Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006 1 Többnemzeti Térinformatikai Együttműködési Program Brunbauer Ottó Geodézia Zrt. Térinformatikai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006 1 Többnemzeti Térinformatikai Együttműködési Program Brunbauer Ottó Geodézia Zrt. Térinformatikai."— Előadás másolata:

1 Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006 1 Többnemzeti Térinformatikai Együttműködési Program Brunbauer Ottó Geodézia Zrt. Térinformatikai Osztály 2006.11.16 Multinational Geospatial Co-production Program Tesztcella előállítása

2 Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006 2 A projekt áttekintése I. A projekt háttere: A világ 1: 250 000 méretarányú digitális térképezését egy közös munkacsoportban (VaCWG) végző országok 2003. áprilisi vancouveri konferenciáján az USA Nemzeti Térképészeti-hírszerző Hivatala (USA NGA) kezdeményezte, hogy az 1: 250 000 méretarányú térképezési projekt befejezését követően, a védelmi térképész szolgálatok szélesebb körű együttműködésével, induljon egy újabb, Többnemzeti Térinformatikai Együttműködési Program (Multinational Geospatial Co-production Program, MGCP). A program célja a szélesedő nemzeti és nemzetközi igényeket, a terrorizmus elleni harcot illetve más, globális feladatokat széleskörűen kielégítő közel világméretű, 1: 50 000 illetve 1: 100 000 méretarányú, adattartalmában korszerű, 1° x 1°-os földrajzi koordinátákkal határolt cellákból felépülő naprakész digitális térképi adatbázis létrehozása. Ennek eredményeként a világ területéről vektoros térképek állnak majd a programban résztvevő kormányok rendelkezésére az együttműködésben való részvétel arányában. Szintén a program célja az idő és költséghatékonyság érdekében, hogy papíralapú térképek csak a szükséges területekről és mennyiségben készüljenek. Így biztosítható, hogy mindig naprakész térinformatikai adatok álljanak rendelkezésre és azok megfelelő formában és időben jussanak el a közreműködőkhöz.

3 Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006 3 A projekt áttekintése II. A projekt hazai megvalósulása: A projekt végrehajtásáért felelős: MH Térképész Szolgálat A gyakorlati végrehajtást vezeti: HM Térképészeti Kht. Koordinációs Iroda

4 Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006 4 A projekt áttekintése III. A projekt célja: 1 db, 1: 50 000 méretarányú topográfiai térkép adatsűrűségével megegyező, 1ºx1º-os, összesen 8533km² területre kiterjedő digitális térinformatikai adatbázis létrehozása Időtartama: 2005 október – 2006 december

5 Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006 5 A Munkaterület 47º0’00’’ 19º0’00’’ 46º0’00’’ 18º0’00’’ 1ºx1º cella – 24 szelvény 317 db ortofotó ~ 200 GByte

6 Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006 6 Alapadatok I. a)A kiértékelés elsődleges alapadata a FÖMI „Magyarország légifényképezése 2005” c. munka légi-felvételei alapján elkészített 50cm terepi felbontású digitális ortofotó. b)1:50 000 ma-ú katonai topográfiai térképek szkennelt, georeferált állományai (felbontás: 200dpi; vonatkozási rendszer: UTM/WGS84; formátum: GEOTIFF) c)Magyarország helységnévtára (KSH, 2003-2005) d)GeoNames adatbázis e)Geodéziai pontjegyzék

7 Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006 7 f)Tornyok, magas építmények adatbázisa g)Repterek, leszállópályák adatbázisa h)Jelkulcs készlet a leadandó ellenőrző térképlaphoz (GeoSym jelkulcskészlet) i)DVOF adatállomány a területre j)AAFIF adatállomány a területre Alapadatok II.

8 Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006 8 Alapadatok viszonyrendszere DVOF AAFIF GEONAMES Adatbázisok G.ALAP- PONTOK Digitális ortofotók 1:50000-es Topográfiai térképek Segédalapanyag Elsődleges alapanyag

9 Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006 9 A kiértékelés kiterjed: a)A felszíni topológiára (felület objektumok) b)Az épületekre és építményekre c)A vízrajzra (vízvezető hálózat, gátak, zsilipek..) d)A légi közlekedésre (repülőterek..) e)A közúti közlekedésre (úthálózat, hidak és hídpályák függőségei..) f)A vasúti közlekedésre g)Föld és növényzetre h)Közművekre (erőmű)

10 Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006 10 Meghatározások, kifejezések Objektum : Objektum-attribútum : Felszín : A valós jelenség absztrakciója. Egy adott objektum jellemzője. Kétdimenziós topológiai primitív. A felszín geometriai megvalósítása egy felület. Minden objektumhoz tartozik egy attribútumtábla, mely az objektum jellemző tulajdonságait tartalmazza. Ezen tábla adatokkal való feltöltése párhuzamosan zajlik a vektoros adatnyeréssel.

11 Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006 11 Topológiai modell A szemantikai modell alapjai az objektumok, melyek meghatározott viszonyrendszerben helyezkednek el egymáshoz képest. Felszínborítási felület objektumok Tevékenységi és egyéb felület objektumok Vonalas objektumok Pontszerű objektumok

12 Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006 12 Objektumok jellemzői Az objektumok tulajdonságainak megadása az attribútumtábla kitöltésének segítségével történik. Objektum-attribútumtábla

13 Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006 13 A kiértékelés alapelvei I. Az objektumok kiértékelésének feltételei, elvei: jó azonosíthatóság az ortofotón - a digitális képanyagot mindig a legmegbízhatóbb forrásnak kell tekinteni, különösen a geometriai információk tekintetében bizonytalan azonosíthatóság az ortofotón – a további digitális anyagok, valamint a nyomtatott források referenciaként és kiegészítő anyagként szolgálnak, amelyek segíthetnek olyan helyzetekben, amikor bizonyos információk nem, vagy nem megfelelően jelennek meg a képanyagon

14 Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006 14 A kiértékelés alapelvei II. Objektumok besorolása: Kötelező - (Mandatory) Feltételes - (Conditional) Opcionális - (Optional) : Kiértékelhető, ha az ortofotón egyértelműen azonosíthatóak, de kiértékelésük nem kötelező Minden esetben kiértékelendők

15 Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006 15 Objektumok attribútumainak besorolása: Kötelező - (Mandatory) : Minden esetben meg kell adni Feltételes - (Conditional) Opcionális - (Optional) A kiértékelés alapelvei III. Megadásuk nem kötelező

16 Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006 16 Az adatnyerés szabályai, pontossága I. Az objektumok a DIGEST (Digital Geographic Information Exchange Standard) objektum és attribútum kódkatalógus (FACC) szerint kódoltak. Az MGCP Műszaki Referencia Dokumentum ( T echnical R eference D ocument) határozza meg a program keretében előállítandó adatok minimális tartalmának tekintett objektumok és attribútumok listáját. Az objektumok kiértékelése során elfogadható maximális hiba (abszolút hiba, a középhiba háromszorosa) 25m (CE90%), azaz a középhiba nem haladhatja meg a ±8,3m-t.

17 Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006 17 Az adatnyerés szabályai, pontossága II. Műszaki Dokumentációk: Metaadatok specifikációja Szemantikai értelmező modell Kiértékelési útmutató Objektum- és attribútum-katalógus

18 Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006 18 Kiértékelési útmutató I. Tartalma: Alapvető kiértékelési útmutatás, bevett MGCP eljárások és elvárások, az ábrázolásra és a teljességre vonatkozó szabályok az egyes objektumokhoz igazodva, hiperhivatkozás az egyes objektumokra vonatkozó részletes kiértékelési útmutatókra, hiperhivatkozások az MGCP egyéb segéddokumentumaihoz.

19 Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006 19 Kiértékelési útmutató II. Tartalomjegyzék: … Az MGCP Kiértékelési útmutató szabályrendszere AAFIF általános kérdések Akadály objektumok általános kérdései A vízrajzzal kapcsolatos általános kérdések MGCP Objektumkód-függő fájlok példatára...

20 Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006 20 Kiértékelési útmutató III. Objektum-osztályokra vonatkozó általános példák a kiértékelésre, ábrákkal illusztrálva

21 Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006 21 Kiértékelési útmutató IV. Egyes objektumokra vonatkozóan a kiértékelés feltételei, segédletek, képekkel, ábrákkal illusztrálva

22 Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006 22 Objektum- és Attribútum-katalógus Konkrét objektumokhoz tartozó attribútumok és azok lehetséges értékeinek listája.

23 Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006 23 Hardver/Szoftver környezet Hardver : Zárt intraneten keresztül kommunikáló kliens gépek és egy szerver gép alkotta hálózat Erős VGA kártya és processzor mind a kliens mind a szerver oldalon, SCSI HDD-k Szoftver : Intergraph – Geomedia Professional 6.0 + GIPS (Geo- Intelligence Production System)

24 Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006 24 Szoftver felület I.

25 Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006 25 Szoftver felület II.

26 Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006 26 Szoftver felület III.

27 Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006 27 Munkaszervezés Geodézia Zrt. Térinformatikai Osztály (technológia, projekt vez.,belső ellenőrzések) Intergraph szoftveres szakemberek FTP szerver MGCP Koordinációs Iroda Szakmai konzultációk, technológia alapjai, minősítés, végrehajtás heti ellenőrzése Végellenőr- zést végző cég Technikai segítségnyújtás, tanácsadás, szoftverösszetevők biztosítása Adatállományok biztonságos cseréje, tárolása, szolgáltatása

28 Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006 28 Összegzés Összetett, korszerű technológián alapuló Nagyfokú szervezettséget és szaktudást igénylő, Jövőbe mutató lehetőségeket teremtő projekt

29 Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006 29 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az MGCP projekt GEODÉZIA - GAZDASÁG – INFORMATIKA 2006 1 Többnemzeti Térinformatikai Együttműködési Program Brunbauer Ottó Geodézia Zrt. Térinformatikai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések