Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az EMAS Környezetirányítási és Hitelesítési Rendszer kiépítése Dunaújváros Megyei Jogú Városban a NEST projekt segítségével Petrovickijné Angerer Ildikó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az EMAS Környezetirányítási és Hitelesítési Rendszer kiépítése Dunaújváros Megyei Jogú Városban a NEST projekt segítségével Petrovickijné Angerer Ildikó."— Előadás másolata:

1 Az EMAS Környezetirányítási és Hitelesítési Rendszer kiépítése Dunaújváros Megyei Jogú Városban a NEST projekt segítségével Petrovickijné Angerer Ildikó Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatala Környezetvédelmi csoportvezető irodavezető-helyettes

2 A Környezetvédelem Világnapja: június 5. „Amikor az emberiség az őt körülvevő, éltető természetet oktalan és vandál módon pusztítja, ökológiai összeomlással fenyegeti önmagát. Amikor ezt majd gazdaságilag is megérzi, felismeri hibáját. De meglehet, hogy akkor már késő lesz.” /Konrad Lorenz: „Az emberiség nyolc halálos bűne”/

3 Dunaújváros környezeti állapotának rövid bemutatása A korábbi évek mérései alapján a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelete szerint Dunaújváros az 1-9 terjedő légszennyezettségi zónatípus-besorolás alapján az 5. zónacsoportba sorolható. Ezért városunkra levegővédelmi intézkedési tervet kellett készíteni. A levegő szennyezettsége ülepedő por, szálló por, kén-dioxid és nitrogén- dioxid légszennyező ágensek tekintetében az elmúlt évekhez képest javult. A levegőszennyezés főként az ipari tevékenységből, elsősorban a vas-, acél- és kokszgyártásból származik.

4 A folyamatosan mérő konténerállomás adatai

5

6 Dunaújváros légszennyezettségi adatai a manuális mérőhálózat adatai alapján

7

8

9 A vízminőség alakulása  A Duna vízminőségét a környezetvédelmi hatóságok városunkhoz legközelebb Dunaföldvárnál és Nagytéténynél mérik.  Oxigénháztartás: A Duna oxigénháztartása Nagytéténynél, állandónak tekinthető. Az elmúlt években a víz minőségét III. vízminőségi osztályba sorolták. Dunaföldvárnál a víz ilyen szempontból a korábbi IV-es minőségre romlásból 2004-ben újra III-as minősítésű osztályra javult.  Tápanyag-háztartás: Nagytéténynél a besorolási osztály az elmúlt két évben a III. minőségű osztályról IV-es besorolásba romlott. Dunaföldvárnál 2001-re III-ról IV.-re, 2002-re V. vízminőségi osztályra romlott.  Mikrobiológiai paraméterek: Nagytéténynél 2002-re V-ről IV-re javult és ez a besorolási osztályba tartozás meg is maradt 2004 év végéig. míg Dunaföldvárnál 2001-től folyamatosan maradt a IV-es besorolási osztály.  Szerves és szervetlen mikroszennyezők: Nagytétény esetében a vízminőség 2001 óta folyamatosan III. osztályú. Dunaföldvárnál is 2003-ra javult a vízminőség V-ről III-es kategóriára, ami 2004-ben is változatlan maradt.  Egyéb paraméterek esetében 2001 óta a Duna Dunaföldvárnál mért vízminősége nem változott (III.) Nagytéténynél 2003-ban a vízminőségi osztály IV. osztályra romlott, de 2004-ben újra III-as osztályra javult.

10 Hulladékgazdálkodás  Dunaújvárosban a hulladékok gyűjtésével és kezelésével a többször módosított 41/2002. (XII. 20.) KR számú rendelet alapján a DUNANETT Kft. foglalkozik.  Az önkormányzat tulajdonában lévő kisapostagi kommunális hulladéklerakó 2005. áprilisában kapta meg az egységes környezethasználati engedélyét, mely 2007. október 31-ig szól hulladéklerakás vonatkozásában.  Dunaújvárosban is bevezetésre került a szelektív hulladékgyűjtés. Az első szelektív hulladékgyűjtő szigetet 2004. január 26-án adták át, azóta közel 30 sziget létesült. Felépült egy hulladékudvar.

11 A Belváros nappali zajterhelési térképe

12 A Belváros éjszakai zajterhelési térképe

13 Természetvédelem Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. december 16-án fogadta el 69/2004. (XII.17.) KR számú rendeletét a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről. A fenti rendelettel helyi védelem alá helyeztük a Baracsi úti arborétumot, a Barátság városrész alatti gyurgyalag-fészkelőhelyet, továbbá több értékes faegyedet és fasort. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. december 16-án fogadta el 69/2004. (XII.17.) KR számú rendeletét a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről. A fenti rendelettel helyi védelem alá helyeztük a Baracsi úti arborétumot, a Barátság városrész alatti gyurgyalag-fészkelőhelyet, továbbá több értékes faegyedet és fasort.

14 Minőségirányítás és környezetvédelem Dunaújváros önkormányzatánál Városunk önkormányzata jelentős erőfeszítéseket tesz a minőségirányítás és a környezetvédelem területén. ISO 9001 tanúsítvánnyal 1999 óta rendelkezik a polgármesteri hivatal Az önkormányzat 2003- ban megyei és regionális Minőségdíjat, 2004-ben pedig Nemzetközi Minőségdíjat nyert. 2001-ben az önkormányzat az elnyerte a az Európai Uniós Harmonizációban Élenjáró Város Díját a környezeti nevelés és tájékoztatás témában. 2004-ben az önkormányzat elhatározta, hogy a LIFE III. pályázat keretében nemzetközi konzorciumban városok hálózata segítségével kiépíti az EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert.

15 DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

16 Az EMAS rendszer kiépítésének menete a polgármesteri hivatalban Az EMAS-NEST projektet és a támogatási szerződést Dunaújváros MJV Önkormányzata 2004. decemberében fogadta el. Az első EMAS-NEST munkatréninget 2005. februárjában tartottuk a polgármesteri hivatal dolgozói számára, melyen közel minden iroda minőségüggyel is foglalkozó munkatársai vettek részt. Itt kiválasztottuk a programba bevonandó irodákat, és előkészítettük az önkormányzat környezeti politikáját. Elkezdtük a tevékenységek környezeti hatásainak elemzését Az EMAS-NEST projektet és a támogatási szerződést Dunaújváros MJV Önkormányzata 2004. decemberében fogadta el. Az első EMAS-NEST munkatréninget 2005. februárjában tartottuk a polgármesteri hivatal dolgozói számára, melyen közel minden iroda minőségüggyel is foglalkozó munkatársai vettek részt. Itt kiválasztottuk a programba bevonandó irodákat, és előkészítettük az önkormányzat környezeti politikáját. Elkezdtük a tevékenységek környezeti hatásainak elemzését Az EMAS bevezetésére két irodát választottunk: Az Építésügyi és Környezetvédelmi Irodát, A Városüzemeltetési- és fejlesztési Irodát. A két iroda kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy a tevékenységük jelentős hatást gyakorol a környezetre.

17 ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI IRODA SZERVEZETE A létszám: főfoglalkozású 15 fő

18 VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI IRODA SZERVEZETE Az iroda létszáma: főfoglalkozású 18 fő

19 Az első EMAS munkatréning Az első munkatréningen bemutattuk az EMAS NEST projektet a hivatal dolgozóinak, Az első munkatréningen bemutattuk az EMAS NEST projektet a hivatal dolgozóinak, Meghatároztuk a főbb feladatokat, Meghatároztuk a főbb feladatokat, Kialakítottuk a környezetpolitikát, Kialakítottuk a környezetpolitikát, Kiválasztottuk a bevonandó szakterületeket, és elemeztük azok környezeti hatásait. Kiválasztottuk a bevonandó szakterületeket, és elemeztük azok környezeti hatásait.

20 DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖRNYEZETI POLITIKÁJA (tervezet) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a káros környezeti hatások mérséklése, valamint a helyi és a tágabb környezet állapotának javítása érdekében az alábbi főbb környezetpolitikai célokat tűzi ki: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a káros környezeti hatások mérséklése, valamint a helyi és a tágabb környezet állapotának javítása érdekében az alábbi főbb környezetpolitikai célokat tűzi ki: A polgármesteri hivatal: A polgármesteri hivatal: A hatályos jogszabályok és előírások maradéktalan betartását elsődlegesnek tekinti. A környezetvédelmi szempontokat az önkormányzati döntések előkészítésénél érvényesíti. A hulladékok keletkezésének csökkentésére törekszik. Ennek érdekében bevezeti a szelektív hulladékgyűjtést a polgármesteri hivatalban, Lehetőség szerint bevezeti az elektronikus ügyintézést Az ügyintézés során környezetvédelmi felvilágosító, tudatformáló tevékenységet fejt ki. Beszerzéseinél lehetőség szerint a környezetkímélő technológiákkal előállított és környezetbarát felhasználási tulajdonságokkal rendelkező javakat részesíti előnyben. Az elfogadott beszállítók minősítésénél szempontként figyelembe veszi a környezeti teljesítményt. Törekszik az anyag- és energiatakarékos megoldások alkalmazására. Az önkormányzat környezetpolitikáját a nyilvánosságra hozza és az elért eredményekről, illetve az esetleges kockázati tényezőkről folyamatosan tájékoztatja a lakosságot. Tevékenységével a káros környezeti hatások megelőzésére törekszik. Folyamatosan figyelemmel kíséri és javítja a települési környezet állapotát.

21 A második EMAS munkatréning A második munkatréningen azon szervezeti egységek dolgozói vettek részt, akikre a rendszert teljes mértékben kiterjesztjük. A második munkatréningen azon szervezeti egységek dolgozói vettek részt, akikre a rendszert teljes mértékben kiterjesztjük. Meghatároztuk a tevékenységi köröket, Meghatároztuk a tevékenységi köröket, Elvégeztük a tevékenységek teljes környezeti állapotelemzését. Elvégeztük a tevékenységek teljes környezeti állapotelemzését.

22 EMAS Környezeti állapotelemzés és program

23 A projekt első eredményei Dunaújvárosban A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése a polgármesteri hivatalban az EMAS-NEST projekt első eredménye.

24 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Petrovickijné Angerer Ildikó Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatala Környezetvédelmi csoportvezető, irodavezető-helyettes Tel/fax: (25) 409-175 E-mail: angerer@mailbox.huangerer@mailbox.hu


Letölteni ppt "Az EMAS Környezetirányítási és Hitelesítési Rendszer kiépítése Dunaújváros Megyei Jogú Városban a NEST projekt segítségével Petrovickijné Angerer Ildikó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések