra polca” - nyújtó-feszítő-lazító gyakorlatok

32 Szüreti játékok

33 Hajókirándulás

34 Családi nap

35 Az óvodánk nevelőtestülete a szakmai megújulás, minőségi munka elkötelezettsége miatt tudatosan vállalta be a kompetencia alapú programcsomag bevezetését

36 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Projekt zárás Szüret témahét megvalósítása Készítette:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések