Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az írás története I. Írásrendszerek Készítette:Platthy Zsuzsa 2003.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az írás története I. Írásrendszerek Készítette:Platthy Zsuzsa 2003."— Előadás másolata:

1 Az írás története I. Írásrendszerek Készítette:Platthy Zsuzsa 2003.
Az írás előzményei és az írásrendszerek. A képen a "Téli krónika" a dakota indiánok képírása. Bölénybörre írták 1800-tól 1870-ig. A törzs életének legfontosabb eseményeit örökítette meg.

2 Mi az írás? Nyelvileg kifejezett gondolatok rögzítésére szolgáló kisebb-nagyobb emberi közösségek által elfogadott egyezményes grafikai jelek rendszere.

3 Az írás előzményei 1. A barlangrajzok 2. A tulajdonjegy
3. A rováspálca 4. A hírvivőbot 5. A csomójelek 6. A kagylófüzérek Ezekl az információrögzítésre szolgáló formák valamilyen szempontból nam felelnek meg az írás definíciójának.

4 1. A barlangrajzok - funkciója: ismeretátadás rítuálék formájában
-keletkezés: kb. 30 ezer évvel ezelőtt - funkciója: ismeretátadás rítuálék formájában -Mas d’ Azili kavicsok Az első barlang felfedezése: 1879-ben Marcelino de Sautuola (sp. régész, festőművész) nevéhez fűződik Santander közelében az altamirai barlangban találta. (A történet szerint a kislánya.) Hamisítványnak tartotta a tudós világ. Az 1890-es években a dél-franciaországi partvidék barlangjaiban is hasonlókat találtak: Lasceaux 1940.

5

6 2. A tulajdonjegy a jószágok megjelölésére használt jel, „billog”.
A jószág bőrébe égetett jelek.

7 3. A rováspálca Értékek nyilvántartására használták
Megfelelő rovátkékat belemetszették a rovásfába, majd kettéhasították, az egyik felel a hitelezőé, a másik az adósé lett. Minden vitán felülálló hitelesítési eljárás volt. Mo.-n a csikósok, gulyások, juhászok, kondások a 19. sz.-ban is így számoltak el. Kínában szerződéskötésre használták, bizonyítéka a "szerződés" szójelében szerepel a rováspálca és a kés jele.

8 4. A hírvivő bot - üzenet felidézését segítő eszköz, vagy térkép a hírvivő számára - „véres kard” Norvégiában és Svédországban is bevonulási parancsot jelentett a hívivő bot végighordása. Mo-n a véres kard a háború jele volt. Ausztrália őslakosainak térképként szolgált: belevésték a tereptárgyakat olyan sorrendben, ahogy a hírvivőnek érintenie kellett.

9 5. A csomójelek számadatokra emlékeztető eszköz
kínaiak, inkák, Nyugat-Afrika, Salamon-szigetek őslakói „csomó a zsebkendőn rózsafüzér” Lent: számok jelölése csomóval. Fent: kínai csomójel kékéból, nádból font zsinegen. Balra: inka kipu (quipu) zsinór színe a tárgyat jelezte, (pl. sárga az arannyal, zöld a gabonával kacsolatos adatokat, a mellékfonalak a számadatokat tartalmazták, 10-e számrendszerben, Az összefogott szálak száma a helyiértéket jelentette: 1 szálra kötött csomók: egyesek, kettőt összefogva százasok, stb. Ennek fennmaradt emlékeztető hagyománya a rózsafüzér, és a csomóra kötött zsebkendő. A rózsafüzér Eredetileg a buddhista szerzetesek találták ki ezt az emlékeztető eszközt, amely különböző színű és nagyságú gömböcskékből állt, s a hívő ember számára megkönnyítette az ájtatosságok szabályos elvégzését. A katolikus egyház is ebben a funkcióban - bár más teológiai tartalommal felruházva - hasznosította saját hitéletében.

10 A kipuk olykor több kiló súlyú is lehetett

11 6. A kagylófüzér -”arokó”
- a kagylók számából, helyzetéből olvasható az üzenet tartalma - Nyugat-Afrika, Guineai-öböl lakói, Észak-Amerika irokézek 6 kagyló szerelmi vallomást, 1 kagyló tagadó választ, 2 kagyló egymásnak háttal ellenségeskedést, 2 kagyló szembe barátságot jelentett. Ny-nigériai joruba néger üzenet: 4 kauri-kagyló, 2 nádcsomó, egy gyümölcshéjből álló arokó jelentése: ‘A családapa betegsége súlyosbodik, állapota egyre rosszabb.’ Irokézek: fehér békét, vörös háborút, fekete veszélyt jelentett.

12 Arokó üzenetek 6 kagyló: szerelmi vallomást, 1 kagyló: tagadó választ, 2 kagyló egymásnak háttal: ellenségeskedést, 2 kagyló szembe: barátságot jelentett. Ny-nigériai joruba néger üzenet: 4 kauri-kagyló, 2 nádcsomó, egy gyümölcshéjből álló arokó jelentése: ‘A családapa betegsége súlyosbodik, állapota egyre rosszabb.’ Irokézek: fehér békét, vörös háborút, fekete veszélyt jelentett.

13 A delaware indiánok wampumöve
Kagylókbók szőtt öv, az indiánok a barátsági szerződés megkötése után ajándékozták a telepeseknek.(1682.) Már nemcsak kagylófüzér. Emberalakok vagy a békepipa rajzát beleszőtték az övbe. Itt: a kalapos a fehér embert, a fedetlen fejű az indiánt, a kézfogás a szerződés megpecsételése. Az ábrázolás már a képírás felé mutat.

14 Az írásrendszerek fejlődése
A képírás A fogalomírás A szó- és szótagírás A betűírás Második témakör

15 Képírás 1. - természethű, konkrét tárgyak leegyszerűsített képe (piktogram) - jelentése: szó, vagy mondat - bármely nyelven olvasható

16 Képírás 2. napfogyatkozás A bölény felöklelte a törzsfőnököt békekötés
balra fent: egy bölény felöklelte a törzsfőnököt lent: békekötés (kalapos a fehér ember) első három kép a dakota indiánok "Téli krónikájából". békekötés

17 egyiptomi képírásjel fogalomírás-elemkekkel
hórusz sólyom(a ki-rály) pórázon tart egy legyőzött szíriai orszá-got; a sólyom 6 lótusz-virágon ül: hatezer hadifoglyot ejtett. Alul a szigony valószínűleg az ország nevét jelenti. egyiptomi képírásjel fogalomírás-elemkekkel: hórusz sólyom a király pórázon tart egy legyőzött szíriai országot a képen egy ovális rajz, asszír férfifejjel; uralkodik a szíriai ország felett; a sólyom 6 lótuszvirágon ül: hatezer hadifoglyot ejtett. Alul a szigony valószínúleg az ország nevét jelenti, a téglalap a hullámvonalakkal: az ország tenger mellett terül el. Mindkettő Szíriára utal.

18 ? ? A fogalomírás - Jelei: képek,
- jelentés: elsődleges jelentésen túl más összefüggés: elvont fogalom, név, földrajzi név, stb., értelmezése már társadalmi megegyezést feltételez, de bármely nyelven olvasható. Nap jele nemcsak égitestet jelöl, hanem= meleg, nap mint ‘naptári egység’ Láb= járás, lépés, utazás... ? ?

19 KÉPTÁR Fogalomjelek 1. madár+tojás=termékenység
jobbra: madár+tojás= termékenység (sumér) balra: koponya+könnyes szem= gyász koponya+könnyes szem=gyász

20 Fogalomjelek 2. ellenségesség sötétség egyetértés, barátság
balra lent: égboltról leereszkedő vonalak: sötétség egymást keresztező vonalak: ellenségesség párhuzamos vonalak: egyetértés, barátság egyetértés, barátság

21 A szó és szótagírás - a jelek egy-egy hangzócsoportot képviselnek (összekapcsolódik a jel és a hangalak) hosszabb szavakat egytagú szavak egymás mellé sorakoztatásával írják le. Valahogy így: napló

22 Képrejtvény = szóírás Arany János képrejtvénye; valahogy így olvasták a szóírást Megfejted?
sás kacsa patkó vályog = Sáskacsapat kóvályog sás+kacsa+patkó+vályog= sáska csapat kóvályog

23 KÉPTÁR Azték szótagírás
balra: lent ajak =te-nt-li jobbra: lábnyomok = o-tli fölötte: ház= cal-li jobbra ettől: fogak= tlan-tli „te-o-cal-tlan”= templomosok

24 A betűírás - A szójelek kezdőhangzóit olvasták össze: akrofónia.
- A jel már csak egy hangértéket képvisel, - nyelvhez kötött, - kevés jellel korlátlan számú fogalom rögzíthető. Az ábra: a föníciai ábécé jelei elnevezésük utal az akrofóniára.

25 Felhasznált irodalom Kéki – Köpeczi Bócz: Az írás története Gondolat Bp Kéki: Az írás története Vince kiadó Bp Georges Jean: Az írás, az emberiség emlékezete Ceram: A régészet regénye Gondolat Bp Várkonyi Nándor: Az írás és a könyv története Széphalom könyvműhely 2001. Jakó Zsigmond- Radu Manolescu: A latin írás története Európa Bp


Letölteni ppt "Az írás története I. Írásrendszerek Készítette:Platthy Zsuzsa 2003."

Hasonló előadás


Google Hirdetések