Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM"— Előadás másolata:

1 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM
Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén - Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határon átnyúló agglomerációjában (AGGLONET) Somorja, október 6. OKTATÁS ÉS EGÉSZSÉGÜGY Dr. Reisinger Adrienn Széchenyi István Egyetem

2 Oktatás

3 A probléma felvetése Külföldiek a magyar oktatásban: menedékjogot kérő, a szülők Magyarországon telepedtek le, itt dolgoznak, a gyermekük/gyermekeik Magyarországon tanul/nak a szülők Magyarországon telepedtek le, de külföldön dolgoznak, viszont a gyermekük/gyermekeik Magyarországon tanul/nak, a család nem Magyarországon él, de a szülők itt dolgoznak és a gyermekük/gyermekeik is itt tanulnak, a család nem Magyarországon él, a szülők nem hazánkban dolgoznak, viszont a gyermekük/gyermekeik itt tanulnak. Fő kérdés: ingyenes-e a külföldi diákok oktatása?

4 Közoktatás

5 Törvényi szabályozás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (többször módosított) 110. § Tanköteles a diák 110.§ (1), ha „a) menedékjogot kérő, menekült, menedékes, b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja, c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve a Magyar Köztársaság területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.” Ha teljesül a feltétel: az oktatást a magyar diákokkal azonos feltételekkel veheti igénybe + b) és c) esetben, akkor ha „…a szülő három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik és keresőtevékenységet folytat.” 110.§ (6) Ha fentiek nem teljesülnek: tandíjat kell fizetni, amit az intézmények vezetője elengedhet vagy csökkenthet (nem jár normatíva). Határon átnyúló mozgás?

6 Óvodások, iskolások aránya 1% alatt, legnagyobb arányban
Külföldi óvodások és tanulók a közoktatásban (nappali) 1995/1996 és 2008/2009 között Óvodások, iskolások aránya 1% alatt, legnagyobb arányban középiskolások (0,8%). Forrás: Oktatási Évkönyvek, OKM

7 Külföldi óvodások és tanulók száma régiónként, 2008/2009
Megjegyzés: szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű tanulók. Forrás: Oktatási Évkönyvek, OKM

8 Óvodai tapasztalatok 9 intézménnyel interjú (8 Mosonmagyaróvár, 1 Rajka) Mosonmagyaróvár: 4 óvodában van szlovák állampolgárságú kisgyerek, általában 1 fő, de egy óvodában 4 fő, Család Magyarországon lakik, Nyelvkérdés, Tapasztalatok, Ahol nincs külföldi kisdiák. Rajka: Magas létszám (93 főből 13 fő), Az óvoda népszerűsége.

9 Általános iskolai és középiskolai tapasztalatok
11 intézmény megkeresése (Mosonmagyaróvár, Rajka, Dunakiliti), 5 intézményben (4 Mosonmagyaróvár, 1 Rajka) tanulnak vagy tanultak szlovák állampolgárságú diákok (1–2 fő), Általános iskola: Magyarországra átköltözött családok, Középiskola: átjáró diákok, Nyelvkérdés, Általános tapasztalatok, 2008-as kutatás: a középiskolai igazgatók véleménye a szlovák állampolgárságú diákok oktatásáról.

10 Kutatási eredmények 2008 és 2010
Felvételi rendszer Tanulók száma (bejárók vagy letelepedők?) Tanulók motivációi: felsőfokú tanulmányok miatt magyarországi munkavállalás miatt Tandíj  kell-e fizetnie a diákoknak?

11 Felsőoktatás

12 Törvényi szabályozás A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény  felvidéki magyaroknak ugyanolyan joga van felsőoktatási képzésben részt venni, mint a magyar állampolgároknak (EU tagállamok) Juttatások: Köztársasági ösztöndíj Tanulmányi ösztöndíj Szociális támogatás, ha a hallgató közvetlen eltartója Magyarországon keresőtevékenységet folytat Diákhitel nem!

13 A felsőoktatásban tanulók száma összesen és a nappali képzésben, illetve a nappali tagozatos hallgatók aránya Külföldi diákok nagyobb része a felsőoktatásban jelenik meg (külföldiek 58,8%-a, felsőoktatásban tanulók 3,9%-a külföldi). Szlovák állampolgárok aránya átlagosan 13%. Forrás: Oktatási Évkönyvek, OKM

14 A külföldi és a szlovák állampolgárságú hallgatók száma tanévenként 1995 és 2009 között
Forrás: Oktatási Évkönyvek, OKM

15 További jellemzők (Interjú OKM)
Felvételi: Érettségi elfogadása Nyelvvizsga plusz pontok Részképzés Felsőoktatási intézmények marketingje 2008-as kutatás: hallgatók száma a határ menti felsőoktatási intézményekben

16 A kutatásba bevont határ menti felsőoktatási intézményekben tanuló szlovák állampolgárságú magyar nemzetiségű diákok száma összesen 2001 és 2007 között Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, NYME-MÉK (Mosonmagyaróvár) Széchenyi István Egyetem, SZE (Győr) Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, NYME-AK (Győr) Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, MÜTF (Tatabánya) Esztergomi Hittudományi Főiskola, EHF (Esztergom) Egri Hittudományi Főiskola, EGHF (Eger) Sárospataki Református Teológiai Akadémia, SRTA (Sárospatak) Forrás: Saját kutatás.

17 A Széchenyi István Egyetem vonzáskörzete a hallgatók lakóhelye szerint 2005-ben
Forrás: A Széchenyi István Egyetem adatszolgáltatása. A térképet készítette: Dr. Hardi Tamás.

18 Külhoni magyarokat támogató információs szolgálat átalakulása
Korábbi Agora Irodahálózat feladatát január 1-től határon túli információs irodák vették át Felvidéken: Szövetség a Közös Célokért ( (Komárno) Feladatok: tájékoztatás a magyarországi felsőoktatási rendszerről, felvételiről, a magyar érettségi rendszerről, a nyelvvizsgák megszerzéséről, a részképzésese tanulmányútra vonatkozó ösztöndíj lehetőségekről, az európai felsőoktatási lehetőségekről.

19 Egészségügy

20 Törvényi szabályozás Az egészségügyi szolgáltatások magyarországi igénybevétele esetében gyakorlatilag négy féle lehetőséget különíthetünk el: külföldi állampolgár ideiglenesen tartózkodik Magyarországon, és ekkor vesz igénybe szolgáltatást, külföldi állampolgár azzal a céllal jön Magyarországra, hogy itt vegyen igénybe egészségügyi szolgáltatást, Magyarországon tanuló külföldi diák megy el orvoshoz Magyarországon, Magyarországon letelepedett külföldi állampolgár vesz igénybe szolgáltatást. Magyarországon a magyar állampolgárokhoz hasonlóan igénybe vehetnek egészségügyi ellátást mindazon állampolgárok, akik társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősülnek, így többek között a letelepedett állampolgárok is. Külföldi állampolgárságú diák akkor jogosult egészségügyi szolgáltatásra, ha nappali képzésben tanul.

21 Gyakorlati tapasztalatok
Interjú: Mosonmagyaróvár, kórház és Dunakiliti, Feketeerdő háziorvosi rendelő Hol veszik igénybe a szolgáltatásokat? Nyelvi problémák Együttműködési kapcsolatok

22 Összegzés, javaslatok Külföldiek legnagyobb arányban a felsőoktatásban vannak jelen Egyértelmű jogszabályi keretek megteremtése Tandíjfizetés Pontosítani az oktatásban résztvevők céljait, az oktatásban való részvétel feltételeit (átjárás a határon túli területekről) Egyéni érdek versus közösségi érdek  magyar oktatás elsorvasztása Szlovákiában Oktatási, együttműködési kapcsolatok kialakítása (pl. közös vizsgáztatás) Egészségügyben együttműködési lehetőségek keresése

23 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM"

Hasonló előadás


Google Hirdetések