Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Minőségbiztosításunk helyzete

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Minőségbiztosításunk helyzete"— Előadás másolata:

1 Minőségbiztosításunk helyzete
ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA Minőségbiztosításunk helyzete és teendőink az akkreditációig Prof. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár Tanévnyitó Módszertani Konferencia

2 Minőségbiztosításunk helyzete és teendőink az akkreditációig
ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA Minőségbiztosításunk helyzete és teendőink az akkreditációig 1. Minőségbiztosítás helyzetértékelése 2. Kari önértékelések helyzete 3. Mi az ami ránk vár? További teendők Tanévnyitó Módszertani Konferencia

3 Intézményakkreditációs útmutató
ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA Intézményakkreditációs útmutató Az intézményi önértékelésben és a külső értékelésben az európai miniszterek által 2005-ben elfogadott bergeni dokumentum szakmailag is érvényesnek tekinthető kiindulópont. Az intézmény alapvető és a minőségére vonatkozó, rendszeresen karbantartott adatainak nyilvános bemutatása (intézményi honlapon) Az intézmény sajátosságainak és saját működési célkitűzéseinek megfelelő, önálló elemzésre építő, a MAB által megadott kereteket tekintetbe vevő önértékelése MAGYAR FELSŐOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG Intézményakkreditációs Útmutató Átdolgozott kiadás 2008. július 15. Tanévnyitó Módszertani Konferencia

4 Intézményakkreditációs útmutató II.
ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA Intézményakkreditációs útmutató II. Az intézményakkreditációs folyamat az eddig alkalmazott modell szerves folytatásaként a következő alapelemekre épít: Az intézmény sajátosságainak és saját működési célkitűzéseinek megfelelő, önálló elemzésre építő, a MAB által megadott kereteket tekintetbe vevő önértékelése. Ebbe beletartozik az érdekelt felek (hallgatók, oktatók, kutatók, alkalmazottak, munkaerő-piaci és társadalmi szereplők) elégedettségének megállapítása és ennek alapján a minőségfejlesztési programok meghatározása. A sikeres önértékelés készítéséhez az intézmény jól működő minőségbiztosítási rendszere ad megfelelő hátteret. Helyszíni szakértői látogatás (peer-review). A rendelkezésre álló dokumentumok, információk és helyszíni látogatás alapján készült, az Akkreditációs döntést és minőségjavítási tanácsokat is tartalmazó, nyilvános értékelő jelentés (a MAB honlapján közzétéve). A minőség javítására szolgáló intézkedések követése, a közbülső, illetve felülvizsgálati eljárások lefolytatása. Tanévnyitó Módszertani Konferencia

5 Minőségbiztosítási rendszer szükségessége
ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA Minőségbiztosítási rendszer szükségessége Intézmény minőségbiztosítási rendszer megléte és annak működtetése nélkül nem akkreditálható Nincs előírva milyen elv alapján épüljön fel, de legyen és működtessék. Modellek: ISO 9004:2000 szabvány modellje Teljeskörű minőségmenedzsment (Total Quality Management, TQM) Minőség Díj modellek Tanévnyitó Módszertani Konferencia

6 Az Intézmény minőségirányítási rendszer kiépítésének célja
ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA Az Intézmény minőségirányítási rendszer kiépítésének célja az egyetem "vevői" (hallgatói, leendő alkalmazók, társadalom, stb.) igényeinek mind teljesebb kielégítése, az elégedettség fokozása, oktatási színvonal növelése, alap és alkalmazott kutatások eredményes végzése, hatékony működés támogatása Tanévnyitó Módszertani Konferencia

7 MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA
ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA Mikor beszélhetünk minőségbiztosítási rendszerről egy intézményen belül I. Akkor ha a rendszer működése során megtaláljuk: a.) a működési feladatok meghatározásánál: - az intézményszintű küldetés és stratégiai célokat - a célok eléréséhez szükséges stratégiai terveket a megvalósításához szükséges feltételek meghatározásával. - a stratégiai tervek megvalósításához tartozó cselekvési programokat, valamint - megjelenik a fentiek teljesülésének ellenőrzése, időbeni követése.. Tanévnyitó Módszertani Konferencia

8 MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA
ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA Mikor beszélhetünk minőségbiztosítási rendszerről egy intézményen belül II. Akkor ha : b.) a „napi” működésre vonatkozó szabályozás területén: - a működés meghatározó területeire vonatkozó szabályozást,(folyamatleírások) - a működés elégséges szintű dokumentáltságát, - a működés rendszeres értékelését, valamint, - az értékelés eredményétől függő beavatkozásokat. Tanévnyitó Módszertani Konferencia

9 MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA
ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA Mikor beszélhetünk minőségbiztosítási rendszerről egy intézményen belül III. Akkor ha : c.) „minőségi működést felügyelő” minőségbiztosítási szervezetet, létezik és működik - a Szenátus alá rendelt „intézményi minőségbiztosítási és értékelési” bizottság, - a kari/intézeti szervezetségben a kari tanács alá rendelt „kari minőségbiztosítási és értékelési” bizottság, Operatív és adminisztratív feladatokat ellátó: - Minőségbiztosítási Iroda/osztály/Igazgatóság, - kari/intézeti szinten minőségügyi felelős. Tanévnyitó Módszertani Konferencia

10 MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA
ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA Mikor beszélhetünk minőségbiztosítási rendszerről egy intézményen belül IV. Akkor ha: d.) megtaláljuk a működés eredményt megtestesítő, vagy a változását mutató paramétereket: - intézményi mutatók - kari szintű mutatók - szak szintű mutatók (diploma piaci értéke; „vevők” elégedettsége; tudományos eredmények; kibocsátott diploma és minősítése; jelentkezők száma; lemorzsolódás; stb.). Tanévnyitó Módszertani Konferencia

11 MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA
ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA Mi a helyzet nálunk? Egyetemünk rendelkezik az Ftv. elvárásainak megfelelő minőségbiztosítási rendszerrel. Ez a rendszer ma lényegében az ISO 9001:2001 alapján építkezik és az oktatásra, mint fő folyamatra épült ki Tanévnyitó Módszertani Konferencia

12 Minőségbiztosítás területén végrehajtott feladatok I.
ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA Minőségbiztosítás területén végrehajtott feladatok I. Az egyetem minőségügyi tevékenységére októberében készült két évre szóló Minőségfejlesztési Program Projekt keretében közepére elkészült az egyetem Minőségirányítási Kézikönyve, a kézikönyv alkalmazásba vétele formailag megtörtént. Az egyetem és a karok minőségügyi bizottságainak ujjá választása megtörtént, A MBI szervezésében konkrét fejlesztések történtek a belső auditorok felkészítésében, 15 fő kiképzése megtörtént Tanévnyitó Módszertani Konferencia

13 Minőségbiztosítás területén végrehajtott feladatok II.
ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA Minőségbiztosítás területén végrehajtott feladatok II. A MBI működési rendjének megváltoztatása, A „T” meghajtó minőségügyi rész kezelésének módosítása, az arra felkerülő anyagok rendszerezése és bővítése Minőség biztosítási iroda erősítése (+1 fő foglalkozatása megbízási szerződéssel) Karokon 1-1 fő minőségügyi munkatárs foglalkoztatása megbízási szerződéssel a minőségügyi adminisztrációban Tanévnyitó Módszertani Konferencia

14 Minőségbiztosítás területén végrehajtott feladatok III.
ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA Minőségbiztosítás területén végrehajtott feladatok III. Éves belső audit program megtervezése Belső audit I. fázis végrehajtása A hallgatói megelégedettség mérés bevezetése, A nem oktató szervezetek első önértékelésének elvégzése A minőségügyi adatbázis kialakításának megkezdése. Tanévnyitó Módszertani Konferencia

15 Intézményi Belső audit program 2007/08 tanév:
ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA Intézményi Belső audit program 2007/08 tanév: I, fázis: Az egyetemi SZMSZ-ben nevesített – egyetemi szintű – bizottságok vizsgálata II, fázis A ZMNE Rektorának 49/2008. Határozatában foglaltak megvalósulásának átfogó vizsgálata III fázis Az Egyetem minőségbiztosítási rendszer működésének átfogó vizsgálata Tanévnyitó Módszertani Konferencia

16 Belső audit I. fázis végrehajtása
ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA Belső audit I. fázis végrehajtása Az auditorok a kapott feladatot színvonalasan elvégezték Személyes megbeszélés útján nyert információk segítségével győződtek meg a működés megfelelőségéről a bizottságok vezetői magas fokú együttműködési készségről tettek tanúbizonyságot. 1. A Szenátus/Bizottság/Tanács külső és belső dokumentumainak áttekintése Ssz. Kérdés, követelmény A felülvizsgálat (helyszíni) megállapításai Milyen külső dokumentumok szabályozzák a Szenátus/Bizottság/Tanács működését? (törvények; rendeletek; szabványok stb.) Rendelkezik-e érvényes példánnyal? (jóváhagyott; elfogadott; legfrissebb kiadás stb.) Milyen belső dokumentumok szabályozzák a Szenátus/Bizottság/Tanács működését? Rendelkezik-e érvényes példánnyal? Tanévnyitó Módszertani Konferencia

17 Belső audit I. fázis lezárása I.
ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA Belső audit I. fázis lezárása I. Összességében a begyűjtött objektív adatok alapján megállapítható, hogy a bizottságok a jogszabályok és a vonatkozó belső szabályzó dokumentumok előírásai alapján, szabályozottan működnek Ssz Auditált szakterület Kijelölt auditor Végrehajtás Audit jegyzőkönyv száma A szakterület vezetője Audit jelentés száma 1. Szenátus Ruppert József alezredes Végrehajtva Eredményes MBI /7 Prof. dr. Szabó János nyá. dandártábornok MBI /8 2. Egyetemi Habilitációs Bizottság Prof.dr. Harai Dénes nyá. ezredes. MBI /9 Prof. dr. Turcsányi Károly nyá. mk. ezredes MBI /10 17. Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács Vogel Dávid főelőadó MBI /39 dr. Kiss Zoltán alezredes MBI /40 Tanévnyitó Módszertani Konferencia

18 Belső audit I. fázis lezárása II.
ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA Belső audit I. fázis lezárása II. Tanévnyitó Módszertani Konferencia

19 A hallgatói megelégedettség mérés bevezetése I.
ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA A hallgatói megelégedettség mérés bevezetése I. A ZMNE Rektorának 147 / határozata az egyetem működésével kapcsolatos hallgatói véleményezés végrehajtásáról Hallgatói véleményezés kérdőív az intézményre vonatkozóan, Hallgatói véleményezés kérdőív az informatikai ellátottságról, Hallgatói véleményezés kérdőív a tanulmányi ügyek intézéséről Tanévnyitó Módszertani Konferencia

20 A hallgatói megelégedettség mérés bevezetése II.
ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA A hallgatói megelégedettség mérés bevezetése II. Kiértékelési módszer kiválasztásának előkészítése Kézi kiértékeléshez értékelő lapok kidolgozása Bemutató előadások megszervezése, NEPTUN és EvaSys bemutatása A hallgatók által kitöltött kérdőívek feldolgoztatása az EvaSys-el A kiértékelést támogató informatikai módszerek - EvaSys rendszer felhasználási lehetősége -Egyetemi informatikai rendszer általi feldolgozás a NEPTUN rendszer felhasználásával A kiértékelés lehetséges módszerei Teljes kézi feldolgozás, Egyetemi informatikai rendszer általi feldolgozás EvaSys rendszer felhasználásával végrehajtott gépi feldolgozás Tanévnyitó Módszertani Konferencia

21 A hallgatói megelégedettség mérés eredménye
ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA A hallgatói megelégedettség mérés eredménye Tanévnyitó Módszertani Konferencia

22 A hallgatói megelégedettség mérés eredménye
ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA A hallgatói megelégedettség mérés eredménye Tanévnyitó Módszertani Konferencia

23 MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA
ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA Mi az ami nem teljesült? Az egyetem a MAB ajánlása szerinti éves önértékelést első alkalommal a 2005/2006-os tanévre tervezett be, amely még ma sem teljesen kész 2007. novemberig el kellett volna készülnie a 2006/2007 tanévi önértékelésnek amely még ma sem teljesen kész A kari önértékelések hiányában az egyetem visszamondta pályázati szándékát a Felsőoktatási Minőségi Díjra Intézményünkben számos, a minőségügyet erősítő tevékenység eredményesen megtörténik, de elmarad azok „becsatornázása” az egyetem minőségügyi eredményeinek elszámolásába. (doktori képzések adatai, beiskolázási-kibocsátási adatok, oktatói-kutatói minőségmutatók, az egyes szakterületek minőségmutatói, EMIÉR adatok stb.) Tanévnyitó Módszertani Konferencia

24 A karok aktuális helyzete 2006/2007 tanévre vonatkoztatva
ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA A karok aktuális helyzete 2006/2007 tanévre vonatkoztatva Tanévnyitó Módszertani Konferencia

25 A karok aktuális helyzete 2005/2006 tanévre vonatkoztatva
ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA A karok aktuális helyzete 2005/2006 tanévre vonatkoztatva Tanévnyitó Módszertani Konferencia

26 Feladatok az önértékeléssel kapcsolatosan
ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA Feladatok az önértékeléssel kapcsolatosan Az önértékelések kiegészítése, A 2007/2008 tanév kari (intézeti, tanszéki és a működő szaki) önértékelései megfelelő alátámasztás nélkül nem lehet elfogadni!! A karok ennek megfelelően saját hatáskörben tegyék meg a szükséges intézkedéseket A szakmai-tudományos önéletrajzok teljessé tétele Tanévnyitó Módszertani Konferencia

27 Mi az ami ránk vár ? További teendők I
ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA Mi az ami ránk vár ? További teendők I A Minőségirányítási Kézikönyv alapján a régi szabályozók szükséges módosításainak előkészítése és elfogadtatása. A Minőségirányítási Kézikönyv aktualizálása a bekövetkezett szervezeti és szabályozási változások miatt. Az új Minőségfejlesztési Program ( ) elfogadása és érvényesítése, az éves módosítások bevezetése A minőségügyi szemlélet és a minőségügyi oktatás megerősítése minden szinten. (vezetői felelősségérzet, intézkedések, folyamatleírások) Tanévnyitó Módszertani Konferencia

28 MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA
ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA Belső audit II. fázis A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Rektorának 49/ Határozatában foglaltak megvalósulásának átfogó vizsgálata. Az 1999/2000 – a 2004/2005 tanévig a rektori és a MAB jelentések összegyűjtése, a MAB elvárásokat figyelembe vevő rendezése, a lehetséges adatpótlások elvégzése A 2005/2006-os és a 2006/2007-es önértékelések kiegészítése, elfogadása. Az oktatók szakmai-tudományos önéletrajzának, - különös tekintettel az elmúlt 5 év adataira- elkészítése. Tanévnyitó Módszertani Konferencia

29 MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA
ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA Belső audit III. fázis Az Egyetem minőségbiztosítási rendszer működésének átfogó vizsgálata Az eljárásban végrehajtott belső auditok célja képet alkotni az Egyetem minőségbiztosítási rendszerének szabályozás szerinti működéséről. Az Egyetemi Minőségbiztosítási Iroda kidolgozza minden ütem részletes munkatervét Tanévnyitó Módszertani Konferencia

30 Mi az ami ránk vár ? További teendők II
ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA Mi az ami ránk vár ? További teendők II A minőségügyet illetően a szervezeti-, működési-, hatásköri rend racionalizálása, az EMBI szervezeti megerősítése, működési feltételek kialakítása Az EMIÉR bevezetésének folytatása, az EvaSys rendszer vizsgálata, indokolt esetben beszerzése. Új belső auditorok felkészítése, a megkezdett belső audit folytatása (az önértékelések és a MIR belső audit vizsgálata). Az egyetemen az éves minőségügyi konferencia és a rektori minőségügyi feladatszabó intézkedés bevezetése Felkészülés az akkreditációra a minőségügyi rendszer működtetését, folyamatos fejlesztését és transzparenciáját illetően. Minőségbiztosítási adatbázis létrehozása Tanévnyitó Módszertani Konferencia

31 Mi az ami ránk vár ? További teendők III
ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA Mi az ami ránk vár ? További teendők III Ma az egyetem minőségbiztosítási helyzete még elég kedvezőtlen, lényegi és gyors változtatások nélkül veszélyeztetheti az eredményes akkreditációt. Miután magam is tanítottam és kutattam néhány évet, tudom, hogy mindig lehet jobban és másképpen tanítani, többet és korszerűbbet átadni. Tanévnyitó Módszertani Konferencia

32 Köszönöm megtisztelő figyelmüket
ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IRODA Köszönöm megtisztelő figyelmüket Elérhetőségek: Prof. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár Tel: Tanévnyitó Módszertani Konferencia


Letölteni ppt "Minőségbiztosításunk helyzete"

Hasonló előadás


Google Hirdetések