Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A határ, mint innovációs megújulási tengely Oktatás és ifjúság a régiókapcsolatokban INNOAXIS projekt-nyitó konferencia – Szabadka, 2010. 11. 12.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A határ, mint innovációs megújulási tengely Oktatás és ifjúság a régiókapcsolatokban INNOAXIS projekt-nyitó konferencia – Szabadka, 2010. 11. 12."— Előadás másolata:

1 A határ, mint innovációs megújulási tengely Oktatás és ifjúság a régiókapcsolatokban INNOAXIS projekt-nyitó konferencia – Szabadka, 2010. 11. 12.

2 Oktatás és ifjúság ágazati stratégia munkálatai Megbízottak: Gábrity Molnár Irén, Petrás Ede, Takács Zoltán, Kovács András Donát

3 Projekt fő célja: A határrégió fenntartható fejlődése az oktatási együttműködés lehetőségek kihasználásával. Kutatás terület: Vajdaságban 3 körzet (13 község) 1. Nyugat-Bácska: Zombor, Apatin, Odzsaci, Kula 2. Észak-Bácska: Szabadka, Topolya, Kishegyes 3. Észak-Bánát: Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Törökkanizsa, Csóka, Kikinda + 8 dél-alföldi kistérség: Szeged, Mórahalom, Kistelek, Kiskunmajsa, Kiskunhalas, Jánoshalom, Bácsalmás, Baja.

4 Feladatvállalás - próbálkozás: Határmenti képzési operatív programok lehetőségek elkészítése a meglévő fejlesztési tervekre alapozva. 2 fő aktivitás: -Meglévő tervek elemzése és aktualizálása -Intézményvezetők meglátásai alapján az operatív programlehetőségek kidolgozása

5 Módszertan: Meglévő tervek dokumentumok analizálása Az ide vonatkozó irodalom elemzése Oktatásstatisztikai adatbázis elkészítése Interjúk készítése a döntéshozókkal Hálózat és partnerség építése Programalkotás workshop-ban

6 Adatbázis kellene Oktatási intézménytár – községenként/kistérségenként és intézményenként (iskolák, tanulói létszám) Felsőoktatás: szakirányok, Bsc-PhD képzések, keresztmetszet, diszciplináris besorolás, túljelentkezés vagy aprólétszámos, időszakos szakok Az intézmények határon átívelő és nemzetközi kapcsolatainak, projekjeinek és pályázatainak a gyűjteménye

7 A téma fontossága, kiemelésének indoklása A régió emberi erőforrásának, munkaerőpiacának felmérése - a jövőre nézve - igényli a képzési programok és az oktatási intézmények tevékenységének az elemzését is. Intézmények együttműködése nélkül, párhuzamos, halmozódó, vagy hiányszakok jelennek meg, ami befolyásolja a munkaerő migrációjának az irányát is.

8 Benyomások a térségi és lokális adatok összehasonlításának a lehetőségére A magyarországi központi statisztikai adatok rendezettebbek, frissebbek (megye és település szinten is). A térségfejlesztő programokban az köz- és a felsőoktatás is érintve van, de ellenőrizni kell a realitásukat. A szerbiai statisztika vagy 2002-ből ered, vagy 2006-08 körüli. Legtöbb a község szinten megjelentetett adat, ami csak a közoktatásra vonatkoztatható. A felsőoktatási adatokat a Tartományi Oktatási Titkárságtól kérjük. Szükséges az intézetvezetőkkel lefolytatott interjúzás.

9 A SZERBIÁBAN végzett dokumentum- elemzésben FONTOS A KÉPZETTSÉG!!! Stratégia mellett nincsenek konkrét oktatás-beruházások, sem programok! NACIONALNA STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA: - Obrazovanje za održivi razvoj - str. 34 - Informaciono-komunikacione tehnologije i ekonomija zasnovana na znanju - str. 36 - Održivost naučnotehnološke politike - str. 39 NACIONALNA STRATEGIJA PRIVREDNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE OD 2006. DO 2012. GODINE Povećanje nivoa znanja i sposobnosti u sektoru MSP (14 old.) Jačanje faktora znanja i upravljanje ljudskim resursima (81-94 oldal)

10 Csak irányelveket adnak, nincs konkrét intézményalapítási, oktatási fejlesztési terv sem törvénybeli háttér! Razvoj politike i strategije stručnog obrazovanja u Srbiji (2005) STRATEGIJA naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2010. do 2015. Strategija razvoja obrazovanja odraslih u Republici Srbiji (2006) Strategija razvoja stručnog obrazovanja u Republici Srbiji (2006) Program privrednog razvoja AP Vojvodine (2006)Program privrednog razvoja AP Vojvodine (2006)

11 Nemzetközi és regionális dokumentumok DKMT EURORÉGIÓ STRATÉGIÁJA Program prekogranične saradnje Mađarska Srbija u okviru IPA Regionalna razvojna strategija – BANAT 2009-2013 …………………. A közös képzési programok szükségletként és javaslatokként jelennek meg, a munkaerőpiac mozgás igényével.

12 Hipotézis Jelen vannak: -a konzerválódó regionális egyenlőtlenségek, -kiegyensúlyozatlan intézményi területi koncentráció, -ebből kifolyólag fokozódhatnak az esélyegyenlőtlenségek a kistérségek, falu- város, periféria (országhatár melletti térségek) között. -a versenyképesség fejlesztése nem irányított

13 A vajdasági magyar közösség szempontja Az egységes európai felsőoktatási térség miatt, versenyképesnek kell maradni. Nemzeti, sőt regionális felsőoktatási stratégia kidolgozására van szükség. Újragondolandó a térség magyar-magyar és magyar-szerb nyelvű intézményei közötti regionális együttműködések gyakorlata, finanszírozása. Regionális határon átívelő oktatási tömörülés jöhet létre.

14 Dokumentumelemzés (Molnár Verona) az eddig elkészült kistérségi/községi koncepciók, tervek elemzése csalódást okozott … a helyi szakemberekkel (iskolavezetők, főiskola-igazgatók, dékánok) lefolytatott interjúk alapján megerősítve kell dolgozni Hiányzanak a merész önkezdeményezések, legtöbben a központi állami instrukciókra várnak.

15 Lokális fejlesztési tervek A terveket/szükségleteket „beleolvasszák” a kultúra, képzés, sport és önkormányzati feladatok fejezetbe: Zenta, Magyarkanizsa, Szabadka, Nagykikinda, Zombor, Kúla… A meglévő kapacitások és szükségletek felsorolása ötletek nélkül! Nem foglalkoznak érdemben az oktatással: Ada, Topolya…

16 Kutatásfeladat (2010-11) Iskolaközpontok és oktatási vonzáskörzetek meghatározása (közép- és felsőoktatás) Településfejlesztési esélyek és elvárások feltárása az oktatási intézmények szerepköréből (képzéslehetőségek, munkaerő megtartás, felnőttképzés) Az egyetemek bevonzó hatása a régióban – migráció, a foglalkoztatottak alakulása Ifjúsági jövőtervek, emigrálási, és mobilitási hajlam

17 Fejlesztési lehetőségek felvázolása Időtávok – rövid 3 év, közép 7-8 év (EU), esetleg nagytáv kb. 10-15 év Az oktatás és képzés regionális fejlesztési lehetőségeinek összefüggései más ágazatokkal (új infrastruktúra, beruházási tervek) Határmenti képzési operatív programok lehetőségek elkészítése a meglévő fejlesztési tervekre alapozva (feldolgozóipar, turizmus, szolgáltatás).

18 Előzetes tanulságok: A régió felsőoktatása racionális munkamegosztást igényel a térség tudományos szereplői között. A hasznosulási perspektívákat a regionális együttműködésben résztvevők mindegyike egyaránt fel kell, hogy ismerje A fiatalok várják a jövőorientált fejlődési életpályájuk esélyeit a régióban, amely mindenkor multikulturális térség

19 Ami még nagyon kellene… Régióbeli oktatási intézmények és képzési programok hierarchiájának és belső összefüggéseinek a folyamat- ábrái Forrástérkép: európai, országos (Szerbia, Magyarország) és lokális forráslehetőségek

20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A határ, mint innovációs megújulási tengely Oktatás és ifjúság a régiókapcsolatokban INNOAXIS projekt-nyitó konferencia – Szabadka, 2010. 11. 12."

Hasonló előadás


Google Hirdetések