Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanévnyitó Módszertani Konferencia 1 Minőségbiztosításunk helyzete ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA Prof. Dr. Turcsányi Károly.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanévnyitó Módszertani Konferencia 1 Minőségbiztosításunk helyzete ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA Prof. Dr. Turcsányi Károly."— Előadás másolata:

1 Tanévnyitó Módszertani Konferencia 1 Minőségbiztosításunk helyzete ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA Prof. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár és teendőink az akkreditációig

2 Tanévnyitó Módszertani Konferencia 2 Minőségbiztosításunk helyzete és teendőink az akkreditációig 1. Minőségbiztosítás helyzetértékelése 2. Kari önértékelések helyzete 3. Mi az ami ránk vár? További teendők ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA

3 Tanévnyitó Módszertani Konferencia 3 Intézményakkreditációs útmutató MAGYAR FELSŐOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG Intézményakkreditációs Útmutató Átdolgozott kiadás 2008. július 15. Az intézményi önértékelésben és a külső értékelésben az európai miniszterek által 2005-ben elfogadott bergeni dokumentum szakmailag is érvényesnek tekinthető kiindulópont. Az intézmény alapvető és a minőségére vonatkozó, rendszeresen karbantartott adatainak nyilvános bemutatása (intézményi honlapon) Az intézmény sajátosságainak és saját működési célkitűzéseinek megfelelő, önálló elemzésre építő, a MAB által megadott kereteket tekintetbe vevő önértékelése ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA

4 Tanévnyitó Módszertani Konferencia 4 Intézményakkreditációs útmutató II. Az intézményakkreditációs folyamat az eddig alkalmazott modell szerves folytatásaként a következő alapelemekre épít: Az intézmény sajátosságainak és saját működési célkitűzéseinek megfelelő, önálló elemzésre építő, a MAB által megadott kereteket tekintetbe vevő önértékelése. Ebbe beletartozik az érdekelt felek (hallgatók, oktatók, kutatók, alkalmazottak, munkaerő-piaci és társadalmi szereplők) elégedettségének megállapítása és ennek alapján a minőségfejlesztési programok meghatározása. A sikeres önértékelés készítéséhez az intézmény jól működő minőségbiztosítási rendszere ad megfelelő hátteret. Helyszíni szakértői látogatás (peer-review). A rendelkezésre álló dokumentumok, információk és helyszíni látogatás alapján készült, az Akkreditációs döntést és minőségjavítási tanácsokat is tartalmazó, nyilvános értékelő jelentés (a MAB honlapján közzétéve). A minőség javítására szolgáló intézkedések követése, a közbülső, illetve felülvizsgálati eljárások lefolytatása. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA

5 Tanévnyitó Módszertani Konferencia 5 Minőségbiztosítási rendszer szükségessége Intézmény minőségbiztosítási rendszer megléte és annak működtetése nélkül nem akkreditálható Nincs előírva milyen elv alapján épüljön fel, de legyen és működtessék. Modellek: ISO 9004:2000 szabvány modellje Teljeskörű minőségmenedzsment (Total Quality Management, TQM) Minőség Díj modellek ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA

6 Tanévnyitó Módszertani Konferencia 6 Az Intézmény minőségirányítási rendszer kiépítésének célja az egyetem "vevői" (hallgatói, leendő alkalmazók, társadalom, stb.) igényeinek mind teljesebb kielégítése, az elégedettség fokozása, oktatási színvonal növelése, alap és alkalmazott kutatások eredményes végzése, hatékony működés támogatása ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA

7 Tanévnyitó Módszertani Konferencia 7 Mikor beszélhetünk minőségbiztosítási rendszerről egy intézményen belül I. Akkor ha a rendszer működése során megtaláljuk: a.) a működési feladatok meghatározásánál: - az intézményszintű küldetés és stratégiai célokat - a célok eléréséhez szükséges stratégiai terveket a megvalósításához szükséges feltételek meghatározásával. - a stratégiai tervek megvalósításához tartozó cselekvési programokat, valamint - megjelenik a fentiek teljesülésének ellenőrzése, időbeni követése.. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA

8 Tanévnyitó Módszertani Konferencia 8 Mikor beszélhetünk minőségbiztosítási rendszerről egy intézményen belül II. Akkor ha : b.) a „napi” működésre vonatkozó szabályozás területén: - a működés meghatározó területeire vonatkozó szabályozást,(folyamatleírások) - a működés elégséges szintű dokumentáltságát, - a működés rendszeres értékelését, valamint, - az értékelés eredményétől függő beavatkozásokat. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA

9 Tanévnyitó Módszertani Konferencia 9 Mikor beszélhetünk minőségbiztosítási rendszerről egy intézményen belül III. Akkor ha : c.) „minőségi működést felügyelő” minőségbiztosítási szervezetet, létezik és működik - a Szenátus alá rendelt „intézményi minőségbiztosítási és értékelési” bizottság, - a kari/intézeti szervezetségben a kari tanács alá rendelt „kari minőségbiztosítási és értékelési” bizottság, Operatív és adminisztratív feladatokat ellátó: - Minőségbiztosítási Iroda/osztály/Igazgatóság, - kari/intézeti szinten minőségügyi felelős. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA

10 Tanévnyitó Módszertani Konferencia 10 Mikor beszélhetünk minőségbiztosítási rendszerről egy intézményen belül IV. Akkor ha: d.) megtaláljuk a működés eredményt megtestesítő, vagy a változását mutató paramétereket: - intézményi mutatók - kari szintű mutatók - szak szintű mutatók (diploma piaci értéke; „vevők” elégedettsége; tudományos eredmények; kibocsátott diploma és minősítése; jelentkezők száma; lemorzsolódás; stb.). ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA

11 Tanévnyitó Módszertani Konferencia 11 Mi a helyzet nálunk? Egyetemünk rendelkezik az Ftv. elvárásainak megfelelő minőségbiztosítási rendszerrel. Ez a rendszer ma lényegében az ISO 9001:2001 alapján építkezik és az oktatásra, mint fő folyamatra épült ki ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA

12 Tanévnyitó Módszertani Konferencia 12 Minőségbiztosítás területén végrehajtott feladatok I. Az egyetem minőségügyi tevékenységére 2006. októberében készült két évre szóló Minőségfejlesztési Program Projekt keretében 2006. közepére elkészült az egyetem Minőségirányítási Kézikönyve, a kézikönyv alkalmazásba vétele formailag megtörtént. Az egyetem és a karok minőségügyi bizottságainak ujjá választása megtörtént, A MBI szervezésében konkrét fejlesztések történtek a belső auditorok felkészítésében, 15 fő kiképzése megtörtént ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA

13 Tanévnyitó Módszertani Konferencia 13 Minőségbiztosítás területén végrehajtott feladatok II. A MBI működési rendjének megváltoztatása, A „T” meghajtó minőségügyi rész kezelésének módosítása, az arra felkerülő anyagok rendszerezése és bővítése Minőség biztosítási iroda erősítése (+1 fő foglalkozatása megbízási szerződéssel) Karokon 1-1 fő minőségügyi munkatárs foglalkoztatása megbízási szerződéssel a minőségügyi adminisztrációban ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA

14 Tanévnyitó Módszertani Konferencia 14 Minőségbiztosítás területén végrehajtott feladatok III. Éves belső audit program megtervezése Belső audit I. fázis végrehajtása A hallgatói megelégedettség mérés bevezetése, A nem oktató szervezetek első önértékelésének elvégzése A minőségügyi adatbázis kialakításának megkezdése. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA

15 Tanévnyitó Módszertani Konferencia 15 Intézményi Belső audit program 2007/08 tanév: I, fázis: Az egyetemi SZMSZ-ben nevesített – egyetemi szintű – bizottságok vizsgálata II, fázis A ZMNE Rektorának 49/2008. Határozatában foglaltak megvalósulásának átfogó vizsgálata III fázis Az Egyetem minőségbiztosítási rendszer működésének átfogó vizsgálata ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA

16 Tanévnyitó Módszertani Konferencia 16 Belső audit I. fázis végrehajtása Az auditorok a kapott feladatot színvonalasan elvégezték Személyes megbeszélés útján nyert információk segítségével győződtek meg a működés megfelelőségéről a bizottságok vezetői magas fokú együttműködési készségről tettek tanúbizonyságot. 1. A Szenátus/Bizottság/Tanács külső és belső dokumentumainak áttekintése Ssz. Kérdés, követelményA felülvizsgálat (helyszíni) megállapításai Milyen külső dokumentumok szabályozzák a Szenátus/Bizottság/Tanács működését? (törvények; rendeletek; szabványok stb.) Rendelkezik-e érvényes példánnyal? (jóváhagyott; elfogadott; legfrissebb kiadás stb.) Milyen belső dokumentumok szabályozzák a Szenátus/Bizottság/Tanács működését? Rendelkezik-e érvényes példánnyal? ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA

17 Tanévnyitó Módszertani Konferencia 17 Belső audit I. fázis lezárása I. Összességében a begyűjtött objektív adatok alapján megállapítható, hogy a bizottságok a jogszabályok és a vonatkozó belső szabályzó dokumentumok előírásai alapján, szabályozottan működnek Ssz Auditált szakterület Kijelölt auditorVégrehajtás Audit jegyzőkönyv száma A szakterület vezetője Audit jelentés száma 1. Szenátus Ruppert József alezredes Végrehajtva 2008 06. 02. Eredményes MBI-1-2008/7 Prof. dr. Szabó János nyá. dandártábornok MBI-1-2008/8 2. Egyetemi Habilitációs Bizottság Prof.dr. Harai Dénes nyá. ezredes. Végrehajtva 2008 06. 03. MBI-1-2008/9 Prof. dr. Turcsányi Károly nyá. mk. ezredes MBI-1-2008/10 17. Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács Vogel Dávid főelőadó Végrehajtva 2008 06. 02 MBI-1-2008/39 dr. Kiss Zoltán alezredes MBI-1-2008/40 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA

18 Tanévnyitó Módszertani Konferencia 18 Belső audit I. fázis lezárása II. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA

19 Tanévnyitó Módszertani Konferencia 19 A hallgatói megelégedettség mérés bevezetése I. A ZMNE Rektorának 147 / 2008. határozata az egyetem működésével kapcsolatos hallgatói véleményezés végrehajtásáról Hallgatói véleményezés kérdőív az intézményre vonatkozóan, Hallgatói véleményezés kérdőív az informatikai ellátottságról, Hallgatói véleményezés kérdőív a tanulmányi ügyek intézéséről ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA

20 Tanévnyitó Módszertani Konferencia 20 A hallgatói megelégedettség mérés bevezetése II. Kiértékelési módszer kiválasztásának előkészítése Kézi kiértékeléshez értékelő lapok kidolgozása Bemutató előadások megszervezése, NEPTUN és EvaSys bemutatása A hallgatók által kitöltött kérdőívek feldolgoztatása az EvaSys-el A kiértékelést támogató informatikai módszerek - EvaSys rendszer felhasználási lehetősége -Egyetemi informatikai rendszer általi feldolgozás a NEPTUN rendszer felhasználásával A kiértékelés lehetséges módszerei Teljes kézi feldolgozás, Egyetemi informatikai rendszer általi feldolgozás EvaSys rendszer felhasználásával végrehajtott gépi feldolgozás ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA

21 Tanévnyitó Módszertani Konferencia 21 A hallgatói megelégedettség mérés eredménye ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA

22 Tanévnyitó Módszertani Konferencia 22 A hallgatói megelégedettség mérés eredménye ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA

23 Tanévnyitó Módszertani Konferencia 23 Mi az ami nem teljesült? Az egyetem a MAB ajánlása szerinti éves önértékelést első alkalommal a 2005/2006-os tanévre tervezett be, amely még ma sem teljesen kész 2007. novemberig el kellett volna készülnie a 2006/2007 tanévi önértékelésnek amely még ma sem teljesen kész A kari önértékelések hiányában az egyetem visszamondta pályázati szándékát a Felsőoktatási Minőségi Díjra Intézményünkben számos, a minőségügyet erősítő tevékenység eredményesen megtörténik, de elmarad azok „becsatornázása” az egyetem minőségügyi eredményeinek elszámolásába. (doktori képzések adatai, beiskolázási- kibocsátási adatok, oktatói-kutatói minőségmutatók, az egyes szakterületek minőségmutatói, EMIÉR adatok stb.) ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA

24 Tanévnyitó Módszertani Konferencia 24 A karok aktuális helyzete 2006/2007 tanévre vonatkoztatva ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA

25 Tanévnyitó Módszertani Konferencia 25 A karok aktuális helyzete 2005/2006 tanévre vonatkoztatva ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA

26 Tanévnyitó Módszertani Konferencia 26 Feladatok az önértékeléssel kapcsolatosan Az önértékelések kiegészítése, A 2007/2008 tanév kari (intézeti, tanszéki és a működő szaki) önértékelései megfelelő alátámasztás nélkül nem lehet elfogadni!! A karok ennek megfelelően saját hatáskörben tegyék meg a szükséges intézkedéseket A szakmai-tudományos önéletrajzok teljessé tétele ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA

27 Tanévnyitó Módszertani Konferencia 27 Mi az ami ránk vár ? További teendők I A Minőségirányítási Kézikönyv alapján a régi szabályozók szükséges módosításainak előkészítése és elfogadtatása. A Minőségirányítási Kézikönyv aktualizálása a bekövetkezett szervezeti és szabályozási változások miatt. Az új Minőségfejlesztési Program (2008-2010) elfogadása és érvényesítése, az éves módosítások bevezetése A minőségügyi szemlélet és a minőségügyi oktatás megerősítése minden szinten. (vezetői felelősségérzet, intézkedések, folyamatleírások) ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA

28 Tanévnyitó Módszertani Konferencia 28 Belső audit II. fázis A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Rektorának 49/ 2008. Határozatában foglaltak megvalósulásának átfogó vizsgálata. Az 1999/2000 – a 2004/2005 tanévig a rektori és a MAB jelentések összegyűjtése, a MAB elvárásokat figyelembe vevő rendezése, a lehetséges adatpótlások elvégzése A 2005/2006-os és a 2006/2007-es önértékelések kiegészítése, elfogadása. Az oktatók szakmai-tudományos önéletrajzának, - különös tekintettel az elmúlt 5 év adataira- elkészítése. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA

29 Tanévnyitó Módszertani Konferencia 29 Belső audit III. fázis Az Egyetem minőségbiztosítási rendszer működésének átfogó vizsgálata Az eljárásban végrehajtott belső auditok célja képet alkotni az Egyetem minőségbiztosítási rendszerének szabályozás szerinti működéséről. Az Egyetemi Minőségbiztosítási Iroda kidolgozza minden ütem részletes munkatervét ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA

30 Tanévnyitó Módszertani Konferencia 30 Mi az ami ránk vár ? További teendők II A minőségügyet illetően a szervezeti-, működési-, hatásköri rend racionalizálása, az EMBI szervezeti megerősítése, működési feltételek kialakítása Az EMIÉR bevezetésének folytatása, az EvaSys rendszer vizsgálata, indokolt esetben beszerzése. Új belső auditorok felkészítése, a megkezdett belső audit folytatása (az önértékelések és a MIR belső audit vizsgálata). Az egyetemen az éves minőségügyi konferencia és a rektori minőségügyi feladatszabó intézkedés bevezetése Felkészülés az akkreditációra a minőségügyi rendszer működtetését, folyamatos fejlesztését és transzparenciáját illetően. Minőségbiztosítási adatbázis létrehozása ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA

31 Tanévnyitó Módszertani Konferencia 31 Mi az ami ránk vár ? További teendők III Ma az egyetem minőségbiztosítási helyzete még elég kedvezőtlen, lényegi és gyors változtatások nélkül veszélyeztetheti az eredményes akkreditációt. Miután magam is tanítottam és kutattam néhány évet, tudom, hogy mindig lehet jobban és másképpen tanítani, többet és korszerűbbet átadni. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA

32 Tanévnyitó Módszertani Konferencia 32 Köszönöm megtisztelő figyelmüket Elérhetőségek: Prof. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár Tel: 29-169 e-mail: turcsanyi.karoly@zmne.hu ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA


Letölteni ppt "Tanévnyitó Módszertani Konferencia 1 Minőségbiztosításunk helyzete ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA Prof. Dr. Turcsányi Károly."

Hasonló előadás


Google Hirdetések