Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HVK és LEADER 2007-2013 2007. 06. 26. Gönczi Zsolt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HVK és LEADER 2007-2013 2007. 06. 26. Gönczi Zsolt."— Előadás másolata:

1 HVK és LEADER Gönczi Zsolt

2 HVK/LEADER programozása 2 A LEADER hét kulcsszempontja Terület-alapú megközelítés Helyi kezdeményezések Partnerség és Helyi Akciócsoport Innováció Integrált megközelítés Hálózat és Együttműködés Helyi finanszírozás És menedzsment

3 HVK/LEADER programozása 3 Szervezeti, intézmény-építési javaslatok –Szervezeti, intézmény-építési javaslatok 3-osztatú akciócsoportok (közszféra, civil és vállalkozó szféra) EGYESÜLETI formába szerveződve;3-osztatú akciócsoportok (közszféra, civil és vállalkozó szféra) EGYESÜLETI formába szerveződve; ellenőrző bizottságokellenőrző bizottságok (supervising board) végrehajtó bizottságokvégrehajtó bizottságok (executive boards) rugalmas munkacsoportokrugalmas munkacsoportok működjenek az intézmények és a lakosság között dinamikus vállalkozók probléma-orientált helyi ügynökség többszektorúságdinamikus vállalkozók („alulról” jövő) kezdeményezése és a probléma-orientált helyi ügynökség („felülről” érkező) közreműködése révén megvalósuló többszektorúság gyakori tréningek, hálózat-építésgyakori tréningek, hálózat-építés a szereplők kapcsolat-teremtése céljából

4 HVK/LEADER programozása 4 A tervezéstől a megvalósításig: LEADER ACS felépítése HELYI AKCIÓCSOPORT EGYESÜLETI formában EGYESÜLETI formában Együttműködő szervezetek DÖNTÉSHOZÓ TESTÜLET Adminisztratív szervezet EGYESÜLET részeként Önkéntesek A helyi közösség, civil szervezetek és a célcsoportok képviselői Helyi hatóságok Vállalkozói szféraKormányzati és Közszféra szereplői

5 HVK/LEADER programozása 5 Potenciális LEADER Akció Csoport

6 HVK/LEADER programozása 6 Potenciális LEADER Akció Csoport –A csoport létrehozásában a HVI-nek fontos szerepe van mint tanácsadó, szervező, hálózatépítő és moderátor. –HVI regisztrálja a potenciális LEADER ACS tagjait, illetve amennyiben egy település több ACS-ban is részt vesz, moderál közöttük és megpróbálja ezt megakadályozni, ha nem megy akkor az IH dönt erről. –A LEADER ACS potenciális tagjai azonosak a HVK tagjaival. –A LEADER ACS-ban való részvétel szabályai: Képviselőtestületi határozattal válhat a település taggáKépviselőtestületi határozattal válhat a település taggá 3 civil vagy gazdasági szereplő összefogásával válhat a település ACS taggá 3 civil vagy gazdasági szereplő összefogásával válhat a település ACS taggá –Az IH várhatóan 150 potenciális LEADER ACS-ot választ ki, akik kidolgozhatják LEADER Fejlesztési Stratégiájukat.

7 HVK/LEADER programozása 7 LEADER követelmények Cél az ország területének 50 %-os lefedettsége Egy területen (településen) több akciócsoport alakulhat, Település delegálása LEADER csoportba: - települési önkormányzat döntés szerint - civil és vállalkozói szféra összefogásával Összefüggő földrajzi egység lakos felölelésével Kötelező az egyesületi forma Külön gesztor szervezet nem alakul, titkári feladatokat az egyesület látja el. Helyi Vidékfejlesztési Iroda nem láthatja el a titkári feladatokat! LEADER tervek elkészítése HVT-vel összhangban

8 HVK/LEADER programozása 8 A LEADER ACS kiválasztási folyamata PRE-LEADER szelekciós folyamat: Szeptember 15.-ig pre-LEADER szelekció, –Formálódó LEADER csoportok regisztrálása a HVI-n keresztül. –A HVI elősegíti a LEADER csoportok alakulását, moderálással, tanácsadással és kapacitás építéssel szeptember 30.-ig az IH kiválasztja a potenciális LEADER csoportokat –Az IH a szakmai (humán kapacitás) és területi kritériumok (lefedettség, összetétel és lakosok száma) alapján dönt. –Amennyiben egy település több LEADER csoportban is jelen van, úgy az IH dönt a hovatartozásról. –Várhatóan 150 potenciális LEADER ACS kiválasztása.

9 HVK/LEADER programozása 9 A LEADER ACS kiválasztási folyamata Helyi LEADER tervezési folyamat: Október 01.-től Január 30.-ig, –A III-as tengely a potenciális LEADER ACS-ok kiválasztása után nyílik meg. –A HVI segítségével a LEADER területre vonatkozó LEADER Fejlesztési Stratégia kidolgozása. (A HVI tanácsadási tevékenységet biztosít a potenciális LEADER ACS-nak) Nyertes LEADER ACS kiválasztása: Február 01. és Február 28.-a között –Az IH várhatóan 70 LEADER Akciócsoportot választ ki. LEADER ACS-ok hivatalos létrehozása: ●2008. Március 01. és Március 31.-e között –A kiválasztott LEADER ACS Egyesületi formává alakul át. A LEADER munkaszervezet szerves része az Egyesületnek. –Az alapító tagok megválasztják az Ügyvezető Testületet. –Ahol nincs nyertes LEADER ott megalakul a HVK.

10 HVK/LEADER programozása 10 Nyertes LEADER ACS A nyertes LEADER ACS Egyesületi formába szerveződik. Az Egyesület a jogszabályban meghatározott funkciók mellett (elnök, alelnök, titkár, Felügyelő Bizottság) Döntéshozó Testületet és munkaszervezetet választ. Az Egyesület a jogszabályban meghatározott funkciók mellett (elnök, alelnök, titkár, Felügyelő Bizottság) Döntéshozó Testületet és munkaszervezetet választ. Döntéshozó Testület feladata: Döntéshozó Testület feladata: –Felügyeli az Elnökség megbízásából a LEADER program zavartalan és jogszerű lebonyolítását, részt vesz a monitoringban és helyi ellenőrzésekben, illetve bírálatoknál. Munkaszervezet feladata: Munkaszervezet feladata: –Tervezési és adminisztrációs tevékenység ellátása. –Technikai segítségnyújtás. A munkaszervezet költségeit 100%-ban az IH a LEADER program során finanszírozza. A munkaszervezet költségeit 100%-ban az IH a LEADER program során finanszírozza. Az Egyesület a Munkaszervezet feladatát megoldhatja saját tagjaival, illetve szükség esetén kiszerződtetheti a Közbeszerzési Törvénynek megfelelően. Az Egyesület a Munkaszervezet feladatát megoldhatja saját tagjaival, illetve szükség esetén kiszerződtetheti a Közbeszerzési Törvénynek megfelelően. Amennyiben az adott kistérségben van nem-LEADER terület is, úgy a létrejött új LEADER ACS-nak biztosítani kell, hogy igény esetén csatlakozhassanak az Egyesülethez, így erősíthető a helyi partnerség.. Amennyiben az adott kistérségben van nem-LEADER terület is, úgy a létrejött új LEADER ACS-nak biztosítani kell, hogy igény esetén csatlakozhassanak az Egyesülethez, így erősíthető a helyi partnerség..

11 HVK/LEADER programozása 11 Kistérségi leosztás

12 HVK/LEADER programozása 12 Az akciócsoport területén élő állandó lakosság száma alapján igényelhető támogatás Az akciócsoport területén élő állandó lakosok száma (fő) Az egy lakosra igényelhető támogatás összege (forint) A lakosok száma alapján igényelhető összeg (forint) – – – – – – – – – – – – (maximum) Az akciócsoport lakossága alapján igénylehető összeg 800 millió forintban van korlátozva. Ezt az összeget az az akciócsoport igényelheti, amelynek területén az állandó lakosok száma eléri az 50 ezer főt. E szempont alapján az 50 ezer fő fölötti lakosságszámmal rendelkező akciócsoportok sem igényelhetnek magasabb összegű támogatást.

13 HVK/LEADER programozása 13 Az akciócsoport területét alkotó települések száma (db) Az egy településre igényelhető támogatás összege (forint) A települések száma alapján igényelhető összeg (forint) 5 – – – – – – – – – – – – (maximum) Az akciócsoport területét alkotó települések száma alapján igényelhető támogatás Az akciócsoport területét alkotó települések száma alapján igényelhető összeg 200 millió forintban van maximalizálva. Ezt az összeget az az akciócsoport igényelheti, amelynek területét alkotó települések száma eléri a 40-et. E szempont alapján az 40 fölötti település számmal rendelkező akciócsoportok sem igényelhetnek magasabb összegű támogatást.

14 HVK/LEADER programozása 14 Az akciócsoport területén élő állandó lakosság Az akciócsoport hátrányos helyzete alapján igényelhető támogatás összege Halmozottan hátrányos helyzetű településen élők minimum 60% Hátrányos és halmozottan hátrányos településen élők minimum 60% Hátrányos helyzetű településen élők minimum 30% A hátrányos helyzet alapján igénylehető támogatás Amennyiben az akciócsoport területén élő lakosság legalább 60%-a halmozottan hátrányos helyzetű településen él, akkor az e szempont alapján igényelhető támogatás 150 millió forint. Amennyiben az akciócsoport területén a hátrányos és halmozottan hátrányos településeken élő lakosság száma éri el az összlakosság 60%-át, akkor az e szempont alapján igényelhető támogatás 100 millió forint. Amennyiben az akciócsoport területén élő lakosság minimum 30%-a él hátrányos helyzetű településen, akkor az e szempont alapján igényelhető támogatás 50 millió forint.

15 HVK/LEADER programozása 15 TÉTI AKCIÓCSOPORT Az állandó lakosok száma alapján járó támogatás fő X Ft/fő A települések száma alapján járó támogatás 19 település X Ft/település A hátrányos helyzet alapján járó támogatás Az akciócsoport által igényelhető támogatás összesen: Példa az akciócsoportok által a LEADER Programból igényelhető támogatás kiszámítására

16 HVK/LEADER programozása 16 PANNONHALMI AKCIÓCSOPORT Az állandó lakosok száma alapján járó támogatás fő X Ft/fő A települések száma alapján járó támogatás 18 település X Ft/település A hátrányos helyzet alapján járó támogatás 0 Az akciócsoport által igényelhető támogatás összesen: Példa az akciócsoportok által a LEADER Programból igényelhető támogatás kiszámítására

17 HVK/LEADER programozása 17 RÁBCATOROKI AKCIÓCSOPORT Az állandó lakosok száma alapján járó támogatás fő X Ft/fő A települések száma alapján járó támogatás 17 település X Ft/település A hátrányos helyzet alapján járó támogatás 0 Az akciócsoport által igényelhető támogatás összesen: Példa az akciócsoportok által a LEADER Programból igényelhető támogatás kiszámítására

18 HVK/LEADER programozása 18 Példa az akciócsoportok által a LEADER Programból igényelhető támogatás kiszámítására Az állandó lakosok száma alapján járó támogatás fő X Ft/fő A települések száma alapján járó támogatás 54 település X Ft/település A hátrányos helyzet alapján járó támogatás hátrányos helyzetű településeken élők aránya összesen: 30% Az akciócsoport által igényelhető támogatás összesen: az akciócsoport területét 54 település alkotja, az állandó lakosok száma fő. az állandó lakosság 30%-a hátrányos helyzetű településen él. Pannonhalma-Sokoróalja-Rábcatorok LEADER Fejlesztési Társulás

19 HVK/LEADER programozása 19 LEADER megvalósítási lehetőségek Lehetséges változatok a megvalósítási szakasz folyamán: Március 31.-től kezdődően: 1.Nyertes LEADER ACS-ot tartalmazó térségek esetében ahol a LEADER ACS területe 100%-ban lefedi az adott kistérséget. 2.Nyertes LEADER ACS-ot tartalmazó térségek esetében ahol a LEADER ACS területe nem fedi le 100%-ban az adott kistérséget. 3.Nyertes LEADER ACS-ot nem tartalmazó kistérség.

20 HVK/LEADER programozása 20 LEADER megvalósítási lehetőségek -1. Nyertes LEADER ACS-ot tartalmazó térségek esetében ahol a LEADER ACS területe 100%-ban lefedi az adott kistérséget. HVK Kistérség „Nyugati” LEADER csoport (NYERTES) A kistérség valamennyi települése EMVA jogosult HVI iroda székhely

21 HVK/LEADER programozása 21 LEADER megvalósítási lehetőségek -2. Kistérség HVK EMVA jogosult település 1 EMVA jogosult település 2 Nem EMVA jogosult, de HVI székhely HVI „Nyugati” LEADER csoport (NYERTES) „Déli” LEADER csoport (NEM NYERTES) „Keleti” LEADER csoport (NYERTES) Nyertes LEADER ACS-at tartalmazó egy kistérség esetében ahol a LEADER ACS-ok területe nem fedi le 100%-ban az adott kistérséget.

22 HVK/LEADER programozása 22 LEADER megvalósítási lehetőségek -3. HVI iroda székhely Nem EMVA jogosult Kistérség I. Kistérség II. Kistérség III. HVI iroda székhely HVI iroda székhely „Nyugati” LEADER csoport (NYERTES) „Keleti” LEADER csoport (NYERTES) Nincs EMVA jogosult település Nyertes LEADER ACS-at tartalmazó több kistérség esetében ahol a LEADER ACS-ok területe nem fedi le 100%-ban az adott kistérségeket.

23 HVK/LEADER programozása 23 A HVK és LEADER ACS közti kapcsolatok - HVI A Helyi Vidékfejlesztési Iroda - mint a Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat része - szerepe: –Közreműködés a LEADER ACS-ok létrehozásában, megszervezésében (információszolgáltatás és tanácsadás). –A kistérség szereplőinek folyamatos és megfelelő tájékoztatása. –Alapszintű tájékozató és tanácsadó tevékenység a kistérség szereplői részére az ÚMVP- al kapcsolatban. –A potenciális LEADER ACS-ok regisztrálása. –Technikai segítségnyújtás a LEADER ACS-nak a LEADER Fejlesztési Stratégia kidolgozásában. –Nem LEADER térségekben a HVK megszervezése és a résztvevők regisztrációja. –A HVI biztosítja a HVK munkaszervezetét. –A HVI biztosítja a teljes körű részletes információszolgáltatást a HVK és helyi szereplők részére a HVK által lefedett területen. –A HVI elkészíti a területre vonatkozó HVT a HVK bevonásával. –A HVI a III.-as és IV.-es tengely pályázatainak befogadója. LEADER pályázat esetén továbbítja a LEADER ACS-nak.LEADER pályázat esetén továbbítja a LEADER ACS-nak. Nem LEADER pályázat esetén továbbítja a HVK-nak, majd az MVH-nak.Nem LEADER pályázat esetén továbbítja a HVK-nak, majd az MVH-nak. –Helyi szintű adatgyűjtés és ai IH-nak történő továbbítása. –Helyi kommunikációs tevékenység megvalósítása az UMVP és HVT kommunikációjával kapcsolatban (helyi adatbázis létrehozása, hazai és nemzetközi együttműködések kialakítása, helyi hírújság működtetése – UMVP és HVT. –Egyéb IH által meghatározott feladatok.

24 HVK/LEADER programozása 24 A HVK és LEADER ACS közti kapcsolatok - HVK A Helyi Vidékfejlesztési Közösség szerepe: –Az EC 1698/2005-ös rendelet alapján az 59. cikkely értelmében PPP alapon jön létre a HVI közreműködésével az adott kistérségben. –Végrehajtó és Bíráló Bizottság a HVK operatív munkaszervezete. –Elsődlegesen a nem LEADER, illetve LEADER által csak részben lefedett területeken biztosítja a III-as tengely projektjeinek a megvalósítását. –Ahol a kistérség egészét lefedi a LEADER ACS ott nincs HVK. –Tagjai: Civil szervezetekCivil szervezetek VállalkozásokVállalkozások Egyházi intézményekEgyházi intézmények Kereskedelmi szervezetekKereskedelmi szervezetek Közszféra képviselői (önkormányzatok és intézményeik)Közszféra képviselői (önkormányzatok és intézményeik) –Összetétele: Közszféra képviselői (önkormányzatok és intézményeik): 40%Közszféra képviselői (önkormányzatok és intézményeik): 40% Civil, vállalkozó és egyéb: 60%Civil, vállalkozó és egyéb: 60% –A HVK tagjait a HVI regisztrálja.

25 HVK/LEADER programozása 25 A HVK és LEADER ACS közti kapcsolatok - HVK A Helyi Vidékfejlesztési Közösség létrehozása: Az alakuló ülés folyamatát a VKSZI szabályozza le. –A HVK a HVI-nél regisztrált tagokból jön létre konzorcium létrehozásával. –A HVK SZMSZ-ét 2/3-os többséggel kell elfogadja a tagság. –Végrehajtó és Bíráló Bizottság mint a HVK operatív munkaszervezetének a megválasztása az IH iránymutatása alapján 2/3-os szavazati többséggel. Dönt a pontozásban és egyéb III-as tengelyre beadott pályázatok sorsáról.Dönt a pontozásban és egyéb III-as tengelyre beadott pályázatok sorsáról. –Elfogadja a HVI mint HVK munkaszervezetének a szolgáltatás-listáját, amelyet a VKSZI határoz meg. –Kiválasztja és jóváhagyja a HVT elkészítésében résztvevő személyeket. –Megszabja a stratégiai célokat és információt nyújt a HVT elkészítéséhez a HVI részére az iroda által begyűjtött kistérségre vonatkozó projektjavaslatok is információk alapján. –Kidolgozza és elfogadja a HVT elkészítésének ütemezését. –Meghatározza és elfogadja a következő ülé s időpontját és helyszínét. –Nem LEADER területekről érkező és a HVT-hez illeszkedő pályázatok esetén 30%-ig pontoz, a fennmaradt 70%-ot az MVH adja.

26 HVK/LEADER programozása 26 A HVK és LEADER ACS közti kapcsolatok - tervezés A létrejött helyi közösség alapján 2 fő tervezési típus különböztethető meg: Nem-LEADER területen: HVI által kidolgozott HVTNem-LEADER területen: HVI által kidolgozott HVT LEADER területen: LEADER Fejlesztési Stratégia, melyet a megalakult LEADER ACS dolgoz ki.LEADER területen: LEADER Fejlesztési Stratégia, melyet a megalakult LEADER ACS dolgoz ki. Ahol LEADER csoport alakult, ott a LEADER Fejlesztési Terv készül el először és a HVT ebből lesz származtatva tekintettel, hogy a LEADER Fejlesztési Stratégia 2. része azonos a HVT-el.Ahol LEADER csoport alakult, ott a LEADER Fejlesztési Terv készül el először és a HVT ebből lesz származtatva tekintettel, hogy a LEADER Fejlesztési Stratégia 2. része azonos a HVT-el. Amennyiben kistérségen belül LEADER és nem-LEADER terület is található, úgy mind HVT (a nem-LEADER területre vonatkoztatva), mind pedig LEADER Fejlesztési Stratégia is készül.Amennyiben kistérségen belül LEADER és nem-LEADER terület is található, úgy mind HVT (a nem-LEADER területre vonatkoztatva), mind pedig LEADER Fejlesztési Stratégia is készül.

27 HVK/LEADER programozása 27 LEADER Fejlesztési Stratégia A LEADER Fejlesztési Stratégia szerkezetére és kidolgozá- sára vonatkozó útmutatókat a VKSZI biztosítja és a dokumentumot a LEADER ACS dolgozza ki, amely 3 részből áll: A LEADER Fejlesztési Stratégia szerkezetére és kidolgozá- sára vonatkozó útmutatókat a VKSZI biztosítja és a dokumentumot a LEADER ACS dolgozza ki, amely 3 részből áll: 1.A lefedett területre vonatkozó Fejlesztési Stratégia. 2.Tervezés az UMVP III-as tengely lehetőségeinek minél hatékonyabb kihasználására az adott LEADER térségben. Ez a rész alapvetően azonos a nem-LEADER területen a HVI által elkészített HVT-vel. Ez a rész alapvetően azonos a nem-LEADER területen a HVI által elkészített HVT-vel. 3.LEADER erőforrások hatékony felhasználásának bemutatása és a LEADER program során elérni kívánt célok bemutatása. A LEADER Fejlesztési Stratégia kidolgozásához rendelkezésre álló forrás összegét az IH útmutatója határozza meg az alábbi alapelvek alapján: A LEADER Fejlesztési Stratégia kidolgozásához rendelkezésre álló forrás összegét az IH útmutatója határozza meg az alábbi alapelvek alapján: Lakosok számaLakosok száma Települések számaTelepülések száma Települések státusza (hátrányos, kiemelten hátrányos)Települések státusza (hátrányos, kiemelten hátrányos)

28 HVK/LEADER programozása 28 LEADER Fejlesztési Stratégia A VKSZI dolgozza ki és biztosítja a LEADER Fejlesztési Stratégia metodikáját és tartalmát. A VKSZI dolgozza ki és biztosítja a LEADER Fejlesztési Stratégia metodikáját és tartalmát. A LEADER programban profit és non-profit típusú programok is megvalósíthatók. A LEADER programban profit és non-profit típusú programok is megvalósíthatók. A LEADER ACS által megvalósítható programok 2 csoportba sorolhatók: A LEADER ACS által megvalósítható programok 2 csoportba sorolhatók: 1.Az UMVP I-III tengelyére vonatkozó projektek 2.A LEADER Fejlesztési Stratégiában található akciócsoport tagjai közötti hálózatépítő projektek, melyek fenntartható partnerséget eredményeznek A III-as tengelyre vonatkozó projekteket és terveket külön fejezetbe kell feltüntetni (2.-es fejezet) mivel amennyiben nem nyer a LEADER ACS, akkor ez lesz a HVT-e az adott kistérségnek. A III-as tengelyre vonatkozó projekteket és terveket külön fejezetbe kell feltüntetni (2.-es fejezet) mivel amennyiben nem nyer a LEADER ACS, akkor ez lesz a HVT-e az adott kistérségnek.

29 HVK/LEADER programozása 29 Helyi Vidékfejlesztési Terv A dokumentumot a HVI hozza létre a HVK útmutatása alapján: –Nem-LEADER területeken jön létre és a UMVP III-as tengelyére vonatkozik. –A HVI készíti el. –A kistérség kulcs vidékfejlesztési programja a III-as tengely lehetőségeinek a felhasználására. –A HVT a következő részekből áll: Általános felmérés a térségrőlÁltalános felmérés a térségről Helyi Gazdasági Fejlesztési TervHelyi Gazdasági Fejlesztési Terv Szolgáltatás Fejlesztési TervSzolgáltatás Fejlesztési Terv Település (falú, község) Fejlesztési TervTelepülés (falú, község) Fejlesztési Terv –Kidolgozása a LEADER ACS kiválasztása után kezdődik. –30 nap áll a HVI rendelkezésére, hogy a nem-LEADER területeken, hogy véglegesítsék a HVT-et az elkészített de nem nyert LEADER Fejlesztési Stratégia alapján. –A véglegesítés után a HVK elfogadja a HVT-et (2/3 –os többség). A HVT kidolgozásához rendelkezésre álló forrás összegét az IH útmutatója határozza meg az alábbi alapelvek alapján: A HVT kidolgozásához rendelkezésre álló forrás összegét az IH útmutatója határozza meg az alábbi alapelvek alapján: Lakosok számaLakosok száma Települések számaTelepülések száma Települések státusza (hátrányos, kiemelten hátrányos)Települések státusza (hátrányos, kiemelten hátrányos)

30 HVK/LEADER programozása 30 A III.-as tengely működési mechanizmusa -ÚMVP keretein belül III. és IV. tengely intézkedésire allokált indikatív forrás kb. 250 Mrd. Ft. -Alapkritérium: LEADER tervezési alapelvek betartása -Helyi Vidékfejlesztési Iroda felállítása -Helyi Vidékfejlesztési Közösség megszervezése -Helyi Vidékfejlesztési Terv -LEADER terv elkészítése

31 HVK/LEADER programozása 31 A III-IV-es tengely megvalósításának folyamata Az UMVP III-as és IV-es tengelyének végrehajtása 2 csoportra bontható: 1.Szükséges humán és infrastrukturális feltételek megteremtése: 1.Képzés, szakmai háttér megteremtése. 2.Jogszabályi háttér megteremtése, folyamatok és jelentési kötelezettségek kidolgozása. 3.Intézményi háttér és Hálózat megteremtése (VKSZI) 4.HVK létrehozása és regisztrálása. (HVI) 2.LEADER Fejlesztési Stratégia és/vagy HVT kidolgozása: 1.A fenti dokumentumok elkészültével a pályázati kiírások megjeleníthetők 2.A horizontális programok a fenti dokumentumok elkészülte elött is kiírhatók: 1.Diverzifikáció nem agrár tevékenységek részére 2.Integrált Szolgáltató Centrumok létrehozása 3.Natura Szolgáltatások Művelésen kívüli területekre A HVK ezekre is kell fejlesztési tervet kidolgozzon, amely része kell, hogy legyen a Fejlesztési Stratégiának. A HVK ezekre is kell fejlesztési tervet kidolgozzon, amely része kell, hogy legyen a Fejlesztési Stratégiának.

32 HVK/LEADER programozása 32 A III-as tengely intézkedései Pillér - Vállalkozásfejlesztés - diverzifikációs tevékenységek támogatás - mikrovállalkozások támogatása - vidéki térségek turisztikai szolgáltatásainak fejlesztése

33 HVK/LEADER programozása 33 A III-as tengely intézkedései Pillér - Közösségi célú fejlesztések - A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése - A vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése - Falumegújítás és -fejlesztés

34 HVK/LEADER programozása 34 A III-as tengely intézkedései Pillér - Képzés és készségfejlesztés Készségek elsajátítása, ösztönzés és a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása és végrehajtásaKészségek elsajátítása, ösztönzés és a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása és végrehajtása Képzés és tájékoztatásKépzés és tájékoztatás

35 HVK/LEADER programozása 35 A HVI és HVK szerepe a projektértékelésben A nem-LEADER területeken a III-as tengely projektjei esetében a pályázatokat a HVI-nek kell beadni. A nem-LEADER területeken a III-as tengely projektjei esetében a pályázatokat a HVI-nek kell beadni. –A HVK Végrehajtó és Bíráló Bizottsága bírálja a pályázatokat, mely során ellenőrzi a kapcsolódást a HVT-hez. A HVK a HVT-hez való illeszkedés függvényében pontoz, utána visszaadja a HVI-nek.A HVK a HVT-hez való illeszkedés függvényében pontoz, utána visszaadja a HVI-nek. –A HVI a lepontozott pályázatot eljuttatja az MVH-hoz további szakmai bírálatra LEADER pályázatok esetében: LEADER pályázatok esetében: –III-as tengelyes pályázatok esetében a folyamatok azonosak az előbbivel. –IV-es tengelyes pályázatok esetében az értékelési szempontok esetében az adható pontok 80%-át a LEADER ACS 80%, míg a fennmaradó 20%-ot az IH szabja meg a Nemzeti Vidékfejlesztési Prioritásokhoz való illeszkedés függvényében. A pontozást a LEADER ACS Döntéshozó Testülete végzi el 100%-ban.

36 HVK/LEADER programozása 36 Köszönöm a figyelmet! Elérhetőségek: Gönczi Zsolt Tel.: /


Letölteni ppt "HVK és LEADER 2007-2013 2007. 06. 26. Gönczi Zsolt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések