Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkavédelmi Mérnöki Iroda Kft. Kardos István ügyvezető

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkavédelmi Mérnöki Iroda Kft. Kardos István ügyvezető"— Előadás másolata:

1 Munkavédelmi Mérnöki Iroda Kft. Kardos István ügyvezető
NAGY KITERJEDÉSŰ ERDŐTŰZEK OLTÁSA NEMZETKÖZI KONFERENCIA Kaposvár, március 23. Munkavédelmi Mérnöki Iroda Kft. Kardos István ügyvezető Az erdőgazdálkodók tűzmegelőzési és tűzoltási feladatai és lehetőségei

2 SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.
Tevékenység, ágazatok: - erdőgazdálkodás - fakereskedelem - vadgazdálkodás, vadászat - műszaki ellátás - turisztika - közjóléti tevékenység Erdőterület: 76 ezer hektár Vadászati terület: 103 ezer hektár Létszám: 300 fő Szervezeti struktúra: Központ, erdészetek (8), Hotel Kardosfa Sefag-Lábod Vadászatszervező Iroda, SEFAG Turisztikai Iroda, leányvállalatok

3 Tűzvédelem strukturális beosztása
SEFAG Zrt. - tűzvédelmi szervezet - munkavédelmi szervezet munkavédelmi csoport, 1980-tól munkavédelmi osztály A központi irányításon túlmenően minden egységnél kijelölt tűzvédelmi felelős óta a tűzvédelmi feladatok irányítását a műszaki osztályon keresztül, vállalkozó szolgáltató látja el egységeknél kijelölt tűzvédelmi megbízottak - a szolgáltatóval együttműködve látják el az irányításból adódó feladatokat A tűzoltási feladatok szervezési és technikai háttere erdővédelmi terv erdészeti irányítás – dolgozók, vállalkozó

4 Erdőtüzek megelőzése Megfigyelő rendszerek és őrszolgálat
Tűzjelzés módja – mobil telefonon az alábbi tartalommal a tűzeset pontos helye, keletkezésének ideje van-e életveszély mi ég, mi van veszélyeztetve a tűz terjedelme a bejelentő személy neve és a tűzjelzésre használt távbeszélő számát szükség esetén az eligazítók hol várják a tűzoltókat. A tűzgyújtási tilalom rendszere Fokozott tűzveszély időszakában bevezetendő szabályok - az erdőterületre való belépés korlátozása Tűzgyújtási tilalomra való figyelmeztetés kihelyezésének rendje, kihelyezési pontok, elhelyezendő táblák helye, száma A lakosság tájékoztatásának módja Felvilágosító programok, tüzek megelőzése Tűzvédelem érdekében tett intézkedések, és azok szabályai Tűzpászták készítése, és paraméterei Erdőterületek szakaszolása, tűzgátlás Tűzveszélyes tevékenység végzése az erdőterületen

5 Erdőtüzek megelőzése A vágástéri hulladék égetés tűzvédelmi előírásai
Csak az erdészet által kiadott engedéllyel rendelkező személy felügyelete és irányítása mellett végezhető a tevékenység. Tűzgyújtás (égetés) csak szélcsendes időben végezhető. Az engedéllyel rendelkező személy köteles gondoskodni a megfelelő mennyiségű tűzoltó-felszerelés (legalább 5 db lapát, ásó) és a tűz jelzésére alkalmas eszköz (mobiltelefon) helyszínen tartásáról. Az égetést akkor lehet megkezdeni, ha a vágástéri hulladék a faállomány szélétől legalább 30 m-re halomba van rakva, és a halom körül legalább két méter széles felszántott, vagy felásott éghető anyagtól mentes tűzvédő sávot készítettek. Az égetést úgy kell abbahagyni, vagy befejezni, hogy az esti sötétedésig elegendő idő álljon rendelkezésre a tűz biztonságos eloltásához. A kerületvezető erdész a tevékenység megkezdése előtt a dolgozókat köteles kioktatni a tűzvédelmi rendszabályokra, és az engedély egy példányát igazolható módon kiadni a munkavégző személy(ek) részére.

6 Erdőtüzek megelőzése A vágástéri hulladék égetés tűzvédelmi előírásai – utógondozás, vizsgálat Át kell vizsgálni az égetési helyszínt és annak 30 méteres környékét, meg kell győződni arról, hogy nem maradt-e lappangó tűz, parázs, mely tüzet okozhat minden tüzet okozó körülményt meg kell szüntetni, a tüzet, parazsat földdel letakarni biztonságos módon majd az engedélyt kiadónak jelenteni kell a tevékenység befejezését. Az engedély más tevékenységre és dohányzásra nem jogosít! A tűzveszélyes tevékenység végzésére kiadott engedélyt, a tevékenységet végzőnek magánál kell tartani, és azt az ellenőrző személy kérésére fel kell mutatni.

7 Erdőtüzek megelőzése Alkalmazott erdőművelési módszerek
Ha a termőhelyi viszonyok megengedik a fokozottan tűzveszélyes fenyves állományok felújítása lombos fafajokkal történik. Amennyiben ez nem lehetséges megpróbáljuk a fenyves tömbökön belül a hagyományos tűzpásztákon kívül természetes tűzpásztákat kialakítani, lombos fafajok sávos ültetésével. Lombos állományok felújításánál olyan térbeli rend kialakítására törekszünk, mely csökkenti a nagyterületű erdőtűz kialakulásának veszélyét. Alkalmazott fahasználati módszerek Ipari vágástéri hulladék hasznosítás

8 Erdőtüzek megelőzése Fejlesztendő területek, elérendő célok ismertetése Azon erdőtömbjeinknél, melynél a tűzi-víz utánpótlás nehézkes, természetvédelmi és tűzvédelmi célokat egyaránt szolgáló tűzi-víz tárolok kialakítása kívánatos. Időjárás biztos feltáró úthálózat hosszának növelése. A kiemelten veszélyeztetett erdőtömbjeinknél tűzpászták kialakítása.

9 Erdőtüzek oltása Együttműködés a tűz oltása során, vezetési struktúra
Az Erdészeti Igazgató, vagy az általa megbízott intézkedésre jogosult személy szaktanácsadóként áll rendelkezésre a Tűzoltóság tűzoltás vezetőjének. Az erdészeti Igazgató feladatai Az erdőben tartózkodók (munkavégzők, engedéllyel kirándulók) riasztása. Az illetékes kerületvezető erdészen keresztül riasztja a kiránduló engedéllyel rendelkező csoportokat, munkavégzőket és a tűz által nem veszélyeztetett úton kíséretével elhagyják az erdőt. Amennyiben a veszélyeztetett területen üdülő vagy tanyás ingatlan van, úgy azokat is értesítik. Segítik őket a terület elhagyásában. A többi kerületvezető erdész bevonásával szükség esetén a haszonállatok biztonságba helyezéséről gondoskodnak a tulajdonossal közösen. Gondoskodik a rendőri biztosításról. Az Erdészeti Igazgató a tűzoltóságnak leadott riasztással, illetve a tudomásra jutással egy időben kijelöli a 2 fő eligazítót. Az Erdészeti Igazgató az erdészetnél biztosított kéziszerszámokat (lapát, ásólapát stb.) a helyszínre szállíttatja. A foglalkoztatott vállalkozókat - szükség esetén- a kialakult helyzetnek megfelelően a helyszínre rendeli erőgépekkel, láncfűrésszel. Az eligazító feladatai Az egyik eligazító az elsőnek érkező tűzoltó egységeket a mindenkori útviszonyok és szélirány figyelembe vételével a tűzeset helyszínére vezeti. A helyszínre érkező Tűzoltás Vezetővel közli a vízszerzési helyeket. A másik eligazító a később érkező egységeket irányítja a helyszínre.

10 Erdőtüzek oltása Együttműködés a tűz oltása során, vezetési struktúra
Az oltási munkacsoport kijelölése Erdészetenként illetve erdőtömbönként nem áll rendelkezésre elegendő személy az oltási munkacsoport szervezéséhez. Így a hivatásos és önkéntes tűzoltóság végezheti a tüzek oltását. A tűzoltást vezető rendelkezésére áll az erdészeti igazgató vagy általa megbízott személy, mint szakértő. A SEFAG Zrt. vállalkozókkal végezteti az erdőben folyó munkákat. Ebből kifolyólag kézi és gépi eszközei nincsenek. Rendelkezésre áll a munkát irányító kerületvezető erdész mobil telefonnal és személygépkocsival felszerelve, aki képes riasztani, és igénybe venni a kerületében munkát végző vállalkozásokat. Szükség esetén intézkedik az Elektromos Szolgáltató felé E.ON Zrt / telefonon az elektromos távvezeték(-ek) áramtalanítására. Kommunikáció Az erdészeti dolgozók részére rendszeresített mobil telefonkészüléken történik. Logisztika Négy órán túl elhúzódó tűzoltás, utómunkák esetén a tűz felszámolásában résztvevők részére ásványvizet, hideg idő esetén teát, élelmiszert biztosít az erdészet. A tűzoltó egységek utánpótlás ellátását az anyagi technikai osztályvezető biztosítja. Meteorológiai adatok elérhetősége Siófoki Viharjelző Obszervatórium 8600 Siófok, Vitorlás u. 17. Tel.: 84/ ; 84/ OMSZ Dél-dunántúli Regionális Központ Pécs-Pogány Repülőtér 72/ ; 72/ Utómunkálatok szabályai, terület őrzése A tűzoltás befejezése után az erdészei igazgató intézkedik a kárt szenvedett terület őrzéséről a tűzoltást vezető által meghatározott ideig. Ezen idő alatt tapasztalt tűzre utaló körülményt, parázslást, füstölést az őrzési feladatot végzők megszüntetik. Személyi feltétel biztosítása: az erdészetnél munkát végző vállalkozók és a tűzoltók bevonásával történik.

11 Erdőtüzek oltása Fejlesztendő területek Infrastruktúra
Az időjárás biztos erdészeti feltáró úthálózat hosszának növelése az erdőgazdasági feladatokkal összhangban. A tűzoltáshoz szükséges vízvételi helyek – tavak, víztározók, patakok – tűzoltógépjárművel történő megközelítésének javítása. IT támogatás Kézi hordozható számítógépek (PDA) alkalmazása Térinformatikai rendszerek GPS adatok megadása bevetés irányítás és tűzoltás vezetés GPS-el

12 Tűzesetek – statisztikai adatok
Tűzveszélyességi szempontból a SEFAG Zrt. messze az országos átlag alatti statisztikával rendelkezik. Ezt bizonyítják a következő grafikonok. Ma már a tűzesetek jelentős része nem az erdei tevékenység miatt alakul ki, hanem az erdővel szomszédos területekről terjed át. Ezt igazolja, a kárérték nagysága is (pl év 0 Ft; év Ft; év 0 Ft). 2002. óta immáron 10 éve, a kárérték egyetlen évben sem haladta meg a Ft-ot, és ha ezt az erdőterület nagyságával összevetjük, akkor egy nagyon kedvező értéket kapunk, olyannyira, hogy erdőtűz ellen nem éri meg biztosítani az erdőt, mivel a biztosítási érték nagysága nagyságrendileg meghaladná a bekövetkezett kár értékét.

13 Tűzesetek – statisztikai adatok

14 Tűzesetek – statisztikai adatok

15 Új fejlesztés – egyszerű megoldások „Vízöntő”
Fejlesztők: EMKI-ERFARET – Sopron MGT-2000 Bt. - Perbál

16 Kapcsolatok - együttműködés
Tűzoltók gyakorlati továbbképzése Fakitermelés – döntés, gallyazás, darabolás Biztonságtechnika, baleset elhárítás Műszaki, technológiai megoldások 2006-tól együttműködés a SEFAG Zrt. és a Kaposvári Városi Tűzoltó Parancsnokság között Évente 2x3 napos gyakorlati képzés

17 Kapcsolatok - együttműködés
Dráva-Party Tábor Középrigócon 2010. július I. Dráva-Party Tűzoltó Erdész Gyermektábor Barcs - Középrigóc A programok keretében a gyerekek megismerkedhetnek többek közt a tűzoltósporttal, rendőrségi kutyás beavatkozásokkal és az erdőgazdálkodással. A Barcsi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság által szervezett táborban a Barcsi erdészet munkatársai (Trapp Tamás és Tálosi György kerületvezető erdészek) segítették az erdei ismeretek elsajátítását. forrás:

18 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Munkavédelmi Mérnöki Iroda Kft. Kardos István ügyvezető"

Hasonló előadás


Google Hirdetések