Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. Budakeszi Város Német Önkormányzata kiemelt feladata A német nemzetiségi oktatás megvalósítása és fejlesztése Készítette: Kóthyné Herczeg Mária.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. Budakeszi Város Német Önkormányzata kiemelt feladata A német nemzetiségi oktatás megvalósítása és fejlesztése Készítette: Kóthyné Herczeg Mária."— Előadás másolata:

1 1. Budakeszi Város Német Önkormányzata kiemelt feladata A német nemzetiségi oktatás megvalósítása és fejlesztése Készítette: Kóthyné Herczeg Mária

2 2. Megvalósítási területek: A család és a civil szervezetek Az oktatásban, képzésben: az óvoda az általános iskola a középiskola és szakiskola a főiskola és az egyetem

3 3. Célunk és feladatunk hogy minél többen használják mindkét nyelvet és ismerjék mind a két kultúrát támogatni mindazon civil kezdeményezéseket amellyek a hagyományaink megörzésére törekednek Támogatni azokat a neveléssel, képzéssel foglalkozó intézményeket, amellyek törekednek a német nemzetiségi kultúra, hagyomány és történelem megismertetésére.

4 4. A német nemzetiségi oktatás A közoktatási rendszer részeként tandíjmentes. A hagyományos és két tanítási nyelvű nemzetiségi program nyitott.

5 5. Német nemzetiségi oktatás Azoknak a családoknak fontos akik szeretnék, hogy gyermekeik megismerhessék és ápolhassák a hazai németség kultúráját, hagyományait és emellett élni kívánnak a hasznos tudás megszerzésének és a gyermeki kreativitás fejlesztését biztosító programok lehetőségeivel.

6 6. Nemzetközi kitekintés I. 2005 Az EU legfontosabb kompetenciái anyanyelvi, idegen nyelvi, matematikai, természettudományi, informatikai, tanulásmódszertani, interkulturális, vállalkozói. kulturális

7 7. Nemzetközi kitekintés II. Játszva ismereteket szerezni Az óvoda, iskola közötti átmenetet erősíteni kell, különös tekintettel a kora kisgyermekkori nyelvelsajátításra A hangsúly a hagyományos tartalomközpontú oktatásról a kompetenciák, azaz a képességek, készségek és az alkalmazásképes tudás fejlesztésére tevődik át

8 8. Nyelvtudás ma Magyarországon és az EU tagállamokban A teljes lakosság 19,2%-a beszél valamilyen idegen nyelvet a 2001-es népszámlálás szerint A 15 év feletti magyar lakosság 25%-a beszéli az öt fő nyugati nyelv egyikét A tagállamokban a 15 év feletti lakosság 53%-a beszél legalább egy idegen nyelvet

9 9. Hogyan kezdjünk neki? Szemléletváltásra van szükség a pedagógusok és a szülők részéről A módszer megválasztásától függ a megszerzett tudás minősége A kompetencia alapú fejlesztéshez elengedhetetlen a cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés, a tevékenységen alapuló fejlesztés

10 10. A hagyományos kompetenciák Példák: Szenzomotorikus mozgásfejlesztés Érzelmi, szociális, etikai Kognitív, (gondolkodás) környezeti, tájékozódási, strukturális, kreatív, alkotó, önmagát megvalósító, kifejező Nyelvi-kommunikatív, tanulási stb.

11 11. Kompetenciafejlesztés A gyermeket a saját képességein keresztül fogadjuk el elsősorban Ott és akkor segítünk, amikor szüksége van rá A teljesítést motiváljuk és nem erőltetjük A kompetenciákat egymással összefüggésben és nem külön-külön érvényesítjük

12 12. Nyelvelsajátítási formák, kompetenciaalapú módszertan Játék Munka Felfedezés, kutatás Cselekvés, (hibákból tanulni) Alkotás Megfigyelés, utánzás

13 13. A kompetenciaalapú idegen nyelv elsajátítás általános céljai A gyermekek a mindennapi életben hasznosítható, életkori sajátosságaiknak megfelelő nyelvtudásra tegyenek szert Cél még - nem lemondva az ismeretek elsajátításáról -, az „ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés” megvalósítására való törekvés

14 14. A kompetenciaalapú képzés alapelvei az iskolában Példák: A másság elfogadása és differenciálás Tevékenységformák párhuzamossága Sokszínűség Partnerség Módszertani szabadság

15 15. Sokszínűség, idegen nyelvi tevékenységformák Szemléltetőeszközök, kirándulások, megfigyelések, könyvek, mese, játék, alkotás, ünnepek, bábszínház, ügyességi játékok, társasjátékok, körjátékok, festés, rajzolás, rejtvények, tánc, állatok és növények ápolása, mozgás, torna, faliújság, gyűjtés, versek, új játékok stb.

16 16. Mit mond a pszichológus, a tudomány? Az ember általában nem egynyelvűségre hivatott A többnyelvűség a gyermeknél más kultúrák jobb megértéséhez vezet A lehetőséget teremtsük meg a nyelvtanuláshoz!

17 17. A kétnyelvűség alapesetei A gyermek: idegen nyelvként találkozik vele Kisebbségi nyelveként találkozik vele, részben beszéli a nyelvet Bevándorlók gyermeke, a magyar a második idegen nyelv

18 18. Kompetenciaalapú oktatás Az alapkompetenciáknak az idegen nyelv és az anyanyelv elsajátításban meghatározó szerepe van. A játék és önállóság Az „Én” A mozgás és az ezzel összefüggő tevékenységek A zene A kreativitás A nyelv, a kommunikáció, a beszéd A környezet ismerete

19 19. Kompetenciaalapú (nyelv)tanulás. A Játék kompetenciái az érzékelésben is, hallás, látás, szaglás, tapintás, ízlelés stb. Az önállóságra nevelés öltözködés, étkezés, terítés, olló, használata, táska összepakolása, toalett használata Az „ÉN „ kompetenciák: Saját érzéseinket kifejezni, döntéseket hozni, megfelelő tűréshatárral, toleranciával rendelkezni, igényesnek lenni, a határokkal tisztában lenni, konfliktushelyzetekben megfelelően cselekedni, önállóságra törekedni, döntéseket hozni

20 20. Kompetenciaalapú (nyelv)tanulás.I. A mozgással összefüggő kompetenciák torna, tánc, játék stb. A zenei nevelés kompetenciái éneklés kis és nagyobb csoportokban, játék közben is, Orf hangszerek használata, zene, ének és tánc Kreatív kompetenciák Kreatív, alkotó találkozás különféle anyagokkal, textil, festék, papír, kő, fa, üveg, gipsz Kapcsolat a természettel a természetes anyagokkal, levél, termések stb. Színházi kulisszák létrehozása, szoba átrendezése, kosztümök tervezése,

21 21. Kompetenciaalapú (nyelv)tanulás.II. A nyelv, a kommunikáció, a beszéd Egymással beszélgetni, egymást meghallgatni, kultúráltan vitatkozni, érvelni, énekelni, mondókákat felmondani megtanulni stb. A környezet ismerete Felfedező utak a parkba, természetbe, erdőbe, víz mellé. A helyi lehetőségeket kihasználv a háziállatot tartó gazdálkodó udvarának meglátogatása. (helyi lehetőségektől is függ!) Élményszerző séták Múzeum, művészek, kézművesek, pékség stb.

22 22. Teljesítésorientált programok? A gyerekek játékos formában tegyenek szert az eddiginél több, az életből vett, praktikus, életkori sajátosságaiknak megfelelő gyakorlati ismeretekre. Fontos a szülőkkel való együttműködés

23 23. Várjuk gyermekeiket a hagyományos nyelvoktató és a német nemzetiségi kéttannyelvű osztályba

24 24. Budakeszi Város Német Önkormányzatának intézményei: Tarkabarka-Kunterbunt Kindergarten –Német nemzetiségi kéttannyelvű programmal 110 gyermek 6 csoporttal 2092 Budakeszi, Fő u. 72. Tel: 06 23 451 503 Vezető óvónő: Kerekes Endréné

25 25. Német nemzetiségi program A Széchenyi István Általános Iskolában: –Hagyományos német nemzetiségi nyelvoktató program: Első osztálytól heti 5 német nyelvi óra, 1 német népismeret és egy német néptánc óra egészíti ki a magyar programot. –Német nemzetiségi kéttanyelvű program: Első osztálytól heti 5 német nyelvi óra, rajz, technika, testnevelés és egy német néptánc óra német nyelvű, a környezet ismeret, ének tanítása németül és magyarul történik. Irás-olvasást és matekot magyarnyelven tanulják a gyermekek.


Letölteni ppt "1. Budakeszi Város Német Önkormányzata kiemelt feladata A német nemzetiségi oktatás megvalósítása és fejlesztése Készítette: Kóthyné Herczeg Mária."

Hasonló előadás


Google Hirdetések