Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat NFSZ -. Kormányhivatal felépítése KORMÁNYHIVATAL Szakigazgatási szerv Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Törzshivatal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat NFSZ -. Kormányhivatal felépítése KORMÁNYHIVATAL Szakigazgatási szerv Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Törzshivatal."— Előadás másolata:

1 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat NFSZ -

2 Kormányhivatal felépítése KORMÁNYHIVATAL Szakigazgatási szerv Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Törzshivatal

3 Kormányhivatal vezetése KORMÁNYMEGBÍZOTT Politikus - megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnésével megszűnik Főigazgató A szakmai tevékenység folyamatosságát biztosítja. Főigazgató-helyettes

4 Szervezeti integrációban részt vevő területi államigazgatási szervek 16 db  Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság  Építésügyi Hivatal Építésügyi Hivatal Építésügyi Hivatal  Erdészeti Igazgatóság Erdészeti Igazgatóság Erdészeti Igazgatóság  Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Fogyasztóvédelmi Felügyelőség  Földhivatal Földhivatal  Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság  Igazságügyi Szolgálat Igazságügyi Szolgálat Igazságügyi Szolgálat  Közlekedési Felügyelőség Közlekedési Felügyelőség Közlekedési Felügyelőség  Munkaügyi Felügyelőség Munkaügyi Felügyelőség Munkaügyi Felügyelőség  Munkaügyi Központ Munkaügyi Központ Munkaügyi Központ  Munkavédelmi Felügyelőség Munkavédelmi Felügyelőség Munkavédelmi Felügyelőség  Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv  Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság  Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság  Szociális és Gyámhivatal Szociális és Gyámhivatal Szociális és Gyámhivatal

5 Kormányhivatal feladatai  Hatósági tevékenység  Döntés-előkészítő és javaslattevő szervként működik a Kormány feladatainak ellátása során  A szakigazgatási szerveket érintő funkcionális feladatok ellátása  A helyi és kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése  A kormányzás területi feladataiban való részvétel – koordináció, ellenőrzés, beszámolás  Egyéb feladatok – képzés, informatika

6 Szervezeti felépítése  Nemzetgazdasági Minisztérium  Nemzeti Munkaügyi Hivatal  Munkaügyi Központok - Központi egységek Kirendeltségek

7 A munkaügyi központok tevékenységének néhány alapelve   Partnerség elve   Esélyegyenlőség elve   Diszkrimináció tilalmának elve   Bizalom, kölcsönös kapcsolatépítés   Szubszidiaritáselve (döntések levitele a végrehajtói szintekre)

8 Munkaerő-piaci fogalmak Elsődleges munkaerő-piac / állami önkormányzati cégek, versenyszféra/ Másodlagos munkaerő-piac / állami támogatással működik/ Passzív ellátási forma / álláskeresési járadék/ Aktív támogatási rendszer / munkaadói támogatások/ Harmadik szektor „Szociális gazdaság” Harmadik szektor „Szociális gazdaság” Foglalkoztatási ráta

9 Munkanélküliségi ráta: a munkanélkülieknek a gazdaságilag aktív népességen belüli aránya   Tartósan munkanélküliek aránya: a tartósan (12 hónapja vagy régebben) munka nélkül lévők összes munkanélkülieken belüli aránya   Gazdasági aktivitási arány: a foglalkoztatottak és a munkanélküliek együttes számának népességen belüli aránya.   Foglalkoztatási arány: a foglalkoztatottaknak a népességen belüli aránya.

10 A munkaügyi központok működésének néhány súlyponti eleme   Humánerőforrás fejlesztés   Foglalkoztathatóság javítása   Alkalmazkodóképesség fejlesztése   Komplex programok   Hatósági tevékenység   Támogatások és szolgáltatások

11 Központi Egység és Kirendeltségek 1.Közvetítői csoport 2.Ellátó csoport 3.Aktív eszköz csoport 4.Szolgáltató csoport - -FIT / EUROFIT - Álláskereső Klub - Rehabilitációs Információs Centrum - Pszichológus - EURES

12 Szervezeti feladatok  Elhelyezkedés elősegítése  Üres álláshelyek betöltése  Támogatási lehetőségekről információ  Képzésekről tájékoztatás  Személyiségfejlesztés

13 Közvetítő csoport  - Első jelentkezés- Regisztráció  - Együttműködési megállapodás  - Jelentkezési kötelezettség  - Képzési jelentkezés

14 Hatósági Ellátó csoport  - Álláskeresési járadék /360 nap után 3 hónap/  - Kifizetések, utalások  - Visszakövetelések  - Tb ellátás, Adófizetés,

15 Aktív eszköz csoport  - Vállalkozói támogatások  Munkahelymegőrzés támogatása  Munkahelyteremtés támogatása  Bérkompenzáció támogatása  Foglalkozásbővítő bértámogatás  Munkatapasztalat szerzés támogatás  Közfoglalkoztatás támogatása  Start kártya  Önfoglalkoztatási támogatás  Vállalkozóvá válási támogatás  Képzési támogatás A TÁMOP és programokról

16 Foglalkozási és Információs Tanácsadó Iroda  Önálló ismeretszerzési lehetőség  Számítástechnikai eszközök ingyenes igénybevétele  Telefonvonal ingyenes használata  Pályaismeret bővítését célzó szakmaismertető mappák, filmek  Tájékozódás képzésekről, állásajánlatokról  Az Európai Unió tagországainak oktatási rendszeréről, képzéseiről

17 Ügyfélkör  Álláskereső ügyfelek  Általános, középiskolai Tanulók  Nyugdíjasok  Gyesen, Gyeden lévők  Vállalkozók  Munkaadók  Képzők

18 Kapcsolati rendszer  Városi és vidéki Önkormányzatok  A térség jelentős létszámú munkavállalót foglalkoztató nagyobb cég  Képzőintézmények  Iskolák, Pályaválasztási felelősök  Egyéb Közigazgatási Szervek  Alapítványok  Egyesületek  Magán-munkaerő közvetítő cégek

19 Munkaerő-piac sajátosságai  Alanya: az EMBER  Munkavállaló célja: érdekeinek az érvényesítése  Munkaadó célja: olcsó munkaerő megszerzése  Ellentétes érdekek, konfliktus megoldás, érdekegyeztetés

20 -Alacsony foglalkoztatási szint MUNKAERŐHIÁNY MUNKAERŐHIÁNY - Magas inaktivitás - Alacsony iskolázottság - Stratégia hiánya - Mobilitás hiánya - A tőke keletre megy - Hátrányos helyzetű csoportok A magyar munkaerőpiac sajátosságai

21 Hátrányos helyzetű csoportok   Alacsony iskolai végzettségűek, elavult szakképesítéssel rendelkezők   Tartós munkanélküliek / legalább 1 éve regisztrált/   Családon belüli többszörös munkanélküliség   Pályakezdők   GYES,GYED, GYET-ről visszatérők   Gyermeküket egyedül nevelők   Romák   A 45 év feletti nők, 50 feletti férfiak   Megváltozott munkaképességűek, fogyatékosok   Hátrányos helyzetű települések   Szociálisan hátrányosak ( hajléktalanok)   Előzetes letartóztatásban volt, elzárt, szabadságvesztés követően

22 Atipitkus foglalkoztatási formák  Érdekesség! Az emberiséget már ősidők óta foglalkoztatja az a kérdés, miként lehet egy-egy munkafolyamatot rövidebb idő alatt, logikusabban, hatékonyabban elvégezni. A munkaszervezés elméletek legismertebb újkori személyiségei Frederick Winslow Taylor és Henry Gannt.  Érdekesség! Az emberiséget már ősidők óta foglalkoztatja az a kérdés, miként lehet egy-egy munkafolyamatot rövidebb idő alatt, logikusabban, hatékonyabban elvégezni. A munkaszervezés elméletek legismertebb újkori személyiségei Frederick Winslow Taylor és Henry Gannt.

23 Atipikus foglalkoztatási formák  -Munkaerő kölcsönzés  Tranzit foglalkoztatás  Részmunkaidő, töredék munkaidő (munkaidő bankok)  Rögzített határidejű szerződéssel történő foglalkoztatás (határozott időtartamú szerződéssel történő foglalkoztatás)  Projekt időre történő foglalkoztatás  Diákmunka  Munkaidő megosztás  Munkakör-megosztás  Alkalmi munkavégzés  Bedolgozás  Közfoglalkoztatás  Szociális szövetkezetek

24 Közfoglalkoztatás  Az álláskeresési járadék 270 napról 90 napra csökken, s ha ez idő alatt a munkát keresőknek nem sikerül munkát találni, akkor a közfoglalkoztatás keretében kell munkát és munkabért biztosítani az érintetteknek.  A közmunkát az állattenyésztésben, mezőgazdaságban, a természeti csapások elhárításánál, a vízgazdálkodásban is el lehetne végezni.  A közfoglalkoztatás nem cél, hanem eszköz a munkába való visszavezetésre

25  Önkormányzat által szervezett rövid időtartamú közfoglalkoztatás Napi 4 órás foglalkoztatás, 2-4 hónapos időtartamban  Önkormányzat által szervezett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Napi 6-8 órás foglalkoztatás, 2-12 hónapos időtartamban  Országos közfoglalkoztatási programok A foglalkoztatás legfeljebb 12 hónap időtartamban és teljes munkaidőben történhet

26 Közfoglalkoztatási bérezés  Teljes munkaidejű foglalkoztatás esetén a közfoglalkoztatási bér összege Ft, a közfoglalkoztatási garantált bér összege Ft  Minimálbér összege: Ft  Garantált bérminimum: Ft

27 Álláskeresők létszámának alakulása 2012 év ig  Országos létszám: Fő  Ellátatlan: Fő  Pályakezdők létszáma országosan: Fő Fő

28 Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Egri Kirendeltség és Szolgáltató Központ Január MegnevezésJanuár Eltérés az előző hó adataitól Eltérés az előző év hasonló időszakától fő% % Nyilvántartott álláskeresők (fő) , ,5 Férfi (fő) , ,5 Nő (fő) , ,3 Pályakezdők száma (fő) ,5-5-0,8 Álláskeresési járadékos (fő) , ,4 Álláskeresési segélyes (fő) , ,2 Munkanélküli ellátottak összesen (fő) , ,3 Foglalkoztatás helyettesítő támogatás / RSZS (fő) ,4-62-2,5 Nem ellátott (fő) , ,5 Munkanélküliségi ráta (%)14,2-+1,1-- Bejelentett álláshelyek száma (db)* ,5-10-2,3 Sikeres közvetítések száma (fő) ,0-4-3,2

29 Humánerőforrás menedzser  Nagyobb vállalatok osztályain  Feladata: –Munkaerővel kapcsolatos teendők –Felvétel, toborzás, kiválasztás, képzés, elbocsátás, létszámleépítés –Szükséges képzések, tréningek, tervezi a humán stratégiát, ösztönzési rendszerét, létszámot, vizsgálja a munkaerő-piacot

30 Elhelyezkedési területek  Munkaerő közvetítő cégek  Fejvadászcégek  Regionális Munkaügyi Központok  10 fő feletti létszámot foglalkoztató cégeknél

31 Főbb feladatai  Személyügyi feladatok ellátása  Munkaköri leírások készítése  Szakember szükséglet feltérképezése  Munkajog ismerete  Szervezői tevékenység

32 Szükséges kompetenciák  Jó írásbeli és szóbeli kommunikáció  Empátia  Kiváló emberismeret  Konfliktuskezelő képesség  Jó szervező  Kreatív, innovatív  Együttműködő  Változásmenedzsmentben való jártasság

33  Álláshirdetéseket figyelni  A cégen alkalmazottaitól érdeklődni  Munkaügyi Központtal kapcsolatban állni  Állásbörzéken megjelenni  Kamarák, Iskolák, Karrier Irodák,más cégek HR alkalmazottai

34 Közgazdász irányok  HR  Pénzügy(befektetési tanácsadó,biztosítás)  Számvitel(mérlegképes könyvelő, controller)  Marketing(kapcsolati tőke)  Kereskedelem  Logisztika  Idegenforgalom  Gazdasági diploma (SAP, vállalatirányítási rendszer)

35  Piaci, fogyasztói elemzés  Piaci tervezés  Termék és szolg. fejlesztés  Online marketing  Kereskedelmi logisztika  Fogyasztóvédelem, termékek ismerete  Idegenforgalom  Utazási irodák  Szállodák, külföld, belföld  Rendezvényszervezés  EU turizmus politikája  Önkormányzati Idegenforgalmi Irodák

36  Egészségturizmus  Vízi turizmus  Szállodai specializáció  Önálló turisztika  Ökoturizmus  Közszolgálati közgazdász  Helyi, Országos, Nemzetközi közigazgatás  Katonaság, Rendőrség, Kamarák, Kórházak, Szociális intézmények, Önkormányzatok,

37 Új Széchenyi terv  Gyógyító Magyarország – Egészségipar  Megújuló Magyarország – Zöld gazdaságfejlesztés  Otthonteremtés – Lakásprogram  Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztés  Tudomány – Innováció – Növekedés  Foglalkoztatás  Közlekedés – Tranzitgazdaság

38 Divatos „menő” munkakörök  Pályázatíró  Fejlesztési tanácsadó  Mediátor  Coach Használható önismereti kérdőívek: eletpalya.munka.hu eletpalya.munka.hu

39 Pénz jön a házhoz Pénz jön a házhoz


Letölteni ppt "Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat NFSZ -. Kormányhivatal felépítése KORMÁNYHIVATAL Szakigazgatási szerv Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Törzshivatal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések