Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat NFSZ -. Kormányhivatal felépítése KORMÁNYHIVATAL Szakigazgatási szerv Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Törzshivatal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat NFSZ -. Kormányhivatal felépítése KORMÁNYHIVATAL Szakigazgatási szerv Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Törzshivatal."— Előadás másolata:

1 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat NFSZ -

2 Kormányhivatal felépítése KORMÁNYHIVATAL Szakigazgatási szerv Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Törzshivatal

3 Kormányhivatal vezetése KORMÁNYMEGBÍZOTT Politikus - megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnésével megszűnik Főigazgató A szakmai tevékenység folyamatosságát biztosítja. Főigazgató-helyettes

4 Szervezeti integrációban részt vevő területi államigazgatási szervek 16 db  Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság  Építésügyi Hivatal Építésügyi Hivatal Építésügyi Hivatal  Erdészeti Igazgatóság Erdészeti Igazgatóság Erdészeti Igazgatóság  Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Fogyasztóvédelmi Felügyelőség  Földhivatal Földhivatal  Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság  Igazságügyi Szolgálat Igazságügyi Szolgálat Igazságügyi Szolgálat  Közlekedési Felügyelőség Közlekedési Felügyelőség Közlekedési Felügyelőség  Munkaügyi Felügyelőség Munkaügyi Felügyelőség Munkaügyi Felügyelőség  Munkaügyi Központ Munkaügyi Központ Munkaügyi Központ  Munkavédelmi Felügyelőség Munkavédelmi Felügyelőség Munkavédelmi Felügyelőség  Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv  Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság  Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság  Szociális és Gyámhivatal Szociális és Gyámhivatal Szociális és Gyámhivatal

5 Kormányhivatal feladatai  Hatósági tevékenység  Döntés-előkészítő és javaslattevő szervként működik a Kormány feladatainak ellátása során  A szakigazgatási szerveket érintő funkcionális feladatok ellátása  A helyi és kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése  A kormányzás területi feladataiban való részvétel – koordináció, ellenőrzés, beszámolás  Egyéb feladatok – képzés, informatika

6 Szervezeti felépítése  Nemzetgazdasági Minisztérium  Nemzeti Munkaügyi Hivatal  Munkaügyi Központok - Központi egységek Kirendeltségek

7 A munkaügyi központok tevékenységének néhány alapelve   Partnerség elve   Esélyegyenlőség elve   Diszkrimináció tilalmának elve   Bizalom, kölcsönös kapcsolatépítés   Szubszidiaritáselve (döntések levitele a végrehajtói szintekre)

8 Munkaerő-piaci fogalmak Elsődleges munkaerő-piac / állami önkormányzati cégek, versenyszféra/ Másodlagos munkaerő-piac / állami támogatással működik/ Passzív ellátási forma / álláskeresési járadék/ Aktív támogatási rendszer / munkaadói támogatások/ Harmadik szektor „Szociális gazdaság” Harmadik szektor „Szociális gazdaság” Foglalkoztatási ráta

9 Munkanélküliségi ráta: a munkanélkülieknek a gazdaságilag aktív népességen belüli aránya   Tartósan munkanélküliek aránya: a tartósan (12 hónapja vagy régebben) munka nélkül lévők összes munkanélkülieken belüli aránya   Gazdasági aktivitási arány: a foglalkoztatottak és a munkanélküliek együttes számának népességen belüli aránya.   Foglalkoztatási arány: a foglalkoztatottaknak a népességen belüli aránya.

10 A munkaügyi központok működésének néhány súlyponti eleme   Humánerőforrás fejlesztés   Foglalkoztathatóság javítása   Alkalmazkodóképesség fejlesztése   Komplex programok   Hatósági tevékenység   Támogatások és szolgáltatások

11 Központi Egység és Kirendeltségek 1.Közvetítői csoport 2.Ellátó csoport 3.Aktív eszköz csoport 4.Szolgáltató csoport - -FIT / EUROFIT - Álláskereső Klub - Rehabilitációs Információs Centrum - Pszichológus - EURES

12 Szervezeti feladatok  Elhelyezkedés elősegítése  Üres álláshelyek betöltése  Támogatási lehetőségekről információ  Képzésekről tájékoztatás  Személyiségfejlesztés

13 Közvetítő csoport  - Első jelentkezés- Regisztráció  - Együttműködési megállapodás  - Jelentkezési kötelezettség  - Képzési jelentkezés

14 Hatósági Ellátó csoport  - Álláskeresési járadék /360 nap után 3 hónap/  - Kifizetések, utalások  - Visszakövetelések  - Tb ellátás, Adófizetés,

15 Aktív eszköz csoport  - Vállalkozói támogatások  Munkahelymegőrzés támogatása  Munkahelyteremtés támogatása  Bérkompenzáció támogatása  Foglalkozásbővítő bértámogatás  Munkatapasztalat szerzés támogatás  Közfoglalkoztatás támogatása  Start kártya  Önfoglalkoztatási támogatás  Vállalkozóvá válási támogatás  Képzési támogatás A TÁMOP 1.1.1. és 1.1.2. programokról

16 Foglalkozási és Információs Tanácsadó Iroda  Önálló ismeretszerzési lehetőség  Számítástechnikai eszközök ingyenes igénybevétele  Telefonvonal ingyenes használata  Pályaismeret bővítését célzó szakmaismertető mappák, filmek  Tájékozódás képzésekről, állásajánlatokról  Az Európai Unió tagországainak oktatási rendszeréről, képzéseiről

17 Ügyfélkör  Álláskereső ügyfelek  Általános, középiskolai Tanulók  Nyugdíjasok  Gyesen, Gyeden lévők  Vállalkozók  Munkaadók  Képzők

18 Kapcsolati rendszer  Városi és vidéki Önkormányzatok  A térség jelentős létszámú munkavállalót foglalkoztató nagyobb cég  Képzőintézmények  Iskolák, Pályaválasztási felelősök  Egyéb Közigazgatási Szervek  Alapítványok  Egyesületek  Magán-munkaerő közvetítő cégek

19 Munkaerő-piac sajátosságai  Alanya: az EMBER  Munkavállaló célja: érdekeinek az érvényesítése  Munkaadó célja: olcsó munkaerő megszerzése  Ellentétes érdekek, konfliktus megoldás, érdekegyeztetés

20 -Alacsony foglalkoztatási szint MUNKAERŐHIÁNY MUNKAERŐHIÁNY - Magas inaktivitás - Alacsony iskolázottság - Stratégia hiánya - Mobilitás hiánya - A tőke keletre megy - Hátrányos helyzetű csoportok A magyar munkaerőpiac sajátosságai

21 Hátrányos helyzetű csoportok   Alacsony iskolai végzettségűek, elavult szakképesítéssel rendelkezők   Tartós munkanélküliek / legalább 1 éve regisztrált/   Családon belüli többszörös munkanélküliség   Pályakezdők   GYES,GYED, GYET-ről visszatérők   Gyermeküket egyedül nevelők   Romák   A 45 év feletti nők, 50 feletti férfiak   Megváltozott munkaképességűek, fogyatékosok   Hátrányos helyzetű települések   Szociálisan hátrányosak ( hajléktalanok)   Előzetes letartóztatásban volt, elzárt, szabadságvesztés követően

22 Atipitkus foglalkoztatási formák  Érdekesség! Az emberiséget már ősidők óta foglalkoztatja az a kérdés, miként lehet egy-egy munkafolyamatot rövidebb idő alatt, logikusabban, hatékonyabban elvégezni. A munkaszervezés elméletek legismertebb újkori személyiségei Frederick Winslow Taylor és Henry Gannt.  Érdekesség! Az emberiséget már ősidők óta foglalkoztatja az a kérdés, miként lehet egy-egy munkafolyamatot rövidebb idő alatt, logikusabban, hatékonyabban elvégezni. A munkaszervezés elméletek legismertebb újkori személyiségei Frederick Winslow Taylor és Henry Gannt.

23 Atipikus foglalkoztatási formák  -Munkaerő kölcsönzés  Tranzit foglalkoztatás  Részmunkaidő, töredék munkaidő (munkaidő bankok)  Rögzített határidejű szerződéssel történő foglalkoztatás (határozott időtartamú szerződéssel történő foglalkoztatás)  Projekt időre történő foglalkoztatás  Diákmunka  Munkaidő megosztás  Munkakör-megosztás  Alkalmi munkavégzés  Bedolgozás  Közfoglalkoztatás  Szociális szövetkezetek

24 Közfoglalkoztatás  Az álláskeresési járadék 270 napról 90 napra csökken, s ha ez idő alatt a munkát keresőknek nem sikerül munkát találni, akkor a közfoglalkoztatás keretében kell munkát és munkabért biztosítani az érintetteknek.  A közmunkát az állattenyésztésben, mezőgazdaságban, a természeti csapások elhárításánál, a vízgazdálkodásban is el lehetne végezni.  A közfoglalkoztatás nem cél, hanem eszköz a munkába való visszavezetésre

25  Önkormányzat által szervezett rövid időtartamú közfoglalkoztatás Napi 4 órás foglalkoztatás, 2-4 hónapos időtartamban  Önkormányzat által szervezett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Napi 6-8 órás foglalkoztatás, 2-12 hónapos időtartamban  Országos közfoglalkoztatási programok A foglalkoztatás legfeljebb 12 hónap időtartamban és teljes munkaidőben történhet

26 Közfoglalkoztatási bérezés  Teljes munkaidejű foglalkoztatás esetén a közfoglalkoztatási bér összege 71.800 Ft, a közfoglalkoztatási garantált bér összege 92. 000 Ft  Minimálbér összege: 93.000 Ft  Garantált bérminimum: 108.000 Ft

27 Álláskeresők létszámának alakulása 2012 év 01. 31.-ig  Országos létszám: 613 920 Fő  Ellátatlan: 276 803 Fő  Pályakezdők létszáma országosan: 56 443 Fő 56 443 Fő

28 Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Egri Kirendeltség és Szolgáltató Központ 2012. Január MegnevezésJanuár Eltérés az előző hó adataitól Eltérés az előző év hasonló időszakától fő% % Nyilvántartott álláskeresők (fő)6 625+474+7,7-857-11,5 Férfi (fő)3 508+320+10,0-501-12,5 Nő (fő)3 117+154-49,3-356-10,3 Pályakezdők száma (fő)607-3-0,5-5-0,8 Álláskeresési járadékos (fő)1 028+1+0,1-314-23,4 Álláskeresési segélyes (fő)76-11-12,6-895-92,2 Munkanélküli ellátottak összesen (fő)1 104-10-0,9-1 209-52,3 Foglalkoztatás helyettesítő támogatás / RSZS (fő)2 437+229+10,4-62-2,5 Nem ellátott (fő)3 084+255+9,0+414+15,5 Munkanélküliségi ráta (%)14,2-+1,1-- Bejelentett álláshelyek száma (db)*417-54-11,5-10-2,3 Sikeres közvetítések száma (fő)122-92-43,0-4-3,2

29 Humánerőforrás menedzser  Nagyobb vállalatok osztályain  Feladata: –Munkaerővel kapcsolatos teendők –Felvétel, toborzás, kiválasztás, képzés, elbocsátás, létszámleépítés –Szükséges képzések, tréningek, tervezi a humán stratégiát, ösztönzési rendszerét, létszámot, vizsgálja a munkaerő-piacot

30 Elhelyezkedési területek  Munkaerő közvetítő cégek  Fejvadászcégek  Regionális Munkaügyi Központok  10 fő feletti létszámot foglalkoztató cégeknél

31 Főbb feladatai  Személyügyi feladatok ellátása  Munkaköri leírások készítése  Szakember szükséglet feltérképezése  Munkajog ismerete  Szervezői tevékenység

32 Szükséges kompetenciák  Jó írásbeli és szóbeli kommunikáció  Empátia  Kiváló emberismeret  Konfliktuskezelő képesség  Jó szervező  Kreatív, innovatív  Együttműködő  Változásmenedzsmentben való jártasság

33  Álláshirdetéseket figyelni  A cégen alkalmazottaitól érdeklődni  Munkaügyi Központtal kapcsolatban állni  Állásbörzéken megjelenni  Kamarák, Iskolák, Karrier Irodák,más cégek HR alkalmazottai

34 Közgazdász irányok  HR  Pénzügy(befektetési tanácsadó,biztosítás)  Számvitel(mérlegképes könyvelő, controller)  Marketing(kapcsolati tőke)  Kereskedelem  Logisztika  Idegenforgalom  Gazdasági diploma (SAP, vállalatirányítási rendszer)

35  Piaci, fogyasztói elemzés  Piaci tervezés  Termék és szolg. fejlesztés  Online marketing  Kereskedelmi logisztika  Fogyasztóvédelem, termékek ismerete  Idegenforgalom  Utazási irodák  Szállodák, külföld, belföld  Rendezvényszervezés  EU turizmus politikája  Önkormányzati Idegenforgalmi Irodák

36  Egészségturizmus  Vízi turizmus  Szállodai specializáció  Önálló turisztika  Ökoturizmus  Közszolgálati közgazdász  Helyi, Országos, Nemzetközi közigazgatás  Katonaság, Rendőrség, Kamarák, Kórházak, Szociális intézmények, Önkormányzatok,

37 Új Széchenyi terv  Gyógyító Magyarország – Egészségipar  Megújuló Magyarország – Zöld gazdaságfejlesztés  Otthonteremtés – Lakásprogram  Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztés  Tudomány – Innováció – Növekedés  Foglalkoztatás  Közlekedés – Tranzitgazdaság

38 Divatos „menő” munkakörök  Pályázatíró  Fejlesztési tanácsadó  Mediátor  Coach Használható önismereti kérdőívek: eletpalya.munka.hu eletpalya.munka.hu

39 Pénz jön a házhoz Pénz jön a házhoz


Letölteni ppt "Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat NFSZ -. Kormányhivatal felépítése KORMÁNYHIVATAL Szakigazgatási szerv Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Törzshivatal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések