Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

öntözési szaktanácsok a szarvasi iskolából

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "öntözési szaktanácsok a szarvasi iskolából"— Előadás másolata:

1 öntözési szaktanácsok a szarvasi iskolából
SZAKTANÁCSADÓK ÖNTÖZÉSI TOVÁBBKÉPZÉSE II. öntözési szaktanácsok a szarvasi iskolából Tervezés és szaktanácsadás az öntözésben Szarvasi Mezőgazdasági Szaktanácsadó Iroda SZMSZI dr Lelkes János vezető szaktanácsadó Szarvas 2013 március 20

2 öntözési berendezkedés döntés előkészítése
A fenti díjszámítás egyaránt vonatkozik a személyes konzultációra, valamint az elektronikus levélben történ i nettó óradíj: 6.750,- Ft/óra/ügyintéz i nettó óradíj: 6.750,- Ft/óra/ügyintéz Sz: a konzultáción részt vev T: a konzultáció id A fenti díjszámítás egyaránt vonatkozik a személyes konzultációra, valamint az elektronikus levélben történ Sz: a konzultáción részt vev T: a konzultáció id Ę Ę Ę Ę hatósági ügyintéz hatósági ügyintéz utóbbi esetben a várható szakért Minden megkezdett órát egész órának kell számoln utóbbi esetben a várható szakért Minden megkezdett órát egész órának kell számoln A: a szakért nyújtása; amely formáját tekintve lehet személyes konzultáció vagy elektronikus levélben teljesített konzultáció. K: a konzultáció díjának mértéke (Ft) ahol: foglalt tájékoztatási kötelezettségén túlmutató – szakmai és/vagy jogi jelleg ahol: A konzultáció díjának nyújtása; amely formáját tekintve lehet személyes konzultáció vagy elektronikus levélben teljesített konzultáció. A: a szakért K: a konzultáció díjának mértéke (Ft) A konzultáció díjának foglalt tájékoztatási kötelezettségén túlmutató – szakmai és/vagy jogi jelleg A konzultációs szolgáltatás fogalma: A konzultációs szolgáltatás fogalma: Ę Ę tartama (óra) tartama (óra) meghatározása a következ meghatározása a következ Ę Ę i munkafordítás alapján kerül a díj megállapításra. i munkafordítás alapján kerül a díj megállapításra. a Felügyel a Felügyel Ę Ę k száma (f k száma (f Ę Ę Ę Ę Ę Ę k szerint történik: k szerint történik: ség feladat- és hatáskörével összefügg ség feladat- és hatáskörével összefügg K=A*T*Sz [Ft (+ÁFA)] K=A*T*Sz [Ft (+ÁFA)] Ę Ę ) ) Ħ Ħ kérdésben nyújtott tanácsadói/szakért kérdésben nyújtott tanácsadói/szakért Ę Ę – az eljáró hatóságnak a Ket. 5. §-ában – az eljáró hatóságnak a Ket. 5. §-ában Ę Ę konzultációra. Ez konzultációra. Ez Ę i szolgáltatás Ę i szolgáltatás öntözési berendezkedés döntés előkészítése Öntöznöm kellene ? Növekedni fog a bevételem ? Lesznek többlet költségeim ? Milyen rendszert válasszak ? Mennyi munkámba fog kerülni ? Lesz hozzá vizem ? Ki fogja megtervezni ? A csapadéktól független lehetek ? Ki fogom tudni fizetni ? Milyen módszert válasszak ? Chemtura Agrosolutions 2013

3 World Water Uses

4

5

6 Szabó Pál szerint „ennek a tájnak két Isten kellene, egy aki adja a vizet, egy meg aki elveszi”, az aszálytól is, az árvíztől is szenvedtek az emberek.

7 A vízjogi engedélyezési eljárás
A vízjogi engedélyezési eljárás a hétköznapi életben ismert építési engedélyezési eljárással megegyező, csak a vízzel, vízi építményekkel kapcsolatos hatósági eljárás. A törvény szerint minden olyan vízi létesítménynek, mely kapcsolatban van a felszíni, vagy felszín alatti vizekkel, vízjogi engedéllyel kell rendelkeznie. Tehát ha valaki a saját szántóföldjéről árokkal akarja levezetni a vizet egy vízfolyásba (patakba), akkor az árok megépítésére vízjogi létesítési engedélyt kell kérnie. Ha valaki tavat kíván építeni a saját területén, arra is vízjogi létesítési engedélyt kell beszereznie.

8

9 nélkül vagy az engedélytől eltérően történt
Sz: a konzultáción részt vev T: a konzultáció id A fenti díjszámítás egyaránt vonatkozik a személyes konzultációra, valamint az elektronikus levélben történ T: a konzultáció id i nettó óradíj: 6.750,- Ft/óra/ügyintéz Sz: a konzultáción részt vev i nettó óradíj: 6.750,- Ft/óra/ügyintéz A fenti díjszámítás egyaránt vonatkozik a személyes konzultációra, valamint az elektronikus levélben történ Ę Ę Ę Ę hatósági ügyintéz hatósági ügyintéz Minden megkezdett órát egész órának kell számoln utóbbi esetben a várható szakért Minden megkezdett órát egész órának kell számoln utóbbi esetben a várható szakért nyújtása; amely formáját tekintve lehet személyes konzultáció vagy elektronikus levélben teljesített konzultáció. foglalt tájékoztatási kötelezettségén túlmutató – szakmai és/vagy jogi jelleg ahol: A: a szakért A konzultáció díjának nyújtása; amely formáját tekintve lehet személyes konzultáció vagy elektronikus levélben teljesített konzultáció. K: a konzultáció díjának mértéke (Ft) A: a szakért K: a konzultáció díjának mértéke (Ft) ahol: A konzultáció díjának foglalt tájékoztatási kötelezettségén túlmutató – szakmai és/vagy jogi jelleg A konzultációs szolgáltatás fogalma: A konzultációs szolgáltatás fogalma: Ę Ę tartama (óra) tartama (óra) meghatározása a következ meghatározása a következ Ę Ę i munkafordítás alapján kerül a díj megállapításra. i munkafordítás alapján kerül a díj megállapításra. a Felügyel a Felügyel Ę Ę k száma (f k száma (f Ę Ę Ę Ę Ę Ę k szerint történik: k szerint történik: ség feladat- és hatáskörével összefügg ség feladat- és hatáskörével összefügg K=A*T*Sz [Ft (+ÁFA)] K=A*T*Sz [Ft (+ÁFA)] Ę Ę ) ) Ħ Ħ kérdésben nyújtott tanácsadói/szakért kérdésben nyújtott tanácsadói/szakért Ę Ę – az eljáró hatóságnak a Ket. 5. §-ában – az eljáró hatóságnak a Ket. 5. §-ában Ę Ę konzultációra. Ez konzultációra. Ez i szolgáltatás Ę Ę i szolgáltatás Elvi vízjogi engedélyezés vízhasználat, vízi munka, vízi létesítmény tervezéséhez A vízgazdálkodási cél megvalósítására leginkább alkalmas műszaki megoldásokat, azok feltételeit határozza meg. Vízjogi létesítési engedélyezés vízi munka elvégzéséhez, vízi létesítmény megépítéséhez, átalakításához, megszüntetéséhez A vizek áramlási, lefolyási viszonyait, mennyiségét, minőségét, medrét, partját vagy a felszín alatti vizek víztartó képződményeit befolyásoló vagy megváltoztató vízi létesítmény (megépítésére, átalakítására, megszüntetésére) vagy vízi munka elvégzésére szolgál. Vízjogi üzemeltetési engedélyezés vízi létesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, vízhasználathoz Az engedélyben meghatározott feltételekkel és az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályokban, hatósági előírásokban meghatározott kötelezettségek mellett feljogosít a vízi létesítmény használatbavételére és az engedély érvényességi ideje alatt annak üzemeltetésére, a vízhasználat gyakorlására szolgál. Fennmaradási engedélyezés ha a vízi munka elvégzése, vízi létesítmény megépítése, átalakítása engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően történt Beszerzése kötelező, az engedélyt az építtető (tulajdonos) köteles megszerezni.

10 A vízjogi engedélyeket a 18/1996 (VI
 A vízjogi engedélyeket a 18/1996 (VI.13) KHVM rendeletben foglaltak szerint elkészített tervek alapján adják ki. A terveket olyan szaktervezőnek kell elkészítenie, aki a Mérnöki Kamara tagja, szerepel a Kamara névjegyzékében és az adott szakterületre rendelkezik érvényes tervezési jogosultsággal. Hangsúlyozni kívánjuk, a jól elkészített terv ára az építés során „megtérül”, hiszen egy nagy szakmai tapasztalattal rendelkező tervező által készített terv hatékony, takarékos, felesleges munkáktól mentes kivitelezést tesz lehetővé.

11 Jelentkezés a vizsgára
A 104/2006.(IV. 28.) Korm. rendelet a tervezők és szakértők számára jogosultsági vizsgát ír elő jogosultsági követelményként. A vizsgakövetelmény A vizsga célja: annak elősegítése és arról való meggyőződés, hogy a jogosultságot az kapja meg, aki a szakmagyakorláshoz szükséges mértékben rendelkezik jogi, pénzügyi, szabvány- és minőségügyi, a gyakorlatban megtanulható szakmai ismeretekkel. Az előírásokat nem kell szóról szóra megtanulni, hanem: tudni kell helyesen értelmezni az előírást. Jelentkezés a vizsgára A vizsgára a honlapról letölthető „Jogosultsági vizsga jelentkezési- és törzslap” alkalmazásával, és a vizsgadíj befizetésének igazolásával lehet jelentkezni a területileg illetékes mérnöki kamaránál. A jelentkezőket az országos kamara a vizsga előtt kb. 3 héttel írásban értesíti a vizsga helyéről, időpontjáról. Tervezői és szakértői jogosultsági vizsgát csak felsőfokú végzettséggel rendelkezők tehetnek

12

13 Területi Szaktanácsadási Központ (TSzK)
2007 jan 1-től új elem a szaktanácsadási rendszerben Területi Szaktanácsadási Központ (TSzK) A FVM által akkreditált és nyilvántartott szervezet, amely támogatásban részesíthető szaktanácsadói szolgáltatást végez. Névjegyzéki szaktanácsadókat alkalmaz, akiknek a szakterületei lefedik az összes kölcsönös megfeleltetési követelmény és a munkabiztonság területeit (minimum követelmény) Akkreditáció: Szaktanácsadáshoz szükséges létesítmények, felszerelés (iroda a szükséges infrastruktúrával)

14 Az EMVA-ból finanszírozott szaktanácsadás végrehajtása
az 52/2007.(VI.2) FVM rendelet és az aktuális MVH közlemények alapján Ügyfél és tanácsadó kapcsolat lérehozása a TSZK számláz MVH határozatok

15

16 A támogatott képzésekről röviden:
A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján egy ügyfél egy naptári évben 4 képzésre nyújthat be támogatási-kifizetési kérelmet, legfeljebb Ft értékben. A tanfolyamokon bárki részt vehet, de a képzési díj csak a regisztrált mezőgazdasági termelők esetében igényelhető vissza! Rendelkezik őstermelői vagy vállalkozói igazolvánnyal, vagy családi gazdaság tagja, vagy cég alkalmazottja, és feltétel MVH regisztrációs szám megléte. Amennyiben cég küldi alkalmazottját képzésre, úgy a cégnek kell rendelkeznie regisztrációs számmal, vagy családi gazdaság esetén a családi gazdaság vezetőjének. A képzésen részt vevő pedig mint meghatalmazott vesz részt a képzésen. Erdőgazdálkodó ügyfelek esetén a támogatás „de minimis” támogatásnak minősül. A tanfolyamok díja 100 %-ban visszaigényelhető. A képzési program előfinanszírozással valósul meg. A képzés befejezését követően az ügyfél kérésére Szaktanácsadó Irodánk segítséget nyújt a képzési díj visszaigénylésében (2012-től március 1. - április 30. és szeptember 1. - október 31. között).

17 2. célterület: Kötelező képzések
Annak a vállalkozónak, akinek az ÚMVP intézkedések keretében benyújtott támogatási kérelme van, a pályázatát jóváhagyták, vagy részben jóváhagyó támogatási határozattal rendelkezik, azoknak az FVM által előírt tanfolyamokat is el kell végezniük. A kötelező képzések és a hozzájuk tartozó jogcímek:  Beruházások a szántóföldi növénytermesztésben és a kertészetben (Terményszárítók, kertészet korszerűsítése) Beruházások az állattenyésztésben (Állattartó telepek korszerűsítése) Gazdanet (Tervezett jogcím) Évelő ültetvények telepítése (Lágy szárú energiaültetvény, fás szárú energiaültetvény, gyümölcs) A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása (Fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás) Mezőgazdasági termékek értéknövelése (Mezőgazdasági termékek értéknövelése, Növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek korszerűsítése) A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása (Félig önellátó gazdaságok támogatása) Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések (Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések) Erdő-környezetvédelmi kifizetések (Erdő-környezetvédelmi kifizetések) Natura 2000 kifizetések (Natura 2000) Öntözési, meliorációs és egyéb vízgazdálkodási létesítményfejlesztés (Öntözés, melioráció fejlesztése a 34/2008 FVM rendelet szerinti 2.1 és 3.1 célterület)

18 IV. Az SzMSzI létrehozása
A Szarvasi Mezőgazdasági Szaktanácsadói Iroda (SzMSzI) a Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Kara és a Mikroöntözési Kutató Szolgáltató Kft. együttműködése keretében jött létre, június 1-jétől folyamatos ügyfélszolgálat keretében áll a gazdálkodók rendelkezésére. Az Iroda létrehozását támogatják az Oktatási, Szaktanácsadási és Gazdaságfejlesztési (OSzGK) Klaszter alapítói: a Plantinform Bt., az Eurofins Agrosciences Services Kft., a Móraagro Kft., a TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft., a Cickazugi Kertész Bt., a Flex-Loyal Kft. és Regős Antalné vállalkozó.

19 Szarvasi Mezőgazdasági Szaktanácsadó Iroda
SZMSZI Szarvasi Mezőgazdasági Szaktanácsadó Iroda BEJÁRAT

20 Köszönöm a figyelmet

21 A fenti díjszámítás egyaránt vonatkozik a személyes konzultációra, valamint az elektronikus levélben történ T: a konzultáció id Sz: a konzultáción részt vev T: a konzultáció id i nettó óradíj: 6.750,- Ft/óra/ügyintéz Sz: a konzultáción részt vev i nettó óradíj: 6.750,- Ft/óra/ügyintéz A fenti díjszámítás egyaránt vonatkozik a személyes konzultációra, valamint az elektronikus levélben történ Ę Ę Ę Ę hatósági ügyintéz hatósági ügyintéz Minden megkezdett órát egész órának kell számoln utóbbi esetben a várható szakért utóbbi esetben a várható szakért Minden megkezdett órát egész órának kell számoln A konzultáció díjának foglalt tájékoztatási kötelezettségén túlmutató – szakmai és/vagy jogi jelleg A konzultáció díjának nyújtása; amely formáját tekintve lehet személyes konzultáció vagy elektronikus levélben teljesített konzultáció. nyújtása; amely formáját tekintve lehet személyes konzultáció vagy elektronikus levélben teljesített konzultáció. foglalt tájékoztatási kötelezettségén túlmutató – szakmai és/vagy jogi jelleg K: a konzultáció díjának mértéke (Ft) K: a konzultáció díjának mértéke (Ft) ahol: A: a szakért A: a szakért ahol: A konzultációs szolgáltatás fogalma: A konzultációs szolgáltatás fogalma: Ę Ę tartama (óra) tartama (óra) meghatározása a következ meghatározása a következ Ę Ę i munkafordítás alapján kerül a díj megállapításra. i munkafordítás alapján kerül a díj megállapításra. a Felügyel a Felügyel Ę Ę k száma (f k száma (f Ę Ę Ę Ę Ę Ę k szerint történik: k szerint történik: ség feladat- és hatáskörével összefügg ség feladat- és hatáskörével összefügg K=A*T*Sz [Ft (+ÁFA)] K=A*T*Sz [Ft (+ÁFA)] Ę Ę ) ) Ħ Ħ kérdésben nyújtott tanácsadói/szakért kérdésben nyújtott tanácsadói/szakért Ę Ę – az eljáró hatóságnak a Ket. 5. §-ában – az eljáró hatóságnak a Ket. 5. §-ában Ę Ę konzultációra. Ez konzultációra. Ez i szolgáltatás Ę i szolgáltatás Ę


Letölteni ppt "öntözési szaktanácsok a szarvasi iskolából"

Hasonló előadás


Google Hirdetések