Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A központosított illetményszámfejtés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A központosított illetményszámfejtés"— Előadás másolata:

1 A központosított illetményszámfejtés
dr. Rada Anett Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Főosztály 2009. január 29.

2 I. Történeti áttekintés
Két világháború közötti időszak A II. világháború utáni időszak A Magyar Államkincstár

3 II. Jelen 1. Elérendő célok
a közszolgálat munkavállalói, illetve a munkáltatók magas színvonalú kiszolgálása átfogó, megbízható, rendszeres információk biztosítása munkavégzés hatékonyságának növelése, adminisztrációs kiadások csökkentése

4 2. A központosított illetmény-számfejtési feladat szabályozása
az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.) az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr.) a központosított illetményszámfejtésről szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) a központosított illetmény-számfejtési feladatokról, valamint a bér- és munkaügyi adatszolgáltatás rendjéről szóló 37/2001. (X. 25.) PM rendelet (PM. rendelet)

5 2.1. Az ügyviteli folyamat szabályozása
a központosított illetményszámfejtésről szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) a központosított illetmény-számfejtési feladatokról, valamint a bér- és munkaügyi adatszolgáltatás rendjéről szóló 37/2001. (X. 25.) PM rendelet (PM. rendelet) az adott szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok, hatósági előírások fentiek alapján kialakított belső szabályozás külön megállapodások

6 2.2. A szakmai feladatok szabályozása
Foglalkoztatással kapcsolatos jogszabályok (pl.: Mt., Kjt., Ktv., Pép tv. stb.) Társadalombiztosítási feladatok Személyi jövedelemadózással kapcsolatos jogszabályok (Art, Szja., Tbj., stb.) Egyéb feladatokat meghatározó jogszabályok Adatszolgáltatás, adatkezelés

7 Érintett intézmények köre
Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a (2) bek. a központosított illetményszámfejtésről szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 2. § (2)

8 Érintett jogviszonyok
a központosított illetményszámfejtésről szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 2. § (1) Illetményszámfejtő helyek Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságai, általános hatáskörrel és illetékességgel az Ámr. 1. §-a (2) bekezdésének a),b), d) és l) pontjai hatálya alá tartozó szervek számára Fejezeti illetményszámfejtő helyek Önkormányzati számfejtő helyek

9 3. A jelenlegi szolgáltatási struktúra
3.1. A kincstári szervezet A Kincstár központja Kincstár területi szervei - a 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság - Budapest Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság - Veszprém Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság - Győr Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság - Pécs Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság - Salgótarján Észak-alföldi Regionális Igazgatóság - Szolnok Dél-alföldi Regionális Igazgatóság - Kecskemét

10 Regionális igazgatóságok

11 Szolgáltatási struktúra az illetmény-számfejtési tevékenység szempontjából
Szakmai szervezet Informatikai szervezet Szakmai végrehajtó szervezet

12 3.2. Az ellátandó feladatok
illetményszámfejtést végez adatbázist üzemeltet a központosított illetményszámfejtést támogató programrendszert az illetményszámfejtő helyek rendelkezésére bocsátja programfejlesztést, ügyfélszolgálati, Help-desk tevékenységet végez azon intézmények esetében, amelyek a fenti három szolgáltatást nem veszik igénybe, statisztikai adatokat gyűjt

13 A számfejtési szolgáltatás tartalma
illetményszámfejtés, társadalombiztosítási ellátások folyósítása, a személyi jövedelemadózással összefüggő munkáltatói feladatok a személyi juttatások után befizetési kötelezettség megállapítása adatszolgáltatás társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatok ellátása információ szolgáltatás a nettó finanszírozás teljesítéséhez

14 Számfejtő program biztosítása A Kincstár az illetményszámfejtést támogató programrendszer (KIR) tekintetében a 37/2001. (X. 25.) PM rendelet alapján programrendszer folyamatos fejlesztése, felhasználói és üzemeltetői dokumentációk karbantartása illetményszámfejtő helyek számfejtői és informatikus szakembereinek szakmai felkészítése, folyamatos továbbképzése

15 3.3. A feladat nagyságrendje, szervezeti háttér*
fő számfejtett jogviszony intézmény önkormányzati intézmény, régiónként 1-1 technikai adószámon 360 központi költségvetési szerv 214 „Nem állami humán intézmény” 7 Illetmény-számfejtési Iroda és 7 Pénzügyi Gazdálkodási Iroda 4 fejezeti Centrum (Eger, Békéscsaba, január 1-jétől csatlakozó intézmények számára Zalaegerszeg és Kaposvár) 12 önálló fejezeti számfejtő hely (*2008. évi adatok alapján )

16 3.4. Szolgáltatási szintek
Az informatikai rendszer működtetése, illetmény-számfejtési szakmai feladatok ellátása a Kincstár feladata Az informatikai rendszert a Kincstár működteti, az illetmény-számfejtési szakmai feladatokat önálló számfejtő helyként az intézmények maguk látják el Az informatikai rendszer működtetését és az illetmény-számfejtési szakmai feladatokat egyaránt az önálló számfejtő hely látja el Számfejtési feladatok elvégzése teljes mértékben önállóan, valamely piaci szoftverrel A hatályos szabályozás szerint nem tartozik a központosított illetmény-számfejtésbe bevonandók körébe

17 3.5. Adatszolgáltatások Gyakoriság szerint Megjelenési forma szerint
Érintett szervek szerint Periodikusan ismétlődő-eseti Papír alapú elektronikus Hatóságok, adatgyűjtő szervek számára Számfejtett intézmények számára Külső szervek számára Magyar Államkincstár Központja számára

18 Szolgáltatási szintekhez igazodás szerint
3.6. Ügyfélszolgálat Szolgáltatási szintekhez igazodás szerint Regionális Ügyfélszolgálat Központi Ügyfélszolgálat, KIR Help-desk

19 KIR Help-desk 41/2005. sz. Elnöki Utasítás
Regisztrált felhasználók száma 439 fő 374 fő bejelentő 65 fő hibaelhárító Felhasználók köre közvetlen hibabejelentésre jogosultak (RIG, önálló számfejtő hely) közvetlen bejelentésre nem jogosult intézmények.

20 KIR Help-desk Bejelentett hibák, problémák megoldása
Illetmény-számfejtési Főosztály Alkalmazott Rendszerek Üzemeltetési Főosztály KIR, INFO, IKTATO alrendszerek fejlesztésében érintett regionális igazgatóságok Illetményszámfejtő helyek

21 3.7. Oktatás Eseti jellegű belépő intézmények részére általános, szakmai oktatás programmódosításokhoz kapcsolódó Rendszeres szakmai irodavezetői értekezletek- aktuális kérdésekről éves adó-járulékjogszabályok változásai éves zárással kapcsolatos feladatok

22 3.8. Patronálási rendszer Régiónként Illetmény-számfejtési Irodák
Számfejtési szakmai kérdések Havi jelentések

23 4. A központosított illetményszámfejtő rendszer (KIR)
4.1. Architektúra KIR – a KIR számfejtő helyi alrendszere INFO – A KIR információs alrendszere ARCHIV – A KIR illetmény-számfejtési archiválási alrendszere IKTATO – A KIR iktatási alrendszere

24 4.2. Funkcionalitás 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet: „a központosított illetményszámfejtés egységes munkaügyi, ügyviteli, eljárási és információs rendszer” KIR alrendszer funkciói számfejtéshez szükséges adatok fogadása társadalombiztosítási ellátások, illetmények számfejtése, fizetési jegyzék nyomtatása utalási állományok előállítása nettó finanszírozáshoz adatszolgáltatás könyvelés készítése adatszolgáltatás (kötelező és nem kötelező kimutatások, riportok, listák), bevallás készítése

25 INFO alrendszer funkció
OSAP adatszolgáltatási modul Illetményszámfejtő helyi INFO modul a KIR alrendszer adatainak betöltése Az INFO modul adatainak továbbítása és betöltése a központi INFO alrendszerbe a központosított illetmény-számfejtési körbe nem tartozó önkormányzati intézmények papír alapú adatszolgáltatásának rögzítése, beépítése a helyi INFO alrendszerbe

26 Lekérdező Rendszer (KLR)
Egyes táblák kiemelt adatainak kiválasztása leválogatáshoz Szűrőfeltételek, logikai kifejezések alkalmazása Eredmény adatok létrehozása A leválogatások későbbi újrafelhasználása A leválogatott állomány listázása A leválogatott állomány exportálása (Excel)

27 4.3. Fejlesztés Egyes alrendszerek
Adatszolgáltatásokhoz szükséges önálló programok

28 4.4. Tesztelés Verzió kibocsátáshoz többszintű tesztelés
Fejlesztői- Régiós- Országos Felelősök KIR Észak-alföldi RIG INFO Észak-magyarországi RIG Programküldés

29 4.5. Üzemeltetés Területi szintű feladatellátás - Informatikai Iroda
Egyes feladatok: Üzemeltetés, karbantartás, frissítés Beérkező adatállományok feldolgozása Az illetmény-számfejtési funkciók ellátása havi ütemterv alapján Mentés, archiválás A számfejtéshez kapcsolódó informatikai alrendszerek telepítése, felügyelete az intézményeknél A felhasználók helyi informatikai támogatása

30 5. Ügyviteli folyamat

31 A számfejtési tevékenység ellenőrzése
Ellenőrzéssel érintett terület megnevezése Ellenőrzési funkciót előíró jogszabályi, belső szabályozási háttér megjelölése Az érintett feladat ellenőrzésében közreműködő szervezeti egység/ek és külső szerv/ek megnevezése Ellenőrzés végrehajtása időben közpénz folyósítás előtt közpénz folyósításután Rendszeres díjazások számfejtése, intézmények nem rendszeres kifizetéseinek fogadása 172/2000.(X.18.) Korm.r. 37/2001.(X.25.) PM r. SZMSZ, Ügyrend Informatikai Iroda, Illetmény-számfejtési Iroda, Ellenőrzési Iroda, Munkáltató Igen Nem (esetileg lehetséges 60 napon belül) Társadalom-biztosítási kifizetőhelyi feladatok ellátása, valamint MNYP-tagdíjak levonása 1997. évi LXXXIII.tv.,,1997. évi LXXXII.tv. 217/1997. (XII.1.) Korm.r., 172/2000.(X.18.) Korm.r., 37/2001.(X.25.) PM r., SZMSZ, Ügyrend Illetmény-számfejtési Iroda, Ellenőrzési Iroda, Informatikai Iroda, MEP Nem (esetileg lehetséges 30 napon belül) Személyi jövedelem-adózással kapcsolatos feladatok 1995. évi CXVII.tv., évi XCII. tv. 172/2000. (X.18.) Korm.r., 37/2001. (X.25.) PM r. SZMSZ Ügyrend Informatikai Iroda, Illetmény-számfejtési Iroda, Ellenőrzési Iroda, APEH Nem Információ szolgáltatás 172/2000.(X.18.) Korm.r., 37/2001. (X.25.) PM.r., évi XCII. tv., 1992.évi LXIII. tv. SZMSZ, Ügyrend Informatikai Iroda, Illetmény-számfejtési Iroda, Ellenőrzési Iroda, számfejtett intézmények Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, APEH *

32 A számfejtési tevékenység ellenőrzése
Ellenőrzéssel érintett terület megnevezése Ellenőrzési funkciók vezetői (pl. határidők, végrehajtás, teljesség, alaki, tartalmi) ügyintézői (pl. alaki tartalmi, számszaki, egyeztetés) informatikai (program neve) előzetes utólagos Rendszeres díjazások számfejtése, intézmények nem rendszeres kifizetéseinek fogadása Határidők Egyedi esetek (szúrópróba) Okiratok alaki, állományok tartalmi összefüggések vizsgálata Fizetési jegyzékek egyeztetése KIR IMI KIR Társadalom-biztosítási kifizetőhelyi feladatok ellátása, valamint MNYP-tagdíjak levonása Határidők, a feldolgozás teljessége Egyedi esetek Igazolások megléte, jogosultságok elbírálása Kifizetést követő 30 napon belül alaki és számszaki ellenőrzés (ellátás alapja, összege) az Irodavezetők által meghatározott esetekben Személyi jövedelem-adózással kapcsolatos feladatok Igazolások, nyilatkozatok teljes körűsége, megléte, alaki és tartalmi ellenőrzése Eseti és célellenőrzés az APEH megkeresésére: tartalmi, egyeztetés KIR IMI eBEV Információ szolgáltatás Határidők Adatvédelmi előírások betartása Tartalmi összefüggések vizsgálata Adat-szolgáltatások és más állományok (pl. könyvelés) egyeztetése KIR NYENYI ABEV NYENYI ABEV

33 6. Fontosabb kapcsolódó területek 6. 1
6. Fontosabb kapcsolódó területek Az önkormányzatok és intézményeik nettó finanszírozása Jogszabályi alapja: Áht.63. §, Ötv. 91. § KIR-t alkalmazó KIR-t nem alkalmazó „BERBOL.TXT” Ámr. Adatlapjai

34 6.2. A központi költségvetési szervek nettó finanszírozása
Jogszabályi alapja: Áht § bek., Ámr §, 163/A. § Munkaszakaszai Adatszolgáltatás ADATOK_NETTOHOZ.EXE kizárólag elektronikus úton, (eAdat) minden hónap 16-áig Finanszírozás tárgyévi január havi keretnyitás január 20., azt követően- minden hó 20. Közteher befizetési kötelezettségek teljesítése: Kincstár - KTK

35 6.3. A Központi Személyügyi Szolgáltató Rendszer (KSZSZR)
Közfeladatok felülvizsgálatával kapcsolatos további feladatokról szóló 2233/2007. (XII. 12.) Korm. határozat KIR - Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSzK) humán erőforrás gazdálkodást támogató informatikai rendszerének közös informatikai platformra helyezése Hatékony támogatást nyújthat a kormányzati humán erőforrás gazdálkodáshoz

36 III. Továbblépési lehetőségek
1. Általános követelmények, stratégiai célok 1.1. Kormányzati, társadalmi elvárások Javuljon a közigazgatás teljesítménye Javuljon a közigazgatási szolgáltatások eredményessége, hatékonysága Nyitott kormányzás, átlátható állam 1.2. Átfogó szakmai követelmények Költségmegtakarítás Szabályozás egyszerűsítése Informatikai rendszerek fejlesztése Elektronikus ügyintézés

37 Illetmény-számfejtési Főosztály
Köszönöm a figyelmet! dr. Rada Anett Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Főosztály Tel: Fax:


Letölteni ppt "A központosított illetményszámfejtés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések